Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: 14 февруари – Ден на влюбените

Излъчено от admin на 05-02-2016 13:07:07 EET

Денят на влюбените – 14 февруари е част от Втори етап на Националната АНТИСПИН кампания по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерство на здравеопазването. Посланието на кампанията тази година е „ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Предава се от невежество“.

По повод 14 февруари РЗИ – Шумен организира следните дейности и мероприятия:

· Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ – Шумен в периода от 01.02.2016 г. до 12.02.2016 г.

· Медийна кампания с поместване на материали в сайта на РЗИ.

· Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН, СПИ и рисково поведение от представители на РЗИ по заявка от медицински специалисти на училищата от област Шумен.

·  Викторина на тема „Любов, сигурност, доверие…“ с ученици  от Професионалните гимназии в град Шумен (ПГМЕТТ, ПГСАГ и ПГМ) съвместно с Общински здравен център (ОЗЦ) гр. Шумен.

·  Конкурс за рисунка „Любов, сигурност, доверие…“ с ученици от VIII до XII клас от гр. Шумен съвместно с ОЗЦ.

·  Кръгла маса със студенти от ромски произход.

· Дискусия на тема: „ХИВ/СПИН и рисково поведение“ със студенти от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” гр. Шумен.

· Обучителни семинари по връстников подход „Връстници обучават връстници“, съвместно с Български младежки червен кръст (БМЧК) и ОЗЦ в СОУ „Васил Левски“, ПГОХХТ и ПГССХТ.

·  Хепънинг под наслов „Любов, сигурност, доверие…“ пред ДКТ „Васил Друмев“ гр. Шумен, съвместно с доброволци на БМЧК – Шумен и ОЗЦ гр. Шумен – 12.02.2016 г. от 12,00 ч.

· Дискусия на тема: „Любов, сигурност, доверие…“ с ученици от СОУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен.

·   Аранжиране на 4 витрини (пред РЗИ,  в Диагностично-консултативен център I, ШУ „Епископ Константин Преславски“ и Кооперативен пазар) в гр. Шумен.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 05.02.2016 год.


1. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец януари 2016 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

2. Седмична оперативна информация за 4-та седмица на 2016 год. в рубрика "Новини".

3. Информацията за сформираните ЛКК за 2016 год. в рубрика "рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика "ЛКК".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.