Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Излъчено от admin на 02-06-2020 16:52:26 EEST

 

Във връзка със заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че издадените предписания за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020  до 31.05.2020 включително, от държави-членки на Европейския съюз извън посочените в т.5 и от Република Сърбия и Република Северна Македония, и при които причината за поставянето под карантина не е осъществен контакт с лица, болно от  COVID-19 са отменени със заповед на директорите  на съответните РЗИ от чиито гранични пунктове са влезли лицата.

Заповедите са публикувани на сайтовете на съответните Регионални здравни инспекции.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 25.05.2020 – 31.05.2020 г.

Излъчено от admin на 02-06-2020 12:15:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  12 случая на остри заразни заболявания срещу 9 случая за предходната седмица. От тях 2 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 3 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Новосел).

Колиентерити – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Салмонелоза– 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 6 случая срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Нови пазар).

Трансмисивни инфекции:

Ку треска – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Иваново).

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Върбица).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.

Излъчено от admin на 01-06-2020 09:40:24 EEST

 

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 31 май – Световен ден без тютюн

Излъчено от admin на 29-05-2020 13:45:04 EEST

 

   По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

   За 2020 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Да говорим открито за последствията от тютюна!“.

   Фокусът на посланията през 2020 г. са насочени към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: На вниманието на водачи на автобуси и товарни автомобили - български граждани, извършващи международен превоз на пътници и товари

Излъчено от admin на 26-05-2020 13:02:51 EEST

 

В изпълнение на т. 10 от Заповед №РД-01-274/ 21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща отпадането на задължителната карантина за шофьори- български граждани, извършващи международен превоз на пътници/ товари и стоки, Ви уведомяваме, че заявление за отмяна на карантина може да изтеглите от тук.

Заявлението може да се изпрати по електронен път на електронната поща на РЗИ - Шумен: office@rzi-shumen.net

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Велики Преслав

Излъчено от admin на 19-05-2020 16:55:10 EEST

При извършеното пробонабиране на 13.05.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 6 местни водоизточника в гр. Велики Преслав бяха получени следните резултати:

- водата чешмата по пътя от гр. Велики Преслав за с. Драгоево отговаря на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели;

-  водата от чешмата до В и К, чешмите „Тунела”, „Радула”, „Кюнтя” и „Горната чешма“ в кв. Кирково е с отклонения по микробиологични показатели. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 15-05-2020 16:52:07 EEST

При извършеното пробонабиране на 12.05.2020 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово; чешма № 1 и чешма № 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия); в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“ и в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 57 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за извършената в периода 08-14.05.2020 г. контролна дейност от РЗИ – Шумен във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Излъчено от admin на 15-05-2020 16:48:30 EEST

 В периода от 08.05.2020 г. до 14.05.2020 г. здравните инспектори от РЗИ – Шумен са извършили 67 проверки, от които 15 в обекти с обществено предназначение по Закона за здравето, 1 в лечебно заведение, 13 в обекти за търговия с храни, 28 на обекти за обществено хранене и 10 на открити обществени места.

   При извършените проверки се констатира, че се посещават търговските площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, питейни заведения, кафе-сладкарници и заведения за бързо обслужване при спазване на изискващите се противоепидемични мерки. Работодателите са организирали провеждането на филтър преди започване на работа, провежда се инструктаж за спазване на лична хигиена от персонала. В проверените обекти са осигурени дезинфектанти, разрешени от МЗ и вписани в Регистъра на биоцидите. Извършва се редовно дезинфекция. Осигурена е изискващата се дистанция. На закрити обществени места се ползват защитни маски за лице или други средства, покриващи носа и устата. При проверките не са констатирани нарушения на въведените противоепидемични мерки със Заповеди на министъра на здравеопазването.

   Взети са 73 бр. назофарингиални секрети за PCR тестове от персонала на ДПЛПР с. Черни връх; Защитени жилища за лица с психични разстройства №1, №2, №3 гр. Смядово.

   Към настоящия момент на територията на област Шумен са поставени под карантина 977 лица. РЗИ – Шумен проследява 14 лица без ОПЛ.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Конкурс за флаер с мото: „Обичай безопасно“

Излъчено от admin на 05-05-2020 16:28:35 EEST

Във връзка с актуалната обстановка в страната и въведената в училищата дистанционна форма на обучение, Регионална здравна инспекция – Шумен уведомява, че изготвените флаери за участие в конкурса с мото: „Обичай безопасно“ следва да бъдат изпратени на електронните адреси на организаторите: РЗИ – Шумен на е-mail: office@rzi-shumen.net или в Общински здравен център за информация, консултации и образование – гр. Шумен на е-mail: ozc_shumen@abv.bg.

Крайният срок за предаване на флаера е 17 май 2020 г. – Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, когато се реализира и трети пореден етап на Националната АНТИСПИН кампания.

Припомняме, че инициативата стартира по повод 14 февруари „Свети Валентин – Ден на влюбените“ и провеждането на Национална АНТИСПИН кампания.

РЗИ – Шумен, съвместно с Общински здравен център гр. Шумен и доброволците към Български червен кръст гр. Шумен отправиха покана към всички ученици от VIII до XII клас в област Шумен за изработка на флаер по темата. Изискванията, според предварително обявеният регламент към изработката на флаера е да са съобразени с мотото, а размерът да е във формат А5 (15 x 20 см или половината на А4).

Целта на конкурса е чрез превантивните послания на учениците да се повиши чувствителността и съпричастността на обществото към хората, живеещи с ХИВ и да се насърчи грижата за собственото здраве. Инициативата е в изпълнение на дейности по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Набиране на доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19 в страната.

Излъчено от admin на 01-04-2020 15:24:01 EEST

Набиране на доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19  в страната

Във връзка с предприетите дейности по овладяване на пандемията от COVID-19, обхванала и нашата страна, по предложение на Министерство на здравеопазването се организира кампания за набиране на доброволци.

Кампанията е насочена към обучаващи се студенти в V и VI курс при медицинските университети, действащи и пенсионирани медицински лица, които биха заявили желание за участие в борбата с COVID-19.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен ще извърши организация по разпределянето на доброволците за участие в конкретни дейности, предвид знанията и уменията на лицата, които желаят да се включат в кампанията.

При желание за участие в кампанията за набиране на доброволци е необходимо да заявите това лично в РЗИ – Шумен в работните дни от седмицата от 08,30 ч. до 17,00 ч. на тел. 054/ 800-717 или моб. тел. 0893 347674; 0882 607383.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 3 юни 2020 в 15:11 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 22 -ра седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (22 -ра седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Април на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001