Поредната проба за банер

Анкетна карта

За проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ-Шумен

Уважаема/и Госпожо/Господине,

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Регионална здравна инспекция-Шумен (РЗИ) информация, която да подпомогне по-доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на РЗИ-Шумен.

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос!

Анкетата е анонимна!

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 17 септември 2019 в 13:23 ч.


1. Оперативна информация за 37 -ма седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (37 -ма седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Август на 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 014