Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 314 15 16 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 24-09-2021 10:04:01 EEST

РЗИ Шумен организира „зелени коридори“ за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на всички желаещи на 25.09.2021 г. и 26.09.2021 г. (събота и неделя) от 09:00 ч. до 14:00 ч. в Имунизационен кабинет на МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД в гр. Шумен, пл. „Възраждане“ №1 (Старата поликлиника, източен вход).

 

Имунизациите ще се правят с всички наличните ваксини в РЗИ Шумен: на „Пфайзер“, „Модерна“, "Астра Зенека" и „Янсен“.

Желаещите да носят документ за самоличност и медицинска документация при хронични заболявания.

Уведомяваме лицата, на които предстои да се поставя втора доза на 25.09.2021 г.  и 26.09.2021 г., че могат да посетят дежурния  кабинет на МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД .

 

 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 20-09-2021 10:00:00 EEST

РЗИ-Шумен организира „зелени коридори“ за поставяне на ваксини срещу COVID-19 в периода от 20.09.2021 г. до 21.09.2021 г.  и от 23.09.2021 г. до 24.09.2021 г.  в следните имунизационни кабинети:

- Имунизационния кабинет на РЗИ-Шумен на ул. „Калоян“ № 1 (до РУО-Шумен) от 09:00 ч. до 16:00 ч.

- Имунизационен кабинет на МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД в гр. Шумен, пл. „Възраждане“ №1 (Старата поликлиника, източен вход) от 09:00 ч. до 16:00 ч.

- Имунизационен кабинет на „ДКЦ І-Шумен“ ЕООД в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №100, източен вход от 13:00 ч. до 16:00 ч.

- Имунизационен кабинет на „СБАЛК Мадара“ ЕАД в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63 от 10:30 ч. до 15:00 ч.

- Имунизационен кабинет на „МБАЛ Велики Преслав“ ЕООД в гр. Велики Преслав, ул. „Любен Каравелов“ №51 от 08:00 ч. до 13:00 ч.

На 23.09.2021 г. от 10:00 ч. до 14:00 ч. ще работи като „зелен коридор“ Имунизационния кабинет в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев“ №22 в сградата на МБАЛ.

На 22.09.2021 г.  (сряда) РЗИ Шумен организира „зелен коридор“ за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на всички желаещи от 09:00 ч. до 14:00 ч. в Имунизационен кабинет на РЗИ Шумен на ул. „Калоян“ № 1 (до РУО Шумен).

 

Имунизациите ще се правят с всички налични ваксини в РЗИ-Шумен: на „Пфайзер“ „Модерна“, „Астра Зенека“ и „Янсен“.

 

Желаещите да носят документ за самоличност и медицинска документация при хронични заболявания.

 

Информация за разпространението на COVID-19 в област Шумен за периода 13 септември- 19 септември 2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 13.09.2021 – 19.09.2021 г.

Излъчено от admin на 20-09-2021 09:04:13 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  336 случая на остри заразни заболявания срещу 277 случая за предходната седмица. От тях 86 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 68 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции: няма регистрирани случаи

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 245 случая срещу 209 случая за предходната седмица (146 случая в община Шумен, 26 случая в община Нови пазар, 17 случая в община В. Преслав, 13 случая в община Смядово, по 10 случая в общини Върбица и Венец, 7 случая в община Никола Козлево, 6 случая в община Каспичан, по 5 случая в общини Каолиново и Хитрино).

Варицела – 4 случая срещу 0 случая за прeдходната седмица (3 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Царев брод).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции:

Сифилис – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 17-09-2021 09:42:02 EEST

Комисията назначена със заповед № РД-02-50/19.08.2021г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

  1. Елвира Георгиева Енева– 204,80 т.
  2. Марина Сашева Димитрова– 202,55 т.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в с. Салманово

Излъчено от admin на 13-09-2021 09:00:00 EEST

При извършеното пробонабиране на 07.09.2021 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 2 местни водоизточника в с. Салманово, бяха получени следните резултати:

- водата от чешма „Баба Конда“, находяща се между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ е с отклонения по микробиологични показатели.

- водата от чешма „Баба Пикла“, находяща се на ул. „Христо Ботев“ е с отклонения по микробиологични показатели и по показател „нитрати“. Измерената стойност за нитрати е 114мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-09-2021 08:54:51 EEST

       Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-50/19.08.2021г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:

  • Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.
  • 17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.
  • Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.
  • По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ БРЕМЕННИ ОТНОСНО ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ БЕЗПЛАТНО ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ИМ

Излъчено от admin на 09-09-2021 11:42:27 EEST

Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Профилактичният преглед и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и медико-диагностични лаборатории на територията на цялата страна, които имат сключени договори с НЗОК.

Профилактичният преглед включва анамнеза, оценка на рискови фактори, определяне вероятния термин на раждане, измерване на артериално кръвно налягане, антропометрия с външна пелвиметрия, гинекологичен преглед, изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на възрастта го позволява, ехография и интерпретация на изследванията. Изследванията, които са включени са: ПКК, кръвна захар, урина - седимент, глюкоза, албумин, изследване за сифилис, изследване за хепатит В (HbS Ag); микробиологично изследване на влагалищен секрет.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Излъчено от admin на 01-09-2021 09:00:00 EEST

 

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 27-08-2021 16:50:11 EEST

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

 

Комисията, определена със заповед № РД-02-50/19.08.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Иван Петров Пенев

2. Полина Герчева Атанасова

3. Айше Исметова Махмуд

4. Ревасие Реджебова Исмаилова

5. Айджан Ирфан Али

6. Гюнел Сали Халил

7. Марина Сашева Димитрова

8. Живка Христова Петрова

9. Елвира Георгиева Енева

10. Занко Петков Велинов

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14 септември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

27.08.2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 12-08-2021 09:00:52 EEST

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 314 15 16 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 21 септември 2021 в 13:36 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 37 -ма седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (37 -ма седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Август на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 006