Регионална здравна инспекция гр. Шумен
РЗИ - Шумен. Регистър на постъпилите жалби и сигнали през 2020 год.
Дата на последна актуализация: четвъртък 5 август 2021 в 11:15 ч.
Посетители online: 006
№ по редвх. №датакореспондентвидДирекцияотносноПредприети действия
196-00-109/01/2020Тошко Тодоров e-mail: lari1964@abv.bg сигналОЗНарушаване забраната на тютюнопушене в заведение за хранене - пицария и кафе на ъгъла на ул . "В. Друмев" и ул. "К и Методий".Извършени проверки на 10.01.2020г.и 16.01.2020г. от инспектори от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверките се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл. чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето
296-00-216/01/2020Атче АхмедсигналОЗПродажба цигари на 11 годишно детеПрепратена на община Шумен
313-316/01/2020РЗИ-Варнажалба МДЗакупен лекарствен продукт от аптека "Зора" - Ко-ИбресанИзвършена проверка на 21.01.-23.01.2020 г. Установено е, че промяната на цената е била отразена в софтуерната програма на аптеката, но не е била своевременно отразена върху опаковката на лекарствения продукт.
496-00-321/01/2020Дияна ИвановасигналОЗпреливаща шахта в частен имотПрепратен на директора на РИОСВ – Шумен
596-00-431/01/2020Кристина ВасилевасигналОЗтютюнопушене в кафене - зала "Арена"- ШуменИзвършени проверки на 07.02.2020 г., 10.02.2020 г. и 12.02.2020 г. от инспектори на отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверките се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл.чл.56, ал.1 от Закона за здравето. Издадено е предписание за отстраняване на нередности в обекта.
697-00-104/02/2020НЕЛК - Жечко Илиев Жечевжалба МДОтказ от група инвалидност с чужда помощИзвършена проверка по документни
715-2613/02/2020ИА Медицински надзор жалба МДОтказ от онкологично лечение Извършена проверка на 17.02.2020 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения, свързани с медицинското обслужване
896-00-519/02/2020Емел Шефкет АбтуловасигналОЗПредлагане наргиле на 13 год. дете в Джинс салонПрепратен на директора на ОДМВР – Шумен, РДКЗП – Варна и кмета на община Шумен. Организирана и извършена съвместна проверка на 05.03.2020 г. от инспектори на отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ и представители наэОДМВР – Шумен, РДКЗП – Варна и община Шумен. При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл. чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето
996-00-621/02/2020ГеоргисигналОЗВ игрална зала Жокер на ул. "Цар Освободител" 24 се пуши редовно.На 23.03.2020 г., 27.03.2020 г. и 13.04.2020 г. са извършени проверки във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на Република България се констатира, че се спазва изпълнението на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и игралната зала е преустановила дейност.
1096-00-724/02/2020България без дим - СофиясигналОЗПушене в игрална зала ЖокерНа 23.03.2020 г., 27.03.2020 г. и 13.04.2020 г. са извършени проверки във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на Република България се констатира, че се спазва изпълнението на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и игралната зала е преустановила дейност.
1196-00-904/03/2020СузисигналОЗИзключително лоши хигиенни условия в хотел "Айриш" гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" 133При извършената проверка на 06.03.2020 г. не бяха констатирани нарушения на изискванията на Наредба №15 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване (ДВ бр.75/03.09.1996 г.). Спазва се забраната за тютюнопушене, няма поставени пепелници в стаите.
1297-00-409.03.2020 г.Препратена от РЗОК от Васил Иваленов ГеоргиевжалбаМДНесполучлива очна операцияИзвършена проверка по документни
1396-00-1016/03/2020Габриел Стоянов Колев сигналОЗОтглеждане на овце от съседПрепратена на кмета на община Шумен
1496-00-1219/03/2020margitova.v@dmail.comсигналОЗИзползване на маси и столове на затворените кафенета при въведена със заповед на МЗ забрана за посещениеИзвършени проверки на 20.03.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверките се установи, че се спазва забрана за посещение - липсват маси и столове.
1596-00-1420/03/2020Евелина Цветкова - ev.cvetkova@gmail.comсигналОЗСъбиране на много хора на едно мястопрепратена на ОДБХ - Шумен
1696-00-1623/03/2020goreshtalinia@mh.government.bgсигналОЗМагазини от известни вериги - работят без да спазват противоепидемичните меркиИзвършена проверка на 20.03.2020г. от инспектори от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверките се установи, че обектите функционират при спазване на санитарно- хигиенните изисквания за засилени противоепидемични мерки.
