Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Отдел "Медицински изследвания". Изследвания към чревен кабинет

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 38/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2012 г.

Дейност Такса
1 Здравна книжка – нова и презаверка 23,00
2 Чревни паразити за здравна книжка 8,00
3 Микробиологично изследване за здравна книжка 15,00
4 Изследване за постъпване в  ДЯ и ДГ 26,00
5 Чревни паразити за ДЯ и ДГ 11,00
6 Микробиологично изследване за ДЯ. и ДГ. 14,00
7 Вземане на материал със скоч лента 2,00
8 Дом стари хора- микробиологично и паразитоологично изследване 16,00
9 Изследване за санаториум- възрастни хора 16,00
10 Изследване за дизентерия 9,00
11 Изследване за салмонела 9,00
12 Изследване за Е.коли 13,00
13 Контролно изследване за аскарис 4,00
14 Контролно изследване за ламблии 4,00
15 Контролно изследване за ентеробиоза 3,00
16 Изследване за патогенни стафилококи  във фецес 6,00
17 Антибиограма 4,00

Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.

Контролно изследване за микробиология се извършва три дни след лечение. Контролно изследване за паразитология - две изследвания на 10 и 20 ден след лечение.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 30 ноември 2022 в 09:46 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 47 -ма седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47 -ма седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003