Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

В ШУМЕН СТАРТИРА ПОРЕДНАТА ІV-ТА КАМПАНИЯ ЗА СИЛАНИЗИРАНЕ НА ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ ЗЪБИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 9 г.

Излъчено от admin на 19-09-2014 09:42:18 EEST

На 15.IX.2014 г. стартира поредната IV-та кампания за укрепване на първите постоянни зъби на децата от 6 до 9 г. в рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в България на Министерството на здравеопазването.

При силанизацията се нанася профилактично покритие на зъбите. Идеята е да се направи гладка дъвкателна повърхност на тези зъби, така че да се елиминира зъбния кариес като се създава бариера между зъба и бактериите, които го причиняват.

Силанизирането ще се осъществява от лекари по дентална медицина и ще продължи до 20 ноември 2014 г. в цялата страна. То е безплатно за родителите.

 Специалистите по дентална медицина, които работят по тази кампания в област Шумен са 8:

 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

Ново! 19.09.2014 год.


1. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец август 2014 год.

Подробности за материала четете в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

2. Седмична оперативна информация в рубрика "Новини".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.