Регионална здравна инспекция гр. Шумен
РЗИ - Шумен. Регистър на постъпилите жалби и сигнали.
Дата на последна актуализация: вторник 28 януари 2020 в 08:26 ч.
Посетители online: 004
№ по редвх. №датакореспондентвидДирекцияотносноПредприети действия
196-00-108/01/2019ПЕТЯ ИВАНОВА сигналОЗТЮТЮНОПУШЕНЕ В АВТОБУС НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ - ПО ЛИНИЯ № 9А ОТ НАЧАЛНА СПИРКА ЗИЕНО, КВ. ТРАКИЯ, РЕГ. № Н9838Извършена проверка на 23.01.2019 г. от инспектори на отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката на 3 автобуса по линия №9А се установи, че се спазва чл.56, ал.1 от Закона за здравето
296-00-309/01/2019Елисавета СтойчевасигналОЗВ първи клас на Второ ОУ се предлага вода от диспенсър с миризма на хлорИзвършена проверка на 19.01.2019 г. от инспектори на отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че лицето Елисавета Стойчева оттегля жалбата си и твърди, че миризмата е от собственото и шише, което е ползвала многократно за напълване на вода от диспенсъра. Провереният галон вода е със съпровождащ документ и в срок на годност.
397-00-411/01/2019Ивалина Иванова - В. ПреславЖалбаМДНеправомерно отношение на лекарски екип и недобре оборудвана линейкаИзвършена проверка на 18.01.2019 г. като е изискана медицинска документация и писмени становища. Цялата документация е препратена на ИА МО за разглеждане по компетенстност
497-00-514/01/2019Ивелин Тодоров - ШуменЖалбаМДОплакване от рентгенолога направил снимка в КОЦ Шумен на лицето, вследствие на което е направена погрешна диагнозаИзвършена проверка на 17.01.2019 г. като е изискана медицинска документация и писмени становища. Цялата документация е препратена на ИА МО за разглеждане по компетенстност
596-00-407/02/2019Жител на с. Зл.нивасигналОЗЛицето се жалва от лоша хигиена в училището в гр. ПлискаИзвършена проверка на 07.02.2019 г. от инспектори на отдел ДЗК, ПБПЗ и ЛИ, дирекция ОЗ. При проверката се устаниви, че хигиената в помещенията - класни стаи, коридори, санитарни възли е добра. Извършено беше и замерване на осветлението и микроклимата в учебните помещения, същите отговарят на изискванията.
696-00-507/02/2019Ремзи Зекериев - Шумен сигналОЗЛицето се жалва от лоша хигиена в ареста на МВР гр. ШуменПрепратена на ОД МВР Шумен
796-00-608/02/2019Жител на гр. Нови пазарсигналОЗВ бар Темпора гр. Нови пазар се пуши след 21ч.Извършена проверка на 13.02.2019 г. от инспектори на отдел ДЗК, ПЕК и представители на РУ-Нови пазар. При проверката се устаниви, че се спазва чл.56, ал.1 от Закона за здравето
896-00-711/02/2019Група студенти от ШУ - ШуменсигналОЗИзключително лоши условия в общежитието - хлебарки и плъховеИзвършена проверка на 20.02.2019 г., при която на случаен принцип бяха проверени 24 стаи обитавани от студенти на различни етажи. В нито една от проверените стаи не се констатира наличие на хлебарки и плъхове.
996-00-812/02/2019Свежан ПетковсигналНЗБЛоша хигиена в рехабилитационния център на ДКЦ 1. Мръсни чаршафи и калъфки.Извършена проверка на 13.02.2019 г. Дадени препхоръки за отстраняване на констатираните неблагополучия
1096-00-915/02/2019Белин Асенов сигналОЗСигнал за замърсяване на улица в с. ХитриноПрепратена на кмета на община Хитрино
1113-4720/02/2019РЗИ - БургассигналОЗСигнал за антифриз произведен от "Стандарт 2014-Шумен" ЕООД неотговарящ на нормативните изискванияИзвършена проверка на 22.02.2019 г., в Цех за производство на антифриз, Стопанисваан от "Стандарт 2014 - Шумен" ЕООД, при която се установи, че икономическият оператор е пуснал на пазара химични смеси като не ги е класифицирал по реда на дял II на Регламент №1272/2008. Химичните смеси са изтеглени от пазара и е издадена З-д № РД-03-1/26.02.2019 за спиране пускането на пазара и употребата на химични смеси. Лицето е санкционирано и са предписани мерки за изпълнение със срок 25.04.2019 г.
