Регионална здравна инспекция гр. Шумен
РЗИ - Шумен. Регистър на постъпилите жалби и сигнали.
Дата на последна актуализация: понеделник 23 юли 2018 в 11:50 ч.
Посетители online: 019
№ по редвх. №датакореспондентвидДирекцияотносноПредприети действия
156-Ж04/01/2018ВАРНА - КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕЖАЛБАД МДВ АПТЕКА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА ЕООД СЕ ПРОДАВАТ АМПУЛИ ВИТ.С ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА ПИЕНЕИзвършена проверка на 09.01.2018 г. Жалбата е препратена на Изпълнителна агенция по лекарствата за разглеждане по компетентност
2127-С 05/01/2018СОФИЯ - МЗ - ИРЕНА СТЕФАНОВАСИГНАЛД ЗКНАЛИЧИЕ НА ПАЗАРА ЗА ФАЛШИВ КОЗМ.ПРОДУКТ В периода 08-18.01.2018 година инспектори от отдел Държавен здравен контрол извършиха проверки на 48 обекта, регистрирани на територията на област Шумен – 38 фризьорски и козметични салони, солариуми, студиа за маникюр, 10 щанда/магазина за козметични продукти, за наличие на пазара на фалшиви козметични продукти, компрометиращи Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ) към БАН. При извършените проверки не са открити посочените в писмото стоки – „MN Натурална масажна свещ“, „MN Натурален пилинг“ и „MN Натурално олио за кожички“, както и козметични продукти, пуснати или предоставени на пазара от „МИСТЕРРО“ ЕООД.
3299-Ж12/01/2018ШУМЕН - ЖИВУЩИТЕ НА БУЛ.СЛАВЯНСКИ БЛ.26 , ВХ.БЖАЛБАД ЗКСИЛНА МУЗИКА ОТ КАФЕ-АПЕРИТИВ "МУЛТИФЕЙС" ГР. ШУМЕННа 12.02.2018 г. в интервала 22.45 – 23.30 часа е извършена проверка на място и измерване на проникващия шум в частен дом на бул. „Славянски” №26, гр. Шумен. В спалното помещение на жилището е измерена стойност на проникващия шум от дейността на кафе-аперитив "Мултифейс" – 0 dВ(А) при норма 30 dВ(А) за нощ, съгласно протокол №185/кф/12.02.2018 г. на ОК вид А при РЗИ – Шумен.
4308-Ж12/01/2018ШУМЕН -МОНИКА МАЛИНОВА УЛ.Ж.СПИРИДОНОВ 5 ВХ.3 АП.43ЖАЛБАД ЗКСЕМЕЙСТВО, КОЕТО ЖИВЕЕ В МНОГО ЛОШИ ХИГ.УСЛОВИЯ ПРИЮТЯВА БЕЗДОМНИ КОТКИ И КУЧЕТАПрепратена на Община Шумен
5309-С12/01/2018ШУМЕН - НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ УЛ Ж.СПИРИДОНОВ 5 ВХ.3 АП.54СИГНАЛД ЗКСЕМЕЙСТВО, КОЕТО ЖИВЕЕ В МНОГО ЛОШИ ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ ПРИЮТЯВА БЕЗДОМНИ КОТКИ И КУЧЕТАПрепратена на Община Шумен
6426-С19/01/2018СОФИЯ-Д-Р М. ГАВРАИЛОВАСИГНАЛД ЗКПУШИ СЕ ОТ КЛИЕНТИ И ОТ УПРАВАТА В ИГРАЛНА ЗАЛА "МИСТРАЛ" ГР. ШУМЕН Извършени проверки на 22.01.2018 г, 25.01.2018 г., 01.02.2018г. и нощна проверка на 10.02.2018 г. в 00 ч. и 40 минути. При проверката на 22.01.2018 г. се констатира, че не се спазва забраната за тютюнопушене, съгл. чл.56, ал. 1 от Закона за здравето. Установено е, че в заведението има клиент, който пуши цигара, на същият е съставен и връчен акт за административно нарушение.
7524-С24/01/2018НОВИ ПАЗАР - АНОНИМЕНСИГНАЛНЗБВ ДЕТСКА ГРАДИНА "КИТКА" НОВИ ПАЗАР ВЪВ ВТОРА ГРУПА ИМА ДЕТЕ БЕЗ ИМУНИЗАЦИИИзвършена проверка на 30.01.2018 г. Всички деца са с нанесен имунизационен статус. Едно дете е с изготвен индивидуален имунизационен план.