1796-00-2025/03/2020Тошко Тодоров e-mail: lari1964@abv.bg сигналОЗПроблем, свързан с бездомни кучета в гр. ШуменПрепратена на кмета на община Шумен
1813-8702/04/2020С РЗИсигналОЗПредлагане на козметични услуги в домашни условия- гр. В. ПреславПри извършената проверка се констатира, че помещението, посочено в сигнала се намира на вторият етаж от двуетажна къща, същата е в ремонт и в момента на проверката няма присъствие на клиенти. В помещението има лакове за нокти и фурна за изпичане на лаковото покритие няма поставен ценоразпис за извършване на козметични услуги. Госпожа Сезгин твърди, че не извършва козметични услуги на клиенти, а наличните козметични продукти се използват за лични нужди.
1996-00-2203/04/2020С РЗИсигналОЗЛипса на дезинфекциращи продукти, няма налични маски Извършена проверка на 03.04.2020 г.в "Ресапак" ООД. За всички работници и служители са осигурени предпазни маски и ръкавици.Налични са биоциди за дезинфекция на ръце, повърхности и транспортни средства.
2096-00-2508/04/2020Иван Драгоев СтояновсигналОЗВъв физкултурен салон на 5-то ОУ гр. Шумен след 17.00ч. се провеждат спортни занимания с ученици.Беше извършена проверка на 09.04.2020 г. в 18.00 ч. от здравни инспектори А. Радев и Ф. Хюсеинова от отдел „Държавен здравен контрол“ дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен и служители на МВР, при което се установи, че салона не се ползва.
2196-00-2609/04/2020Наталия РадевасигналОЗВъв фризьорски салон на ул. Самара 1 гр. Шумен се струпват много хора. Салона е в лошо хигиенно състояние.При извършените проверки салона не работи
2296-00-2709.04.2020 г.Комисия Защита на потребителите, Метин Мехмед АхмедсигналМДНе възстановена сума за лосион от аптека "ИРИС"Извършена проверка на 14.04.2020 г.
2396-00-2816/04/2020KH Shumen - FC_27@bfsa.bgсигналОЗРаботещ кафе-аперитив в с. КочовоИзвършена проверка на 22.04.2020 г. от инспектори от отдели ПБПЗ и ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че обекта не функционира като кафе-аперитив.
2496-00-3328/04/2020Жени - гр. Нови пазарсигналОЗВ хранителен магазин Пеци в гр. Нови пазар не всички продавачки носят маски.Извършена проверка на 4.05.20г.от инспектори от отдели ПБПЗ и ДЗК,дирекция ОЗ.При проверката не са констатирани нарушения.Работещите в обекта са с ръкавици и маски.
2596-00-3428/04/2020pepipipitod@abv.bgсигналОЗПред хранителен магазин в гр. Плиска се събират много хора.Извършена проверка на 04.05.2020 г. от инспектори от отдели ПБПЗ и ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката не са констатирани нарушения по изпълнението на Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
2696-00-3512/05/2020ivanov_ninov@abv.bgсигналОЗНе се спазва противоепидемичен режим в магазин на ул. "П. Волов" 43, гр. ШуменИзвършена проверка на 13.05.2020г. от инспектори от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ.При проверката не са констатирани нарушения по изпълнението на Заповедите на МЗ за засилени противоепидемични мерки във връзка с Covid - 19.
2701-507/04/2020Администрация на Мин.съветсигналМДМолба за домашна помощница г-н Ненчо ЦаневИзвършена проверка на 15.04.2020 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения, свързани с медицинското обслужване
2897-00-1319/05/2020Кремена Иванова Димитроважалба МДГрубо отношение в СО на МБАЛ ШуменИзвършена проверка на 22.05.2020 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения, свързани с медицинското обслужване
2996-00-3626/05/2020Станимира Колева сигналОЗНеспазване противоепидемични мерки Извършена проверка на 28.05.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ и ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката не са констатирани нарушения по изпълнението на Заповедите на МЗ за засилени противоепидемични мерки във връзка с Covid - 19.
3096-00-3726/05/2020Ася АтанасовасигналОЗРаботеща детска занималня Извършена е проверка на обекта на 10.06.2020 г. и се констатира, че няма нарушения във връзка с изпълнение на Заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. на МЗ.
