Поредната проба за банер

Антикорупция. Анкета

Анкетна карта

Проучване мнението на потребителите на услуги, доставчици, проверявани обекти за наличие на корупционни прояви и спазване етични норми, от страна на служителите на РЗИ – Шумен чрез интернет страницата на инспекцията

Уважаема госпожо/ господине,

Настоящото проучване има за цел да осигури на ръководството на РЗИ – Шумен информация за индентифициране на индикатори за корупция и за степен на спазване на етичните норми от страна на служителите на РЗИ – Шумен при изпълнението на служебните им задължения и упражняването на правомощия. Вашето участие в настоящото проучване ще даде принос за успешното провеждане на антикорупционната политика, провеждана от ръководството на РЗИ – Шумен.

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос.

Анкетата е анонимна!

 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 23 ноември 2021 в 16:22 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 46 -та седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (46 -та седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001