РЗИ - Шумен. Дирекция "Надзор на заразните болести". Сигнална информация. Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 06.08. – 12.08.2018 г.

Излъчено от admin на 14-08-2018 16:39:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  52 случая на остри заразни заболявания срещу 37 случая за предходната седмица. От тях 32  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 12 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 15 случая срещу 19 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен, 2 случая в с. Долина и по 1 случай в гр. Каолиново и селата Мараш, Иглика, Струйно, Ясенково, Т.Икономово, Бяла река, Нова Бяла река).

Салмонелоза - 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен , с. Климент и с. Маломир).

Въздушно-капкови инфекции:

Скарлатина  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Туберкулоза  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Ку треска - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм: 

ОВХ тип В 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в гр. Велики Преслав).

Невроинфекции: 

ОВП 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (в гр. Нови пазар).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  0 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 15 август 2018 в 19:08 ч.


1. Оперативна информация за 31 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (32 -ра седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003