Регионална здравна инспекция гр. Шумен
РЗИ - Шумен. Регистър на постъпилите жалби и сигнали.
Дата на последна актуализация: понеделник 8 април 2019 в 16:02 ч.
Посетители online: 008
№ по редвх. №датакореспондентвидДирекцияотносноПредприети действия
196-00-108/01/2019ПЕТЯ ИВАНОВА тел. 0885642797сигналОЗТЮТЮНОПУШЕНЕ В АВТОБУС НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ - ПО ЛИНИЯ № 9А ОТ НАЧАЛНА СПИРКА ЗИЕНО, КВ. ТРАКИЯ, РЕГ. № Н9838Извършена проверка на 23.01.2019 г. от инспектори на отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката на 3 автобуса по линия №9А се установи, че се спазва чл.56, ал.1 от Закона за здравето
296-00-309/01/2019Елисавета СтойчевасигналОЗВ първи клас на Второ ОУ се предлага вода от диспенсър с миризма на хлорИзвършена проверка на 19.01.2019 г. от инспектори на отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че лицето Елисавета Стойчева оттегля жалбата си и твърди, че миризмата е от собственото и шише, което е ползвала многократно за напълване на вода от диспенсъра. Провереният галон вода е със съпровождащ документ и в срок на годност.
397-00-411/01/2019Ивалина Иванова - В. ПреславЖалбаМДНеправомерно отношение на лекарски екип и недобре оборудвана линейкаИзвършена проверка на 18.01.2019 г. като е изискана медицинска документация и писмени становища. Цялата документация е препратена на ИА МО за разглеждане по компетенстност
497-00-514/01/2019Ивелин Тодоров - ШуменЖалбаМДОплакване от рентгенолога направил снимка в КОЦ Шумен на лицето, вследствие на което е направена погрешна диагнозаИзвършена проверка на 17.01.2019 г. като е изискана медицинска документация и писмени становища. Цялата документация е препратена на ИА МО за разглеждане по компетенстност
596-00-407/02/2019Жител на с. Зл.нивасигналОЗЛицето се жалва от лоша хигиена в училището в гр. ПлискаИзвършена проверка на 07.02.2019 г. от инспектори на отдел ДЗК, ПБПЗ и ЛИ, дирекция ОЗ. При проверката се устаниви, че хигиената в помещенията - класни стаи, коридори, санитарни възли е добра. Извършено беше и замерване на осветлението и микроклимата в учебните помещения, същите отговарят на изискванията.
696-00-507/02/2019Ремзи Зекериев - Шумен сигналОЗЛицето се жалва от лоша хигиена в ареста на МВР гр. ШуменПрепратена на ОД МВР Шумен
796-00-608/02/2019Жител на гр. Нови пазарсигналОЗВ бар Темпора гр. Нови пазар се пуши след 21ч.Извършена проверка на 13.02.2019 г. от инспектори на отдел ДЗК, ПЕК и представители на РУ-Нови пазар. При проверката се устаниви, че се спазва чл.56, ал.1 от Закона за здравето
896-00-711/02/2019Група студенти от ШУ - ШуменсигналОЗИзключително лоши условия в общежитието - хлебарки и плъховеИзвършена проверка на 20.02.2019 г., при която на случаен принцип бяха проверени 24 стаи обитавани от студенти на различни етажи. В нито една от проверените стаи не се констатира наличие на хлебарки и плъхове.
996-00-812/02/2019Свежан ПетковсигналНЗБЛоша хигиена в рехабилитационния център на ДКЦ 1. Мръсни чаршафи и калъфки.Извършена проверка на 13.02.2019 г. Дадени препхоръки за отстраняване на констатираните неблагополучия
1096-00-915/02/2019Белин Асенов АсеновсигналОЗСигнал за замърсяване на улица в с. ХитриноПрепратена на кмета на община Хитрино
1113-4720/02/2019РЗИ - БургассигналОЗСигнал за антифриз произведен от "Стандарт 2014-Шумен" ЕООД неотговарящ на нормативните изискванияИзвършена проверка на 22.02.2019 г., в Цех за производство на антифриз, Стопанисваан от "Стандарт 2014 - Шумен" ЕООД, при която се установи, че икономическият оператор е пуснал на пазара химични смеси като не ги е класифицирал по реда на дял II на Регламент №1272/2008. Химичните смеси са изтеглени от пазара и е издадена З-д № РД-03-1/26.02.2019 за спиране пускането на пазара и употребата на химични смеси. Лицето е санкционирано и са предписани мерки за изпълнение със срок 25.04.2019 г.