3196-00-3827/05/2020Атанас Атанасов - гр. Нови пазарсигналОЗЛицето се жалва от съсед отглеждащ стадо овце - силна миризма и напаст от кърлежи, а в дома му живее семейство с бебета.Препратена на кмета на община Нови пазар
3296-00-3928/05/2020Халиме Ризаева-с.БраничевосигналОЗЛицето се жалва от съсед отглеждащ стадо кози - силна миризма и мухи. Препратена на кмета на община Каолиново
3396-00-4008/06/2020Даниел Труфчев - Шумен сигналОЗКазани за смет без капаци на ул. Осми март 20Проверено на 10.06.20 г. Казаните са със изправни капаци и механизми,но при отваряне повече от 90 градуса капака пада назад и може да се затвори само с ръка
3496-00-4118/06/2020Стела Йорданова - ШуменсигналОЗВ магазин Билла - Шумен се продават кърпички Зиг заг без превод на български. За какво се използват ?Извършена е проверка на 19.06.2020 г. от инспектор от отдел ДЗК, при която се установи, че в обекта се предлагат мокри кърпички ZIG-ZAG 20 SALVIETTE CITRONATURAL, 20 бр. в пакет, бар код 8004235009649, парт. № 111260779, които не са етикетирани на български език. Дистрибуторът предостави етикет, от който е видно, че продуктът е репелент, за който не е издадено разрешение за пускане на пазара на биоцид. Предлагането на продукта е преустановено до отстраняване на констатираните нарушения.
3596-00-4219/06/2020Ваня Жекова - Шуменсигнал ОЗЛица,работещи в обект за дюнери са без маски и ръкавици . Обекта се намира на ул. Тракия 10 гр. ШуменИзвършена проверка на 24.06.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че обекта функционира при спазване на санитарно- хигиенните изисквания за засилени противоепидемични мерки, съгласно заповед №РД-353/22.06.20 г. на МЗ.
3601-919.06.2020 г.Препратена от МСсигналМДЗдравословни проблеми,проверка на д-р Виолина ПамуковаИзвършена проверка на 23.06.2020 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения
3796-00-4323/06/2020Стела Великова - ШуменсигналОЗВ НОИ - Шумен, в залата за приемане на документи има струпване на хора без маски.Извършена проверка на 24.06.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че обекта функционира при спазване на санитарно- хигиенните изисквания за засилени противоепидемични мерки.Посетителите и персонала са с поставени предпазни средства, покриващи носа и устата. Спазва се дистанция между лицата.
3896-00-4526/06/2020Иванка Маринова - с. МарашсигналОЗШофьор продава хляб от микробус на улицата.Въпросите от получения сигнал не са от компетентността на РЗИ. Сигнала е изпратен и до ОДБХ и НАП.
3996-00-4626/06/2020Валентина Димитрова- ШуменсигналОЗ В заведение Бакарди абитуриенти празнуват без да спазват дистанция.Извършена проверка на 26.06.2020 г. от инспектор от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ, РУ на МВР и община Шумен. При проверката не се установи струпване на лица в обекта.
4096-00-4729/06/2020Христина Тиханова-ШуменсигналОЗВ кафе Бижу без маски и дезинфектанти Извършена проверка на 30.06.2020 г. от инспектор от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ, РУ на МВР и община Шумен. При проверката се установи, че обекта функционира при спазване на санитарно- хигиенните изисквания за засилени противоепидемични мерки. Персонала е с поставени предпазни средства, покриващи носа и устата. Осигурени са дезинфектанти.
4196-00-4829/06/2020Павлина Ст. ПанайотовасигналОЗНедоволни от качеството на храната в ДК кв. Б.БългарановИзвършена проверка на 09.07.2020 г. от инсп. от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. Не се установиха нарушения по изпълнението на наредба №2 на МЗ за здравословното хранене на децата 0-3 год.
4296-00-4930/06/2020Костадин Костадинов -ШуменсигналОЗВ магазин Магия- Шумен / втора употреба/ в сутрешните часове има струпване на хора .Извършена проверка на 01.07.2020 г. в магазин Мания, гр. Шумен от инспектор от отдел ДЗК и полицай от РУ на МВР гр.Шумен. Няма струпване на хора в обекта.
4396-00-5001/07/2020Кмет на общ.ВърбицасигналМДПолучени сигнали от жителите на общ. Върбица, относно семейните лекари.Извършена проверка на 29.07.2020 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения
4496-00-5101/07/2020ЯворсигналОЗТютюнопушене в казино Мегик Бет - Кооперативен пазар Шумен Извършени проверки съвместно с представители на РУ на МВР и на община Шумен на 02.07.2020 г. и 06.07.2020 г. Не бяха констатирани нарушения по изпълнението на Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването. При проверката на 06.07.2020 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето.
