Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в лечебните заведения за болнична помощ в Област Шумен през 2022 година

„МБАЛ-Шумен”АД гр. Шумен

I. Обща Лекарска консултативна комисия на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63:

Председател:

Д-р Албена Събева Бозаджиева – специалист по вътрешни болести

Членове:

1. Д-р Недко Пламенов Тодоров – специалист по хирургия

2. Д-р Моника Константинова Помакова – специалист по нервни болести

Резервни членове:

1. Д-р Недю Димитров Недев – специалист по вътрешни болести и нефрология

2. Д-р Тодор Димитров Манев – специалист по вътрешни болести

4. Д-р Ивелин Люцканов Люцканов – специалист по хирургия

5. Д-р Огнян Илиев Обретенов – специалист по хирургия

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. в кабинет „Планов прием” – на партерния етаж в Хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” АД, ул. „Васил Априлов“ №63

II. Специализирани ЛКК по отделения на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63:

1. Специализирана ЛКК по Вътрешни болести

Председател:

Д-р Десислава Ненчева Найденоваспециалист по вътрешни болести и кардиология

Член:

1. Д-р Мая Николова Алексиева – специалист по вътрешни болести и клинична хематология

Резервни членове:

1. Д-р Рада Димитрова Спасова – специалист по вътрешни болести

2. Д-р Павлинка Данчева Алексиева – специалист по вътрешни болести

2. Специализирана ЛКК по Пневмология и фтизиатрия

Председател:

Д-р Албена Яворова Младенова - Тодороваспециалист по пневмология и фтизиатрия

Член:

1. Д-р Мария Крумова Илиева - Гагова – специалист по пневмология и фтизиатрия

Резервни членове:

1. Д-р Илиянка Кръстева Узунова – специалист по пневмология и фтизиатрия

2. Д-р Венцеслав Радославов Вълчанов – специалист по пневмология и фтизиатрия

3. Специализирана ЛКК по Нервни болести

Председател:

Д-р Николай Стоянов Георгиев – специалист по нервни болести

Член:

Д-р Даниела Кръстева Тръпкова – специалист по нервни болести

Резервни членове:

1.Д-р Николай Симеонов Николов – специалист по нервни болести

2. Д-р Николай Славчев Славчев – специалист по нервни болести

4. Специализирана ЛКК по Педиатрия

Председател:

Д-р Галин Колев Чобанов – специалист по педиатрия

Член:

Д-р Ксения Славчева Николова – специалист по педиатрия

Резервни членове:

1. Д-р Румяна Велчева Цанкова – специалист по педиатрия и детска ревмокардиология

2. Д-р Елеонора Петрова Димитрова – специалист по педиатрия

3. Д-р Милена Александрова Ковачева – специалист по педиатрия

5. Специализирана ЛКК по Хирургия

Председател:

Д-р Валентин Тодоров Семков – специалист по хирургия и гръдна хирургия

Член:

Д-р Таня Христофорова Пешлеевска - Вичева – специалист по хирургия

Резервни членове:

1. Д-р Йордан Недев Йорданов – специалист по хирургия

2. Д-р Мадлен Георгиева Антонова – специалист по хирургия

3. Д-р Чавдар Илиев Кръстев – специалист по хирургия и неврохирургия

4. Д-р Христо Гутев Христов – специалист по хирургия

5. Д-р Йордан Стефанов Машев – специалист по хирургия

6. Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология

Председател:

Д-р Валентин Димитров Димитров – специалист по ортопедия и травматология

Член:

Д-р Алексей Петков Моканов – специалист по ортопедия и травматология

Резервни членове:

1.Д-р Милен Димитров Димитров – специалист по ортопедия и травматология

2. Д-р Янаки Иванов Янакиев – специалист по ортопедия и травматология

3.Д-р Александър Динков Господинов – специалист по ортопедия и травматология

7. Специализирана ЛКК по Урология

Председател:

Д-р Добри Христов Марчев – специалист по урология

Член:

Д-р Томи Сократов Томов – специалист по урология

Резервен член:

