Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 08.04.2019 – 14.04.2019 г.

Излъчено от admin на 15-04-2019 15:16:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  41 случая на остри заразни заболявания срещу 76 случая за предходната седмица. От тях 19 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 47 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 4 случая срещу 5 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Смядово и селата Златар, Живково, Жилино).

Ротавирусен гастроентерит - 7 случая срещу 1 случай за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен, 2 случая в с. Ивански и по 1 случай в гр. Нови пазар, с. Методиево).

Колиентерит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. В. Преслав).

Въздушно-капкови инфекции:                    

Скарлатина - 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. В. Преслав и с.  Пристое).

Варицела – 5 случая срещу 11 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Мараш).

Туберкулоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Лаймска борелиоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози:

Ламблиоза – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции:

Бактериален менингит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Пет могили).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 2 случая срещу 2 случая за предходната.седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 16 април 2019 в 16:54 ч.


1. Оперативна информация за 15 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (15 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002