Дирекция "Обществено здраве". Начало

под-заглавие

Лабораторни изследвания

Препратки:
Физични и химични фактори
Храни
Козметични продукти
Води

Обекти с обществено предназначение

Препратки:
Обекти с обществено предназначение - начало
Видове обекти с обществено предназначение
Регистър на обектите с обществено предназначение

Промоция на здравето и профилактика на болестите

Здравни дни:

Препратки:
Борба с наркоманиите
Световен ден срещу тютюнопушенето
Световен ден за борба с туберкулозата

Здравна информация:

Препратки:
Световен ден за борба с туберкулозата
Вирусен хепатит А – кратка епидемиологична характеристика
Как да се предпазим от стомашно-чревни инфекции ?
Бяс
Малария
Кучето – приятел и враг
Калций и здравето на костите
Национални препоръки за здравословно хранене на децата на 3-6 г.
Кърлежите пренасят болесттотворни микроорганизми!
   
Каталог на здравни видеофилми, подходящи за детски градини
Каталог на здравни видеофилми за ученици
Схема за анализ на здравословното състояние на децата
Схема за анализ на здравословното състояние на учениците
Бланка за отчитане на дейностите по национални и регионални програми на тримесечие на ЦДГ
Блан за отчитане на дейностите по национални и регионални програми на тримесечие а  училище

Кабинети:

Препратки:
Чревен
Имунизационен
Консултативен за отказване от тютюнопушенето

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 23 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 2 -ра и 3 -та седмици на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (2 -ра и 3 -та седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002