Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 14.07. – 20.07.2014 г.

Излъчено от admin на 21-07-2014 16:50:17 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  70 случая на остри заразни заболявания срещу  89  случая за предходната седмица. От тях 40 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 53 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 18 случая срещу 22 случая за предходната седмица (12 случая в гр. Шумени по 1 случай в гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Нови пазар и селата Марково, Златар, Менгишево).

Ротавирусен гастроентерит – 1 случай срещу 0  случая за предходната седмица (в гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Скарлатина–  3 случай срещу 1 случай за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и 1 случай гр. Каспичан).

Туберкулоза–  1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (в с. Близнаци).

Трансмисивни инфекции:

Паразитози:

Ламблиоза – 2 случая срещу 0  случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Стоян Михайловски).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи за предходната седмица.

Ухапаните от куче са  3 случая срещу 4 случая за предходната седмица (2 случай в гр. Шумен и 1 случай в с. Вехтово).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

Ново! 21.07.2014 год.


1. Доклад за шумовото натоварване на гр. Шумен през 2013 год.
2. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец юни 2014 год.

Подробности за давата материала в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Седмична оперативна информация в рубрика "Новини".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.