1296-00-1021/02/2019Нови пазар - Тихомир ГеоргиевсигналОЗХигиенни неблагополучия във ветеринарна аптека в гр. Нови пазарПрепратена на ОДБХ - ШУМЕН
1309-622/02/2019РЗОК ШуменсигналМДИзвършване на проверка на МТЛ за изработени зъбни протезиИзвършена проверка на 27.03.2019 г. Към настоящият момент няма нормативни документи, по силата на които да се изисква воденето на медицинска документация в МТЛ
1496-00-1125/02/2019Шумен - ШабановасигналОЗВ заведение Фейса в събота 23.02. от 13 - 15.00ч. На детски рожден ден се пушелоИзвършени проверки на 13.03.2019г.и 25.03.2019г.от инспектори на отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето
1503-14828/02/2019МЗ-зам. министър ЖалбаМДНеадекватна спешна медицинска помощ на майката на А. ДимитровИзвършена проверка на 02.03.2019 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения, свързани с имедицинското обслужване
1696-00-1201/03/2019Румяна ЧеркезовасигналОЗХората от улицата трупат боклуците до къщитеБеше извършена проверка на 12.03.2019 г. от здравен инспектор от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен съвместно с представители на Община В. Преслав. Установено беше, че са осигурени контейнери за битови отпадъци – тип „Бобър“. Извозването им става по договор с „БКС“ ЕООД гр. В. Преслав веднъж седмично. В участък от ул. „Беласица” е създадено локално сметище образувано от пластмасови строителни отпадъци и суха растителна маса.
1797-00-901/03/2019Омбудсман на РБЖалбаОЗжалба №249/2019 г. до омбудсмана на РБългария за нарушаване на обществения ред от клуб "Мултифейс"Изготвен отговор до г-жа Мая Манолова за извършени проверки и замерване на проникващ шум в жилището на жалбоподателя г-н Иво Узунов
1801-4-113/03/2019Министерски съвет - отдел ПриемнаЖалбаМДНесъгласие във връзка с издадено ЕР от ТЕЛКИзвършена проверка по документи и жалбата е препратена на НЕЛК София за разглеждане по компетентност
1913-2714/03/2019РЗИ - БургассигналОЗПуснат на пазара биоцид "Фипронил спрей, биоцид за борба с пълзящи и летящи насекоми" на фирма "Фарма Вет" ООД, за който няма издадено разрешително от МЗИзвършена проверка на 27.03.2019 г. от здравни инспектори от отдел ДЗК, при която е установено, че производителят е пуснал на пазара 2000 бр. „Фипронил спрей, биоцид за борба с пълзящи и летящи насекоми” в пластмасови флакони от 100 мл без разрешение от МЗ. Издадена е Заповед за спиране пускането на пазара и употребата на биоцидите. "Фарма Вет" ООД е предприел доброволни мерки по изтегляне на пуснатите на пазара количества от биоцида.
2096-00-1319/03/2019Дияна НиколовасигналОЗИзвеждането на децата на открито в двора на детските яслиИзвършени проверки в интервала 21-25.03.2019г. от инспектори на отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че в детските ясли има изготвен дневен режим, по който се осъществява отглеждането и възпитанието на децата, като в него е включено и време за разходки и игри на открито. Спазено е условието на чл. 14, ал. 1 от Наредба №26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, на една яслена група да се назначат най-малко две медицински сестри и две детегледачки, като обслужването на децата да се осъществява от най-малко една медицинска сестра и една детегледачка на смяна.
2196-00-1426/03/2019България без дим сигналОЗНарушение на забраната за тютюнопушене в казино Съркъл 2 - гр. ШуменИнспектори от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен и представители на РУ на МВР – Шумен извършиха проверки на 10.04.2019 г. в посочения обект. При проверката се установи, че едно лице в игрална зала „Съркъл” на ул. „Цар Иван Александър” №7, гр. Шумен нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004 г., изм. и доп.).
