Ръководство на РЗИ - Шумен

под-заглавие

  Директор    
  д-р Пепа Калоянова
  тел.: 054 800722  
  e-Mail:  
  Зам. директор Главен секретар  
  д-р Йорданка Маринова д-р Илияна Лозанова  
  тел.: 054 800720 тел.: 054 877054  
    e-Mail: lozanova@rzi-shumen.net  
       
       
Директор на дирекция Директор на дирекция Директор на дирекция Директор на дирекция
"АПФСО" Медицински дейности Обществено здраве Надзор на заразните болести
Селиме Мехмед Хамди д-р Живко Железов д-р Йовка Костова д-р Марко Марков
тел. 054 800339 тел. 054 800163 тел.: 054 800724 тел.: 054 800725
       

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 13 февруари 2018 в 16:00 ч.


1. Оперативна информация за 6 -та седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (6 -та седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Януари 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002