4596-00-5202/07/2020Георги Недялков ИвановсигналОЗВ пощенския клон на Гривица служителите са без маски.Извършена проверка на 03.07.2020 г. от инспектор от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ, РУ на МВР и община Шумен. При проверката се установи, че обекта функционира при спазване на засилени противоепидемични мерки, съгласно заповед №РД-369/30.06.20 г. на МЗ.
4604-22903/07/2020Комисия за защита на потребителите - препращане на жалба от Явор Милков Драгоевжалба ОЗНе се носят маски в MAGIC BET CLUB - гр. Шумен, бул. Симеон Велики №40 и се нарушава забраната за тютюнопушенеИзвършени проверки съвместно с представители на РУ на МВР и на община Шумен на 02.07.2020 г. и 06.07.2020 г. Не бяха констатирани нарушения по изпълнението на Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването. При проверката на 06.07.2020 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето.
4796-00-5307/07/2020gibraltarrr81@gmail.comсигналОЗВ хранителен магазин Каспичан не се спазват противоепидемични меркиИзвършена проверка на 16.07.2020 г. от инспектор от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ, учактък "Полиция" - Каспичан. При проверката се установи, че обекта функционира при спазване на противоепидемичните мерки, съгласно заповед №РД-369/30.06.20 г. на МЗ.
4896-00-5408/07/2020Николай ДончевсигналОЗНаводняване на банята от съсед, живеещ на етажа над лицето, подало сигналаПроблема не е от компетентността на РЗИ. Става въпрос за гражданскоправни отношения и следва да потърсят правата си по съдебен ред.
4903-29408.07.2020 г.Препратена от МЗ, г-жа Илина Тодорова ВасилевасигналМДНередности в организацията на работа в ДПБ - с. Царев бродИзвършена проверка на 22.05.2020 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения, свързани с организацията на работа
5096-00-5521/07/2020Жени Иванова-гр.Нови пазар сигналМДПроявена небрежност и нанесени щети от д-р С. Димова - лекар по дентална медицина .Извършена проверка на 27.07.2020 г. Препратена за разглеждане по компетентност към ИАМН
5196-00-5621/07/2020ЯворсигналОЗВ казино Жокер на бул. С. Велики 51 се пуши и са без маскиИзвършени проверки съвместно с представители на РУ на МВР и на община Шумен на 22.07.2020 г. и 30.07.2020 г. Не бяха констатирани нарушения по изпълнението на Заповед №РД-01-402/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България. При проверката на 30.07.2020 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето.
5296-00-5722/07/2020ЯворсигналОЗВ казино Жокер на бул. С. Велики 51 се пуши и са без маски. Не се спазва необходимата дистанция.Извършени проверки съвместно с представители на РУ на МВР и на община Шумен на 22.07.2020 г. и 30.07.2020 г. Не бяха констатирани нарушения по изпълнението на Заповед №РД-01-402/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България. При проверката на 30.07.2020 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето.
5397-00-2422/07/2020Силвия Кръстева - Шумен жалба МДИзвършване на проверка по отношение на приема, лечението и установяване на смърта на бащата на жалбоподателката.Извършени проверки на 27.07.2020 г. в ЦСМП - Шумен и МБАЛ - Шумен. Препратена за разглеждане по компетентност към ИАМН
5496-00-5824/07/2020анонимносигналНЗБВ ДКЦ 1 лекари ,сестри,охрана,и граждани са без маски .Дадени са препоръки за спазване на противоепидечмичния режим на работа. Не са констатирани нарушения. Персонала работи с ЛПС- маски и ръкавици. Осигурени са достатъчно количества дезинфектанти.
5596-00-5929/07/2020България без дим - СофиясигналОЗВ казино Жокер на бул. С. Велики 51 се пуши и са без маскиИзвършени проверки съвместно с представители на РУ на МВР и на община Шумен на 22.07.2020 г. и 30.07.2020 г. Не бяха констатирани нарушения по изпълнението на Заповед №РД-01-402/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България. При проверката на 30.07.2020 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето.
5696-00-6030/07/2020Галя Иванова - galeto_46@abv.bgсигналОЗВ магазин Уайкики гр. Шумен - служителите не носят маскиИзвършени проверки на 30.07.2020 г. и 31.07.2020 г. от инспектор от отдел ПБПЗ и инспектор от отдел ДЗК, дирекция ОЗ, РУ на МВР и община Шумен. При проверките се установи, че обекта функционира при спазване на засилени противоепидемични мерки, съгласно заповед №РД-402/15.07.20 г. на МЗ.
