Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 25.04. – 01.05.2016 г.

Излъчено от admin на 04-05-2016 08:53:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  102 случая на остри заразни заболявания срещу 120 случая за предходната седмица. От тях 78  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 86 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 11 случая срещу 4 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр.Велики Преслав, гр. Нови пазар, с. Струйно, с. Красен дол, с. Риш, с. Иваново и с. Каменяк).

Ротавирусен гастроентероколит –  1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – 7 случая срещу 22 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен и по 1 случай в с. Денница и гр. Каспичан).

Скарлатина – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Туберкулоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Нови пазар).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

 Паразитози:

Ламблиоза - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Мадара).

 Инфекции с множествен механизъм:

Лептоспироза – 0 случая срещу 1 случая за предходната седмица.

Невроинфекции:

Бактериален менингит –  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Сексуално предавани инфекции:

Сифилис –  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Ухапаните от куче са 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Ловец).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 28.04.2016 год.


1. Седмична оперативна информация за 16-та седмица на 2016 год. в рубрика "Новини".
2. Отчет за изпълнение на странегическите цели на РЗИ - Шумен за 2015 год.
3. Информация за проведеното Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
Подробности за двата материала в рубрика "Харта на клиента", подрубрика "Стратегически цели" - "Отчет за изпълнение на стратегическите цели".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.