Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следваща >>

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 15.02.2021 – 21.02.2021 г.

Излъчено от admin на 23-02-2021 14:30:13 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  318 случая на остри заразни заболявания срещу 261 случая за предходната седмица. От тях 67 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 70 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции: няма регистрирани случаи

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 –239 случая срещу 184 случая за предходната седмица (167 случая в община Шумен, 19 случая в община Нови пазар, 13 случая в община В. Преслав, 12 случая в община Смядово, 11 случая в община Каспичан, по 6 случая в общини Венец, Хитрино, 3 случая в община Никола Козлево и 2 случая в община Каолиново).

Варицела– 11 случая срешу 6 случая за прeдходната седмица (гр. Шумен).

Скарлатина – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен)

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 22-02-2021 09:59:04 EET

РЗИ - Шумен организира от днес до 26.02.2021 г. (петък) „Зелен коридор“ за имунизиране срещу COVID-19 на всички желаещи граждани в разкрития имунизационен кабинет в МЦ „Свети Иван Рилски“ (на гърба на Старата поликлиника). Работното време на кабинета е от 9,00 до 18,00 часа.

 

Също днес РЗИ-Шумен започна раздаването на ваксини на общопрактикуващите лекари от Област Шумен. Те са предназначени за поставяне на пациенти, попадащи във Фаза 4 на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.

В събота и в неделя са ваксинирани по желание общо 291 души.

РЗИ напомня, че към момента тече нормално и процесът по имунизиране и реимунизиране на гражданите от фази 1,2 и 3 на Националния план.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 19-02-2021 16:47:27 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-7/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира кандидатите за длъжността старши инспектор в отдел „ПЕК” в следния ред:

 

1. Янита Анастасова Спирова с резултат от 236,0 точки

2. Магдалена Георгиева Славковска с резултат от 215,95 точки

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЯЗОВИР „ТИЧА“ В ПЕРИОДА ОТ 15.02.2021 г. ДО 19.02.2021 г.

Излъчено от admin на 19-02-2021 11:42:36 EET

Лабораторните резултати от взетите в периода от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г. контролни проби питейна вода от 3 пункта разположени в различни райони на гр. Шумен показват, че стойностите на показател мътност все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите. Не се констатират други отклонения от нормите по изследваните физикохимични и микробиологични показатели.

В пунктовете, от които е взета водата се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници.

От страна на РЗИ – Шумен продължава засиления контрол над обеззаразяването на водата подавана от „В и К – Шумен“ ООД в зона на водоснабдяване язовир „Тича“. Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, микробиологични показатели, остатъчен хлор и други физикохимични показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

Всяка промяна в качеството на питейната вода в зона на водоснабдяване язовир „Тича“ ще бъде публикувана своевременно на сайта на РЗИ.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 16-02-2021 11:49:05 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-6/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира за длъжността инспектор в отдел „ПЕК”:

1. Елена Георгиева Златева с резултат от 202,1 точки

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЯЗОВИР „ТИЧА“ В ПЕРИОДА 08.02.-12.02.2021 г.

Излъчено от admin на 12-02-2021 15:35:59 EET

Лабораторните резултати от взетите в периода 08.02.-12.02.2021 г. контролни проби питейна вода от 3 пункта разположени в различни райони на гр. Шумен показват, че стойностите на показател мътност все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите. Не се констатират други отклонения от нормите по изследваните физикохимични и микробиологични показатели.

В пунктовете, от които е взета водата се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници.

От страна на РЗИ – Шумен продължава засиления контрол над обеззаразяването на водата подавана от „В и К – Шумен“ ООД в зона на водоснабдяване язовир „Тича“. Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, микробиологични показатели, остатъчен хлор и други физикохимични показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

Всяка промяна в качеството на питейната вода в зона на водоснабдяване язовир „Тича“ ще бъде публикувана своевременно на сайта на РЗИ.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в с. Салманово

Излъчено от admin на 12-02-2021 10:05:00 EET

При извършеното пробонабиране на 08.02.2021 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 2 местни водоизточника в с. Салманово, бяха получени следните резултати:

- водата от чешма „Баба Конда“ е с отклонения по микробиологични показатели. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене.

- водата от чешма „Баба Пикла“ е с отклонения по показател „нитрати“. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“

Излъчено от admin на 11-02-2021 10:47:37 EET

По повод 14 февруари 2021 г. – „Свети Валентин – Ден на влюбените“ стартира вторият етап на Националната АНТИСПИН кампания, която се провежда всяка година в общо 4 етапа. Кампанията започва традиционно на 1 декември. Вторият етап е по повод 14-ти февруари, а през третата неделя на месец май (деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият, пореден етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания.

Инициативите, които се реализират са съчетани с информация за безрисково сексуално поведение, като главната целна Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване на качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България. Въпреки, че светът е постигнал значителен напредък от края на 90-те години на миналия век, ХИВ продължава да бъде един от основните глобални проблеми в областта на общественото здраве.

В България от 1986 г. до 25.11.2020 г. са регистрирани общо 3 467 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2020 г. са открити нови 183 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от новоинфектираните жени. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства – 5.5:1 (85% мъже и 15% жени). По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години – близо 89% от новите случаи с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път. От всички новорегистрирани близо 9% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

Възрастовата група 30-39 г. отново е най-засегната (33%), следвана от възрастовата група 20-29 г. – 28% и 40-49 г. – 25%. Данните показват, че близо 60% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. Към 31 октомври 2020 г. общо 1 809 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 769 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

 

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира следните АНТИСПИН инициативиза отбелязване на 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“:

  • „Обмен на опит и добри практики“ (вътрешно обучение) между представители на организации, осъществяващи дейности за превенция на ХИВ.
  • Тематични беседи по проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ от представители на РЗИ– Шуменв Комплекс за социални услуги „Детелина”и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр. Шумен.
  • Аранжиране на 3витрини ( пред РЗИ – Шумен, в Диагностично-консултативен център Iи в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” ).

 

Партньори в реализирането на дейностите са Общински здравен център (ОЗЦ) гр. Шумен и младежите-доброволци към Български червен кръст – Шумен.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-02-2021 09:15:42 EET

Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-7/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността старши инспектор в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:

-  Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.

-   17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.

- Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.

- По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЯЗОВИР „ТИЧА“ В ПЕРИОДА ОТ 01.02.2021 г. ДО 05.02.2021 г.

Излъчено от admin на 08-02-2021 15:32:17 EET

Получените лабораторни резултати от контролните проби питейна вода, взети ежедневно в периода от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г. от по 3 пункта, разположени в различни райони на гр. Шумен показват, че стойностите на показател мътност все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите. Не се констатират други отклонения от нормите по изследваните физикохимични и микробиологични показатели. В пунктовете, от които е взета водата се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници.

От страна на РЗИ – Шумен продължава засиления контрол над обеззаразяването на водата подавана от „В и К – Шумен“ ООД в зона на водоснабдяване язовир „Тича“. Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, микробиологични показатели, остатъчен хлор и други физикохимични показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

Всяка промяна в качеството на питейната вода в зона на водоснабдяване язовир „Тича“ ще бъде публикувана своевременно на сайта на РЗИ.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 17 февруари 2021 в 11:53 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 6 -та седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (6 -та седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Януари на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 005