Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в диагностично-консултативни центрове в Област Шумен през 2017 година

„ДКЦ-I Шумен” ЕООД гр. Шумен

Обща ЛКК

Комисията заседава всеки работен ден от 11.30 ч. до 12.30 ч. в кабинет №326, ет. 3 или кабинет №329, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100.

Общата ЛКК освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на общини Шумен, Смядово, Хитрино и Венец.

Специализирани ЛКК

1. Хирургична ЛКК

Комисията заседава всеки работен ден от 13.00 ч. до 14.00 ч. в кабинет №232, ет. 2 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни п ациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

2. Очна ЛКК

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 13.30 ч. до 14.00 ч. в кабинет №411, ет. 4 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

3. Кардиологична ЛКК

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 13.00 ч. до 14.00 ч. в кабинет №317, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

4. Ендокринологична ЛКК

Комисията заседава всеки вторник, сряда и петък от 13.00 ч. до 13.30 ч. в кабинет №326, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

5. Акушеро-гинекологична ЛКК

Комисията заседава всеки вторник от 14.30 ч. до 15.30 ч. в кабинет №320, ет 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

6. Педиатрична ЛКК

Комисията заседава всеки вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 15.30 ч. в кабинет №235, ет 2 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 28 Ноември 2017 год.


1. Оперативна информация за 47-ма седмица на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47-ма седмица на 2017 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001