Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 09.10. – 15.10.2017 г.

Излъчено от admin на 16-10-2017 16:30:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  115 случая на остри заразни заболявания срещу 92 случая за предходната седмица. От тях 96  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 77 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 6 случая срещу 7 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Каравелово).

Ротавирусен гастроентерит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Салмонелоза - 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – случая срещу 3 случая за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и 2 случая в гр. Нови пазар).

Скарлатина – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Новосел).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (с. Боян).

Ехинококоза – случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в с. Пет могили и с. Станянци).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции:

ОВП - 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Браничево).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 17 Октомври 2017 год.


1. Оперативна информация за 40-та и 41-ва седмици на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (40-та и 41-ва седмици на 2017 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Септември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001