Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следваща >>

Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 02-07-2020 15:26:06 EEST

 
   Уведомяваме Ви, че в РЗИ-Шумен е получено План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински специалисти през 2021 г., организирани от МУ-София.
   Заявки по образец се приемат в РЗИ-Шумен, етаж 3, стая №33 в срок до 31.8.2020 г.
   При изтичане на обявения срок, заявки няма да се приемат.
   План-разписанието може да бъде разгледано на Интернет страницата на       Медицински     факултет - София (medfac.mu-sofia.bg) или в РЗИ-Шумен етаж 3, стая №33.
   За допълнителна информация телефон: 054/800 339 - г-жа Пламена Панова
 
 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 22.06.2020 – 28.06.2020 г.

Излъчено от admin на 30-06-2020 09:35:05 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  23 случая на остри заразни заболявания срещу 61 случая за предходната седмица. От тях 11 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 9 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:няма регистрирани случаи.

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 12 случая срещу 47 случая за предходната седмица – (7 случая в гр. Шумен, по 2 случая в с. Тъкач и с. Климент и 1 случай в с. Пристое).

Скарлатина – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Варицела – 0 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи.

Паразитози:

Ламблиоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи.

Невроинфекции: няма регистрирани случаи.

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 15.06.2020 – 21.06.2020 г.

Излъчено от admin на 30-06-2020 09:33:41 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  61 случая на остри заразни заболявания срещу 59 случая за предходната седмица. От тях 9 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 6 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 0 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 47 случая срещу 43 случая за предходната седмица – (20 случая в с. Тъкач, 12 случая в гр. Каолиново, по 3 случая в с. Климент, с. Наум, с. Тодор Икономово,  2 случая в с. Пристое и по 1 случай в с. Изгрев, гр. Велики Преслав, с. Дойранци и с. Сини вир).

Скарлатина – 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (Шумен).

Варицела – 0 1случай срещу 0 случая за предходната седмица (Шумен).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  случая срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен, с. Миланово.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ №19

Излъчено от admin на 23-06-2020 12:36:21 EEST

До

Директора/Управителя на„Айсис” ООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Варна, гр. Варна; ул. Македония №149; пощ. код 9000

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

 

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-398/22.05.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

 

Д-р Невяна Попова

 

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 22. 06. 2020 г.


 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ №18

Излъчено от admin на 23-06-2020 11:49:02 EEST

 

До

Директора/Управителя на„С-М Строй” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. „Софийско шосе” №12, вх. 2, ет. 8, ап. 45; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-396/22.05.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Непотърсен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Обявление

Излъчено от admin на 23-06-2020 08:53:54 EEST

   

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Обявление

Излъчено от admin на 23-06-2020 08:45:20 EEST

   

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "старши инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ Шумен

Излъчено от admin на 17-06-2020 10:45:38 EEST

 

Заповед за отмяна на въведените противоепидемични мерки на територията на село Изгрев, община Венец, област Шумен

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 08.06.2020 – 14.06.2020 г.

Излъчено от admin на 17-06-2020 10:15:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  59 случая на остри заразни заболявания срещу 23 случая за предходната седмица. От тях 6 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 9 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 4 случая срещу 3 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и по 1 случай в с. Мадара, с. Никола Козлево).

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 43 случая срещу 3 случая за предходната седмица (31 случая в с. Изгрев, 5 случая в с. Тъкач, 3 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Нови пазар, гр. Каолиново, с. Климент, с. Наум, ).

Скарлатина – 2 случая среущ 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. В. Преслав и с. Тимарево).

Варицела – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Ку треска – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Марсилска треска – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  0 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

През изминалата седмица са регистрирани общо  23 случая на остри заразни заболявания срещу 12 случая за предходната седмица. От тях 9 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 2 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Смядово, с. Т. Икономово, с. Пет могили).

Колиентерити – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 3 случая срещу 6 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Нови пазар и 1 случай в с. Изгрев).

Варицела – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции:

Ку треска – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Иваново).

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Божурово).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 5 случая срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на Директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 11-06-2020 14:59:26 EEST

 

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на село Изгрев, община Венец, област Шумен

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 17 юни 2020 в 12:45 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 24 -та седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (24 -та седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Май на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003