Поредната проба за банер

Антикорупция

Регистър на Декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

актуален към: 01.11.2017 год.

№ по ред Име и фамилия Подадени в срок
1 д-р Илияна Стойнова Чл. 12, т.1 и т.2
2 Селиме Хамди Чл. 12, т.1 и т.2
3 Ганка Тешовска Чл. 12, т.1 и т.2
4 Роза Кирилова Чл. 12, т.1 и т.2
5 Рени Димитрова Чл. 12, т.1 и т.2
6 Пенка Веселинова Чл. 12, т.1 и т.2
7 Иванка Иванова Чл. 12, т.1 и т.2
8 Виолета Данева Чл. 12, т.1 и т.2
9 Теменужка Димитрова Чл. 12, т.1 и т.2
10 д-р Тошко Стоев Чл. 12, т.1 и т.2
11 д-р Невяна Попова Чл. 12, т.1 и т.2
12 д-р Галина Симеонова Чл. 12, т.1 и т.2
13 Мариела Петрова-Кирова Чл. 12, т.1 и т.2
14 Виктор Калчев Чл. 12, т.1 и т.2
15 Марина Кънчева-Русева Чл. 12, т.1 и т.2
16 Милена Николова Чл. 12, т.1 и т.2
17 Пламенка Панова Чл. 12, т.1 и т.2
18 Галина Петкова Чл. 12, т.1 и т.2
19 Цветанка Стефанова Чл. 12, т.1 и т.2
20 Янка Колева Чл. 12, т.1 и т.2
21 д-р Марко Марков Чл. 12, т.1 и т.2
22 д-р Димитричка Радева Чл. 12, т.1 и т.2
23 д-р Стоян Цанков Чл. 12, т.1 и т.2
24 Искра Дончева Чл. 12, т.1 и т.2
25 Мюжгян Сабри Чл. 12, т.1 и т.2
26 Мариана Кънева Чл. 12, т.1 и т.2
27 Даниела Митева Чл. 12, т.1 и т.2
28 Илиана Русева Чл. 12, т.1 и т.2
29 Нежда Мехмедова Чл. 12, т.1 и т.2
30 Диана Господинова-Няголова Чл. 12, т.1 и т.2
31 Ангелинка Нейчева Чл. 12, т.1 и т.2
32 Сайме Мехмед Чл. 12, т.1 и т.2
33 Ресмие Хасанова Чл. 12, т.1 и т.2
34 д-р Юлияна Маркова Чл. 12, т.1 и т.2
35 д-р Милена Чергова Чл. 12, т.1 и т.2
36 Стефка Симова Чл. 12, т.1 и т.2
37 Талма Николова Чл. 12, т.1 и т.2
38 Гюлшен Шукри Чл. 12, т.1 и т.2
39 д-р Йовка Костова Чл. 12, т.1 и т.2
40 Красимира Аврамова Чл. 12, т.1 и т.2
41 Албена Патлеева Чл. 12, т.1 и т.2
42 Детелина Великова Чл. 12, т.1 и т.2
43 Катя Иванова Чл. 12, т.1 и т.2
44 Ангел Ангелов Чл. 12, т.1 и т.2
45 Елена Великова Чл. 12, т.1 и т.2
46 Виолета Христова Чл. 12, т.1 и т.2
47 Димитрина Диловска Чл. 12, т.1 и т.2
48 Емилия Гоцева Чл. 12, т.1 и т.2
49 Красимира Атанасова Чл. 12, т.1 и т.2
50 д-р Евгения Буклова Чл. 12, т.1 и т.2
51 Димитринака Борисова Чл. 12, т.1 и т.3
52 Петър Дилов Чл. 12, т.1 и т.2
53 Мариана Добрева Чл. 12, т.1 и т.2
54 Елка Иванова Чл. 12, т.1 и т.2
55 Иван Тодоров Чл. 12, т.1 и т.2
56 Татяна Янева Чл. 12, т.1 и т.2
57 Женя Георгиева Чл. 12, т.1 и т.2
58 д-р Йорданка Йорданова Чл. 12, т.1 и т.2
59 Нилгюр Рамадан Чл. 12, т.1 и т.2
60 Диана Борисова Чл. 12, т.1 и т.2
61 Теодора Йорданова Чл. 12, т.1 и т.2
62 Галина Ганева Чл. 12, т.1 и т.2
63 Нина Костова Чл. 12, т.1 и т.2
64 Теменужка Йорданова Чл. 12, т.1 и т.2

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 14 септември 2022 в 09:47 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 36 -та седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (36 -та седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Август на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002