2296-00-1526/03/2019Мирослава ИвановасигналОЗХлебарка в храната в ресторант Пекин - ШуменПрепратена на ОДБХ - ШУМЕН
2396-00-4-421/03/2019Ивалина Иванова, препратена от ИА "МО"сигналМДПроверка на дейностите по стационарно лечение на болни с психични заболявания, заплащани по методиката за субсидиране на ЛЗ, в това число и хоспитализацията на г-жа Мита ЗлатеваИзвършена проверка в периода 04.04-05.04.2019 г. като е изискана медицинска документация и писмени становища.
2496-00-1601/04/2019Страхил МаргаритовсигналМДНеправилно поставена диагнозаИзвършена проверка в периода 03.04-10.04.2019 г. Всички медицински документи и писмени становища на лекарите са изпратени за резглеждане и произнасяне по компетентност на ИА МН за разглеждане по компетенстност
2596-00-1703/04/2019Община ШуменсигналОЗПрепращане на сигнал от Магдалина Кирилова Владимирова - шум по-висок от обичайния от климатика на съседа йСъгласно чл. 3, ал. 5 от ЗЗШОС изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Контролът се упражнява от длъжностни лица, определени от кмета на Общината.
2696-00-1808/04/2019ПенчевсигналОЗИзхвърляне на опасни химикали – натриев азит, калиев бихромат и др. В района на Земеделски институт – гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ №3 – алеята в ляво, синята сграда наляво в дърветата, смесено е с мляко. Ще се изхвърлят на 09.04.19 г. от 10-10,30 ч.Препратена на РИОСВ - Шумен
2796-00-1909/04/2019България без димсигналОЗНарушение на забраната за тютюнопушене в казино Съркъл 2 - гр. ШуменИнспектори от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен и представители на РУ на МВР – Шумен извършиха проверки на 10.04.2019 г. в посочения обект. При проверката се установи, че едно лице в игрална зала „Съркъл” на ул. „Цар Иван Александър” №7, гр. Шумен нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004 г., изм. и доп.).
2896-00-2009/04/2019Силвия ГеоргиевасигналОЗТоалетна хартия в каймаПрепратена на ОДБХ - Шумен
2996-00-2115/04/2019Йордан КамбуровсигналОЗЗамърсен въздух в големите магазини в гр. ШуменПрепратена на ОДБХ - Шумен
3096-00-2215/04/2019Станислав Йорданов-общински съветник гр. В. ПреславсигналОЗВ спортна зала гр. В. Преслав - на пазара - прогнил подИнспектори от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен извършиха проверка на 22.04.2019 г. в посочения обект. При проверката се установи, че подът е с неравности и на места е пропаднал, което крие риск за посетителите. Издадена е Заповед№РД-03-3/22.04.2019 г. за спиране на многофункционална зала за волейбол и баскетбоол.
3196-00-2319/04/2019Шерафедин Руфадов- гр. В. ПреславсигналОЗЗамърсяване от отпадни води от комшията на лицетоПрепратена на кмета на Община Каолиново
3296-00-2424/04/2019Стефан Трифонов - гр. Велики ПреславсигналОЗСанитарните възли не се почистват, след консумация на закуски децата споделят за стомашни проблемиИзвършена е проверка на 24.04.2019 г. от инспектор Д. Великова, при която са констатирани липсващи врати и заключващи механизми на част от вратите в санитарните възли. Издадено е предписание за отстраняване на констатираните несъответствия. Препратена на ОДБХ - Шумен с писмо с Изх. №96-00-24-1/24.06.2019 г.
3303-26608/05/2019Министерство на здравеопазването - заместник-министърсигналОЗПрепращане на сигнал от Дияна Николова за неизпълнение на дневния режим в детските ясли на територията на община ШуменВ интервала от 10-15.05.2019 г. здравните инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ извършиха проверки в ДЯ на територията на гр. Шумен. Проверките се извършиха по време отбелязано в дневния режим като „игри на открито/разходки“, който е утвърден от директора на ДЯ. Установено беше, че в 1 ДЯ децата са изведени на открито на терасата. В останалите 6 децата не са изведени на открито поради следните причини: в две ДЯ не е извършена плануваната от Община Шумен дезинсекция на тревните площи, в една ДЯ в момента на проверката се извършва подготовка (боядисване и ремонт) на уредите за летния период и в останалите три ДЯ по преценка на директора метеорологичните условия не са подходящи за излизане на открито (превалявания от дъжд ).