5796-00-6103/08/2020Гергана Великова - gevel23@yahoo.comсигналОЗВ автобус В. Преслав - Шумен пътниците са без маскиЗдравни инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“ при РЗИ – Шумен извършиха проверки на 02.09.2020 г. и 14.09.2020 г. При извършените проверки се установи, че всички пътници и шофьора на автобуса са с предпазни маски на лицата. На видно място до шофьора е поставена информационна табела за носенето на защитни маски на лицето при пътуване.
5896-00-6206/08/2020Искра Младенова - ШуменсигналОЗВ Младежки дом - Шумен се пуши от служителите на ритуална зала и не се носят маски.При извършените проверки се установи, че всички пътници и шофьора на автобуса са с предпазни маски на лицата. На видно място до шофьора е поставена информационна табела за носенето на защитни маски на лицето при пътуване.
5996-00-6310/08/2020Цветелина Владикова-ШуменсигналОЗНе са обезопасени и не се почистват местата за посещаване от деца в Градската градина и парк КьошковетеПрепратен на кмета на община Шумен и на КЗС
6096-00-6411/08/2020Михаил Куцаров- В.Преслав сигналОЗИзстрелване на заря от р-т Панорама гр. В. ПреславПрепратен на кмета на община В. Преслав и на РУ на МВР - В. Преслав
6196-00-6511/08/2020Румен СтанскисигналОЗОтглеждане на прасета по посока от гр. Н.пазар - с. Памукчи от Вальо Такев.Препратен на директора на ОДБХ - Шумен и на кмета на община Нови пазар
6296-00-6612/08/2020Илхан Абтула-гр. КаолиновосигналОЗОтглеждане на животни от съсед - изключително замърсяване, смрад, бълхиПрепратен на директора на ОДБХ - Шумен и на кмета на община Каолиново
6396-00-6712/08/2020Община ШуменсигналОЗПрепраща се сигнал на лицето Десислава Ангелова,че в магазините в града не се носят правилно или изобщо маски. При извършените проверки през месец август 2020 г. бяха констатирани 12 нарушения по изпълнението на Заповед №РД-01-446/31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с носенето на защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба и/или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) в закрити обществени места. За констатираните нарушения инспекторите на РЗИ – Шумен съставиха 11 акта за установяване на административно нарушение на физически лица – клиенти в търговски обекти и 1 акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице.
6496-00-6813/08/2020ИАМНсигналМДсигнала по компетентност; Молба за извършване на финансова ревизия на " ДКЦ I Шумен " ЕООД - жалба от Йорданка Стоянова ЙордановаИзвършена проверка на организацията на работа и санитарно-хигиенното състояние в лечебното заведение на 02.09.2020 г.
6596-00-6913/08/2020Админстрация на МС, г-жа Веска ВасилевасигналМДЗдравословни проблеми,проверка на д-р Росица НиколаеваИзвършена проверка на 02.09.2020 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения. Препратена към РЗОК
6696-00-7217/08/2020Нигяр Билял - с. БоянсигналОЗНезаконно водочерпене от общински кладенец в с. Боян и спиране водата на централната чешма Препратен на директора на БДЧР - Варна и на кмета на община Венец
6796-00-7317/08/2020Серкан Коч - ШуменсигналНЗБПредлага се негодна храна в магазин на CBA, ул. В. Друмев 45Препратена в ОДБХ
6896-00-7419/08/2020Ya6o11@abv.bgсигналОЗНарушава се забраната за тютюнопушене в казино, находящо се на бул. С.Велики №51 гр. ШуменИзвършени са проверки съвместно с представители на РУ на МВР на 02.09.2020 г., 16.09.2020 г. и 17.09.2020 г. При извършена проверка на 17.09.2020 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето. Спрямо лицето допуснало нарушаване забраната за тютюнопушене в игралната зала също са предприети необходимите действия за съставяне и предявяване на акт за установеното административно нарушение.
6996-00-7520/08/2020Yafkata@abv.bgсигналОЗНарушава се забраната за тютюнопушене в казино, находящо се на бул. С.Велики №51 гр. ШуменИзвършени са проверки съвместно с представители на РУ на МВР на 02.09.2020 г., 16.09.2020 г. и 17.09.2020 г. При извършена проверка на 17.09.2020 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето. Спрямо лицето допуснало нарушаване забраната за тютюнопушене в игралната зала също са предприети необходимите действия за съставяне и предявяване на акт за установеното административно нарушение.
7096-00-7621/08/2020Танелка Табакова- ШуменсигналОЗВ автобус №8 тръгващ от кв. Б.Българанов кондукторката и шофьора са без маски.Извършени са проверки на 10.09.2020 г., 14.09.2020 г. в 12.25 ч и на 14.09.2020 г. в 13.30 ч. от инспектори от отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверките не се установиха нарушения на заповед № 487/31.08.2020 г. на здравния министър за поставяне на маски за лице в автобуса.
