Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 13.10. – 19.10.2014 г.

Излъчено от admin на 20-10-2014 15:54:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  82 случая на остри заразни заболявания срещу  93  случая за предходната седмица. От тях 62  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 70 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 12 случая срещу 9 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Върбица, гр. Каспичан и селата Дойранци, Т. Икономово, Долина, Климент, Миланово, Веселиново).

Колиентерит  0  случая срещу  1  случай за предходната седмица.

Ротавирусен гастроентерит  1  случай срещу  1  случай за предходната седмица (с. Браничево).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела   0 случая срещу  6  случая за предходната седмица.

Туберкулоза  2  случая срещу  0  случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен, с. Градище).

Скарлатина  1  случай срещу  0  случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:                                        

Ламблиоза 2  случая срещу  2  случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен, с. Ивански).

Аскаридоза  1  случай срещу  0  случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Ехинококоза - 0 случая срещу  3  случая за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Драгоево).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

Ново! 20.10.2014 год.


1. Седмична оперативна информация в рубрика "Новини".

2. Анализ на анкетно проучване за отношението на учениците от гр. Шумен към употребата на алкохол.

Подробности за материала четете в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Профилактика на болестите" - "Проучвания".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.