Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 14-01-2021 13:28:34 EET

СЪОБЩЕНИЕ №3

До

Директора/Управителя на„СТРОМАКС 1” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Разград, гр. Разград; ул. Марин Дринов №2, ет. 2, ап. 2; п.к. 7200

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-861/09.12.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 14. 01. 2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-01-2021 09:07:57 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-01-2021 09:00:52 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 07-01-2021 11:47:02 EET

СЪОБЩЕНИЕ №2

До

Директора/Управителя на„Доминик 67” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. Плиска №34, вх. А, ет. 1, ап. 2а

 На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-865/09.12.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 07. 01. 2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 07-01-2021 11:44:33 EET

СЪОБЩЕНИЕ №1

До

Директора/Управителя наГея Комерс5”ООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Силистра, гр. Силистра; ул. Ген. Колев №1, ет. 7, ап. 25; пощ. код 7500

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-867/14.12.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 07.01.2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 22.12.2020

Излъчено от admin на 21-12-2020 12:59:01 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-12-2020 14:17:58 EET

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ: СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ КРЕМОВЕ ЗА ЛИЦЕ С МАРКА PURITO, ЗАКУПЕНИ СЛЕД 01 ЮНИ 2020Г. 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Нови пазар

Излъчено от admin на 09-12-2020 13:39:26 EET

При извършеното пробонабиране на 03.12.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 2 местни водоизточника в гр. Нови пазар, бяха получени следните резултати:

- водата от чешма „Али Чобан“ отговаря на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели;

- водата от чешма „Бялата чешма“ е с отклонения по микробиологични показатели. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Велики Преслав

Излъчено от admin на 09-12-2020 13:36:10 EET

При извършеното пробонабиране на 30.11.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 5 местни водоизточника в гр. Велики Преслав, бяха получени следните резултати:

- водите от чешмата до В и К и чешма „Тунела“, отговарят на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели;

- водата от чешмите: „Горната чешма“, „Кюнтя“ и чешмата по пътя от гр. В. Преслав за с. Драгоево са с отклонения по микробиологични показатели. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Излъчено от admin на 04-12-2020 10:15:24 EET

 

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 26 януари 2021 в 15:33 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002