Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ admin 08-12-2014 11:17:34 EET

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР. ШУМЕН

Излъчено от admin на 19-12-2014 15:44:51 EET

Лабораторните резултати от взетите на 18 и 19.12.2014 г. контролни проби питейна вода от 3 пункта (детски заведения), разположени в различни райони на гр. Шумен показват, че стойностите на показател мътност все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите. Не се констатират други отклонения от нормите по изследваните физикохимични и микробиологични показатели. В пунктовете, от които е взета водата се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници.

Всяка промяна в качеството на питейната вода ще бъде публикувана своевременно.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 14.12.2014 год.


1. Бюлетини със Седмична оперативна информация в рубрика "Новини".

2. Информация за качествата на питейната вода за м. ноември 2014 год. в област Шумен.
Позробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обекти с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда"

3. Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичи грип?.
Здравната информация можете да прочетет в рубрика "Обществено здраве" - "Профилактика на болестите".

4. Открити процедури чрез публична покана за избор на изпълнител за извършване на доставка в РЗИ - Шумен.
Пълният текст на съобщенията, както и документи - в рубрика "Профил на купувача" - "Публични покани".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.