Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в лечебните заведения за болнична помощ в Област Шумен през 2022 година

„КОЦ-ШУМЕН” ЕООД гр. Шумен

Обща ЛКК

Председател:

Д-р Николай Цветанов Бъчваров – специалист по вътрешни болести

 

Членове:

1. Д-р Дикран Каприел Минасян – специалист по нервни болести

2. Д-р Диян Михайлов Михайлов – специалист по хирургия

Резервни членове:

1. Д-р Кръстю Русев Кръстев – специалист по вътрешни болести

2. Д-р Ели Маринова Шишкова – специалист по вътрешни болести

3. Д-р Христо Благоев Узунов – специалист по хирургия

Комисията заседава понеделник, сряда и петък от 12.00 ч. до 13.00 ч. в ДКБ, в кабинета на началника на отделение, на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

Специализирани ЛКК

1. ЛКК по Хирургия

Председател:

Д-р Михаил Стоянов Ковачев – специалист по хирургия

Член:

Д-р Румен Петров Генов – специалист по хирургия

Резервни членове:.

1. Доц. д-р Кирил Георгиев Киров д.м. – специалист по хирургия

2. Д-р Венцислав Вълчев Василев – специалист по хирургия

Комисията заседава всеки ден от 08.00 ч. до 09.00 ч. в лекарския кабинет на Отделението по Онкологична хирургия.

2. ЛКК по Гинекология

Председател:

Д-р Валентин Огнянов Илиев – специалист по акушерство и гинекология и онкология

Член:

Д-р Светла Йорданова Арнаудова – специалист по акушерство и гинекология и онкология

Резервни членове:

1. Д-р Снежана Тодорова Койнова – специалист по акушерство и гинекология и онкология

2. Д-р Цвета Росенова Чилингирова – специалист по акушерство и гинекология 

3. Д-р Капка Панкова Гемеджиева – специалист по акушерство и гинекология

Комисията заседава всеки ден от 13.00 ч. до 14.00 ч. в лекарския кабинет на Отделението по Онкологична гинекология.

3. ЛКК по медицинска онкология

Председател:

Д-р Николай Начков Николов – специалист по вътрешни болести и онкология

Член:

Д-р Галина Руменова Русева – специалист по медицинска онкология

Резервен член:

Д-р Златина Андонова Борисова – специалист по вътрешни болести и онкология

Комисията заседава всеки ден от 08.00 ч. до 09.00 ч. в кабинета на началника на Отделение по Медицинска онкология.

4. ЛКК по лъчелечение

Председател:

Доц. д-р Румен Илиев Габровски, д.м. – специалист по лъчелечение и онкология

Член:

Д-р Иван Даринов Драгнев – специалист по лъчелечение

Резервни членове:

1. Д-р Ивелина Алекова Мохтарева – специалист по лъчелечение

2. Д-р Емилия Ахмедова Барша - Николова - специалист по лъчелечение

Комисията заседава всеки ден от 08.00 ч. до 09.00 ч. в лекарския кабинет на Клиника по лъчелечение.

5. ЛКК по гастроентерология

Председател:

Д-р Емилия Василева Кръстева – специалист по вътрешни болести и гастроентерология   

Член:

Д-р Георги Николов Георгиев– специалист по вътрешни болести и гастроентерология    

Комисията заседава всеки ден от 08.00 ч. до 09.00 ч. в кабинета на началник отделение по онкологична гастроентерология.

ЛКК комисиите обслужват пациенти от областите Шумен и Търговище.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 11 август 2022 в 09:48 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 31 -ва седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (31 -ва седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003