Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следваща >>

Новини: Извършен контрол от РЗИ – Шумен за спазване на противоепидемичните мерки за периода 16.11.2020 г. – 22.11.2020 г.

Излъчено от admin на 23-11-2020 09:50:50 EET

Регионална здравна инспекция – Шумен (РЗИ) е извършила  143 проверки за спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Шумен през изминалата седмица.

Обектите, които са обхванати с ежедневните проверки в различни обекти както в гр. Шумен, така и в общините от област Шумен са: 62 юридически лица, 61 хранителни магазина, 5 ресторанта, 4 питейни заведения, 3 детски ясли и градини, 3 в лечебни заведения и медицински център и по една в център за социални услуги, обучителна организация, музей, игрална зала и заведение за бързо обслужване.

При извършените проверки се констатира, че работодателите са организирали провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения – дезинфекция съгласно алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места; недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания; инструктаж  за правилна хигиена; създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м; осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

По време на проверките инспектори на РЗИ – Шумен са проверили и спазването  организацията на работа в хранителните магазини и аптеките, като не допускат лица под 65 години в обектите си по време на посочените в Заповедта на Министъра на здравеопазването часови диапазони.

Броят на проверките за спазване на задължителна карантина от 14 дни за периода  16.11.2020 г. – 22.11.2020 г. е 960, при които не са констатирани нарушения.

Връчени 1405 предписания, от които 468 бр. на лица, положителни на COVID-19 и 937 бр. на лица, контактни на положителни на COVID-19.

Към настоящия момент под карантина на територията на област Шумен са поставени 1221 лица.

РЗИ – Шумен проследява 16 лица без общопрактикуващ лекар.

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната и областта, РЗИ – Шумен апелира за отговорно поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.

Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните и близките ни!

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „МД” - РЗИ ШУМЕН

Излъчено от admin на 16-11-2020 17:15:30 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-67/13.11.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Виктор Кременов Калчев

2. Мая Пенчева Кюркчиева

3. Руска Димова Илиева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 2 декември 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

16.11.2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Списък на недопуснатите кандидати за длъжността “главен инспектор” в дирекция „медицински дейности”- РЗИ Шумен

Излъчено от admin на 16-11-2020 17:13:21 EET

Маргаритка Станчева Петкова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление  икономика съгласно публикуваната обява.

Стоянка Спасова Иванова - От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов и служебен стаж е видно, че кандидатът не притежава  изискуемия минимален професионален опит от 2 (две)  години в професионално направление „Икономика”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в публикуваната обява

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Излъчено от admin на 15-11-2020 11:39:45 EET

С решение от 26 октомври 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

През 2020 г. Световният ден е на 15 ноември. Тогава светът за петнадесети път ще се обедини от една и съща кауза – да се съхрани човешкият живот и да се отдаде почит на всички, които са го загубили в катастрофи на пътя.

Всеки ден по пътищата на страната в движението се включват хиляди участници, за да стигнат до училището, службата, залата за тренировка, мястото за разходка и почивка и за да се върнат у дома. И всеки ден всички ние, забързани и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни и се превръщаме в жертва на собственото си поведение.

Всяка година вследствие на пътнотранспортни произшествия загиват и биват наранявани деца, младежи и възрастни хора. Те стават жертви на свои или чужди грешки, невнимание и нарушения, а мъката в семействата остава за цял живот.

Само за последната 2019 г. в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 участници в движението по пътищата на страната, затова от самите нас зависи да намерим верния път към опазване на здравето и живота.

Безопасността на движението е споделена отговорност и за нейното повишаване е необходимо ангажирането на всички хора, необходимо е всички заедно да преосмислим отношението си към безопасността на движението, към най-ценното – живота и здравето на човека.

Нека всички заедно – институции и участници в движението, да обединим усилията си за по-малко загинали и ранени по пътищата на страната ни и да дадем своя принос за запазване на живота и здравето на хората.

Заедно можем да предадем своите послания сред близките си и на 15 ноември да сведем глави пред болката на пострадалите при пътнотранспортни произшествия

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 12-11-2020 17:02:37 EET

  Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчено от admin на 11-11-2020 16:48:15 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-65/10.11.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.   Магдалена Георгиева Славковска

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 ноември 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

11.11.2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 г.

Излъчено от admin на 10-11-2020 11:09:24 EET

 

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 04-11-2020 12:14:07 EET

При извършеното пробонабиране на 27.10.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен – чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия), по пътя за Паметник „Създатели на българската държава” и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен -   чешмата в кв. Боян Българанов – местност „Бабешки мост“, чешмата до комплекс „Кьошковете“, чешмата по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово, чешма в кв. Дивдядово – ул. „Поройна“, чешма в кв. Дивдядово – комплекс „Бохеми“, чешма №1 – до пътя за с. Лозево и чешма №2 – по пътя за с. Лозево. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 54 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 31-10-2020 16:19:29 EET

 

   Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Шумен за 28.10.2020 г.

Излъчено от admin на 29-10-2020 16:30:07 EET

В Единния информационен портал за 28 октомври 2020 година са регистрирани общо 100 нови случая на жители на Област Шумен с положителни за коронавирус проби. 44 от тях са на жени, 56 на мъже. Най-младият пациент с положителен резултат за COVID-19 е на 15 години и е ученик в 9 клас в СУ "Панайот Волов" в Шумен. Най-възрастният е на 79 години, от Шумен.

В резултат на продължилото епидемиологично проучване и взетите проби в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Лозево са установени нови 37 случая. 12 от пробите са на персонала, 25 на потребители на социална услуга. Така общият брой на установените потребители и служители с положителен резултат за коронавирус в ДПЛИУ става 66.

Всички положителни от персонала на ДПЛИУ 21 души са изведени от работните им места и карантинирани. Обсъжда се обособяването на положителните потребители в отделен сектор, който да се обслужва от отделен персонал, с отделно хранене, така че да не се смесват положителни потребители с тези, показали отрицателен резултат, това трябва да стане със заповед на директора на социалното заведение.

Най-голям брой нови случаи за последното денонощие са регистрирани в Община Шумен - 88 души. От тях 55 са в общинския център, седем в села от общината - Дибич, Мадара, Благово и Васил Друмев и останалите 26 са с адресна регистрация в с. Лозево.

Четири са случаите в община Венец - и четиримата са представители на едно домакинство в с. Ясенково. По два случая има в общините Велики Преслав и Нови пазар, по един в Хитрино, Никола Козлево и Върбица.

Предстои връчване на предписания за 10-дневна карантина на всички контактни на положителните.

8 държавни здравни инспектори работят към момента в отдел "Противоепидемичен контрол" на РЗИ. В задълженията им влиза извършването на епидемиологично проучване, да се обадят на всяко едно от положителните лица и да установи техните контактни, да се проучи от кога са оплакванията, на кой адрес ще бъде домашната изолация на лицето. След това трябва да се изготвят предписания за домашна изолация. В отдела има незаети 3 щатни бройки. В помощ на колегите си се включват работещите от отдел "Медицински изследвания" и дирекция „Обществено здраве“. До момента РЗИ - Шумен служителите с положителни резултати са 5, нови случаи няма. Извършва се ежедневен контрол на температурата на работещите в инспекцията и се спазват утвърдените противоепидемични мерки.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 4 ноември 2020 в 15:53 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 44 -та седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (44 -та седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Септември на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002