Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина

Новини: ПТИЧИ ГРИП

Излъчено от admin на 31-03-2015 12:02:43 EEST

През месец януари 2015 г. беше доказан първият случай на птичи грип в България при умрял къдроглав пеликан в защитената местност "Пода" край Бургас. Изолиран е силно вирулентния щам А (Н5N1). През месец март 2015 г. при изследвани проби от намерени мъртви 21 пеликана в езерото "Сребърна" край Силистра, също беше потвърдено заболяване от птичи грип подтип А (Н5N1).

В последните месеци на 2014 г. бяха регистрирани 3 случая на птичи грип на територията на Европа - заразени патици във Великобритания, Холандия и Германия.

Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичи грип

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 01.04.2015 год.


1. Бюлетини с оперативна информация за 13-та седмица т.г. в рубрика "Новини".

2. Допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" и "СТРАШИ ИНСПЕКТОР". Подробности в рубрика "Конкурси" - "Резултати от проведени конкурси".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.