Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

Международен ден без тютюнопушене - 15 ноември

Кампания през 2012 год.

Тази година кампанията се провежда под надслов: „Ако не аз – кой, ако не сега – кога?”.

Регионална здравна инспекция град Шумен и Общински център гр. Шумен организират следните мероприятия за отбелязване на Международния ден.

1. