Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща >>

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 09.10. – 15.10.2017 г.

Излъчено от admin на 16-10-2017 16:30:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  115 случая на остри заразни заболявания срещу 92 случая за предходната седмица. От тях 96  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 77 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 6 случая срещу 7 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Каравелово).

Ротавирусен гастроентерит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Салмонелоза - 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – случая срещу 3 случая за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и 2 случая в гр. Нови пазар).

Скарлатина – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Новосел).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (с. Боян).

Ехинококоза – случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в с. Пет могили и с. Станянци).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции:

ОВП - 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Браничево).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 16-10-2017 13:29:37 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №91

До

Директора/Управителя на ,,МОРСКО КОНЧЕ 2014” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/ ул. ,,Тихомирбл. 41, вх. Б, ет. 4, ап. 34, обл. Варна, гр. Варна; пощ. код 9000

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-535/15.09.2017 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 12. 10. 2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Излъчено от admin на 16-10-2017 11:37:11 EEST

Във връзка със Световния ден за борба с остеопорозата – 20 октомври и месеца за профилактика на остеопорозата, Регионална здравна инспекция – Шумен стартира кампания с мото:

„Изграждане на здрави кости при деца и юноши”

На 20.10.2017 г. от 10.30 ч. в залата на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) I в гр. Шумен д-р Стоян Тодоров – началник на ревматологично отделение към МБАЛ – Шумен ще представи презентация на тема „Изграждане на здрави кости при деца и юноши”.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 13-10-2017 14:21:46 EEST

   На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Силистра за установена липса на 30 броя   специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и на   20 броя специални рецептурни бланки /жълти/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:-  зелени: серия А от  № 150891031 до № 158091060, включително са   невалидни; жълти: серия А от  № 10172321 до № 10172340, включително са   невалидни.

Получен е писмен сигнал и в РЗИ- гр. Шумен за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:- зелени: серия А от  №  131734571 до № 131734600, включително са   невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"

Излъчено от admin на 10-10-2017 12:09:55 EEST

Министерство на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България инициират провеждането на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: В ШУМЕН СТАРТИРА ПОРЕДНАТА КАМПАНИЯ ЗА СИЛАНИЗИРАНЕ НА ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ ЗЪБИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 9 г.

Излъчено от admin на 10-10-2017 12:06:02 EEST

В рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в РБългария 2015-2020 г. на Министерството на здравеопазването стартира поредната кампания за укрепване на първите постоянни зъби на децата от 6 до 9 години.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ПРОФИЛАКТИКА НА ГРИПА - ВАКСИНИ

Излъчено от admin на 06-10-2017 13:57:37 EEST

Грипът все още не е напомнил за себе си, но сега е времето да се вземат мерки срещу него като се имунизираме. Противогирпната ваксина предпазва от заболяването голям процент от хората, които са си я поставили, или значително намалява тежестта му.

Повече информация може да намерите тук

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ТРИХИНЕЛОЗА

Излъчено от admin на 05-10-2017 16:12:41 EEST

Трихинелозата продължава да е една от значимите хелминтози в Република България. Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на заболелите лица е различен и трудно може да се прогнозира.

В началото на 2017 г. в страната са регистрирани 3 епидемични взрива с общ брой заболели - 42 лица, възникнали главно в резултат на продажба и консумация на свинско месо и месни продукти от нерегламентирани източници.

Информация за Област Шумен:

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 г.

Излъчено от admin на 04-10-2017 10:31:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 29 СЕПТЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО

Излъчено от admin на 28-09-2017 16:33:05 EEST

По инициатива на Световната федерация на сърцето, подкрепена от Световната здравна организация, ЮНЕСКО и други международни организации от 1999 г. последната неделя от м. септември се чества като Ден на сърцето.

Всяка година сърдечните заболявания причиняват близо 1/3 от всички смъртни случаи на земята (над 17 млн. душигодишно). Ако ръстът в стойностите продължи към 2030 г. над 23 млн. души годишно ще умират от сърдечни заболявания. 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 17 Октомври 2017 год.


1. Оперативна информация за 40-та и 41-ва седмици на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (40-та и 41-ва седмици на 2017 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Септември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002