Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина

Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 09-10-2015 16:30:56 EEST

При извършеното пробонабиране на 06.10.2015г. и проведения лабораторен контрол на водата от  десет от местните водоизточници в гр. Шумен бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмата по пътя за Паметник „Създатели на българската държава” и от чешма№ 2 по пътя за с. Лозево;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите до комплекс „Кьошковете”, до комплекс „Орбита”, до бившата ТПК „Пчела”, в кв. „Боян Българанов” до Бабешкия мост, по пътя за кв. „Дивдядово”, в кв. „Дивдядово” до комплекс „Бохеми” и в кв. „Дивдядово” на ул. „Поройна”. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерена е стойност за нитрати 90мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Обявеното местонахождение на местните водоизточници е по съществуващи данни в РЗИ, съгласно регистъра на обектите с обществено предназначение. Актуализирането ще бъде извършено след подаване на необходимата информация от Общинска администрация.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 05.10.2015 год.


1. Бюлетини с оперативна информация за 40-та седмица на т.г. в рубрика "Новини".

2. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец септември 2015 год.

Подробности за давата материала в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.