Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Списък на служителите, които не са подали декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ
Дата на последна актуализация: четвъртък 6 декември 2018 в 16:38 ч.
Посетители online: 009
Служител – име и фамилияДлъжностДирекция
Регистърът бе генериран за 0,1151 сек.