Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 15.01. – 21.01.2018 г.

Излъчено от admin на 23-01-2018 12:22:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  181 случая на остри заразни заболявания срещу 182 случая за предходната седмица. От тях 138  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 131 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Ротавирусен гастроентерит – 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Салмонелоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела  26 случая срещу 44 случая за предходната седмица (16 случая в гр. Шумен, 4 случая в гр. Нови пазар, 2 случая в гр. Смядово и по 1 случай в гр. В. Преслав, с. Ст. Михайловски, с. Мировци, с. Единаковци).

Скарлатина – 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 2 случая в гр. Шумен, с. Живково и 1 случай в гр. Нови пазар).

Туберкулоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Новосел).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Друмево)

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Невроинфекции:

ОВП – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Смядово).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 23 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 2 -ра и 3 -та седмици на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (2 -ра и 3 -та седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002