Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в вдруги ведомства в Област Шумен през 2020 година

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи

Регионална експертно-лекарска комисия към ОДМВР-Шумен

Председател:

1. Д-р Ивайло Иванов – специалист по вътрешни болести

Членове:

1. Д-р Живко Петков – специалист по нервни болести

2. Д-р Камен Граматиков – специалист по хирургия

Заседанията на РЕЛК да се провеждат не по-малко от два пъти месечно с времетраене не по-малко от два астрономически часа в медицинската служба към ОД МВР-Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
петък 29 май 2020 в 10:50 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 21 -ва седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (21 -ва седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Април на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 005