Поредната проба за банер

ТЕЛК. Списък на членовете на ТЕЛК- Шумен с код 2710

„Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД

  препратки:
  ТЕЛК. Начална страница
  Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
  ТЕЛК - Шумен. Списък на членовете на Първи състав
  Лекарски консултативни комисии

За адрес на дейност на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63:

Председател:

1. Д-р Валентина Димитрова Манолова - специалист по нервни болести

Членове:

2. Д-р Иван Георгиев Попов - специалист по хирургия

3. Д-р Елеонора Петрова Димитрова - специалист по педиатрия

Резервни членове:

4. Д-р Петкана Иванова Вълчанова - специалист по вътрешни болести, кардиология и ревматология

5. Д-р Валентин Димитров Димитров - специалист по ортопедия и травматология

6. Д-р Милен Димитров Димитров - специалист по ортопедия и травматология

7. Д-р Маргарита Коева Мартинова - Габровска - специалист по очни болести

8. Д-р Снежана Пенчева Начева - Василковска - специалист по очни болести

9. Д-р Иванка Матеева Смиленова - специалист по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия

10. Д-р Мария Крумова Илиева - Гагова - специалист по пневмология и фтизиатрия

11. Д-р Илиянка Кръстева Узунова - специалист по пневмология и фтизиатрия

12. Д-р Росица Илиева Страшимирова - специалист по ушно-носни и гърлени болести

13. Д-р Ивелин Юриев Христов - специалист по ушно-носни и гърлени болести

14. Д-р Мариела Огнянова Обретенова - специалист по кожни и венерически болести

15. Д-р Анели Стефанова Султанова - специалист по кожни и венерически болести

16. Д-р Нели Николова Тодорова - специалист по психиатрия

17. Д-р Светлана Евтимова Симеонова-Николова - специалист по психиатрия

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 30 юни 2022 в 15:52 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 25 -та седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (25 -та седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Май на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003