Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина

Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЯЗОВИР „ТИЧА”

Излъчено от admin на 27-02-2015 14:59:12 EET

Лабораторните резултати от взетите проби питейна вода от централното водоснабдяване на гр. Шумен в периода от 25 до 27.02.2015 г. и на гр. Велики Преслав на 26.02.2015 г. показват, че стойността на показател мътност е над обичайната, но с тенденция за понижаване. Не се констатират други отклонения от здравните норми по изследваните органолептични и физикохимични показатели. В пунктовете, от които е взета водата се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници.

Пробите питейна вода от централното водоснабдяване на гр. Шумен взети в периода от 24 до 26.02.2015 г. отговарят на нормативните изисквания и по изследваните микробиологични показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр.  Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) да не се ползва за пиене.

Всяка промяна в качеството на питейната вода ще бъде публикувана своевременно.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 27.02.2015 год.


1. Бюлетини с оперативна информация за 9-та седмица т.г. в рубрика "Новини".

2. Лекарски консултативни комисии (ЛКК) в Област Шумен през 2015 год.
Списъци и указания за тях в секция "Медицински дейности" - "Медицинска експертиза" - "ЛКК".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.