Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 04.02.2019 – 10.02.2019 г.

Излъчено от admin на 13-02-2019 13:50:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  108 случая на остри заразни заболявания срещу 149 случая за предходната седмица. От тях 93 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 138 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица (по 2 случая в гр. Шумен, с. Каменяк и 1 случай в с. Изгрев).  

Въздушно-капкови инфекции:

Скарлатина - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Варицела – 9 случая срещу 2 случая за предходната седмица (3 случая в с. Друмево, по 2 случая в гр. Каспичан, гр. Плиска и по 1 случай в с. Загориче, с. Климент).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ехинококоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Върбица).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 2 случая за предходната.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-02-2019 10:44:58 EET

ДО ОПЛ, ИСМП,

АПТЕКА

ОБЛ. ШУМЕН

 

Относно: постъпило уведомление за откраднати специални рецептурни бланки за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

            УВАЖАЕМИ/А    Г-Н /Г-ЖО    УПРАВИТЕЛ,

   На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от Столична регионална здаравна инспекция за установена липса на 28 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

зелени: серия А от  № 17204753 до № 17204780, включително са   невалидни.

С уважение:

Д-Р ПЕПА КАЛОЯНОВА                                        

Директор на РЗИ – Шумен

Д-Р Г. СИМЕОНОВА

Гл. Инспектор НВ

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-02-2019 16:51:50 EET

С П И С Ъ К

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Емине Хабил Ахмедова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 февруари 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

11.02.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-02-2019 08:53:03 EET

СЪОБЩЕНИЕ №5

До

Директора/Управителя на ,,ЕЛИДА” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен; гр. Шумен; ул. „Ген. Драгомиров”№11, вх. 2, ап. 37; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-70/04.02.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 11. 02. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-02-2019 11:00:00 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.   Ивелин Валериев Вътев

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 21 февруари 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

08.02.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-02-2019 10:58:35 EET

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Светлана Йорданова Станева

От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж (Трудова книжка серия И № 035634) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 2 (две) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 07-02-2019 14:23:25 EET

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с 14 февруари – „Ден на влюбените“, част от втори етап на Националната АНТИСПИН кампания, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН.

В периода от 11.02.2019 г. до 22.02.2019 г., всички желаещи могат да се изследват в РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет.2, ст. №11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 07-02-2019 10:02:07 EET

СЪОБЩЕНИЕ №4

До

Директора/Управителя на СМ КОНТРОЛ ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. София; гр. София; ж.к. Дружба, бл. 160, вх. Г, ет. 2, ап. 100; пощ. код 1592

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-3/09.01.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Пратката не е потърсена от получателя”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 06. 02. 2019 г.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 07-02-2019 10:00:41 EET

СЪОБЩЕНИЕ №3

До

Директора/Управителя на ,,КАРИЕРА ДРАГОЕВО” АД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен; с. Лозево ул. „Август Попов” №26; пощ. код 9746

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-52/25.01.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непознат”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 06. 02. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЗИ отменя грипната епидемия в област Шумен

Излъчено от admin на 04-02-2019 14:41:02 EET

    Уведомяваме Ви, че през последната седмица в област Шумен се наблюдава намаление на броя на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип. Заболеваемостта е под епидемичните стойности за областта.

   Във връзка с това директорът на РЗИ - Шумен издаде Заповед № РД-01-21/04.02.2019 г., с която считано от 05.02.2019 г. се отменя грипната епидемия в област Шумен и произтичащите от това противоепидемични и профилактични мерки.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 13 февруари 2019 в 16:08 ч.


1. Оперативна информация за 6 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (6 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Януари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 019