Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 318 19 20 Следваща >>

Новини: ИМУНИЗАЦИОННА КАМПАНИЯ СРЕЩУ COVID-19 В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ИЗВЪН гр. ШУМЕН

Излъчено от admin на 11-08-2022 10:27:35 EEST
Съгласно Заповед на МЗ №РД-01-270/22.06.2022 г. за организация на имунизационна кампания срещу COVID-19 с всички разрешени ваксини в населени места, извън областния център, РЗИ-Шумен е създала следната организация:
– за целта ще бъде създаден имунизационен мобилен екип;
– кметове на всички общини в областта са уведомени с писмо за функционирането на мобилния кабинет и възможността да се извършва ваксинация в съответните населени места, при наличие на желаещи;
– в писмото до кметовете е описан начина и реда за изпращане до РЗИ-Шумен на информация за желаещите за ваксинация лица.
 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за отмяна на временни противоепидемични мерки считано от 11.08.2022г.

Излъчено от admin на 10-08-2022 16:26:01 EEST

Заповед за отмяна на временни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-08-2022 10:00:00 EEST

РЗИ Шумен създава следната организация за поставяне на ваксини срещу COVID-19 в периода от 08.08.2022 г. до 12.08.2022 г. в разкритите имунизационни кабинети:

- Имунизационния кабинет на РЗИ Шумен на ул. „Калоян“ № 1 (до РУО Шумен) от 09:00 ч. до 13:00 ч.

Ще се поставя ваксината на „Пфайзер“,„Модерна“(след записване) и „Янсен“ .

- Имунизационен кабинет на СБАЛК "Мадара" ЕАД - гр. Шумен ул. Васил Априлов № 63(в двора на МБАЛ ШУМЕН) от 13:00 до 15:00 часа. 

Ще се поставя ваксината на "Пфайзер".

Ваксини срещу COVID-19 могат да се поставят и при общопрактикуващите лекари.

 

Желаещите да носят документ за самоличност и медицинска документация при хронични заболявания.

Имунизациите с ваксините за деца от 5 до 11г. ще се извършват в имунизационния кабинет на РЗИ - Шумен след предварително записване на телефон: 054 800 719 и консулт с педиатър или ОПЛ.

 

 

Таблица за възможните ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19

 

Информация за разпространението на COVID-19 в област Шумен за периода 01.08.2022г. - 07.08.2022г.

 

На вниманието на родителите на деца от 5 г. до 11 г.

 

 

Информация относно ваксините е налична в единен информационен портал за борба с разпространение на COVID-19

 

 

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването относно сроковете на задължителната карантина на близки контактни лица на потвърдени случаи на COVID-19, РЗИ – Шумен информира, че лицата, които са определени като близки контактни по време на епидемиологичното проучване и които имат поставена допълнителна (бустерна) доза срещу COVID-19, може да направят изследване по метода PCR след 72-рия час от поставянето им под карантина. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината  им се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултат в Националната информационна система за борба с COVID-19.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Безплатни и анонимни изследвания с бързи тестове за хепатити В и С

Излъчено от admin на 05-08-2022 11:38:33 EEST

16 лица са се възползвали от възможността за безплатни и анонимни изследвания с бързи скринингови тестове за хепатити В и С, която РЗИ – Шумен предостави за гражданите от областта в периода от 29 юли до 5 август 2022 г.

Изследванията се провеждаха в сградата на РЗИ – Шумен от лаборанти на здравната инспекция. Резултатите се получават на място, в рамките на до 15 минути след вземането на кръв.

Желаещите да се изследват в рамките на тази кампания са 10 жени и 6 мъже на възраст от 24 г. до 68 г. Регистриран е един положителен резултат за хепатит В (на лицето е известно, че е носител на вируса).

 

Кампанията на РЗИ – Шумен, като партньор в инициираната от Министерство на здравеопазването съвместна скринингова кампания  е по повод отбелязването на Световния ден за борба с хепатита, който се провежда всяка година на 28 юли.

 

Припомняме, че това е втората за 2022 г. инициатива на РЗИ – Шумен за безплатно и анонимно изследване за хепатити В и С, като първата беше през м. майкогато се извършваха изследвания за ХИВ/СПИНи сексуално-предавани инфекции (хепатит B, C и сифилис). Тогава се възползваха от възможността 11 лица, като няма регистрирани положителни лица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: О Б Я В А

Излъчено от admin на 02-08-2022 16:25:06 EEST

Регионална здравна инспекция – Шумен обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2022 г. по приоритет „Здравеопазване“ от Национален план за действие за 2022-2023 г. към Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.“, приета с Решение №278 на Министерския съвет от 05.05.2022 г. за осъществяване на не по-малко от 500 ехографски профилактични прегледа на лица от ромски произход в населени места и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Шумен, с предоставен от РЗИ – Шумен мобилен ехографски кабинет, Шумен в срок до 30.10.2022 г.

Мобилният ехографски кабинет да се ползва за провеждане на профилактични прегледи съгласно цел 2 от националния план „Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост“.

Изисквания към кандидатите:

  • да притежават медицинска специалност „Образна диагностика“.

 

Цена: 8 300,00 лв. (осем хиляди и триста лева и нула стотинки), включваща всички разходи за медицинския персонал, шофьор, за гориво, за поддръжка на медицинската апаратура и за сервиз на автомобила

 

Кандидатите могат да подадат заявление за участие в срок до 12.08.2022 г.

Заявление за участие - образец

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 25.07.2022 – 31.07.2022 г.

Излъчено от admin на 02-08-2022 14:04:13 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  287 случая на остри заразни заболявания срещу164 случая за предходната седмица. От тях 48 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 48 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:

Ентероколити – 2 случая срещу 5 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен, с. Буйновица).

Ротавирусен гастроентерит – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 202 случая срещу 149 случая за предходната седмица (119 случая в община Шумен, 22 случая в община В. Преслав, 16 случая в община Нови пазар, по 10 случая в общини Смядово, Каолиново, по 8 случая в общини Каспичан, Венец, 4 случая в община Хитрино, 3 случая в община Никола Козлево, 2 случая в община Върбица).

Варицела – 34 случая срещу 7 случая за прeдходната седмица (29 случая в гр. Шумен, 2 случая в гр. Смядово и по 1 случай в гр. Плиска, с. Дибич, с. Ясенково).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Каспичан)

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Ваксинационни схеми срещу COVID-19

Излъчено от admin на 02-08-2022 11:19:42 EEST

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 г.

Излъчено от admin на 02-08-2022 09:00:00 EEST

 

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Нови пазар

Излъчено от admin на 01-08-2022 09:38:15 EEST
При извършеното пробонабиране на 27.07.2022 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 2 местни водоизточника в гр. Нови пазар, бяха получени следните резултати:
Водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се между ул. „Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“ отговаря по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели.
Водата от чешма „Али Чобан“, намираща се между ул. „Бузлуджа“ и ул. „Гоце Делчев“ е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 56 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л, съгласно протокол за физикохимичен и микробиологичен анализ на води №776/квсм/29.07.2022 г. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.
Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).
 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 01.08.2022г. до 31.08.2022г.

Излъчено от admin на 29-07-2022 09:57:55 EEST

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 318 19 20 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 11 август 2022 в 09:48 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 31 -ва седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (31 -ва седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004