Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

Конкурси

Излъчено от admin на 17-04-2014 09:12:55 EEST

 

   РЗИ - Шумен обявява конкурси за следните длъжности:

 

1. “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в отдел “Здравна информация”, дирекция “Медицински дейности”.

2“СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел “Лабораторни изследвания”, дирекция “Обществено здраве”.

 

   С пълният текст на обявленията можете да се запознаете в рубрика "Конкурси".

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

Ново! 09.04.2014 год.


1. Списъци на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "старши експерт" в отдел ПБПЗ.
Подробности в рубрика "Конкурси", подрубрика "Резултати от проведени конкурси".

2. 08.04.2014 год.- активиране в тестова експлоатация на Портала за административни електронни услуги.
Достъп до Портала чрез рубрика "Електронни услуги".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.