Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-04-2019 08:44:07 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №13

До

Директора/Управителя на ,,Тетрахиб” АД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен; с. Никола Козлево

Няма посочен адрес.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-233/05.04.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 18. 04. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 08.04.2019 – 14.04.2019 г.

Излъчено от admin на 15-04-2019 15:16:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  41 случая на остри заразни заболявания срещу 76 случая за предходната седмица. От тях 19 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 47 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 4 случая срещу 5 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Смядово и селата Златар, Живково, Жилино).

Ротавирусен гастроентерит - 7 случая срещу 1 случай за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен, 2 случая в с. Ивански и по 1 случай в гр. Нови пазар, с. Методиево).

Колиентерит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. В. Преслав).

Въздушно-капкови инфекции:                    

Скарлатина - 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. В. Преслав и с.  Пристое).

Варицела – 5 случая срещу 11 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Мараш).

Туберкулоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Лаймска борелиоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози:

Ламблиоза – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции:

Бактериален менингит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Пет могили).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 2 случая срещу 2 случая за предходната.седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 09-04-2019 08:48:38 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №12

До

Директора/Управителя на ,,Аро 79” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Варна; гр. Варна ж.к. „Вл. Варненчик” №25, ет. 4, ап. 19; пощ. код 9000

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-220/29.03.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Преместен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 09. 04. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 05-04-2019 13:58:50 EEST

Седмица на здравето 2019 г.

Регионална здравна инспекция – Шумен, съвместно с Общински здравен център гр. Шумен и доброволците от Български червен кръст гр. Шумен поставят началото на поредната инициатива „Пролетна седмица на здравето 2019 г.“.

Кампанията „Седмица на здравето“ стартира по повод 7 Април – Световен ден на здравето през 2017 г. като подкрепа и разширяване на инициативите за промоция на здраве и повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.

 В разнообразните прояви (състезания, конкурси, викторини, изложби и концерти), които се реализираха в рамките на кампанията през годините, се включиха ученици от всички възрастови групи на училищата в гр. Шумен и областта.

Петото поред издание „Седмица на здравето 2019 г.“  ще се състои на 10.04.2019 г. (сряда) от 11,30 ч. на откритото пространство пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ гр. Шумен, като целта на организаторите е да създадат празник за всички жители и гости на града.

Участие в здравната инициатива ще вземат деца от ДГ „Звънче“, ученици от НУ „Илия Р. Блъсков“, НУ „Княз Борис I“, II ОУ „Д-р Петър Берон“, III ОУ „Димитър Благоев”, VI ОУ „Еньо Марковски“; IX ОУ „Панайот Волов”, СУ „Сава Доброплодни”, СУ „Йоан Екзарх Български”, СУ „Трайко Симеонов”, СУ „Панайот Волов” и СУ „Васил Левски”.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 05-04-2019 08:51:53 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №11

До

Директора/Управителя на ,,КАРИЕРА ДРАГОЕВО” АД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен; с. Лозево ул. „Август Попов”№26; пощ. код 9746

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-179/15.03.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непознат”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 05. 04. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 03-04-2019 11:32:29 EEST

03.04.2019г.

Новини: На вниманието на икономическите оператори и гражданите във връзка с изменение на Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламенти на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола.

Забранява се пускането на метанол, CAS № 67-56-1, ЕО № 200-659-6 на пазара за масовия потребител след 9 май 2019 г. в състава на течности за чистачки или за размразяване на предни стъкла, в концентрация, равна на 0,6 тегловни процента или по-голяма.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 г.

Излъчено от admin на 01-04-2019 17:15:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 27-03-2019 08:44:58 EET

СЪОБЩЕНИЕ №10

До

Директора/Управителя на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Разград; с. Хърсово;

ул. „П. Яворов” №1; пощ. код 7451

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-169/15.03.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непознат”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 27. 03. 2019 г.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 25-03-2019 16:41:31 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ”МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. д-р Веселина Владимирова Железова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18 април 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.03.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 25-03-2019 16:32:04 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ирина Красимирова Костова

2. Деян Събков Йорданов

3. Надежда Хубанова Маринова

4. Жанета Стоянова Рачева

5. Калина Русева Русева

6. Десислава Русева Иванова

7. Татяна Герчева Герчева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 9 април 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.03.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 16 април 2019 в 16:54 ч.


1. Оперативна информация за 15 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (15 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001