3403-27614.05.2019 Г.Министерство на здравеопазването - заместник-министърсигналМДздравословни проблеми предполагащи освидетелстване пред ТЕЛК на г-жа Юлияна ДичковаИзвършена проверка на 21.05.2019 г. като е изискана медицинска документация и писмени становища.
3597-00-1207/06/2019Недко Демиров - с. СтанянцисигналОЗЗамърсяване от отпадни води от комшията на лицетоПрепратена на кмета на Община Върбица
3696-00-2614/06/2019Илия СтояновсигналОЗСистемно замърсяване от цех за хидратна варПрепратена на РИОСВ - Шумен и на Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен
3796-00-2717/06/2019д-р Иван ЧифудовсигналНЗБТигров комар в района на зала АренаИзвършена проверка и изпратен отговор до жалбоподателя
3897-00-1327/06/2019Пенка Димова - гр. Смядово ул.Теменуга 8жалбаМДНеправомерно и недостойно поведение на личния лекар от гр. Смядово д-р Чакърова.Препратена на РК на БЛС Шумен
3996-00-2828/06/2019p053726414@abv.bgсигналОЗЛоша хигиена в къща за гости Краси в гр. Нови пазар.При извършената проверка на 02.07.2019 г. не бяха констатирани нарушения съгласно изискванията на Наредба №15/16.08.1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване (ДВ. Бр.75 от 03.09.1996г.). Установено беше, че двора е почистен, тревата окосена, стаите за посетители са осигурени с постелъчно бельо, кърпи и тоалетни принадлежности. В двора на къща за гости „Краси“ има плувен басейн, който е пълен с вода, видимо чист и без замърсявания.
4003-37009/07/2019МЗсигналМДСъдействие за преглед от ухапване от кърлежИзвършена проверка в периода 11.07-17.07.2019 г. Изискани са всички медицински документи и писмени становища на лекарите.
4196-00-3119/07/2019Здравко Герчев - с.Лиси връхсигналОЗПроблем с битовите отпадъци в селото.Беше извършена проверка на 02.08.2019 г. от здравни инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“ дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен. При проверка не бяха констатирани нарушения. Пред всяко домакинство има поставени метални контейнери тип ,,Мева“. На ул. ,,Васил Левски“ и в началото на ул. „Георги Димитров“ има поставени по един контейнер тип ,,Бобър“. Не се установиха локални сметища и наличие на отпадъци извън контейнерите в с. Лиси връх.
4297-00-1424/07/2019НЕЛКжалбаМДЖалба на г-н Ангел Александров до НЕЛК във връзка с явяване на ТЕЛКИзвършена проверка в периода 30.07-31.07.2019 г. Изискани са всички медицински документи и писмени становища на лекарите.
4396-00-3225/07/2019Николина Николова - гр. ШуменсигналОЗКооперативен пазар Шумен - казанПри извършената проверка на 16.08.2019 г. от инспектори от отдел ДЗК не бяха констатирани нарушения. Осигурени са два контейнера за битови отпадъци, с които е постигнато ефективно сметосъбиране на Общиски пазар – Шумен. Контейнерите не са с нарушена цялост и около тях няма отпадъци. Сметоизвозването се извършва на период от два дни съгласно договор между фирма „РТК“ ООД и Община Шумен. Площадката, на която са поставени контейнерите за битови отпадъци, се почиства и обеззаразява ежедневно с биоцид на хлорна основа от работник на ОП „ОЖИ“ гр. Шумен.
4496-00-3330/07/2019Иван ИвановсигналОЗВ сградата на Община Шумен и по точно в ст.315 се пуши всеки ден.Извършена проверка на 30.07.2019 г. от инспектори на отдел "ПБПЗ" при дирекция ОЗ.При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето.
