Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 13.05.2019 – 19.05.2019 г.

Излъчено от admin на 20-05-2019 17:16:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  63 случая на остри заразни заболявания срещу 68 случая за предходната седмица. От тях 52 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 43 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 2 случая срещу 7 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и гр. Смядово).

Ротавирусен гастроентерит - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Колиентерит – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Салмонелоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:                    

Скарлатина - 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Варицела – 5 случая срещу 12 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Марково).

Туберкулоза– 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Байково).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 1 случай за предходната.седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 20-05-2019 09:15:07 EEST

При извършеното пробонабиране на 14.05.2019 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; в местност „Бабешкия мост“, кв. Б. Българанов; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) и чешма№ 2 по пътя за с. Лозево;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмата в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; от чешма № 1 по пътя за с. Лозево и от чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 56 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:47:06 EEST

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с 19 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Шумен организира безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН.

В периода от 13.05.2019 г. до 23.05.2019 г., всички желаещи могат да се изследват в РЗИ гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, ет.2, ст. №11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:19:04 EEST

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.     Ферихан Исмаилова Хюсеинова

2.     Валерия Добринова Павлова

3.     Деян Събков Йорданов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23 май 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.05.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:17:44 EEST

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Мария Валентинова Кирова

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

Маноела Гошева Станева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

Александра Красенова Тодорова

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

Димитрина Иванова Колева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

Калина Русева Русева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:15:31 EEST

С П И С Ъ К

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Татяна Герчева Герчева

2.    Валерия Добринова Павлова

3.    Деян Събков Йорданов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 4 юни 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл. ”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.05.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:14:16 EEST

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Маноела Гошева Станева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по” или „бакалавър”по обществено здраве, здравни грижи, съгласно публикуваната обява.

Димитрина Иванова Колева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по” или „бакалавър”по обществено здраве, здравни грижи, съгласно публикуваната обява.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 08:52:42 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №16

До

Директора/Управителя на ,,АСС ГРУП 2011” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен; гр. Шумен;

ул. Индустриална зона; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-252/08.04.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 13. 05. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 08:51:52 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №15

До

Директора/Управителя на ,,КАЛИКОСТА ДЖИ” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен; гр. Шумен;

ж.к. „Боян Българанов”, ул. „Ген. Драгомиров” №36, бл. 7, вх. 4, ет. …, ап. …; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-317/30.04.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 13. 05. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 г.

Излъчено от admin на 10-05-2019 17:15:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 21 май 2019 в 15:07 ч.


1. Оперативна информация за 19 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (19 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Април 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 011