Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 36 7 816 17 18 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 19-01-2021 16:55:26 EET

В Единния информационен портал за борба с COVID-19 е създаден специализиран раздел за ваксините на интернет адрес: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations.

Раздел „Ваксини“ осигурява свободен достъп до различна информация за ваксините срещу COVID-19 – кратка характеристика на ваксините, ръководства за съхранение и приложение, данни от достоверни национални и международни източници, важни новини и актуални научни публикации. В помощ на медицинските специалисти и гражданите са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, както и полезни видеоматериали и статистика.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ, СИМП И АПТЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Излъчено от admin на 19-01-2021 16:43:45 EET

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното:

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-01-2021 16:52:14 EET

При проведените лабораторни изследвания на 18.01.2021 г. беше констатирано завишаване на стойностите на показател „мътност” в питейната вода на гр. Шумен, които са над обичайните приемливи за потребителите. В пунктовете, от които е взета водата е отчетено наличие на остатъчен свободен хлор, съответстващо на нормативните изисквания.

От страна на РЗИ – Шумен е засилен контрола над дезинфекцията на водата, подавана от „ВиК – Шумен“ ООД. Ежедневно в лабораторията на инспекцията ще се проследяват промените в показател мътност, остатъчен свободен хлор и микробиологичните показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово и с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

Всяка промяна в качеството на питейната вода ще бъде публикувана своевременно на сайта на РЗИ.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-01-2021 08:55:01 EET

СЪОБЩЕНИЕ №4

До

Директора/Управителя на„БОСКО Р” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. Владайско въстание №7, вх. 5, ет. 4, ап. 10; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-10/08.01.2021 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 18. 01. 2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-01-2021 09:07:57 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-01-2021 09:00:52 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 22.12.2020

Излъчено от admin на 21-12-2020 12:59:01 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-12-2020 14:17:58 EET

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ: СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ КРЕМОВЕ ЗА ЛИЦЕ С МАРКА PURITO, ЗАКУПЕНИ СЛЕД 01 ЮНИ 2020Г. 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на Директора на РЗИ Шумен от 27.11.2020

Излъчено от admin на 27-11-2020 16:02:55 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 12-11-2020 17:02:37 EET

  Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 36 7 816 17 18 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 21 юли 2021 в 12:51 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 28 -ма седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (28 -ма седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юни на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001