Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-01-2020 10:07:39 EET

СЛУЧАИ НА ПНЕВМОНИЯ, СВЪРЗАНИ ВЕРОЯТНО С НОВ КОРОНАВИРУС

        По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (ЕЦКЗ), Стокхолм на 31.12.2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от 27 случая на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба  и животни. Заболелите са с оплаквания от треска, диспнея и рентгенографски данни за двустранни белодробни инфилтративни лезии, като до 5 януари 2020 г. техния брой е достигнал 59, седем от които са в критично състояние.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-01-2020 16:33:45 EET

ПРОМЕНИ В ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ 2019 Г.

На вниманието на всички лечебни заведения в област Шумен

През 2020 г. за първи път формулярите за годишно отчитане на дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ през 2019 г. са във вид на електронни таблици Еxcel 2010. Във връзка с тяхното съставяне, моля да обърнете внимание на следното:

1.Всеки файл започва с падащо меню, от което следва да изберете област и вид на лечебното заведение.

Например:

Област: 27 Шумен

Лечебно заведение: АПМП-ИП - Шумен

2.Някои от файловете имат повече от 1 страница (sheet), които се намират най-долу и са оцветени в жълт цвят. Моля, разгледайте всички страници дали е необходимо да се попълнят данни в тях;

3.На последната страница е необходимо да се впишат данните за имена, телефон и имейл на лицето, попълнило е-формулярите.

 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 16-01-2020 14:01:47 EET

Информация за качествата на водата

от местните водоизточници

При извършеното пробонабиране на 06.01.2020г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма№ 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) и чешма № 1 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов”е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 56 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 14-01-2020 16:03:59 EET

СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 06.01.2020 – 12.01.2020 г.

През изминалата седмица са регистрирани общо  125 случая на остри заразни заболявания срещу 101 случая за предходната седмица. От тях 92  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 61 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 8 случая срещу 4 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен, по 1 случай в гр. Смядово, с. Троица, с. Сушина, с. Черноглавци).

Салмонелоза 2 случая срещу 1 случай от предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и гр. Нови пазар).

Шигелоза2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Тодор Икономово).

Въздушно-капкови инфекции:           

Варицела – 13 случая срещу 26 случая за предходната седмица (12 случая в гр. Шумен, 1 случай в гр. Нови пазар).

Скарлатина2 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в с. Коньовец и с. Марково).

Туберкулоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната (с. Миланово).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи.

Паразитози:

Ехинококоза- 1 случай срещу 0 случая за предходната (гр. Шумен).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Върбица).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи.

Сексуално предавани инфекции:

Сифилис- 1 случай срещу 0 случая за предходната (гр. Нови пазар).

Ухапаните от куче са случай срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-01-2020 08:49:18 EET

СЪОБЩЕНИЕ №2

До

Директора/Управителя на МИРЕМИ ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. Янко Сакъзов № 20; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-1/06.01.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,Не съществува вече”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 13. 01. 2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 09-01-2020 08:50:49 EET

СЪОБЩЕНИЕ №1

До

Директора/Управителя на Медия М

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. София-град, гр. Копривщица; площад  „20-ти април”; пощ. код 2077

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-945/31.12.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 09. 01. 2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-01-2020 12:09:12 EET

СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 30.12.2019 – 05.01.2020 г.

През изминалата седмица са регистрирани общо  101 случая на остри заразни заболявания срещу 49 случая за предходната седмица. От тях 61  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 33 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 4 случая срещу 4 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен, гр. Върбица, с. Менгишево, с. Сушина).

Салмонелоза 1 случай срещу о случая от предходната седмица (гр. Шумен).

Ротавирусен ентерит1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Върбица).

Въздушно-капкови инфекции:           

Варицела – 26 случая срещу 5 случая за предходната седмица (гр. Шумен, с. Янково).

Скарлатина1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Тимарево).

Туберкулоза – 0 случая срещу 2 случая за предходната.

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи.

Паразитози: няма регистрирани случаи.

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 4 случая срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Върбица, гр. Смядово, с. Гусла).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи.

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи.

Ухапаните от куче са случая срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-01-2020 16:30:33 EET

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен

за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 14 броя (с. Салманово, с. Черенча, с. Черни връх, с. Риш, с. Избул, гр. Върбица, с. Чернооково, с. Станянци, с. Ловец, с. Бяла река, с. Тушовица,  с. Тимарево, с. Златар и с. Драгоево).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 2 броя (гр. Шумен и с. Развигорово). 

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г. изм. и доп.) – 8 броя. 

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 1 брой (чешма до хотел „Тополите“, местност „Тополите“, с. Развигорово).

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 1 брой:

- водата от чешмата до хотел „Тополите“, местност „Тополите“ с. Развигорово е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 72 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. – 30 броя от тях: хепатит А – 7, ентероколит – 18, колиентерит – 1 и салмонелоза – 4.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-01-2020 14:28:42 EET

СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 23.12.2019 – 29.12.2019 г.

През изминалата седмица са регистрирани общо  49 случая на остри заразни заболявания срещу 95 случая за предходната седмица. От тях 33  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 71 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 4 случая срещу 10 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и по 1 случай в с. Църквица и с. Стоян Михайловски).

Ротавирусен ентерит1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Върбица).

Въздушно-капкови инфекции:           

Варицела – 5 случая срещу 8 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен).

Скарлатина1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Студеница).

Туберкулоза – 2 случая срещу 2 случая за предходната (по 1 случай в с. Ивански и с. Наум).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи.

Паразитози:

Ламблиоза – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Върбица).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи.

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи.

Ухапаните от куче са случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-01-2020 08:43:09 EET

СЪОБЩЕНИЕ №33

До

Директора/Управителя на МБАЛ „Еврохоспитал” ООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Варна, гр. Варна; ул. „Кавала” №40; пощ. код 9000

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-914/16.12.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Преместен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 30. 12. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 12 февруари 2020 в 16:13 ч.


1. Препоръки за мерки срещу Коронавирус - материалите са публикувани в секция "Новини" - "Всички новини".

2. Оперативна информация за 6 -та седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

3. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (6 -та седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Януари на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

5. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

6. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

7. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 015