Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 20.06. – 26.06.2016 г.

Излъчено от admin на 28-06-2016 10:32:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  100 случая на остри заразни заболявания срещу 90 случая за предходната седмица. От тях 67  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 58 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 12 случая срещу 10 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен, 2 случая в гр. Нови пазар и по 1 случай в гр. Каолиново и селата Мостич, Крива река, Долина, Сини вир).

Колиентерити – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Никола Козлево).

Дизентерия 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – 13 случая срещу 13 случая за предходната седмица (12 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Коньовец).

Туберкулоза – 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен, гр. Нови пазар, с. Царев брод).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и 1 случай в гр. Смядово).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 27.06.2016 год.


1. Седмична оперативна информация за 25-та седмица на 2016 год. в рубрика "Новини".

2. Регистър на дрогериите и Регистър на Разрешения за продажба на лекарствени продукти.
Подробности в рубриката "Регистри"

3. Отчет за изпълнение на странегическите цели на РЗИ - Шумен за 2015 год.

4. Информация за проведеното Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
Подробности за двата материала в рубрика "Харта на клиента", подрубрика "Стратегически цели" - "Отчет за изпълнение на стратегическите цели".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.