Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е admin 21-01-2015 11:23:38 EET

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина

Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЛ

Излъчено от admin на 27-01-2015 15:58:39 EET

Медицински университет-Варна обявява прием на документи за кандидатстване за специализация по „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срок до 13.07.2009 г., съгласно § 6, ал.1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения, на останалите незаети места, съгласно Заповед № РД-19-4/27.06.2014 г. на МЗ.

Срокът за подаване на документи за участие е от 26.01.2015г. до 26.03.2015г.

Информация, относно необходимите документи може да се получи на интернет страницата на Медицински университет-Варна на www.mu-varna.bg.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 21.01.2015 год.


1. Бюлетини със Седмична оперативна информация в рубрика "Новини".

2. Информация за качествата на питейната вода за м. декември 2014 год. в област Шумен.
Позробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обекти с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда"

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.