Поредната проба за банер

Седмична оперативна информация

Информационни бюлетини за 2014 год.

към Тютюнопушене. Седмични бюлетини

седмица 1614 април 201420 април 2014 бюлетин
седмица 1721 април 201427 април 2014
седмица 1828 април 20144 май 2014
седмица 195 май 201411 май 2014
седмица 2012 май 201418 май 2014
седмица 2119 май 201425 май 2014  
седмица 2226 май 20141 юни 2014
седмица 232 юни 20148 юни 2014
седмица 249 юни 201415 юни 2014
седмица 2516 юни 201422 юни 2014
седмица 2623 юни 201429 юни 2014
седмица 2730 юни 20146 юли 2014
седмица 287 юли 201413 юли 2014
седмица 2914 юли 201420 юли 2014
седмица 3021 юли 201427 юли 2014
седмица 3128 юли 20143 август 2014
седмица 324 август 201410 август 2014
седмица 3311 август 201417 август 2014
седмица 3418 август 201424 август 2014
седмица 3525 август 201431 август 2014
седмица 361 септември 20147 септември 2014  
седмица 378 септември 201414 септември 2014  
седмица 3815 септември 201421 септември 2014
седмица 3922 септември 201428 септември 2014
седмица 4029 септември 20145 октомври 2014
седмица 416 октомври 201412 октомври 2014
седмица 4213 октомври 201419 октомври 2014
седмица 4320 октомври 201426 октомври 2014
седмица 4427 октомври 20142 ноември 2014
седмица 453 ноември 20149 ноември 2014
седмица 4610 ноември 201416 ноември 2014
седмица 4717 ноември 201423 ноември 2014
седмица 4824 ноември 201430 ноември 2014
седмица 491 декември 20147 декември 2014
седмица 508 декември 201414 декември 2014
седмица 5115 декември 201421 декември 2014  
седмица 5222 декмври 201428 екемри 2014  
седмица 01, 201529 дкемви 20144 януари 2015  

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 25 януари 2023 в 12:25 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 007