Административно обслужване

Медицински дейности

Надзор на заразните болести

Обществено здраве

Законодателство

Други дейности

Съобщения

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новинаНовини

СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 17.11. – 23.11.2014 г.

Излъчено от admin на 25-11-2014 15:30:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  63 случая на остри заразни заболявания срещу  54  случая за предходната седмица. От тях 40  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 35 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 15 случая срещу 12 случая за предходната седмица (7 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Нови пазар, гр. Върбица, гр. Каспичан и селата Мараш, Златар, Изгрев, Пет могили, Черноглавци).

Дизентерия - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в гр. Шумен).

Ротавирусен гастроентерит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в гр. Нови пазар).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела –  3 случая срещу 2 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен, гр. Смядово и с. Ветрище).

Скарлатина–  1 случай срещу 3  случая за предходната седмица (в гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи.

Паразитози:

Ехинококоза - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в гр. Шумен).                                       

Ламблиоза– 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в гр. Шумен).

Аскаридоза–  0 случая срещу 1  случай за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи.

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи.

Ухапаните от куче: няма регистрирани случаи.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 25.11.2014 год.


1. Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичи грип?.
Здравната информация можете да прочетет в рубрика "Обществено здраве" - "Профилактика на болестите".

2. Бюлетини със Седмична оперативна информация в рубрика "Новини".

3. Открити процедури чрез публична покана за избор на изпълнител за извършване на доставка в РЗИ - Шумен.
Пълният текст на съобщенията, както и документи - в рубрика "Профил на купувача" - "Публични покани".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.