Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-08-2019 12:02:58 EEST

Национална АНТИСПИН кампания

    На 15 август стартира четвърти етап от Националната АНТИСПИН кампания, която е целогодишна инициатива и има за цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН, да повиши обществената информираност за начините на предаване и на предпазване от ХИВ както и други сексуално-предавани инфекции. Кампанията цели да мотивира обществеността към отговорност за собственото здраве и ще продължи до 15 септември тази година.

     От началото на 2019 г. до 16 май са открити нови 101 HIV–серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са 3 127 лица. Съотношението на инфектираните мъже и жени от общия брой регистрирани лица за тази година е 5:1 (мъже/жени).

    Над 90% от новорегистрираните са се инфектирали по сексуален път (45 % при хомосексуален контакт) и 11%  – при инжекционна употреба на наркотици. През първите три месеца на 2019 година 86 924 лица са узнали своя ХИВ-статус.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира следните инициативи за отбелязване на четвърти етап от Национална АНТИСПИН кампания:

  • Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ – Шумен, в периода от 19.08 до 30.08.2019 г.;
  • Медийна кампания споместване на материали в сайта на РЗИ;
  • Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” в централната част на гр. Шумен и басейн „Аква свят“ гр. Шумен, съвместно с Общински здравен център (ОЗЦ)гр. Шумен;
  • Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН и сексуално-предаваните инфекции (СПИ) от представители на РЗИ – Шуменв Комплекс за социални услуги (КСУ) „Детелина“ гр. Шумен и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) №3 гр. Шумен, съвместно с ОЗЦ гр. Шумен;
  • Беседи и презентации на тема: „Рисково сексуално поведение“ в Комплекс за социални услуги (КСУ) „Детелина“ гр. Шумен и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) №3 гр. Шумен;
  • Аранжиране на 3витрини (пред РЗИ, в Общински здравен центърив Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” ) ;

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-08-2019 11:59:55 EEST

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с четвърти етап, част от Националната АНТИСПИН кампания, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН.

В периода от 19.08.2019 г. до 30.08.2019 г., всички желаещи могат да се изследват в РЗИ гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, ет.2, ст. №11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 05.08.2019 – 11.08.2019 г.

Излъчено от admin на 12-08-2019 08:47:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  31 случая на остри заразни заболявания срещу 29 случая за предходната седмица. От тяхса случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 10 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 16 случая срещу 10 случая за предходната седмица (8 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Нови пазар, гр. В. Преслав, гр. Смядово и селата Н. Козлево, Дибич, Кочово, Наум, Браничево).

Ротавирусен гастроентерит - 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Божурово).

Салмонелоза - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:                    

Варицела – 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Смядово, с. Ясенково).

Туберкулоза - 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Скарлатина - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. В. Преслав).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Паразитози:

Ламблиоза - 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (с. Хитрино).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 1 случай за предходната.седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 г.

Излъчено от admin на 12-08-2019 08:15:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: О Б Я В Л Е Н И Е

Излъчено от admin на 09-08-2019 09:11:27 EEST

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ – Шумен – 1 щатна бройка.

 

Обявление за длъжността "старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

 

Заявление за участие в конкурс

 

 

Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-08-2019 14:12:13 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №26

До

Директора/Управителя на ,,МАКС ФЕШЪН” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; бул. Симеон Велики №10а; пощ. код 9706

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-511/12.07.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 08. 08. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-08-2019 14:11:09 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №25

До

Директора/Управителя на ,,АЛМЕР АУТО” ООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. Съединение №66, вх. 2, ет. 2, ап. 2; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-502/12.07.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 08. 08. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-08-2019 14:10:11 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №24

До

Директора/Управителя на ,,МЕЛЕК-М” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ж.к. Херсон №9, вх. 1, ет. 1, ап. 3; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-500/12.07.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 08. 08. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 31-07-2019 16:09:38 EEST

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ „АПФСО” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.  Деян Пенчев Дечев

2.  Десислава Николаева Вълчева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16 август 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

31.07.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 30-07-2019 12:12:21 EEST

Световна седмица на кърменето

Световната седмица на кърменето се отбелязва ежегодно през първата седмица на август. Традиционно в рамките на тази седмица организации и доброволци от цял свят провеждат мероприятия, за да информират широк кръг от хора за несъмнените ползи от естественото хранене в първите месеци след раждането на детето. Началото и е поставено през 1992 година.

Тази година дните между 1-ви и 7-ми август 2019 г. ще преминат под надслова „Да подкрепим родителите. Да направим кърменето възможно“, а мотото недвусмислено ни предава посланието, че кърменето е общ ангажимент на цялото общество. Основен акцент на Световната седмица на кърменето 2019 г. е екипността и съдействието, което всеки от нас може да окаже на майките, за да кърмят успешно.

По повод Световната седмица на кърменето, Регионална здравна инспекция – Шумен и Център за майчино и детско здраве гр. Шумен стартират съвместни инициативи за отбеляьването й:

  • Седмица на отворените врати в Център за майчино и детско здраве в работните дни от 01.08.2019 г. до 07.08.2019 г. от 09,00 ч. до 16,00 ч. Всички бременни и майки могат да посетят Центъра на ул. „Калоян“ №1, където съвместно с РЗИ – Шумен ще се проведе консултация с всички заинтеросовани по най-важните въпроси: Какво е значението на коластрата за новороденото, какви са ползите от кърменето за бебето и майката и др.
  • На 02.08.2019 г. (петък) от 10,00 ч. в изнесеният работен екип на Център за майчино и детско здраве в гр. Нови пазар ще се проведе среща-дискусия с настоящи и бъдещи родители с възможност да получат информация и съвети за здравословен живот по време на бременност; успешно кърмене, захранване и здравословно хранене на детето;  достъп до различни услуги за семейства и малки деца в областта и общината и др.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 14 август 2019 в 11:22 ч.


1. Оперативна информация за 32 -ра седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (32 -ра седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 009