Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 15.10. – 21.10.2018 г.

Излъчено от admin на 22-10-2018 16:30:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  88 случая на остри заразни заболявания срещу 78 случая за предходната седмица. От тях 66 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 56 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 11 случая срещу 15 случая за предходната седмица (7 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Нови пазар и селата Троица, Нова бяла река, Климент).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Вълнари).

Туберкулоза - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Скарлатина - 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица (с. Черенча).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Пристое).

Тениаринхоза - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Климент).

Аскаридоза - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. В. Преслав).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит - 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Невроинфекции:

ОВП - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Каспичан).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Хърсово).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 17 октомври 2018 в 16:08 ч.


1. Оперативна информация за 41 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (41 -ва седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Септември 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003