Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-01-2020 16:33:45 EET

ПРОМЕНИ В ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ 2019 Г.

На вниманието на всички лечебни заведения в област Шумен

През 2020 г. за първи път формулярите за годишно отчитане на дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ през 2019 г. са във вид на електронни таблици Еxcel 2010. Във връзка с тяхното съставяне, моля да обърнете внимание на следното:

1.Всеки файл започва с падащо меню, от което следва да изберете област и вид на лечебното заведение.

Например:

Област: 27 Шумен

Лечебно заведение: АПМП-ИП - Шумен

2.Някои от файловете имат повече от 1 страница (sheet), които се намират най-долу и са оцветени в жълт цвят. Моля, разгледайте всички страници дали е необходимо да се попълнят данни в тях;

3.На последната страница е необходимо да се впишат данните за имена, телефон и имейл на лицето, попълнило е-формулярите.

 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 16-01-2020 14:01:47 EET

Информация за качествата на водата

от местните водоизточници

При извършеното пробонабиране на 06.01.2020г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма№ 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) и чешма № 1 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов”е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 56 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-01-2020 16:30:33 EET

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен

за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 14 броя (с. Салманово, с. Черенча, с. Черни връх, с. Риш, с. Избул, гр. Върбица, с. Чернооково, с. Станянци, с. Ловец, с. Бяла река, с. Тушовица,  с. Тимарево, с. Златар и с. Драгоево).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 2 броя (гр. Шумен и с. Развигорово). 

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г. изм. и доп.) – 8 броя. 

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 1 брой (чешма до хотел „Тополите“, местност „Тополите“, с. Развигорово).

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 1 брой:

- водата от чешмата до хотел „Тополите“, местност „Тополите“ с. Развигорово е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 72 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. – 30 броя от тях: хепатит А – 7, ентероколит – 18, колиентерит – 1 и салмонелоза – 4.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-12-2019 16:10:47 EET

СЪОБЩЕНИЕ

Регионална здравна инспекция – Шумен и „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД обявяват провеждането на „Седмица на отворените врати“ за област Шумен, като част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2017-2020 г.

 Ще бъдат извършвани анкети и прегледи на всички желаещи лица (независимо от здравноосигурителния им статус), които имат оплаквания от дихателната система – кашлица, храчки, кръвохрачене, болки в гръдния кош, температура.

Прегледите ще се извършват от 09,00 ч. до 13,00 ч. в периода 09.12.2019 г. - 13.12.2019 г.. във II Вътрешно отделение на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД ситуирано в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 27-11-2019 12:36:56 EET

Национална  АНТИСПИН кампания 2019 г.

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ, стартира Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити в периода 22-29 ноември 2019 г., както и отбелязване на 1-ви Декември – Световен ден за борба със СПИН под мото „Промените се правят от общности“.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 25-11-2019 11:08:49 EET

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН, част от Националната АНТИСПИН кампания, Регионална здравна инспекция гр. Шумен организира безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН.

В периода от 25.11.2019 г. до 06.12.2019 г., всички желаещи могат да се изследват в РЗИ гр. Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет. 2, ст. №11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-11-2019 16:01:51 EET

21 ноември – Международен ден без тютюнопушене

По традиция Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. На този ден, Министерството на здравеопазването призовава всеки пушач, да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи. Тази година кампанията ще протече под мотото „Спри сега за по-добро здраве утре“.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-11-2019 08:46:32 EET

СЪОБЩЕНИЕ

 

От 5 ноември, Министерство на здравеопазването (МЗ) стартира Национална информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията у нас под мотото „Да! За живот!“. Активната част на кампанията ще продължи до 5 декември тази година.

Националната кампания акцентира и върху необходимостта да говорим за донорството с близките си – нека те са наясно с нашето отношение към проблема. По този начин, в случай на мозъчна смърт, ще им помогнем при взимането на решение в тежък за семейството момент. Последната дума е тяхна!

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-11-2019 16:40:08 EET

СЪОБЩЕНИЕ

В Секция Съобщения в Профила на купувача е публикувана покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на компютърна техника за нуждите на РЗИ – Шумен“.

Индикативните оферти следва да бъдат изпратени в срок до 16:30 ч. на 22.11.2019 г. на адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение" № 1, в Звеното за административно обслужване.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 12-11-2019 12:00:35 EET

Покана за изложба: „Защо светът да е сив, като може да е цветен?“

Във връзка с 21 ноември – Международен ден без тютюнопушене,  Регионална здравна инспекция – Шумен, Общински здравен център гр. Шумен и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ гр. Шумен имат удоволствието да отправят своята покана към всички желаещи да разгледат експозицията от най-добрите рисунки на учениците от гр. Шумен, взели участие в конкурса с мото: „Защо светът да е сив, като може да е цветен?“.

Отличените творби на призьорите в конкурса са подредени в Изложбената зала на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ гр. Шумен в дните от 11 ноември до 22 ноември 2019 г.

Инициативата стартира през 2018 г., а целта беше да се промотира здравословно поведение „без тютюнев дим” и със своите рисунки участниците да ангажират общественото внимание към здравето на децата и опасностите от тютюнопушене в млада възраст. Участие в конкурса взеха ученици от 1 клас до 7 клас на училищата в гр. Шумен

Наградените рисунки в конкурса бяха изложени в Културен радиосалон Студио 3 на Радио Шумен и във фоайето на Военния клуб гр. Шумен. 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 25 март 2020 в 11:58 ч.


1. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

2. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

3. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

5. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

6. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

7. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003