Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в лечебните заведения за болнична помощ в Област Шумен през 2019 година

„МБАЛ-Шумен”АД гр. Шумен

I.Обща Лекарска консултативна комисия на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63:

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. в кабинет „Планов прием” – на партерния етаж в Хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” АД.

II. Специализирани ЛКК по отделения на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63:

1. ЛКК при Първо вътрешно отделение

2. ЛКК при Второ вътрешно отделение

3. ЛКК при Отделение по нервни болести

4. ЛКК при Отделение по Педиатрия

5. ЛКК при Хирургично отделение

6. ЛКК при Ортопедо-травматологично отделение

7. ЛКК при Урологично отделение

8. ЛКК при Отделение по Ушно-носно гърлено отделение

9. ЛКК при Очно отделение

10. ЛКК при ОАИЛ

11. ЛКК при Акушеро-гинекологично отделение

12. ЛКК при Инфекциозно отделение

13. ЛКК при Отделение по кожно и венерически болести

Специализираните ЛКК заседават всеки работен ден от 12.00 ч. до 13.00 ч. в кабинета на председателя на съответната ЛКК.

Общата и специализираните ЛКК решават въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни.

ІІI. Обща Лекарска консултативна комисия на адреса на лечебното заведение в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22:

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 11.00 ч. в приемния кабинет на ДКБ на ЛЗ.

Общата ЛКК решава въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни. Болни с вътрешни, неврологични и хирургични заболявания се освидетелстват от Обща ЛКК.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 14 ноември 2019 в 13:50 ч.


1. Оперативна информация за 45 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (45 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 020