Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следваща >>

Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.

Излъчено от admin на 10-06-2020 14:43:24 EEST

 

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 10-06-2020 14:42:28 EEST

 

СЪОБЩЕНИЕ №16

 До

Директора/Управителя на ТПК „Иглика”

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. „Р. Княгиня” №8; пощ. код 9700

 На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-379/15.05.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

 Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 10. 06. 2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 10-06-2020 14:41:45 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №15

До

Директора/Управителя на „Нардитекс” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен, гр. Велики Преслав; ул. „В. Друмев” №9; пощ. код 9850

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-432/03.06.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Преместен на друг адрес”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 10. 06. 2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 10-06-2020 14:40:05 EEST

 

 

СЪОБЩЕНИЕ №14

До

Директора/Управителя на „Медитекс – М” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. „Дедеагач” №19, вх. 2, ет. 2, ап. 33; пощ. код 9700

 На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-374/14.05.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

 Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 10. 06. 2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Класиране на участници в конкурс за флаер с мото: „Обичай безопасно“

Излъчено от admin на 04-06-2020 16:36:26 EEST

 

Приключи конкурсът за флаер с послания на ученици под мотото: „Обичай безопасно“. 

По повод 14 февруари „Свети Валентин – Ден на влюбените“ и провеждането на Национална АНТИСПИН кампания, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен и Общински здравен център (ОЗЦ) гр. Шумен отправиха покана към всички ученици от VIII до XII клас в област Шумен за изработка на флаер за превенция на ХИВ. Целта на конкурса беше чрез превантивните послания на учениците да се повиши чувствителността и съпричастността на обществото към хората, живеещи с ХИВ и да се насърчи грижата за собственото здраве.

Припомняме, че във връзка с актуалната обстановка в страната и въведената в училищата дистанционна форма на обучение, организаторите обявиха електронни адреси, на които участниците да изпращат своите проекти.

Крайният срок беше 17 май 2020 г. – Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, когато се реализира и трети пореден етап на Националната АНТИСПИН кампания.

От получените флаери, всички отговаряха на изискванията, според предварително обявения регламент към изработката им, а именно да са съобразени с мотото и размерът да е във формат А5 (15 x 20 см или половината на А4).

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Излъчено от admin на 02-06-2020 16:52:26 EEST

 

Във връзка със заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че издадените предписания за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020  до 31.05.2020 включително, от държави-членки на Европейския съюз извън посочените в т.5 и от Република Сърбия и Република Северна Македония, и при които причината за поставянето под карантина не е осъществен контакт с лица, болно от  COVID-19 са отменени със заповед на директорите  на съответните РЗИ от чиито гранични пунктове са влезли лицата.

Заповедите са публикувани на сайтовете на съответните Регионални здравни инспекции.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 31 май – Световен ден без тютюн

Излъчено от admin на 29-05-2020 13:45:04 EEST

 

   По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

   За 2020 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Да говорим открито за последствията от тютюна!“.

   Фокусът на посланията през 2020 г. са насочени към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: На вниманието на водачи на автобуси и товарни автомобили - български граждани, извършващи международен превоз на пътници и товари

Излъчено от admin на 26-05-2020 13:02:51 EEST

 

В изпълнение на т. 10 от Заповед №РД-01-274/ 21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща отпадането на задължителната карантина за шофьори- български граждани, извършващи международен превоз на пътници/ товари и стоки, Ви уведомяваме, че заявление за отмяна на карантина може да изтеглите от тук.

Заявлението може да се изпрати по електронен път на електронната поща на РЗИ - Шумен: office@rzi-shumen.net

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Велики Преслав

Излъчено от admin на 19-05-2020 16:55:10 EEST

При извършеното пробонабиране на 13.05.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 6 местни водоизточника в гр. Велики Преслав бяха получени следните резултати:

- водата чешмата по пътя от гр. Велики Преслав за с. Драгоево отговаря на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели;

-  водата от чешмата до В и К, чешмите „Тунела”, „Радула”, „Кюнтя” и „Горната чешма“ в кв. Кирково е с отклонения по микробиологични показатели. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 15-05-2020 16:52:07 EEST

При извършеното пробонабиране на 12.05.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово; чешма № 1 и чешма № 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия); в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“ и в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 57 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 17 юни 2020 в 12:45 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 24 -та седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (24 -та седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Май на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002