Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 04.02.2019 – 10.02.2019 г.

Излъчено от admin на 13-02-2019 13:50:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  108 случая на остри заразни заболявания срещу 149 случая за предходната седмица. От тях 93 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 138 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица (по 2 случая в гр. Шумен, с. Каменяк и 1 случай в с. Изгрев).  

Въздушно-капкови инфекции:

Скарлатина - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Варицела – 9 случая срещу 2 случая за предходната седмица (3 случая в с. Друмево, по 2 случая в гр. Каспичан, гр. Плиска и по 1 случай в с. Загориче, с. Климент).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ехинококоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Върбица).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 2 случая за предходната.

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 13 февруари 2019 в 16:08 ч.


1. Оперативна информация за 6 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (6 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Януари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 018