Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

Актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да получите на телефон на РЗИ-Шумен: 054/800 719 в работните дни от седмицата от 8.30 до 17.00 часа.
    още информация ...

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 05.04.2021 – 11.04.2021 г.

Излъчено от admin на 13-04-2021 16:30:13 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  520 случая на остри заразни заболявания срещу 679 случая за предходната седмица. От тях 79 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 103 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:няма регистрирани случаи

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 436 случая срещу 573 случая за предходната седмица (253 случая в община Шумен, 46 случая в община В. Преслав, 43 случая в община Нови пазар, 21 случая в община Каспичан, по 17 случая в общини Смядово и Каолиново, 15 случая в община Хитрино, 13 случая в община Никола Козлево, 6 случая в община Върбица и 5 случая в община Венец).

Варицела– 2 случая срешу 2 случая за прeдходната седмица (гр. Шумен).

Туберкулоза – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в с. Риш и с. Крайгорци).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламбиоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
петък 7 май 2021 в 14:22 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 16 -та седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (16 -та седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Март на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 006