Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в лечебните заведения за болнична помощ в Област Шумен през 2017 година

„МБАЛ-Шумен”АД гр. Шумен

I. Обща Лекарска консултативна комисия на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63:

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. в кабинет „Планов прием” – на партерния етаж в Хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” АД.

II. Специализирани ЛКК по отделения на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63:

1. ЛКК при Първо вътрешно отделение

2. ЛКК при Второ вътрешно отделение

3. ЛКК при Отделение по нервни болести

4. ЛКК при Детско отделение

5. ЛКК при I-во Хирургично отделение

6. ЛКК при II-ро Хирургично отделение

7. ЛКК при Отделение по ортопедия и травматология

8. ЛКК при Урологично отделение

9. ЛКК при Отделение по Ушно-носно-гърлени болести

10. ЛКК при Очно отделение

11. ЛКК при ОАИЛ

12. ЛКК при Акушерогинекологично отделение

13. ЛКК при Инфекциозно отделение

14. ЛКК при Отделение по кожно и венерически болести

Специализираните ЛКК заседават всеки работен ден от 12.00 ч. до 13.00 ч. в кабинета на председателя на съответната ЛКК.

Общата и специализираните ЛКК решават въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни.

ІІI. Обща Лекарска консултативна комисия на адреса на лечебното заведение в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22:

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 11.00 ч. в приемния кабинет на ДКБ на ЛЗ.

ІV. Специализирани ЛКК по отделения на адреса на лечебното заведение в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22:

1. ЛКК при Детско отделение

Комисията заседава всеки работен ден от 09.00 ч. до 11.00 ч. в Отделението по детски болести.

Общата и Специализираните ЛКК решават въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни. Болни с вътрешни, неврологични и хирургични заболявания се освидетелстват от Обща ЛКК.

Специализираната педиатрична ЛКК освидетелства амбулаторни пациенти за гледане и придружаване на болно дете до 16 годишна възраст, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на общини Нови пазар, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 10 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 1 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (1 -ва седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003