Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следваща >>

Новини: Обявление

Излъчено от admin на 10-08-2020 09:53:54 EEST

   

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Обявление

Излъчено от admin на 10-08-2020 09:45:20 EEST

   

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Актуална епидемична обстановка за COVID-19 в област Шумен

Излъчено от admin на 07-08-2020 15:50:48 EEST

Новодиагностицирани с COVID-19 са 4 лица (2-ма мъже и една жена от гр. Шумен и един мъж от с. Пристое) през изминалото денонощие в областта. Направени са 13  PCR теста.

Общият брой случаи на COVID-19, потвърдени в Шуменска област към момента са 184, от които:

 - в домашна изолация: 24 лица,

- хоспитализирани: 7 лица,

- излекувани: 146 лица,

- починали: 7 лица.

Под карантина към днешна дата в областта са 243 лица

Към момента 6 са пациентите с доказан COVID-19, настанени в МБАЛ-Шумен за болнично лечение и един в УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна. От началото на пандемията, коронавирусна инфекция е потвърдена при 6 лица от медицински персонал в областта.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 27.07.2020 – 02.08.2020 г.

Излъчено от admin на 04-08-2020 14:13:05 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  38 случая на остри заразни заболявания срещу 52 случая за предходната седмица. От тях 27 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 29 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции

Салмонелоза – 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Каспичан).

Ентероколити – 2 случая срещу 7 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. В. Преслав и с. Благово).

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 4 случая срещу 8 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Нови пазар, гр. Каспичан, с. Мадара, с. Царев брод).

Туберкулоза – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Варицела – 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (с. Тимарево).

Трансмисивни инфекции:

Лаймска борелиоза – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (с. Новосел).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 г.

Излъчено от admin на 04-08-2020 14:09:24 EEST

 

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

Излъчено от admin на 28-07-2020 14:40:54 EEST

Комисията назначена със заповед № РД-02-35/08.07.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира на първо място Сузана Станиславова Пенчева за длъжността старши инспектор в отдел „ДЗК” с резултат 209,25 точки.

 

Комисията назначена със заповед № РД-02-34/08.07.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ДЗК” в следния ред:

1.   Росица Стайкова Делева – 203,20 т.

2.   Даниела Йорданова Иванова – 169,30 т.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 24-07-2020 15:14:07 EEST

При извършеното пробонабиране на 21.07.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмата в гр. Шумен на ул. „Янко Сакъзов”, чешма № 1 и чешма № 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия); по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“ и в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 24-07-2020 15:10:36 EEST

 

СЪОБЩЕНИЕ №20

До

Директора/Управителя на „Ира Груп България” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. Кольо Фичето №6; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-524/30.06.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,Непотърсен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

 

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 24. 07. 2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в с. Салманово

Излъчено от admin на 17-07-2020 14:29:22 EEST

 

При извършеното пробонабиране на 13.07.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от  местен  водоизточник – чешма „Баба Конда“ се установи, че същата е с отклонения по микробиологични показатели. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местният водоизточник. Качествата на водата от него зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши инспектор в отдел "ДЗК"

Излъчено от admin на 10-07-2020 17:14:32 EEST

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Комисията, определена със заповед № РД- 02-35/08.07.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.   Сузана Станиславова Пенчева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22 юли 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

10.07.2020 г.

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността  “старши инспектор” в отдел ”ДЗК”, дирекция „ОЗ” - РЗИ Шумен:

1. Иванка Тодорова Божилова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

2. Даниела Йорданова Иванова - Представените документи не удостоверяват изискващата се образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ съгласно публикуваната обява.

3. Пенка Симеонова Илиева - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 4 август 2020 в 16:30 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 31 -ва седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (31 -ва седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003