Поредната проба за банер

Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 25-03-2019 16:41:31 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ”МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. д-р Веселина Владимирова Железова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18 април 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.03.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 25-03-2019 16:32:04 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ирина Красимирова Костова

2. Деян Събков Йорданов

3. Надежда Хубанова Маринова

4. Жанета Стоянова Рачева

5. Калина Русева Русева

6. Десислава Русева Иванова

7. Татяна Герчева Герчева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 9 април 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.03.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 25-03-2019 16:30:44 EET

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

 

Хрисимир Цонев Христов

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по” или „бакалавър” по обществено здраве, здравни грижи, педагогика, социални дейности съгласно публикуваната обява.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 16 април 2019 в 16:54 ч.


1. Оперативна информация за 15 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (15 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001