Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

ОЦЕНКА НА ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3-7 г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ 2012 г.

На територията на Област Шумен са извършени 132 проверки в 109 кухненски блока по изпълнението на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децана на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. Проверени и изпълнени са 92 предписания до директорите на ДЗ и общините за отстраняване на установените несъответствия, които са издадени в края на 2011 г.

При извършения контрол и оценка на храненето се констатира следното:

Храната се приготвя по предварително изготвени дневни и седмични менюта, с участие на медицински специалист.

Оценката е извършена чрез проучване на организираното хранене в 10% от детските заведения (10 ДГ) на територията на Област Шумен, включваща следните показатели:

• Оценка на меню за 7 дни (разнообразие, повторяемост, включване на основни групи храни, сезонност).

• Балансираност на основните хранителни съставки (белтъци, мазнини, въглехидрати) и енергийна стойност на храната, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения.

Резултатите от проверките показват:

• Недостатъчен среднодневен прием на енергия се наблюдава при шест от проверените детски заведения, а при останалите четири е адекватен.

• Общият хранителен белтък доставя препоръчваните 10-15 Е% през целия проучван период във всички от проучваните детски градини.

• Мазнините доставят 25 Е% - 35 Е% от общата енергия в всички детски заведения, като в шест от тях са над референтните стойности.

• Адекватен енергиен прием от въглехидрати в осем и леко занижен в две от детските градини.

Редуцираният внос на въглехидрати се дължи на ограничения прием на прости захари при храненето на децата, източници на които са плодовете, пчелният мед, прясното мляко и недостатъчен прием на храни, богати на комплексни въглехидрати – ориз, царевица, овесени ядки, корн флейкс, картофи и бобови храни.

Анализът на среднодневния продуктов набор за четирикратен режим на хранене с включени 75% от количествата на продуктите показва:

• Адекватен е приема на месо и месни продукти при деца от възрастова група 3-5 г., където достига 28-39 гр. при препоръчвани 37,5 гр. и занижен за деца от възрастова група от 5-7 г., където нормата е 41,25 гр.

• Недостатъчен е приемът на риба от 9-12 гр. при препоръчвани 15,85 гр. съответно за 3-5 г. и от 5-7 г. в осем от детските градини и адекватен в останалите две.

• Намалена е консумацията на мляко през целия проучван период в седем от проучваните детски заведения – от 172-275 гр., при препоръчани 300 г., в останалите три ЦДГ приемът е адекватен. Киселото и прясно мляко са включени като компоненти в закуските, в основните ястия и като напитки. Айрянът се приготвя на място и се предлага без добавена сол. Предлаганите млека са със съдържание на мазнини до 2%. Не се установиха растителни мазнини в предлаганите млека и млечни продукти.

• Ниска консумация на млечни продукти в пет от десетте градини– 13-20 гр. при препоръчани 22,5 гр. и адекватна в останалите пет.

• Адекватен е приемът на яйца в шест от проучваните детски заведения и занижен в четири ЦДГ – 7-12 гр. при препоръчани 15 г.

• Количеството на брашното и макаронените изделия е над препоръчаното във всички ЦДГ 46- 71 гр. при препоръчани 26,25 гр./33,75 гр., съответно за 3-5/5-7 години. Ежедневно в основните хранения е включен поне един представител от групата на зърнените храни и/или картофи.

• Консумацията на хляб превишава препоръчаната във всички детски заведения, като достига стойности от 44 гр. до 82 гр., значително над препоръчителните стойности 37,5 и 33,75, съответно за 3-5/5-7 години.

• Обезпокоително ниска е консумацията на бобови храни от 2 до 5 гр., при препоръчителни стойности от 7,5 гр.

• Трайно ниска е консумацията на ориз в почти всички детски заведения от 3-9 гр., което е значително по-ниско от препоръчваните 11,25 гр.

