Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 20-11-2014 15:41:32 EET

Във връзка с Националната седмица за борба със затлъстяването (24–28 ноември) Регионална здравна инспекция – Шумен, съвместно с Общински здравен център гр. Шумен  организира  спортен празник с участие на ученици от НУ „Илия Р. Блъсков”, НУ „Княз Борис I”, СОУ „Сава Доброплодни” и СОУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен с мото:

Спортът е здраве

Празникът ще се проведе на 25.11.(вторник) 2014 г. от 11,00 ч. в спортната зала на СОУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 21.11.2014 год.


1. Бюлетини със Седмична оперативна информация в рубрика "Новини".

2. Открити процедури чрез публична покана за избор на изпълнител за извършване на доставка в РЗИ - Шумен.
Пълният текст на съобщението, както и комплект документи - рубрика "Профил на купувача" - "Публични покани"

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.