Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в Медицински центрове в Област Шумен през 2019 година

„МЦ МБАЛ-ШУМЕН” ЕООД гр. Шумен

Специализирани ЛКК

1. ЛКК по Ортопедия и травматология

Комисията заседава всеки четвъртък от 14.00 ч. до 15.00 ч. в кабинет №6 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

2. Специализирана ЛКК по нервни болести

Комисията заседава всеки вторник и петък от 14.00 ч. до 15.00 ч. в кабинет №12 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

3. Специализирана ЛКК по хирургия

Комисията заседава всеки петък от 15.00 ч. до 16.00 ч. в кабинет №10 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

4. Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология

Комисията заседава всяка сряда от 14.00 ч. до 15.00 ч. в кабинет №3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

5. Специализирана ЛКК по ушно- носни и гърлени болести

Комисията заседава всеки петък от 14.00 ч. до 15.00 ч. в кабинет №7 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

6. Специализирана ЛКК по очни болести

Комисията заседава всяка сряда от 14.00 ч до 14.30 ч. в кабинет №14 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 14 ноември 2019 в 13:50 ч.


1. Оперативна информация за 45 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (45 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 011