Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

На територията на Област Шумен има 72 училища, като на всички е извършена проверка по спазване на Наредба № 37/2009 г. на МЗ. В 60 от тях се осигурява хранене на обяд на учениците тип кетъринг. Предлага се предястие, основно ястие и десерт, които учениците си поръчват не като цяло меню, а в различни комбинации в зависимост от своите предпочитания и възможности. Например само основно ястие, основно ястие и десерт, предястие и основно ястие или предястие и десерт в различни количества всеки ден. Този начин на обедно хранене не дава възможност да се направи достоверна оценка на фактическото хранене на учениците по Наредба № 37/2009 г. на МЗ. Три от училищата разполагат със собствени столове с кухня, където се приготвя обяд за учениците. В 2 ДДЛРГ и 2 помощни училища храненето е целодневно в собствени столове. В 7 училища обедно хранене не се предлага.

Извършени са проверки на:

- Автомати за напитки- 4 бр., които са разположени на партера на училищата. Не са констатирани нарушения при проверките.

- Бюфети в училища – 23 броя, констатирани са следните нарушения по повод на които са съставени три предписания:

- предлагане на захарни изделия – близалки;

- не се предлагат 100% плодови и зеленчукови сокове;

- не се предлагат сандвичи с пълнозърнест хляб/питка.

След изтичане срока на предписанията са извършени проверки, при които се установи, че нарушенията са отстранени.

Във връзка с Указанието е извършена оценка на храненето на учениците в 2 помощни училища, 2 Дом за деца лишени от родителски грижи и 3 училища на територията на Област Шумен. В ДДЛРГ и помощните училища се предлага целодневно хранене, а в трите училища – само обяд.

При извършения контрол и оценка на храненето се констатира следното:

Храната се приготвя по предварително изготвени дневни и седмични менюта, с участие на медицински специалист.

Оценката на храненето включва следните показатели:

• Оценка на меню за 7 дни (разнообразие, повторяемост, включване на основни групи храни, сезонност).

• Балансираност на основните хранителни съставки (белтъци, мазнини, въглехидрати) и енергийна стойност на храната, съгласно изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците – ДВ бр. 63/2009 г.

Резултатите от проучването показват:

• Недостатъчен среднодневен прием на енергия се наблюдава при три от обследваните обекти, леко завишен в два и адекватен в останалите два.

• Общият хранителен белтък е в референтни стойности и доставя препоръчваните 10-15 Е% през целия проучван период във всички от проучваните столове за хранене на учениците.

• Мазнините доставят референтните стойности 25 Е% - 35 Е% от общата енергия в четири от обследваните обекти, а в останалите три са над нормата.

• Адекватен енергиен прием от въглехидрати в пет от обследваните обекти и занижен в два.

Редуцираният внос на въглехидрати се дължи на ограничения прием на прости захари при храненето на децата, източници на които са плодовете, пчелният мед, прясното мляко и недостатъчен прием на храни, богати на комплексни въглехидрати – ориз, царевица, овесени ядки, корн флейкс, картофи и бобови храни.

Анализът на среднодневния продуктов набор на продуктите показва:

• Завишен е приема на месо и месни продукти в четири от обектите – 44 гр. при норма 15-25,50 гр. (при изчисление на нормата 30%) и 119 гр. при препоръчани 50 гр. ( в изчисление на нормата 100%), в останалите е близък до референтните стойности.

• Приемът на риба е завишен в два от обследваните обекта 26 гр. при норма 12-15 гр.(при изчисление 30%) и намалено количество 26 гр. при препоръчани 30 гр. (при норма 100%), в останалите обекти е в адекватни стойности.

• Намалена е консумацията на мляко през целия проучван период в шест от проучваните детски заведения – от 40 гр., при препоръчани 120 г.(при изчислена норма 30%) и 266 гр. до 311 гр. (при изчислена норма 100%), само в един от обектите приемът на млякото е адекватен. Киселото и прясно мляко са включени като компоненти в закуските, в основните ястия и като напитки. Айрянът се приготвя на място и се предлага без добавена сол. Предлаганите млека са със съдържание на мазнини до 2%. Не се установиха растителни мазнини в предлаганите млека и млечни продукти.

• Ниска консумация на млечни продукти в три от обектите, в останалите четири са в референтни стойности.

• Силно редуциран е приемът на яйца в шест от проучваните обекти – 3-4 гр. при препоръчани 6,9 гр. (изчислена норма 30%) и в един адекватен при препоръчани 23 г. (норма 100%).

