Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 17.10. – 23.10.2016 г.

Излъчено от admin на 25-10-2016 10:05:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  96 случая на остри заразни заболявания срещу 99 случая за предходната седмица. От тях 79  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 80 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 11 случая срещу 9 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. В. Преслав и селата Ст. Михайловски, Тъкач, Наум, Красен дол, Ясенково).

Салмонелоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Дизентерия – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Туберкулоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Скарлатина – 0 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Каолиново).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и гр. Нови пазар).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 25.10.2016 год.


1. Седмична оперативна информация за 42-ра седмица на 2016 год. в рубрика "Новини".

2. Информация за антракс, бруцелоза, туларемия.
Материалът можете да прочетете в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Профилактика на болестите" - "Здравна информация".

3. Регистър на дрогериите и Регистър на Разрешения за продажба на лекарствени продукти.
Подробности в рубриката "Регистри"

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.