Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 05.08.2019 – 11.08.2019 г.

Излъчено от admin на 12-08-2019 08:47:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  31 случая на остри заразни заболявания срещу 29 случая за предходната седмица. От тяхса случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 10 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 16 случая срещу 10 случая за предходната седмица (8 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Нови пазар, гр. В. Преслав, гр. Смядово и селата Н. Козлево, Дибич, Кочово, Наум, Браничево).

Ротавирусен гастроентерит - 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Божурово).

Салмонелоза - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:                    

Варицела – 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Смядово, с. Ясенково).

Туберкулоза - 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Скарлатина - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. В. Преслав).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Паразитози:

Ламблиоза - 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (с. Хитрино).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 1 случай за предходната.седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 14 август 2019 в 11:22 ч.


1. Оперативна информация за 32 -ра седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (32 -ра седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 013