Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Излъчено от admin на 08-12-2016 16:11:40 EET

По повод Международния ден за борба с корупцията - 9 декември, Регионална здравна инспекция - Шумен обявява ден на отворените врати в институцията.

От 10.00 до 15.00 часа на 09.12.2016 г. инспекцията ще бъде отворена за граждани, които искат да видят на място как работи държавната инситуция.

По време на инициативата желаещите  ще могат да се запознаят с дейността и функциите на отделните административни звена и да получат информация за предоставяните административни услуги. 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 05.12.2016 год.


1. Седмична оперативна информация за 47-ма седмица на 2016 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец ноември 2016 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

4. Информация за антракс, бруцелоза, туларемия.
Материалът можете да прочетете в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Профилактика на болестите" - "Здравна информация".

5. Регистър на дрогериите и Регистър на Разрешения за продажба на лекарствени продукти.
Подробности в рубриката "Регистри".

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.