Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АНКЕТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТ ШУМЕН

 
Анализ на анкетно проучване за отношението на учениците от гр. Шумен към употребата на алкохол през 2014 год.
   
  Анализ на анкетно проучване за отношението на учениците от гр. Шумен към тютюнопушенето през 2014 год.
   
Анкетно проучване за отношението на учениците към тютюнопушенето от гр. Шумен през 2012 год.
   
Оценка на храненето на децата на възраст от 3-7 г. в детските заведения в област Шумен през 2012 год.
   
Оценка на храненето в ученически столове и бюфети в изпълнение изискванията на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците в област Шумен през 2012 год.
   

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 23 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 2 -ра и 3 -та седмици на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (2 -ра и 3 -та седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004