Поредната проба за банер

Съобщения

Преглед на всички съобщения

<< Предишна 1 2 3 4 Следваща >>

Съобщения: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-05-2020 16:18:59 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №12

До

Директора/Управителя на„Рема - 103” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. „Ришки проход” №26; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-332/28.04.2020 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непълен адрес”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 08. 05. 2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: Набиране на доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19 в страната.

Излъчено от admin на 01-04-2020 15:24:01 EEST

Набиране на доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19  в страната

Във връзка с предприетите дейности по овладяване на пандемията от COVID-19, обхванала и нашата страна, по предложение на Министерство на здравеопазването се организира кампания за набиране на доброволци.

Кампанията е насочена към обучаващи се студенти в V и VI курс при медицинските университети, действащи и пенсионирани медицински лица, които биха заявили желание за участие в борбата с COVID-19.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен ще извърши организация по разпределянето на доброволците за участие в конкретни дейности, предвид знанията и уменията на лицата, които желаят да се включат в кампанията.

При желание за участие в кампанията за набиране на доброволци е необходимо да заявите това лично в РЗИ – Шумен в работните дни от седмицата от 08,30 ч. до 17,00 ч. на тел. 054/ 800-717 или моб. тел. 0893 347674; 0882 607383.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС

Излъчено от admin на 30-03-2020 14:46:05 EEST

1. ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС 2019-nСоV 

2. ОСНОВНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ДОКЛАДВАТ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА 2019-nСоV ДО 24 ЧАСА ОТ ОТКРИВАНЕТО МУ 

3. ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС 

4. ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС 

5. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС  

6. КАК ДА  ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ 

7. АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

8. УКАЗАНИЯ НА ЕРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА НОСЕНЕ И СВАЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ИЛИ ПОТВЪРДЕНИ ЗА COVID-19 

9. ИНСТРУКЦИИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 02-03-2020 13:57:30 EET

Въз основа на получени данни в периода от 24.02. до 01.03.2020 година се наблюдава ежедневно увеличение броя на острите респираторни  заболявания (ОРЗ) и грип. В област Шумен за този период заболеваемостта е 194 на 10 000. В ученическа възраст се регистрира значително по-висока заболеваемост в сравнение с другите възрастови групи.

С цел прекъсване на епидемичната верига и ограничаване на заболеваемостта от ОРЗ и грип сред учениците, Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ на свое заседание на 02.03.2020 г. взе решение да препоръча на РУО-Шумен прекратяване на учебните занятия в област Шумен в периода от 4 до 6 март 2020 година.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 07-02-2020 13:55:02 EET

14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“

В изпълнение на дейности по провеждане на Национална АНТИСПИН кампания и по повод отбелязването на 14 февруари „Свети Валентин – Ден на влюбените“, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен стартира кампания на регионално ниво с мото „Обичай безопасно“.

Главната целна Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване на качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България.

Националната АНТИСПИН кампания се провежда всяка година в общо 4 етапа. Тя стартира традиционно на 1 декември. Вторият етап е на 14 февруари, а в третата неделя на месец май (в деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) се реализира трети пореден етап. Четвъртият финален етап е лятната АНТИСПИН кампания.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-02-2020 12:23:50 EET

НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Информираме Ви, че „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД е публикувала на своя Интернет сайт Програмата за продължаващо обучение на лекари и медицински сестри – тематични курсове и индивидуално обучение през 2020 г.

Програмата и заявки за участие може да разгледате/изтеглите от:https://www.tokudabolnica.bg/bg/learning-activity.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 05-02-2020 10:55:43 EET

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на получени данни за регистрираните заболявания от грип и ОРЗ в периода от 27.01. до 04.02.2020 година се очаква общата седмична заболеваемост да се запази в предепидемични граници. В ученическа възраст се регистрира по-висока заболеваемост в сравнение с другите възрастови групи.

С цел ограничаване разпространението на острите респираторни заболявания и благоприятно повлияване на епидемичния процес към затихване, Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ на свое заседание на 05.02.2020 г. взе решение да препоръча на РУО-Шумен прекратяване на учебните занятия в областта на 6 и 7 февруари 2020 година.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-01-2020 10:07:39 EET

СЛУЧАИ НА ПНЕВМОНИЯ, СВЪРЗАНИ ВЕРОЯТНО С НОВ КОРОНАВИРУС

        По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (ЕЦКЗ), Стокхолм на 31.12.2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от 27 случая на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба  и животни. Заболелите са с оплаквания от треска, диспнея и рентгенографски данни за двустранни белодробни инфилтративни лезии, като до 5 януари 2020 г. техния брой е достигнал 59, седем от които са в критично състояние.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-01-2020 16:30:33 EET

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен

за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 14 броя (с. Салманово, с. Черенча, с. Черни връх, с. Риш, с. Избул, гр. Върбица, с. Чернооково, с. Станянци, с. Ловец, с. Бяла река, с. Тушовица,  с. Тимарево, с. Златар и с. Драгоево).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 2 броя (гр. Шумен и с. Развигорово). 

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г. изм. и доп.) – 8 броя. 

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 1 брой (чешма до хотел „Тополите“, местност „Тополите“, с. Развигорово).

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 1 брой:

- водата от чешмата до хотел „Тополите“, местност „Тополите“ с. Развигорово е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 72 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. – 30 броя от тях: хепатит А – 7, ентероколит – 18, колиентерит – 1 и салмонелоза – 4.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщения: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-12-2019 16:10:47 EET

СЪОБЩЕНИЕ

Регионална здравна инспекция – Шумен и „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД обявяват провеждането на „Седмица на отворените врати“ за област Шумен, като част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2017-2020 г.

 Ще бъдат извършвани анкети и прегледи на всички желаещи лица (независимо от здравноосигурителния им статус), които имат оплаквания от дихателната система – кашлица, храчки, кръвохрачене, болки в гръдния кош, температура.

Прегледите ще се извършват от 09,00 ч. до 13,00 ч. в периода 09.12.2019 г. - 13.12.2019 г.. във II Вътрешно отделение на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД ситуирано в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 26 май 2020 в 12:07 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 19 -та седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (19 -та седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Април на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001