Дирекция "Обществено здраве"

Лабораторни изследвания. Храни

Такси, събирани от Регионална здравна инспекция-Шумен за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

Храни и суровини за производство на храни

Дейност Такса
1 Външен вид и органолептични показатели (цвят, вкус и мирис) 3,00
2 Глутен и свойства на глутена 7,00
3 Киселинност 7,00
4 Готварска сол 9,00
5 Готварски подправки (съдържание на странични примеси) 7,00
6 Пиво - органолептични показатели 3,00
7 Обща захар като инвертна 26,00
8 Разтворими във вода вещества в кафе, какао (зърна и мляно), чай 12,00
9 pH (активна реакция) 9,00
10 Пероксидно число 32,00
11 Масленост по Соксле 29,00
12 Сухо вещество 13,00
13 Сухо вещество (рефрактометрично) 2,00
14 Обща пепел 9,00
15 Пепел, неразтворима в 10% HCl 12,00
16 Тегло на опаковката и съотношение на съставните части 2,00
17 Водно съдържание (влага) 14,00
18 Съдържание на калиев йодат 6,00
19 Идентифициране на багрила 13,00
20 Определяне на примеси 4,00
21 Микробиологично изследване на Етеробактериацее 34,00
22 Колиформи 34,00
23 брой микроорганизми 6,00
24 Салмонела 12,00
25 Идентифициране за колиформи 10,00
26 Патогенни стафилококи 18,00
27 Арбитражен метод за откриване на Листерия 50,00
28 Листерия моноцитогенес – директен метод, откриване и изброяване 24,00
29 Основен метод за броене на плесени и дрожди 8,00
30 Идентифициране на салмонела 40,00
31 Изолиране на Бацилус цереус 17,00
32 Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал - патогенни микроорганизми 12,00
33 Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал - общ брой мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми 6,00
34 Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал - колиформи 4,00
35 Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал - шигела 93,00
36 Ешерихия коли – изброяване на бета-глюкуронидаза позитивните Ешерихия коли 40,00
37 Сулфит редуциращи клостридии – изброяване в анаеробни условия 17,00
38 Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми 23,00
39 Мезофилни анаеробни микроорганизми 23,00
40 Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми 23,00
41 Термофилни анаеробни микроорганизми 23,00
42 Микологично изследване на вегетативни форми на плесени (видими плесени) 5,00
43 Колиформи и Ешерихия коли в бутилирани води – метод на мембранно филтриране 25,00
44 Ешерихия коли – презумптивни. Метод на най-вероятното число 23,00
45 Вегетативни форми на аеробни споро- и неспорообразуващи микроорганизми 15,00
46 Спори на аеробни спорообразуващи микроорганизми 15,00
47 Лейконоскок 17,00
48 Протеус 17,00
49 Кронобактер саказакии 39,00
50 Бацилус мезентерикус 13,00
51 Подготовка на проба за микробиологичен анализ 7,00

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 81/2012 г.

Вход за администриране

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 17.05.2016 год.


1. Седмична оперативна информация за 19-та седмица на 2016 год. в рубрика "Новини".
2. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец април 2016 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Отчет за изпълнение на странегическите цели на РЗИ - Шумен за 2015 год.
4. Информация за проведеното Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
Подробности за двата материала в рубрика "Харта на клиента", подрубрика "Стратегически цели" - "Отчет за изпълнение на стратегическите цели".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.