Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Регистър на лечебните заведения за болнична помощ
Дата на последна актуализация: вторник 17 юли 2018 в 15:55 ч.
Посетители online: 003
Untitled Spreadsheet
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ/ ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОНИ
Многопрофилни болници
1. "Многопрофилна болница за активно лечние - Шумен" АД гр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63 д-р Димитър Георгиев Костов 054/ 855 755 - централа 054/800733 - Директор
гр. Нови пазар, ул. "Хр. Ботев" № 22 0537/24162-65 - централа
2. "Многопрофилна болница за активно лечение - Велики Преслав" ЕООД гр. Велики Преслав, ул. "Л. Каравелов" № 51 д-р Иван Петков Димитров 0538/ 42307 - Управител
Специализирани болници
1. "Специализирана болница за активно лечение по кардиология Мадара" ЕАД гр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63 д-р Ивайло Владимиров Дойчинов 054/ 801 260
Профилирани центрове по чл. 10 от ЗЛЗ
1. "Комплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД гр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63 д-р Сотир Стоянов Караниколов 054/ 800 832
Други лечебни заведения
1. Център за спешна медицинска помощ гр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63 д-р Илиян Вълев Илиев 054/ 800 327
2. Държавна психиатрична болница с. Царев брод, обл. Шумен, ул. "Хр. Ботев" № 30 д-р Нели Николова Тодорова 05315/ 21 21
Регистърът бе генериран за 0,164 сек.