Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща >>

Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГР. ШУМЕН

Излъчено от admin на 20-04-2018 14:09:21 EEST

Пробата е взета на 20.04.2018 г. Получени са следните резултати от лабораторния контрол:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

 

Норма по Наредба №9

(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)

максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

неприемлива

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

<0,03 mg/l

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово и с. Дибич) да не се ползва за пиене.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГР. ШУМЕН

Излъчено от admin на 20-04-2018 14:08:13 EEST

Пробата е взета на 19.04.2018г. Съгласно Протокол за физикохимичен и микробиологичен контрол на води № 707/квсм/20.04.2018 г. са получени следните резултати:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

Норма по Наредба №9

(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)

максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

неприемлива

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

<0,03 mg/l

3

Колиформи

0/100 KOE/ml

0/100 KOE/ml

4

Ешерихия коли

0/100 KOE/ml

0/100 KOE/ml

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово и с. Дибич) да не се ползва за пиене.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 г.

Излъчено от admin на 20-04-2018 12:00:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-04-2018 08:58:19 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №12

До

Директора/Управителя на ,,КАНТАР” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/:

Адрес за кореспонденция:обл. Шумен, гр. Нови пазар, ул. ,,Пирин№14

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-174/16.03.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 18. 04. 2018 г.

 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-04-2018 08:30:08 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №11

До

Директора/Управителя на ,,Йонеда 17” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен, пощ. код 9700

ул. ,,Хан Пресиян№9

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-175/16.03.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Пратката не е потърсена от получателя”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 18. 04. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 09.04. – 15.04.2018 г.

Излъчено от admin на 16-04-2018 16:58:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  115 случая на остри заразни заболявания срещу 101 случая за предходната седмица. От тях 78  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 57 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 8 случая срещу 5 случая за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Нови пазар и селата Цани Гинчево, Бяла река, Косово, Калугерица).

Ротавирусен гастроентерит – 5 случая срещу 8 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Каспичан и по 1 случай в гр. Смядово, с. Вехтово, с. Златна нива).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела  20 случая срещу 23 случая за предходната седмица (14 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Нови пазар, гр. В. Преслав, гр. Каспичан и селата Хитрино, Осеновец, Драгоево).

Скарлатина – 2 случая срещу 7 случая за предходната седмица (по 1 случай в с Хан Крум и с. Черноглавци).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Нови пазар).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 20-03-2018 15:52:09 EET

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- Столична, гр. София за установена липса на 31 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.  Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

-     зелени: серия А от  № 130885690 до № 130885720 включително, са   невалидни.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 27-02-2018 16:22:22 EET

    Съгласно мониторинговата програма за качествата на питейната вода, подавана за водоснабдяване на населените места в област Шумен, РЗИ – Шумен един път седмично (всеки вторник) взема водни проби за физикохимичен и микробиологичен анализ от предварително определени пунктове в гр. Шумен.

   При проведения мониторинг на 27.02.2018 г. беше констатирано завишаване стойностите на показател „мътност” в питейната вода на гр. Шумен, които са над обичайните приемливи за потребителите. Не се установяват други отклонения от здравните норми по изследваните физикохимични и микробиологични показатели. В пунктовете, от които е взета водата е отчетено наличие на остатъчен свободен хлор, съответстващо на нормативните изисквания.

   От страна на РЗИ – Шумен е засилен контрола над дезинфекцията на водата, подавана от „ВиК – Шумен“ ООД. Ежедневно в лабораторията на инспекцията ще се следят промените в показател мътност, остатъчен свободен хлор и микробиологичните показатели.

   Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово и с. Дибич) да не се ползва за пиене.

   Актуална информация за качеството на питейната вода в зона на водоснабдяване язовир „Тича” ще бъде публикувана ежедневно на сайта на РЗИ.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 26-02-2018 16:48:07 EET

При извършеното пробонабиране на 20.02.2018 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма№ 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешма № 1 по пътя за с. Лозево не отговаря на здравните норми по показател мътност и по микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерената  стойност за нитрати е 87мг/л, при максимално допустима 50 мг/л;

- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 70мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 29-01-2018 16:52:43 EET

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009 г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- Столична, гр. София за установена липса на 25 броя специални рецептурни бланки /жълти/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:- жълти: серия А от  № 10070026 до № 10070050 , включително са   невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 19 април 2018 в 15:36 ч.


1. Оперативна информация за 15 -та седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (15 -та седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Март 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001