7196-00-7725/08/2020Силвия Маринова сигналНЗБЛаборатория Рамус гр. Шумен - времеви диапазон за вземане на проби и неносене на предпазни средстваОсъществени са наблюдения на лабораторията в рамките на няколко дена.Няма струпване на хора пред лабораторията. Персонала работи с ЛПС-маски, шлемове и маски.
7296-00-7826/08/2020Стелиана СтояновасигналОЗТютюнопушене в кафене на ул. 8-ми март № 24Извършени проверки на 27.08.2020 г и 28.09.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ и РУ на МВР. При проверките се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл. чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето.
7396-00-7902.09.2020 г.МЗ, жители на село Сини вирсигналМДНеправомерно издадени Решения от ТЕЛКИзвършена проверка от служители от РКМЕ. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения
7496-00-8003/09/2020МетодисигналОЗОтговорниците за паркинга,намиращ се след банка ЦКБ и ОББ са без маски и не спазват дистанция.Извършена проверка на 09.09.2020 г. от инспектор от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ, РУ на МВР. При проверката се установи, че обекта функционира при спазване на засилени противоепидемични мерки, съгласно заповед №РД-01-487/31.08.20 г. на МЗ.
7596-00-8103/09/2020Мирослава ХристовасигналОЗПалене на наргиле в кухнята на кафе ЛавацаПрепратен на директора на ОДБХ - Шумен
7696-00-8209/09/2020УС на ет.собственост бл.138/1 сигналОЗНерегламентирано отглеждане на животни - котки в прилежащите площи на двата блокаПрепратен на директора на ОДБХ - Шумен
7796-00-8324.9.2020 Диян ДочевсигналОЗВ автобус по линията на № 10в гр. Шумен пътниците са чез маскаИзвършена проверка на 01.10.2020 от инспектор от отдел ДЗК, дирекция ОЗ при РЗИ - Шумен съвместно с представител на МВР - Шумен. При проверката се установи, че пътниците, шофьора и кондуктора са с предпазни средства покриващи носа и устата.
7897-00-2925/09/2020Ралица ГеоргиевасигналНЗБНе приемат детето и Матео Борисов в детска градинададени са препоръки за спазване на Наредба № 15 от 2005 г за имунизациите в Република България.
7996-00-8428/09/2020Каролина ИзумрудовасигналОЗВ заведение за бързо хранене Симпле служители и клиенти без маскиИзвършени проверки на 29.09.2020 г. и 06.10.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ , дирекция ОЗ и РУ на МВР. При проверките се установи, че обекта функционира при спазване на засилени противоепидемични мерки, съгласно заповеди №РД-01-487/31.08.20 г. и №РД-01-548/30.09.20 г. на МЗ.
8096-00-8528/09/2020Ралица ИвановасигналОЗВ бистро Гинес във В. Преслав персонала е без маски и няма дезинфектанти в обектаИзвършена проверка на 26.10.2020 г. от инспектор от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ, РУ на МВР, община В. Преслав . При проверката се установи, че обекта функционира при спазване на засилени противоепидемични мерки, съгласно заповед №РД-01-609/21.10.20 г. на МЗ.
8196-00-8629/09/2020Жулиен ЖечевсигналОЗВ супер маркет с. Т.Икономово персонал и клиенти са без маскиИзвършена проверка на 05.10.2020 г. от инспектор от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че обекта функционира при спазване на засилени противоепидемични мерки, съгласно заповед №РД-548/30.09.20 г. на МЗ.
8296-00-8701/10/2020Димитър Иванов сигналОЗИзтичане течно съдържание на камион за смет пред ДГНа 09.10.2020 г. и 14.10.2020 г. бяха извършени съвместни проверки от здравни инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Шумен и представител на РУ на МВР гр. Шумен. При извършените горецитирани проверки не бяха констатирани нарушения. Осигурени са два броя метални контейнера за битови отпадъци и три броя пластмасови за разделно събиране - хартия и стъкло. Контейнерите са изправни, не са препълнени, около тях няма разпилени отпадъци и следи от разлято течно съдържание. На 09.10.2020 г. е извършена проверка от здравни инспектори във фирма ОП „Чистота“ – гр. Шумен отговорна за сметоизвозването в този район. Представи се график за почистване и измиване на улиците в гр. Шумен, като при разливане на течно съдържание от контейнерите същите се измиват извън графика
8396-00-8801/10/2020Марине МариновсигналМДВ двора на училище Европа е разкрита лаборатория за ПСР тестовеИзвършена проверка от служители на дирекция НЗБ и МД. Съставен консттивен протокол. Не се установиха нарушения
8496-00-8908/10/2020Иван ИвановсигналНЗБВ ДКЦ1 не е извършена дезинфекция след положителен на Ковид 19дадени са препоръки за спазване на санитарно-хигиенния и противоепидемичен режим на работа.
