Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 18.08. – 24.08.2014 г.

Излъчено от admin на 26-08-2014 10:28:17 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  84 случая на остри заразни заболявания срещу  98  случая за предходната седмица. От тях 50 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 46 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 22 случая срещу 43 случая за предходната седмица (9 случая в гр. Шумен, 2 случая в с. Тодор Икономово и по 1 случай в селата Вехтово, Климент, Чернооково, Габрица, Избул, Борци, Златна нива,Тъкач, Ясенково, Драгоево и Менгишево).

Дизентерия– 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в с.Черна).

Салмонелоза–  1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Върбица).

Ротавирусен гастроентерит –  3 случая срещу 2 случая за предходната седмица (по 1 случай в градовете Шумен и Нови пазар и в с. Ивански).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Вирусен менингит– 2 случая срещу 0 случаяза предходната седмица (в гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска –  2 случай срещу 1  случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Паразитози: Няма регистрирани случаи.

Сексуално предавани инфекции: Няма регистрирани случаи.

Ухапаните от куче са  2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

Ново! 25.08.2014 год.


1. Доклад за шумовото натоварване на гр. Шумен през 2013 год.
2. Седмична оперативна информация в рубрика "Новини".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.