Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в Медицински центрове в Област Шумен през 2021 година

„МЦ I-НОВИ ПАЗАР” ООД гр. Нови пазар

Обща ЛКК

Председател:

Д-р Снежана Жечева Железова – специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Член:

1. Д-р Огнян Симеонов Илиев – специалист по ортопедия и травматология

2. Д-р Ивелина Христова Ръцева – специалист по нервни болести

ЛКК заседава всеки понеделник от 13,30 ч. до 15.30 ч и петък от 11,00 ч. до 13.00 ч. в кабинет №17, на адреса на ЛЗ в гр.Нови пазар, ул. „Хр. Ботев” №22 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на общини Нови пазар, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 21 септември 2021 в 13:36 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 37 -ма седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (37 -ма седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Август на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 005