8596-00-9008/10/2020Иванка Славова, гр. Шумен, бул. Симеон Велики 15сигналОЗЗамърсяване от съседитепрепратена на ОД на МВР Шумен
8696-00-9109/10/2020Веселин Николчовски - с. Градище , ул. Ив. Вазов 2сигналОЗСилен шум от джамията в с. ГрадищеНа 06.11.2020 г.е извършена проверка и замерване на показателите за шум в околна среда, отчитащи степента на дискомфорт през разл.части от денонощето. Измерената стойност на шума от озвучителната уредба на джамията не превишава нормата за Lден в пункта на замерването
8797-00-3212/10/2020Мелят реджебова, гр. Шумен, ул. Ген. Драгомиров 38жалбаМДНеправомерно изплащане на възнаграждения за Ковид 19Препратена на МБАЛ Шумен
8896-00-9213/10/2020Димитричка Господинова, гр. В. Преслав, ул. Преображенска1ЬсигналОЗГараж преустроен в хранителен магазинИзвършена проверка на 26.10.2020г. от инспектор от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ и РУ /ОД на МВР/ - гр. В. Преслав. При проверките се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл. чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето.Не бяха констатирани нарушения по изпълнението на изискванията на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. Сигналът е препратен на ОДБХ - Шумен.
8996-00-9315/10/2020Цветелина ЦветановасигналОЗУчениците пътуващи в автобус №7 сутрин по линията кв.Б.Българанов за кв. Дивдядово са без поставени предпазни средства на лицето.Извършена проверка на 22.10.2020 г. от инспектор от отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че пътуващите в автобуса носят маски за лице. Слизащите на спирката пътници, също носят маски. Спазват се противоепидемичните мерки, съгласно заповед №РД-609/21.10.20 г. на МЗ.
9096-00-9419/10/2020д-р Маша ГавраиловасигналОЗВ казино Меджик бет гр. Шумен, до Кооперативния пазар се пуши и не се носят маскиИзвършени проверки на 30.10.2020.г и на 13.11.2020 г. от здравни инспектори на отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При проверката се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене и посетителите носят защитни маски за лице.
9196-00-9521/10/2020Светлана Димитрова сигналОЗВ детско отделение се пуши вътре и на терасатаИзвършена проверка на 09.11.2020г. от инспектори от отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ. При проверките се установи, че се спазва забраната за тютюнопушене, съгл. чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето.
9297-00-3426/10/2020Митко Стефанов МиневжалбаМДПрехвърляне документи към ТЕЛК - ШуменИзвършена проверка от служители от РКМЕ. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения
9396-00-9627/10/2020Николета Жекова сигналОЗХигиенните условия в тоалетните към ОМВ Шумен Юг са много лошиИзвършена е проверка на 06.11.2020 от здравни инспектори от отдел ДЗК, дирекция ОЗ. При извършената проверка е установено, че се подържа хигиената в обекта. Осигурени са необходимите количества миещи и биоцидни препарати.
9496-00-9727/10/2020Росица ИвановасигналОЗДискотеката на Атанас КостовНа 31.10.2020 от 22 ч. е извършена съвместна проверка с представи-тели на ОД МВР, ОДБХ и Инсп. по труда - Шумен. Управителят на фирмата декларира, че Диско клуб Жак от 27.10.2020 е с раб. време от 18 до 22 ч. Справат се противоепидемичните мерки, определени със заповед РД-01-609/21.10.2020 г. При повторна проверка на 7.11.2020 г. се констатира, че обектът не работи.
9596-00-9829/10/2020Наталия Господинова сигналОЗСателитна чиния в двора на имот, намиращ се на ул. "Хр. Генчев" №12, гр. ШуменПосочената „сателитна чиния“ не попада в обсега на контрол от страна на РЗИ – Шумен, на обектите посочени в §1, т. 9, буква „ф“ от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето
9696-00-9929/10/2020Медиха АхмедовасигналОЗНеносене на лични предпазни средства от лице, извършващо дейности по подготовката на тленни останки за погребване на починали мюсюлмански жени в с. ИзгревИзвършени проверки на 05.11.2020 г. и 06.11.2020 г., при които се констатира, че лицето извършващо дейности по подготовка на тленните останки на жени за погребване е на доброволни начала по желание на близките на починалите, извън случаите попадащи под изискванията на чл.22 от Нар.№2 от 21.04.2011 г. Осигуряват ѝ се лични предпазни средства, дезинфектанти (биоциди) от джамийското настоятелство.