• Приемът на картофи е занижен, консумирани са количества от 13 до 48 гр., което е под препоръчваните 56,25 г/67,5 г съответно за 3-5/5-7 години, само в една ЦДГ приемът на картофи е адекватен.

• Занижен е приемът на зеленчуци, от 88 до 157 гр., при препоръчителни стойности 165 г/206,25 г бруто тегло, съответно за 3-5/5-7 години. Само в една от обследваните градини приемът на зеленчуци в един от сезоните е адекватен. За приготвяне на ястията основно се използват пресни, според сезона и стерилизирани зеленчуци, като на етикетите на много малко от консервите е отбелязано количеството вложена сол. Изсушени зеленчуци не са застъпени в менюто. Не се констатира включване в менюто на туршии.

• Приемът на плодове в пет ЦДГ е адекватен, а в останалите пет занижен - от 139 гр. до 153 гр./бруто тегло, при препоръчителни стойности 172,5 г/210 г/ бруто тегло, съответно за 3-5/5-7 години.

Предлагането на пресни плодове е съобразено със сезона – круши, праскови, ябълки, диня и грозде. Не са включени изсушени плодове. Стерилизираните плодови консер са е изкуствени подсладители, оцветители и консерванти. Повечето налични конфитюри и мармалади са с по-ниско от препоръчваното плодово съдържание и по-голямо количество добавена захар. Наличните плодови нектари са със съдържание на моно -и дизахариди до 20%.

• Ядки а предлагани само в четири от обследваните ДГ в много ниски количества.

• В с от детските градини кравето масло е занижено в менюто на децата през проучвания период - 4-7 гр., в две е завишено – от 10-16 гр., в едно детско заведение количеството му е в референтите стойности – при норма 7,5 г.

• Захар и мед са консумирани в количества под препоръчаните през целия период.

Анализът на седемдневно меню показва:

• Менюто на децата във всички обследвани ЦДГ включва закуска, първа подкрепителна закуска, обяд, втора подкрепителна закуска.

• Подкрепителната закуска преди обяда е само от пресни плодове във всички от проучените детски заведения.

• За втора подкрепителна закуска се предлагат млечни десерти и десерти на млечно-плодова основа (мляко с грис, мляко с ориз, ашуре) или крем, кисел, плодови млека и млека с добавени плодове.

• За приготвяне на обяд се използва основно пилешко месо – 1-2 пъти в седмицата, свинско – два пъти, телешко – един път и един път риба. Пуешко, заешко, агнешко месо не са включени в менютата за проучвания период. В детските заведения пилешкото месо се доставя като бутчета. Отстраняват се видимите тлъстини (доколкото ги има), а при проверката през месец септември се констатира, че на пилето се отстранява кожата.

• Месни полуфабрикати не са били включени в менюто на ЦДГ.

• Колбаси не са предлагани като основни ястия.

• Рибата е включвана ежеседмично във всички детски заведения.

В седмичното меню е предвиден един безмесен ден, в който присъстват млечно-яйчни ястия и десерт и бобови храни

• Не са включени представители от всички хранителни групи в ежедневното меню.

• Пълнозърнестите продукти не са включени най-малко в четири хранителни приема седмично. Не са включени други пълнозърнести продукти (хляб, макаронени,

• Пресни зеленчуци са включени в менюто на децата под формата на салати или таратор.

• Приемът на течности се осигурява чрез предлагане на трапезна вода, билков чай, нектари и айрян. Не са включени 100% натурални плодови и зеленчукови сокове.

Топлинните методи за обработка на храните са основно печене, варене, задушаване.

Спазени са изискванията за приемане, съхранение, първична и последваща топлинна обработка на храните, сроковете за съхранение и предлагане на приготвените ястия.

Анализът показва, че след направените препоръки и предписания, количеството на силно редуцираните продукти от продуктовия набор са коригирани до стойности доближаващи референтните.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 25 януари 2023 в 12:25 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004