81152-С 20/02/2018ШУМЕН - РЗОКСИГНАЛД ЗКНЕРЕДНОСТИ (НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЛИПСА НА ТОПЛА ВОДА) В ДЕТСКА ГРАДИНА В ГР. ШУМЕНВ периода 21.02-30.03.2018 година здравни инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен извършиха проверки на регистрираните на територията на гр. Шумен детски градини. В хода на проверките не бяха констатирани нарушения на чл. 21, ал. 1 „Температурата на въздуха в помещенията на детската градина трябва да е между 18-21°С, с денонощни колебания 2,5-3°С при централно отопление и до 4°С при локално отопление“ от Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини. В умивалните на всички детски градини на територията на гр. Шумен е осигурена топла течаща вода за измиване ръцете на децата.
91252-С26/02/2018ШУМЕН - НЕДЯЛКОСИГНАЛД ЗКЛОШИ ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ И ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАВЕДЕНИЕ В СТУДЕНТСКИ ПАРК - ШУМЕНИзвършени проверки на 02.03.2018г. и на 06.03.2018г.от инспектори на отдел "ПБПЗ" при дирекция ОЗ.При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето.
101552-С13/03/2018КАСПИЧАН - ВИОЛЕТА ИВАНОВАСИГНАЛДЗКВ СУ П.ВОЛОВ СЕ ПРЕДЛАГА ОБЯД, НО КОЛИЧЕСТВОТО Е ЗАВИШЕНОВ процес на разглеждане
111639-Ж19/03/2018С.МАДАРА - ТОДОРЖАЛБАДЗКВ ЗАВЕДЕНИЕ В С. МАДАРА СЕ ПУШИПроверка не може да бъде осъществена, тъй като жалбоподателя не е посочил адрес на обекта
121687-Ж 20/03/2018ШУМЕН - ОРХАН ХАСАНЖАЛБАДЗКТЕЧ В ЖИЛИЩЕТО МУ ОТ МРЪСЕН КАНАЛПрепратена на "В и К - Шумен" ООД
132031-Ж 03/04/2018С. ПРИСТОЕ - АСИБЕ АДЕМОВАЖАЛБАДЗКШУМ ОТ ЯРМОМЕЛКА НА КОМШИИ Препратена на Община Каолиново
142095-Ж10.4.2018 г.СОФИЯ-МЗ-ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОРЖАЛБАНЗБНАЛИЧИЕ НА КРАСТА, САНИТАРНО-ХИГИЕННИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРОПУСКИ В ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИЯ РЕЖИМ НА РАБОТА В ДОМ "КАЛИНКА"Извършена проверка на 11.04.2018 г. В момента на проверката няма заболели деца от краста. Поддържа се добра текуща хигиена в помещенията. Препоръчано е на медиц. Лице да изнесе здравна беседа на тема "Краста" пред домуващите и персонала
152472-Ж25/04/2018СОФИЯ-МЗ-Д-Р Б. ПЕНКОВЖАЛБАМДПРЕПРАЩА СЕ ЖАЛБАТА НА Г-Н АТАНАС ДИМИТРОВ ОТ ГР.В. ПРЕСЛАВ, ОТНОСНО ОПЛАКВАНЕ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ГРИЖИ НА Д-Р ИРЕНА ИЛИЕВА КЪМ МАЙКА МУ НЕДЯЛКА ДИМИТРОВАИзвършена проверка на 30.04.2018 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения, свързани с достъпа и оказването на медиц. помощ
162525-С 27/04/2018НОВИ ПАЗАР - НЕЛИ КАЛЧЕВАСИГНАЛНЗБНЕ СЕ ПРЪСКА ЗА КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИПрепратена на община Нови пазар
172622-Ж02/05/2018В.ПРЕСЛАВ - ИВА ШАНКОВАЖАЛБАНЗБПРЪСКАНЕ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В СТАРИЯ ГРАД-В.ПРЕСЛАВ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ТУРИСТИПрепратена на ОДБХ Шумен
183067-С.21/05/2018ГЕОРГИ КОЛЕВ - ПО ЕЛ.ПОЩАСИГНАЛДЗКВ МАГАЗИН ХАРМОНИЯ ПОД ШЕЛ ПРОДАВАТ УПОТРЕБЯВАНИ ОБУВКИ Извършени проверки на 28.05.2018 г. и 20.06.2018 г. При втората проверка се установи предлагане на обувки втора употреба. Започната е процедура по съставяне на АУАН на фирмата стопанисваща обекта по чл.1 ал.3 от Наредба №27 за здравните изисквания към дрехите втора употреба – ДВ бр.70 от 2005г.
