РЗИ - Шумен. Всички новини. Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 16-08-2018 10:29:11 EEST

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Варна за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:-

зелени: серия А от  № 17634081 до № 17634110 включително, са   невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 г.

Излъчено от admin на 15-08-2018 14:15:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 06.08. – 12.08.2018 г.

Излъчено от admin на 14-08-2018 16:39:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  52 случая на остри заразни заболявания срещу 37 случая за предходната седмица. От тях 32  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 12 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 15 случая срещу 19 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен, 2 случая в с. Долина и по 1 случай в гр. Каолиново и селата Мараш, Иглика, Струйно, Ясенково, Т.Икономово, Бяла река, Нова Бяла река).

Салмонелоза - 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен , с. Климент и с. Маломир).

Въздушно-капкови инфекции:

Скарлатина  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Туберкулоза  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Ку треска - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм: 

ОВХ тип В 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в гр. Велики Преслав).

Невроинфекции: 

ОВП 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в гр. Нови пазар).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  0 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 14-08-2018 15:01:21 EEST

СЪОБЩЕНИЕ № 38

До

Директора /Управителя на ,,Джани Консулт” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен,

ул. Ген Драгомиров № 5 А

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-503/13.07.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” № 63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

дата: 14.08.2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-08-2018 16:01:04 EEST

Във връзка с четвърти етап, част от Националната АНТИСПИН кампания, Регионална здравна инспекция (РЗИ) гр. Шумен организира безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН.

 

В периода от 03.09.2018 г. до 14.09.2018 г., всички желаещи могат да се изследват в РЗИ гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, ет.2, ст. №11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Излъчено от admin на 13-08-2018 15:55:45 EEST

    На 15 август стартира четвърти етап от Националната АНТИСПИН кампания, която е целогодишна инициатива и има за цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН, да повиши обществената информираност за начините на предаване и на предпазване от ХИВ както и други сексуално-предавани инфекции. Кампанията цели да мотивира обществеността към отговорност за собственото здраве и ще продължи до 15 септември тази година.

    От началото на тази година до 9 май 2018 г. са открити нови 95 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са 2810 лица. Съотношението на инфектираните мъже и жени, от общия брой регистрирани лица за тази година е приблизително 8:1 (мъже/жени). Над 90% от новорегистрираните са се инфектирали по сексуален път (53% при хомосексуален контакт) и 5,3% - при инжекционна употреба на наркотици.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира следните инициативи за отбелязване на четвърти етап от Национална АНТИСПИН кампания с регионално мото „Пази се днес, за да се усмихваш утре!“:

·      Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ в периода от 03.09.2018г. до 14.09.2018г.;

·      Медийна кампания с поместване на материали в сайта на РЗИ;

·      Беседи и презентации в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) №3 гр. Шумен, с акцент върху превенцията, образованието и информираността за ХИВ/СПИН.

·      Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи в централната част на гр. Шумен и басейн „ Аква свят”, съвместно с Български младежки червен кръст (БМЧК) – Шумен;

·      Аранжиране на 3 витрини (пред РЗИ, в Диагностично-консултативен център  I и в Шуменски университет „Еп. К Преславски” ) в гр. Шумен;

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 10-08-2018 09:15:19 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №37

До

Директора/Управителя на ,,Сила БГ – 2015” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. София, гр. София;

ул. Царибродска № 20

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-527/02.08.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

 

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 10. 08. 2018 г.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Съобщение

Излъчено от admin на 10-08-2018 09:11:14 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №36

До

Директора/Управителя на ,,Евро Комерс 235” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен

ул. „Ален мак” №36

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-485/11.07.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Непотърсен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

 

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

 

Дата: 10. 08. 2018 г.

 

 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 06-08-2018 15:45:27 EEST

При извършеното пробонабиране на 31.07.2018 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава” и в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма № 1 и чешма№ 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водите от чешмите на ул. „Янко Сакъзов” и на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговарят на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерените стойности за нитратиса съответно 65мг/л и 99мг/л, при максимално допустими 50 мг/л. Водата от тези чешми да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 30-07-2018 16:47:47 EEST

Световна седмица на кърменето 1-7 август 2018 г.

Световната седмица на кърменето се отбелязва всяка година от 1 до 7 август в повече от 120 страни. Отбелязана за пръв път през 1992 година, инициативата се организира от World Alliance for Breastfeeding (WABA) и се подкрепя от организации като Световна здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ. Популяризирането и насърчаването на кърменето на бебетата е основната цел на инициативата.

Мотото тази година е : „Кърменето – основа на живот“.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 15 август 2018 в 19:08 ч.


1. Оперативна информация за 31 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (32 -ра седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 006