4596-00-3402/08/2019Десислава Петрова, Петър Петров жалбаОЗОтглеждане на голям брой животни на ул. „Зоя Космодемянская ” №8А и №11 в кв. Дивдядово, гр. ШуменПрепратена на Община Шумен
4696-00-3502/08/2019Каро Вълков - ШуменсигналМДЛицето не е съгласно с експертното си решениеИзвършена проверка в РКМЕ към РЗИ – Шумен на документацията, съхранявана в МЕД на лицето. Регионални съвети по чл. 111 от ЗЗ осъществяват контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност, а в случай става въпрос за експертиза на трайно намалена работоспособност. Контролът, осъществяван от експертите към РЗИ и РКМЕ, изключва проверката на експертните решения по същество. Предвид това РЗИ не притежава компетентност да се произнася относно мотивите в експертните решения на ТЕЛК.
4796-00-3602/08/2019Районно управление на МВР - гр. В. ПреславсигналОЗПри преминаване на полицейски екип край крайпътна чешма преди с. Миланово се установява, че водата е замърсена и негодна за пиене.На 08.08.02019 г. инспектори от отдел ДЗК извършиха проверка на крайпътна чешма до моста на р. Камчия при входа на с. Миланово. При проверката се установи, че няма разпенване на водата при изтичането и в каменното корито. Беше взета проба вода от водоизточника за микробиологичен и физикохимичен анализ. От направеният анализ се установи, че водата не отговаря на здравните изисквания съгласно протокол за физикохимичен и микробиологичен анализ на води №1015/квсм/13.08.2019 г. Чешмата не е вписана в Регистъра на обектите с обществено предназначение воден от РЗИ – Шумен като местен водоизточник и не подлежи на текущ контрол.
4896-00-3705/08/2019с. Мадара - Свилен Петров сигналОЗПродават се дини в центъра на с. Мадара. Продавачът се облекчава на публично място, защото липсва тоалетна.Препратена на ОДБХ Шумен
4997-00-1505/08/2019РЗОК - Шумен жалбаМДПрепраща се жалбата на Надежда Неделчева Илчева срещу спешно отделение в гр. Нови пазарИзвършена проверка в периода 08.08-12.08.2019 г. Всички медицински документи и писмени становища на лекарите са изпратени за резглеждане и произнасяне по компетентност на ИА МН
5003-41005/08/2019МЗ-зам. министър сигналМДСигнал за неправомерно заемащ работно място медицински работник с ТЕЛК решение и работещ в пенсионна възраст в структурата на ДПБ - с. Царев бродИзвършена проверка на 08.08.2019 г. като е изискана цялата документация и писмени становища
5196-00-3808/08/2019с.Мадара - Ростислав Георгиев сигналОЗИзключително ниска хигиена в къща за гости Марина - с. Мадара, ул. Рафаил Попов 8, басейна към къщата също не е поддържан добре.При извършената проверка на 15.08.2019 г. не бяха констатирани нарушения съгласно изискванията на Наредба №15/16.08.1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване. Взетата е проба вода от басейна за изследване по микробиологични и химични показатели. Съгласно Протокол №1062/квсм/19.08.201 9г. със Сертификат №503/19.08.2019 г. водата от басейна отговаря на показателите за контрол определени в Инструкция №34 за хигиена на спортни обекти и екипировка.
5296-00-3913/08/2019София - България без димсигналОЗВ сградата на общ.Шумен в ст.315 всеки ден се пуши. Това е стаята на гл. Секретар на общината.Извършена проверка на 14.08.2019 г. от инспектори на отдел "ПБПЗ" при дирекция ОЗ.При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето.
5397-00-1613/08/2019Радостина Христова - Нови пазаржалбаМДНедоволна от отношението на д-р Алдиб при преглед в хирургичния кабинет в гр. Нови пазар.Извършена проверка на 19.08.2019 г. Всички медицински документи и писмени становища на лекарите са изпратени за резглеждане и произнасяне по компетентност на Етичната комисия при РК на БЛС
5496-00-4020/08/2019Юлиян Русев - ШуменсигналОЗЗамърсено подблоково пространство на ул.Жеко Спиридонов №5,бл.2,вх.3.Препратена на кмета на община Шумен
5596-00-4126/08/2019Бойко БостанджиевсигналОЗТютюнопушене в закрити обществени местаИзвършена проверка на 05.09.2019 г. от инспектори на отдел "ПБПЗ" и "ДЗК" при дирекция ОЗ.При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето.
