Регионална здравна инспекция гр. Шумен
РЗИ - Шумен. Регистър на постъпилите жалби и сигнали.
Дата на последна актуализация: понеделник 16 април 2018 в 12:20 ч.
Посетители online: 002
№ по редвх. №датакореспондентвидДирекцияотносноПредприети действия
156-Ж04/01/2018ВАРНА - КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕЖАЛБАД МДВ АПТЕКА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА ЕООД СЕ ПРОДАВАТ АМПУЛИ ВИТ.С ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА ПИЕНЕИзвършена проверка на 09.01.2018 г. Жалбата е препратена на Изпълнителна агенция по лекарствата за разглеждане по компетентност
2127-С 05/01/2018СОФИЯ - МЗ - ИРЕНА СТЕФАНОВАСИГНАЛД ЗКНАЛИЧИЕ НА ПАЗАРА ЗА ФАЛШИВ КОЗМ.ПРОДУКТ В периода 08-18.01.2018 година инспектори от отдел Държавен здравен контрол извършиха проверки на 48 обекта, регистрирани на територията на област Шумен – 38 фризьорски и козметични салони, солариуми, студиа за маникюр, 10 щанда/магазина за козметични продукти, за наличие на пазара на фалшиви козметични продукти, компрометиращи Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ) към БАН. При извършените проверки не са открити посочените в писмото стоки – „MN Натурална масажна свещ“, „MN Натурален пилинг“ и „MN Натурално олио за кожички“, както и козметични продукти, пуснати или предоставени на пазара от „МИСТЕРРО“ ЕООД.
3299-Ж12/01/2018ШУМЕН - ЖИВУЩИТЕ НА БУЛ.СЛАВЯНСКИ БЛ.26 , ВХ.БЖАЛБАД ЗКСИЛНА МУЗИКА ОТ КАФЕ-АПЕРИТИВ "МУЛТИФЕЙС" ГР. ШУМЕННа 12.02.2018 г. в интервала 22.45 – 23.30 часа е извършена проверка на място и измерване на проникващия шум в частен дом на бул. „Славянски” №26, гр. Шумен. В спалното помещение на жилището е измерена стойност на проникващия шум от дейността на кафе-аперитив "Мултифейс" – 0 dВ(А) при норма 30 dВ(А) за нощ, съгласно протокол №185/кф/12.02.2018 г. на ОК вид А при РЗИ – Шумен.
4308-Ж12/01/2018ШУМЕН -МОНИКА МАЛИНОВА УЛ.Ж.СПИРИДОНОВ 5 ВХ.3 АП.43ЖАЛБАД ЗКСЕМЕЙСТВО, КОЕТО ЖИВЕЕ В МНОГО ЛОШИ ХИГ.УСЛОВИЯ ПРИЮТЯВА БЕЗДОМНИ КОТКИ И КУЧЕТАПрепратена на Община Шумен
5309-С12/01/2018ШУМЕН - НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ УЛ Ж.СПИРИДОНОВ 5 ВХ.3 АП.54СИГНАЛД ЗКСЕМЕЙСТВО, КОЕТО ЖИВЕЕ В МНОГО ЛОШИ ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ ПРИЮТЯВА БЕЗДОМНИ КОТКИ И КУЧЕТАПрепратена на Община Шумен
6426-С19/01/2018СОФИЯ-Д-Р М. ГАВРАИЛОВАСИГНАЛД ЗКПУШИ СЕ ОТ КЛИЕНТИ И ОТ УПРАВАТА В ИГРАЛНА ЗАЛА "МИСТРАЛ" ГР. ШУМЕН Извършени проверки на 22.01.2018 г, 25.01.2018 г., 01.02.2018г. и нощна проверка на 10.02.2018 г. в 00 ч. и 40 минути. При проверката на 22.01.2018 г. се констатира, че не се спазва забраната за тютюнопушене, съгл. чл.56, ал. 1 от Закона за здравето. Установено е, че в заведението има клиент, който пуши цигара, на същият е съставен и връчен акт за административно нарушение.
7524-С24/01/2018НОВИ ПАЗАР - АНОНИМЕНСИГНАЛНЗБВ ДЕТСКА ГРАДИНА "КИТКА" НОВИ ПАЗАР ВЪВ ВТОРА ГРУПА ИМА ДЕТЕ БЕЗ ИМУНИЗАЦИИИзвършена проверка на 30.01.2018 г. Всички деца са с нанесен имунизационен статус. Едно дете е с изготвен индивидуален имунизационен план.
81152-С 20/02/2018ШУМЕН - РЗОКСИГНАЛД ЗКНЕРЕДНОСТИ (НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЛИПСА НА ТОПЛА ВОДА) В ДЕТСКА ГРАДИНА В ГР. ШУМЕНВ периода 21.02-30.03.2018 година здравни инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен извършиха проверки на регистрираните на територията на гр. Шумен детски градини. В хода на проверките не бяха констатирани нарушения на чл. 21, ал. 1 „Температурата на въздуха в помещенията на детската градина трябва да е между 18-21°С, с денонощни колебания 2,5-3°С при централно отопление и до 4°С при локално отопление“ от Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини. В умивалните на всички детски градини на територията на гр. Шумен е осигурена топла течаща вода за измиване ръцете на децата.
91252-С26/02/2018ШУМЕН - НЕДЯЛКОСИГНАЛД ЗКЛОШИ ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ И ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАВЕДЕНИЕ В СТУДЕНТСКИ ПАРК - ШУМЕНИзвършени проверки на 02.03.2018г. и на 06.03.2018г.от инспектори на отдел "ПБПЗ" при дирекция ОЗ.При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето.
101552-С13/03/2018КАСПИЧАН - ВИОЛЕТА ИВАНОВАСИГНАЛДЗКВ СУ П.ВОЛОВ СЕ ПРЕДЛАГА ОБЯД, НО КОЛИЧЕСТВОТО Е ЗАВИШЕНОВ процес на разглеждане
111639-Ж19/03/2018С.МАДАРА - ТОДОРЖАЛБАДЗКВ ЗАВЕДЕНИЕ В С. МАДАРА СЕ ПУШИПроверка не може да бъде осъществена, тъй като жалбоподателя не е посочил адрес на обекта
121687-Ж 20/03/2018ШУМЕН - ОРХАН ХАСАНЖАЛБАДЗКТЕЧ В ЖИЛИЩЕТО МУ ОТ МРЪСЕН КАНАЛПрепратена на "В и К - Шумен" ООД
Регистърът бе генериран за 0,3749 сек.