Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Антикорупция

Регистър на Декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

актуален към: 01.11.2017 год.

№ по ред Име и фамилия Подадени в