5604-15829/08/2019сем.Иванови с. МадарасигналОЗСемейство посреща екскурзиянти и почиващи в с. Мадара без регистрация на къщата ,без разрешително ,без здравни книжки. При извършената проверка на05.09.2019 г. не беше регистрирано присъствие на лица, които не са членове на семейството. Къщата е частна собственост на Христина Петрова и Георги Янев. От направения оглед на имота беше видно, че стаите се обитават само от семейството и не се предоставят за нощувки на посетители.
5796-00-4203/09/2019Група граждани, живущи в кв. Мътница, гр. ШуменсигналОЗСилно запрашаване и прекомерен шум от дейностите на фирма Пестицид ЕООДСлужители на РЗИ – Шумен извършиха на 25.09.2019 г. в интервала 11.00 – 11.30 часа проверка на място и измерване на проникващия шум в жилище на ул. „Захари Стоянов” №18, гр. Шумен, кв. Мътница. Съгласно Сертификат за контрол №567/26.09.2019 г. на ОК вид А при РЗИ – Шумен измерената стойност на шума в жилището съответства на изискванията на Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
5896-00-4316/09/2019Яфес СайдовсигналОЗОтглеждане животни от съседиПрепратена на кмета на община Върбица
5996-00-4418/09/2019Гюлтен Герши, с.ЗлатарсигналОЗНяма течаща вода във вътрешните тоалетни на ОУ Хр. Ботев, налива се с кофа. На 19.09.2019 г.беше извършена проверка от здравни инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“ дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен. Посочените външни тоалетни по сведение на директора на ОУ „Христо Ботев“ са собственост на Кметството в с. Златар и не се ползват от училището. При проверка на тоалетните разположени в приземния етаж на учебната сграда, които се ползват от учащите беше констатирано, че част от казанчетата на водопрмивната инсталация не работят (водата тече непрекъснато в тоалетното клекало). Издадено е предписание до директора на училището за отстраняване на констатираното нарушение.
6096-00-4520/09/2019Министерство на здравеопазванетосигналМДЗапитване за Постановление №17 на МС, касаещо здравни осигуровки на безработен, опериран по спешностИзвършена проверка на 02.10.2019 г. Всички медицински документи и писмени становища на лекарите са изпратени за резглеждане и произнасяне по компетентност на Регионална дирекция"Социално подпомагане" гр. Шумен
6196-00-4625/09/2019Юлиян РусевсигналОЗЗамърсено подблоково пространство на ул.Жеко Спиридонов №5,бл.2,вх.3Препратена на кмета на община Шумен
6296-00-4707/10/2019България без димсигналОЗПушене в закрито помещение на Efbet - Шумен, Цар Освободител №22При извършените проверки на 15.10.2019 г. в 11 ч. и 40 мин., на 21.10.2019 г. в 12 ч. и 55 мин. и на 23.10.2019 г. в 15 ч. и 30 мин. Не бяха констатирани нарушения на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето в закритите части на обекта.
6396-00-4810/10/2019Общинска Избирателна КомисиясигналОЗНарушаване на обществения ред при озвучаване на обществени места от автобус с предизборно агитационно словоПрепратена на кмета на Община Върбица
6496-00-4914/10/2019Симона ПеевасигналОЗНарушаване забраната за тютюнопушене в сградата на ДФ ЗемеделиеИзвършени проверки на 16.10.2019 г., 23.10.2019 г. и 06.11.2019 г. от инспектори на отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверката на 16.10.2019 г. се установи, че на един от етажите са поставени чашки, пълни с фасове. Беше дадена препоръка за премахването им. При последвалите две инспекции се констатира, че е изпълнена препоръката и се спазва забраната за тютюнопушене, съгл. чл. 56, ал.1 от Закона за здравето.