1296-00-1021/02/2019Нови пазар - Тихомир ГеоргиевсигналОЗХигиенни неблагополучия във ветеринарна аптека в гр. Нови пазарПрепратена на ОДБХ - ШУМЕН
1309-622/02/2019РЗОК ШуменсигналМДИзвършване на проверка на МТЛ за изработени зъбни протезиИзвършена проверка на 27.03.2019 г. Към настоящият момент няма нормативни документи, по силата на които да се изисква воденето на медицинска документация в МТЛ
1496-00-1125/02/2019Шумен - ШабановасигналОЗВ заведение Фейса в събота 23.02. от 13 - 15.00ч. На детски рожден ден се пушелоИзвършени проверки на 13.03.2019г.и 25.03.2019г.от инспектори на отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето
1503-14828/02/2019МЗ-зам. министър д-р Б. ПенковЖалбаМДНеадекватна спешна медицинска помощ на майката на А. ДимитровИзвършена проверка на 02.03.2019 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения, свързани с имедицинското обслужване
1696-00-1201/03/2019Румяна Ангелова ЧеркезовасигналОЗХората от улицата трупат боклуците до къщитеБеше извършена проверка на 12.03.2019 г. от здравен инспектор от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен съвместно с представители на Община В. Преслав. Установено беше, че са осигурени контейнери за битови отпадъци – тип „Бобър“. Извозването им става по договор с „БКС“ ЕООД гр. В. Преслав веднъж седмично. В участък от ул. „Беласица” е създадено локално сметище образувано от пластмасови строителни отпадъци и суха растителна маса.
1797-00-901/03/2019Омбудсман на РБ; Мая МаноловаЖалбаОЗжалба №249/2019 г. до омбудсмана на РБългария за нарушаване на обществения ред от клуб "Мултифейс"Изготвен отговор до г-жа Мая Манолова за извършени проверки и замерване на проникващ шум в жилището на жалбоподателя г-н Иво Узунов
1801-4-113/03/2019Министерски съвет - отдел ПриемнаЖалбаМДНесъгласие във връзка с издадено ЕР от ТЕЛКИзвършена проверка по документи и жалбата е препратена на НЕЛК София за разглеждане по компетентност
1913-2714/03/2019РЗИ - БургассигналОЗПуснат на пазара биоцид "Фипронил спрей, биоцид за борба с пълзящи и летящи насекоми" на фирма "Фарма Вет" ООД, за който няма издадено разрешително от МЗВ процес на разглеждане
2096-00-1319/03/2019Дияна НиколовасигналОЗИзвеждането на децата на открито в двора на детските яслиИзвършени проверки в интервала 21-25.03.2019г. от инспектори на отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че в детските ясли има изготвен дневен режим, по който се осъществява отглеждането и възпитанието на децата, като в него е включено и време за разходки и игри на открито. Спазено е условието на чл. 14, ал. 1 от Наредба №26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, на една яслена група да се назначат най-малко две медицински сестри и две детегледачки, като обслужването на децата да се осъществява от най-малко една медицинска сестра и една детегледачка на смяна.
2196-00-1426/03/2019България без дим; д-р Маша ГавраиловасигналОЗНарушение на забраната за тютюнопушене в казино Съркъл 2 - гр. ШуменВ процес на разглеждане
2296-00-1526/03/2019Мирослава ИвановасигналОЗХлебарка в храната в ресторант Пекин - ШуменПрепратена на ОДБХ - ШУМЕН
Регистърът бе генериран за 0,0377 сек.