Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 314 15 16 Следваща >>

Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Излъчено от admin на 19-03-2014 14:24:12 EET

Във връзка с изменение  и допълнение на Наредба № 15 от 12 май 2005 г.  за имунизациите в Република България, публикувана в ДВ бр. 17/28.02.2014 г., Ви уведомяваме, че се създава приложение № 7а към чл. 13, ал. 3, касаещо Отчета за изразходваните биопродукти в дози за съответното тримесечие, което се отчета от ОПЛ. В новата отчетна форма трябва да се попълва срока на годност на остатъчните количества биопродукти към датата на отчитане в РЗИ – Шумен. Отделно извън таблицата да се описват наличните количества биопродукти в дози с изтекъл срок на годност през отчетния период или бракувани по други причини.

При отчитане първо тримесечие на 2014 г. всички ОПЛ да попълнят новата форма на Отчет за изразходваните биопродукти през отчетния период.

Новата форма на Отчет може да изтеглите от тук 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ, СЪСТАВЯЩИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СМЪРТ

Излъчено от admin на 12-02-2014 16:42:07 EET

 

Във връзка с писмо  вх. № 845/12.02.2014 г. на НСИ Ви напомняме, че следва стриктно да спазвате Наредба № 14 от 2004г. за медицинските критерии и реда за установяване на смърт (ДВ., бр.39 от 04г.), както и Наредбата за нейното изменение и допълнение и в законно установения срок да изпращате  съобщенията за смърт на съответните институциии.     Съгласно чл. 4, ал. 2  Съобщението за смърт се попълва в 3 (три) екземпляра.

Съгласно чл. 4, ал. 3 първият екземпляр от документа се изпраща на длъжностното лице по гражданското състояние в общината, района, кметството или населеното място, на чиято територия е настъпило събитието. Съгласно чл. 29, ал.2 съобщението за смърт се изпраща незабавно на длъжностното лице по гражданското състояние.

Вторият екземпляр от документа се изпраща на съответната Регионална здравна инспекция в двумесечен срок от издаването му (чл. 4, ал. 4), а третият екземпляр остава на съхранение при лекаря/лечебното заведение (чл. 4, ал. 5).

В случай, че смъртта е установена в лечебно заведение, екземпляра се съхранява в създаден за целта регистър в лечебното завеведение.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 17-01-2014 16:50:32 EET

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАГУБЕНИ СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009 г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Силистра за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специална  рецептурна   бланка:зелена: серия А № 120045781 до № 12004581 включително са   невалидни.

 

Д-Р Г. СИМЕОНОВА

Гл. Инспектор НВ 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Излъчено от krasen на 20-07-2012 14:33:26 EEST

   

С решение на Европейската комисия 25.07.2012 г. е обявен за Четвърти европейски ден за пътна безопасност. През настоящата година той е посветен на младите хора като участници в пътното движение и цели да повиши отговорността на младите хора към безопасността на движението.

    Пътнотранспортните произшествия са една от главните причини за високата смъртност сред младежите от 15 до 24 години. Всеки месец в страните членки на Европейския съюз 500 младежи стават жертви на пътнотранспортни произшествия. Ежегодно на територията на Европейския съюз около 6000 млади хора губят живота си, а 60 000 получават сериозни наранявания.

    В нашата страна през 2011 г. от пътнотранспортни произшествия са загинали 120 младежи и са били ранени 1895.

    В Област Шумен  през 2011 г. са станали 86 ПТП с общо14 загинали и 92 ранени, а през 2010 г. за същия период има 89 ПТП с общо 19 загинали и 92 ранени.

    Нараняванията и смъртните случаи могат да бъдат избегнати.

    Следните факти са основа за определяне и планиране на мерки за превенция:

      1. Високата скорост е най-честото нарушение при младите мъже водачи и е причина за 1/3 от всички пътнотранспортни произшествия.

      2. Рискът от ПТП при млади водачи без опит шофиращи с концентрация на алкохол в кръвта над 0,05 g/dlв сравнение с по-възрастен и опитен шофьор се повишава 2,5 пъти.

      3. Правилно поставените предпазни колани намалява риска от смърт в случай на инцидент до 61%.

      4. Задължителното използване на детски столчета може да намали нивото на детската смъртност до 35%.

      5. Пешеходците и велосипедистите се забелязват трудно, особено през нощта. Използването на светлоотразителни жилетки може да предотврати произшествия.

     6. Поставянето на каска е единствения и най-ефективен начин за предотвратяване нараняване на водата при ПТП с мотоциклет. Децата с велосипеди също трябва да бъдат насърчавани да носят каски.

    Произшествията при младите водачи се различават т тези при опитните с това, че се случват през нощта, често са единствени участници и са в резултат на загуба на контрол при управлението и високи скорости. Употребата на алкохол в малки количества при младите водачи има по-голямо въздействие, отколкото при опитни водачи.

    Високите нива на произшествия при младите водачи са резултат преди всичко на незрялост, липса на опит и отражение на начина на живот свързан с тяхната възраст и пол. Младите мъже например  често надценяват техните умения за шофиране.

    Някои специфични мерки могат да предотвратят и елиминират негативните ефекти, които незрелостта и липсата на опит при младите водачи могат да предизвикат. Преди всичко предприемането на мерки, които увеличават като цяло нивото на безопасност на пътя като осъществяване на оптимален контрол (алкохол, скорост, използване на колани), безопасни пътища и автомобили ще повиши нивото на безопасност и на младите водачи.

 

      "Да знаем как да опазим живота на децата си". Дипляна

    "Деситилетие за безопасност по пътищата".  Видеоклип

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 314 15 16 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 21 септември 2021 в 13:36 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 37 -ма седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (37 -ма седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Август на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002