• Количеството на брашното и макаронените изделия е завишено в пет от проучваните обекти - 15 гр. при препоръчани 7,5 гр.(при изчисление 30%) и 111 гр. при препоръчани 25 гр. (при изчисление 100%), в един обект е занижен приема – 4 гр. при норма 7,5 гр. (на 30% изчисление), в един обект стойностите са референтни. Ежедневно в основните хранения е включен поне един представител от групата на зърнените храни и/или картофи.

• Приемът на хляб е завишен във всички от обследваните обекти – 64 гр. при норма 57 гр. (изчисление 30%), 318 гр. при норма 250гр.(изчислена норма- 100%).

• В шест от обектите е завишен приема на бобови храни 14 гр., при препоръчителни стойности от 5,4 гр. (при изчисление 30%) и 17 гр. при препоръчителни 18 гр. (изчислена норма 100%) в еди от обектите приемът на бобови храни е адекватен.

• В пет от обектите консумацията на ориз е занижена 4 гр. при норма 6,6 гр. (изчислено 30%) и 15 гр. при норма 22 гр. (изчислено на 100%), в два от обектите приемът е леко завишен.

• В два т обектите приемът на картофи е завишен - 62 гр. при ном 45 р. (при изчисление 30%)., в два е занижен 84 гр. при норма 150 гр. (изчисление 100%) в останалите три приемът на картофи е адекватен.

• Занижен е приемът на зеленчуци, от 85 гр. при норма 114 гр. (при изчисление 30%) и 323 гр. при норма 380 р. (при изчисление 100%). За приготвяне на ястията основно се използват пресни, според сезона и стерилизирани зеленчуци, като на етикетите на много малко от консервите е отбелязано количеството вложена сол. Изсушени зеленчуци не са застъпени в менюто. Не се констатира включване в менюто на туршии.

• Силно занижен е приемът на плодове във всички от обследваните обекти - 46 гр. при препоръчани 144 гр. (при изчисление 30%) и 311 гр. при препоръчани 460 гр. (при изчисление 100%). Предлагането на пресни плодове е съобразено със сезона – круши, праскови, ябълки, диня и грозде. Не са включени изсушени плодове. Стерилизираните плодови консерви са без изкуствени подсладители, оцветители и консерванти. Повечето налични конфитюри и мармалади са с по-ниско от препоръчваното плодово съдържание и по-голямо количество добавена захар. Наличните плодови нектари са със съдържание на моно -и дизахариди до 20%.

• Ядките са предлагани само в един от обследваните обекти.

• Захар и мед са консумирани в количества под препоръчаните в пет от столовете, в един стол не са предлагани и в един обект са леко завишени.

Анализът на седемдневно меню показва:

• В двата дома и двете помощни училища се предлага закуска, обяд, подкрепителна закуска и вечеря.

• В сутрешната закуска са включени печива и предлагано кисело, прясно мляко, чай.

• Обяда включва супа или таратор, основно ястие, към което е предлагана и салата. Десерт не е предлаган. Един от седемте дни е безмесен, а в другите се предлагат пилешко, свинско, телешко и агнешко.

Обяда, който се предлага в трите училища се представя от предястие, супа или таратор, основно ястие и десерт. Един от дните е безмесен. Рибата е включена еднократно в менюто. Пуешко, заешко и агнешко не са предлагани.

• Месни полуфабрикати не са били включени в менютата.

• Рибата присъства един път през седемдневния период.

Анализът на седемдневното меню за седемте проучвани обекти показва:

• Не са включени представители от всички хранителни групи в ежедневното меню.

• Пресни зеленчуци са включени в менютата на децата според сезона, но в много недостатъчно количество.

• Крайно недостатъчен е приемът на мляко и млечни продукти.

• Пълнозърнестите продукти не са включени най-малко в четири приема седмично.

• Ограничен е приемът на мазнини като от менютата се изключват пържени храни.

• Приемът на сол е ограничен – айрянът се предлага без сол и не се предлага сол за допълнително осоляване.

• Приемът на течности се осигурява чрез предлагане на трапезна вода, билков чай, нектари и айрян. Не са включени 100% натурални плодови и зеленчукови сокове.

Топлинните методи за обработка на храните са основно печене, варене, задушаване.

Спазени са изискванията за приемане, съхранение, първична и последваща топлинна обработка на храните, сроковете за съхранение и предлагане на приготвените ястия.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 25 януари 2023 в 12:25 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 006