Д-р Стоян Атанасов Домусчиев – специалист по урология

8. Специализирана ЛКК  по ушно-носни- гърлени болести

Председател:

Д-р Красимир Живков Бозов – специалист по ушно-носно гърлени болести

Член:

Д-р Росица Илиева Страшимирова – специалист по ушно-носно гърлени болести

Резервни членове:

1. Д-р Ивелин Юриев Христов – специалист по ушно-носно гърлени болести

2. Д-р Момчил Георгиев Атанасов – специалист по ушно-носно гърлени болести

9. Специализирана ЛКК по очни болести

Председател:

Д-р Маргарита Коева Мартинова – специалист по очни болести

Член:

Д-р Снежана Пенчева Начева – специалист по очни болести

Резервен член:

Д-р Марин Георгиев Маринов – специалист по очни болести

10. Специализирана ЛКК по анестезиология реанимация и интензивно лечение

Председател:

Д-р Румяна Бонева Димитрова – специалист по анестезиология и интензивно лечение

Член:

Д-р Геновева Антонова Радева-Белчева – специалист по анестезиология и интензивно лечение

Резервни членове:

1.Д-р Росица Маринова Начева-Цветкова – специалист по анестезиология и интензивно лечение

2.Д-р Светлозара Петкова Моканова-Янева – специалист по анестезиология и интензивно лечение

3. Д-р Милко Димитров Хараланов – специалист по анестезиология и интензивно лечение

4. Д-р Димитър Бонев Димитров – специалист по анестезиология и интензивно лечение

5. Д-р Людмила Георгиева Пенчева – специалист по анестезиология и интензивно лечение

11. Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология

Председател:

Д-р Ивелина Маринова Динева – специалист по акушерство и гинекология

Член:

Д-р Галина Ташкова Георгиева – специалист по акушерство и гинекология

Резервни членове:

1. Д-р Румен Василев Радев – специалист по акушерство и гинекология

2. Д-р Емилия Здравкова Антонова – специалист по акушерство и гинекология

3. Д-р Ивайло Георгиев Балабанов – специалист по акушерство и гинекология

4. Д-р Димитър Евгениев Митев – специалист по акушерство и гинекология

5. Д-р Юлия Величкова Чешмеджиева - специалист по акушерство и гинекология

6. Д-р Светослава Николаева Живкова - специалист по акушерство и гинекология

12. Специализирана ЛКК при инфекциозни болести

Председател:

Д-р Албена Христова Паскалева-Костова – специалист по инфекциозни болести

Член:

Д-р Валя Кунева Стойчева – специалист по инфекциозни болести

13. Специализирана ЛКК по кожни и венерически болести

Председател:

Д-р Мариела Огнянова Обретенова- Маринова – специалист по кожни и венерически болести

Член:

Д-р Анели Стефанова Султанова – специалист по кожни и венерически болести

Специализираните ЛКК заседават всеки работен ден от 12.00 ч. до 13.00 ч. в кабинета на председателя на съответната ЛКК.

Общата и специализираните ЛКК решават въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни.

ІІI. Обща Лекарска консултативна комисия на адреса на лечебното заведение в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22:

Председател:

Д- р Иванка Матеева Смиленова – специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия

Членове:

1. Д-р Хамди Сами Авджъ – специалист по нервни болести

2. Д-р Белчо Колев Белчев – специалист по хирургия

Резервни членове:

3. Д-р Павлина Димитрова Проданова – специалист по вътрешни болести

4. Д-р Ивелина Христова Ръцева – специалист по нервни болести

5. Д-р Али Салех Алдиб – специалист по хирургия 

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 11.00 ч. в приемния кабинет на Диагностично-консултативния блок на лечебното заведение на адреса на дейност в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22:

Общата ЛКК решава въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни. Болни с вътрешни, неврологични и хирургични заболявания се освидетелстват от Обща ЛКК.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 11 август 2022 в 09:48 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 31 -ва седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (31 -ва седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002