9796-00-10002/11/2020ibrahimgultennur@abv.bgсигналНЗБНеспазване на карантинаНе са предприети действия тъй като липсват лични данни за лицето.
9896-00-10111/11/2020Йоланта ЙовчевасигналОЗВ евангелистка църква срещу Томбул джамия се събират хора с доказан КовидИзвършени проверки на 11.11.2020 г.,12.11.2020 г. и 20.11.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ и отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при които се установи, че обекта не функционира./ заключен/
9996-00-10218/11/2020Камелия Иванова СтояновасигналОЗВ магазин кв. Дивдядово, ул. Генчо Панайотов" №63 - има клиенти без маски, магазинерката пуши цигари пред магазинаИзвършени проверки на 20.11.2020 г. и 30.11.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ , дирекция ОЗ и РУ на МВР. При проверките се установи, че обекта функционира при спазване на засилени противоепидемични мерки, съгласно заповеди №РД-01-609/21.10.20 г. и №РД-01-675/25.11.20 г. на МЗ. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгл. чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето.
10096-00-10316/12/2020д-р Живка Тенева Чобанова - гр. Шумен, бул. "Славянски" 26, вх. Б, ет. 1, ап. 5сигналОЗПоставени контейнери за отпадъци под прозорците При извършената проверка на 22.12.2020 г. от здравни инспектори от отдел ДЗК се констатира, че четири броя метални контейнера за битови отпадъци, са разположени в близост до жилищната сграда намираща се на бул. „Славянски“ №26, гр. Шумен. В момента на проверката около контейнерите няма разпилени отпадъци, същите не са препълнени и са със затворени капаци.
10196-00-10418/12/2020Виолина Чехларова v_chehlarova@abv.bgсигналОЗненосене ва маски от служители в офиси на И-Банк и БулБанк Извършени проверки на 21.12.2020 г. и 22.12.2020 г. от инспектори от отдел ПБПЗ , дирекция ОЗ и РУ на МВР. При проверките се установи, че обекта функционира при спазване на засилени противоепидемични мерки, съгласно заповеди №РД-01-675/25.11.20 г. на МЗ.
10296-00-10522/12/2020МЗ, сигнал от Вяра Иванова - сигналОЗКоледно тържество от служителите на Община ШуменИзвършена проверка на 22.12.2020 г. от инспектори от отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при която се установи, че не са провеждани и не се планира да се провеждат коледни тържества в стола на Община Шумен.
10396-00-10622/12/2020Надка Николова - nikolova55@gmail.comсигналОЗНеносене в маски от шофьори на фирма ТИКО Извършени са 16 проверки на различни местостоянки в гр. Шумен, в периода от 07.01.2021 г. до 20.01.2021 г., от инспектори в отдел ДЗК, дирекция ОЗ, с което се установи, че водачите на таксита и клиентите са с прпедпазни маски за лице и спазват изискванията на чл. 7 от Заповед на МЗ № РД-01-675/25.11.2020 г.
10496-00-10727/12/2020Министерство на здравеопазванетосигналМДСигнал от Свилена Тотева - отказ за хоспитализиране на лице с положителен PCR тестИзвършена проверка на 15.0.2021 г. От прегледаната медицинска документация и изисканите писмени становища не се установиха нарушения.
10596-00-10831/12/2020Десислава Димова - desishumen@gmail.com сигналОЗЗащо от София до Шумен, единственото работещо крайпътно заведение е това в с. Веселиново. Правилата не се ли за всички?Извършена проверка на 05.01.2021 г. от инспектор от отдел ПЕК, дирекция НЗБ, при която се установи, че в обекта са преустановени посещенията на клиенти, с което са спазени изискванията на т.11 от Заповед на МЗ № РД-01-677/25.11.2020 г.
10696-00-10931/12/2020Валери Иванов - valerianov6303@gmail.comсигналОЗВ кафене "Венера" гр. Шумен, ул. "Петра" 26 - редовно се събират клиенти на кафеИзвършени проверки на 02.01.2021 г.,03.01.2021 г. и 04.01.2021 г. от инспектори от отдел ПБПЗ и отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при които се установи, че в обекта са преустановени посещенията на клиенти, с което са спазени изискванията на т.11 от Заповед на МЗ № РД-01-677/25.11.2020 г.
Регистърът бе генериран за 0,0549 сек.