Поредната проба за банер

РЗИ - Шумен. Карта на сайта

Картата се генерира динамично, възможно е кратко забавяне, моля изчакайте!

HTML Sitemap - http://www.rzi-shumen.net
Последна редакция: четвъртък 4 юли 2019 в 09:03 ч.
Стратегически цели
Организационна структура
Антикорупция
Документи към Достъп до обществена информация
Административни процедури
Световни и международни дни
Здравна информация
Лабораторни изследвания
Проучвания
Национални програми
ЛКК в Диагностично-консултативни центрове
Дирекция Административно-правно и финансово-стопанско обслужване
Регистри
Документи по националните програми
Пълен текст на Новини и съобщения
Седмични бюлетини
Седмични бюлетини. Файлове
2014 год.
2015 год.
2016 год.
2017 год.
2018 год.
2019 год.
Електронни Административни услуги
Документи към Новини и съобщения
Архив. Обяви от проведени конкурси
Питейни качества на водата
1. За област Шумен - по месеци
2. Седмична информация за град Шумен
2017 год.
2018 год.
2019 год.
3. Седмична информация за област Шумен
2017 год.
2018 год.
2019 год.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 4 юли 2019 в 09:03 ч.


1. Оперативна информация за 26 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (26 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юни 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 010