193113-С 22/05/2018С.САЛМАНОВО - ЙОРДАН КИРОВСИГНАЛДЗКОТ ТРИ ДНИ ПИТЕЙНАТА ВОДА Е МЪТНАИзвършени проверки на 22.05.2018 г. и18.06.2018 г. При първата проверка са взети три проби вода. В два от пунктовете на ул. "Юрий Гагарин" и ул. "Кирил и Методий" водата не съответства по показател мътност - неприемлива, при норма приемлива без значими колебания. Издадено е предписание на "ВиК - Шумен" ООД да установи и отстрани причината за допуснатото несъответствие. Предписанието е изпълнено в определения срок. Установена е причината, незаконна водопроводна връзка в частен дом между водопровода за питейни нужди и водопровод за поливни нужди
203141-С.22/05/2018ШУМЕН - ОД НА МВРСИГНАЛДЗКОТ ЧЕРЕШОВА ГРАДИНА В БЛИЗОСТ ДО ГР. ШУМЕН ЦЕЛОДНЕВНО СЕ ЧУВА СИЛЕН ШУМ ОТ ИЗСТРЕЛИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ.Препратена на Община Шумен
213234-Ж.28/05/2018ШУМЕН - КВ.ДИВДЯДОВО - МАРИЯ ПЕТКОВАЖАЛБАДЗКВ БЛИЗОСТ ДО НЕЙНАТА КЪЩА СЕ НАМИРА МАГАЗИН ФУРАЖНИ СМЕСКИ - ПУШИ СЕ ВЪТРЕ И МНОГО ЛОША ХИГИЕНАИзвършени проверки на 31.05.2018г. и на 08.06.2018г.от инспектори на отдел "ПБПЗ" при дирекция ОЗ.При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето.Жалбата е препратена на Областна дирекция по безопасност на храните за разглеждане по компетентност.
222472-5-Ж18/06/2018СОФИЯ-МЗ, Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОЖАЛБАМДИЗВЪРШВАНЕ НА ПОВТОРНА ПОДРОБНА ПРОВЕРКА ПО ЖАЛБАТА НА Г-Н АТАНАС ДИМИТРОВ ОТ ГР.ВАРНА, ОТНОСНО ОПЛАКВАНЕ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ГРИЖИ НА Д-Р ИРЕНА ИЛИЕВА КЪМ МАЙКА МУ НЕДЯЛКА ДИМИТРОВАИзвършена подробна проверка на 18.06.2018 г. Всички медицински документи на г-жа Н. А. Д. И песмени становища на лекарите са изпратени за резглеждане и произнасяне по компетентност на ИА МО
233922-С19/06/2018КАСПИЧАН - ТЕОДОРА РАДИВОЕВА СИГНАЛДЗКВ ЖИЛИЩЕН БЛОК РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АПАРТАМЕНТ , ОТ КОЕТО ТЕЧОВЕ И МРЪСОТИЯ ПО ДРУГИТЕ ЖИЛИЩА Препратена на Община Каспичан
244295-С03/07/2018ТЕЛ. 0899272433, ТЕЛЕФОН 112СИГНАЛДЗКПОРАДИ РАЗЧИСТВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ПО ХИМИЯ В СУ "П.ВОЛОВ" ИМА ИЗХВЪРЛЕН ЖИВАК И НАТРИЙПРЕПРАТЕНА НА РИОСВ
254414-Ж06/07/2018СОФИЯ - МЗ -Д-Р Б. ПЕНКОВЖАЛБАМДНЕЗАКОННО РАБОТЕЩ СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В УЧ-ЩЕ П. ВОЛОВ - С. Т. ИКОНОМОВО И КОНКРЕТНО СРЕЩУ Д-Р СЕЗЕР НИХАТИзвършена проверка на 10.07.2018 г.От прегледаната медицинска документация и изисканите амбулаторни листове не се установиха нарушения, свързани с регистрацията и предмета на дейност на С-Дент АИППМПДМ" ЕООД
264674-Ж18/07/2018СОФИЯ-ДИРЕКТОР НА НЕЛКЖАЛБАМДПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА ОТ НЕДЯЛКО КОСЕВ АТАНАСОВ ОТНОСНО НЕГОВИ ТЕЖКИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИВ процес на разглеждане
274731-С20/07/2018С. ЧЕРНИ ВРЪХ, КОМПЛЕКС "ЧЕРНИ ВРЪХ"СИГНАЛДЗКОТ ВОДОПРОВОДНАТА ТРЪБА НА СЕЛОТО ТЕЧЕ ТИНЯВ процес на разглеждане
Регистърът бе генериран за 0,1059 сек.