Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 18.09. – 24.09.2017 г.

Излъчено от admin на 25-09-2017 14:54:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  88 случая на остри заразни заболявания срещу 61случая за предходната седмица. От тях 56  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 35 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 18 случая срещу 10 случая за предходната седмица (8 случая в гр. Шумен, по 2 случая в гр. Нови пазар, гр. В. Преслав и по 1 случай в гр. Смядово и селата Ивански, Пет могили, Крива река, Вълнари, Долина).

Ротавирусен гастроентерит – 4 случая срещу 6 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. В. Преслав, с. Никола Козлево).

Колиентерит – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Салмонелоза – случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Туберкулоза – случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Могила).

Туберкулоза – случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. В. Преслав и с. Кочово).

Скарлатина – случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска – случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Паразитози:

Ламблиоза – 5 случая срещу 2 случая за предходната седмица (2 случая в с. Друмево и по 1 случай в гр. Нови пазар,  с. Крива река, с. Ст. Михайловски).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Нови пазар).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 25 септември 2017 год.


1. Оперативна информация за 38-ма седмица на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (38-ма седмица на 2017 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец август 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003