Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в диагностично-консултативни центрове в Област Шумен през 2019 година

„ДКЦ-I Шумен” ЕООД гр. Шумен

Обща ЛКК

Комисията заседава всеки работен ден от 11.30 ч. до 12.30 ч. в кабинет №326, ет. 3 или кабинет №329, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100.

Общата ЛКК освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на общини Шумен, Смядово, Хитрино и Венец.

При неработеща ЛКК по кардиология, Общата ЛКК обслужва пациенти с кардиологични заболявания, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

 

Специализирани ЛКК

1. Специализирана ЛКК по хирургия

Комисията заседава всеки работен ден от 13.00 ч. до 14.00 ч. в кабинет №232, ет. 2 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

2. Специализирана ЛКК по очни болести

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 13.30 ч. до 14.00 ч. в кабинет №411, ет. 4 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

3. Специализирана ЛКК по кардиология

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 13.00 ч. до 14.00 ч. в кабинет №317, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

4. Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология

Комисията заседава всеки вторник от 14.30 ч. до 15.30 ч. в кабинет №320, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

5. Специализирана ЛКК по педиатрия

Комисията заседава всяка сряда и четвъртък от 14.00 ч. до 14.30 ч. в кабинет №235, ет 2 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 14 ноември 2019 в 13:50 ч.


1. Оперативна информация за 45 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (45 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 011