Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 29-10-2014 16:02:07 EET

РЗИ – Шумен организира курс за обучение на изпълнителски кадри по дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 01.12.2014 г. до 05.12.2014 г. съгласно изискванията на чл.8, ал.2 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (изм.ДВ бр.14 от 15.12.2011 г.).

Обучението за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се провежда по програми, утвърдени от министъра на здравеопазването. Продължителността на обучението е 40 учебни часа (5 дни). Обучението завършва с изпит, като на успешно положилите го лица се издава удостоверение за правоспособност.

Кандидатите трябва да заявят своето желание като попълнят заявление в стая № 13, ет. 2 на РЗИ Шумен, пл. "Освобождение" №1 и представят ксерокопие за завършено най-малко средно образование.

Курсът ще се проведе при минимум 5 кандидати.

Обучението се заплаща в РЗИ в съответствие с тарифата по чл.46 от Закона за здравето:

-         250 лв. за курса.

-         18 лв. за изпита.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 28.10.2014 год.


1. Седмична оперативна информация в бюлетини - рубрика "Новини".

2. Анализ на анкетно проучване за отношението на учениците от гр. Шумен към употребата на алкохол.

Подробности за материала четете в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Профилактика на болестите" - "Проучвания".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.