6597-00-1925/10/2019Руси ГрудевжалбаМДПрекратена пенсия и добавка за чужда помощПрепратена до ТП на НОИ Шумен
6696-00-5004/11/2019Аспарух - Ya6o11@abv.bgсигналОЗНарушава се забраната за тютюнопушене в казино Уинбет гр. ШуменИзвършени проверки на 04.11.2019 г. и на 13.11.2019 г. от инспектори от отдел ДЗК,дирекция ОЗ. При проверките не се установи нарушение на забраната за тютюнопушене
6704-20004/11/2019ОДБХ ШуменсигналОЗСигнал за безпасността на биоциден продукт Извършена е проверка на 12.11.2019 г. в предприятие за производство на биоциди, стопанисвано от „Фарма Вет“ ООД. Не са открити записи и партидни проби за биоциден продукт „НЕО БРОДИГАРД ПРИМАМКА“, партида L190101, произведен 01 2019, срок на годност 01 2021 г. Производителят декларира, че не е пуснал на пазара горепосочения биоцид. Предприети са действия по идентификация на доставчика на продукта.
6896-00-5107/11/2019Енакис Гиндев гр. Шумен, сигналОЗВ приземен етаж- мазе в сградата на общински пазари Шумен се складират животински храни и отпадъци- кокали . Изключително замърсяване около другите магазини.Препратена на ОДБХ Шумен
6996-00-5214/11/2019Иванка Боянова, с. Драгоево, сигналОЗПрекаран мръсен канал през двора на жалбоподателкатаПрепратена на кмета на община Велики Преслав
7096-00-5315/11/2019Красимир Ангелов гр. ШуменсигналОЗСлужителите от "Добруджански хляб" АД гр. Шумен нямат валидни или никакви здравни книжкиПрепратена на ОДБХ Шумен
7196-00-5418/11/2019Елеонора Симеонова гр. Шумен сигналОЗПродават се цигари на дребно на деца - магазин на ул. "Прилеп" гр. ШуменПрепратена на кмета на община Шумен
7207-12928/11/2019Община ХитриносигналОЗВодоснабдяването на хотел „Тополите“ с. РазвигоровоВодоизточникът, от който се захранва хотел „Тополите“ не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ – Шумен и в регистъра на водовземно съоръжение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и не са издавани разрешителни за водовземане. Хотел „Тополите“ не е присъединен към водоснабдителната мрежа на „В и К – Шумен“ ООД за с. Развигорово и не ползва вода от централното водоснабдяване за питейно-битови цели. Съгласно протокол за лабораторни изследвания водата в хотела не съответства на здравните изисквания по показатели нитрати и остатъчен свободен хлор. Във връзка с гореизложеното е издадена заповед за спиране експлоатацията на хотел „Тополите“ с. Развигорово, м-т „Тополите“.
7396-00-5502/12/2019АнонименсигналОЗТютюнопушене в казино Ejbet (срещу Лидл)При извъшена проверка на 02.01.2020 г. от инспектори от отдел ДЗК, дирекция ОЗ не се установи нарушение на забраната за тютюнопушене.
7496-00-5602/12/2019АнонименсигналОЗВ магазин на ул. "В. Априлов" №20 персонала работи без договори и лични здравни книжки. Стоките са с изтекъл срок на годност и без етикети.На 10.12.2019 г. беше извършена проверка от здравни инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“ дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен. Не бяха констатирани несъответствия със здравните изисквания. Препратена на ОДБХ Шумен и на Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен.
7596-00-5703/12/2019Хилми Сабри гр. ШуменсигналОЗСилна музика от съседната къщаПрепратена на кмета на община Шумен
7696-00-5811/12/2019Стоян Стоянов гр. ШуменсигналМДИзгубени документи по преписка на НЕЛКИзвършена проверка на документацията, съдържаща се в МЕД на лицето. Не бяха намерени категорични данни в подкрепа или не на несвоевременни действия от страна на служителите в РКМЕ
7796-00-5916/12/2019Цветалин Цветанов гр. ШуменсигналОЗНередности в две фирми произвеждащи сладкарски изделия.Препратена на ОДБХ Шумен
7896-00-6023/12/2019НЕЛК сигналМДСъмнения относно валидността на ТЕЛК на лицето Ненчо НенковВ процес на разглеждане
7997-00-2130/12/2019Орлин Георгиев - orli57@abv.bgжалбаМДжалба вх. №2886/03.10.2019 г. до НЕЛКВ процес на разглеждане
Регистърът бе генериран за 0,173 сек.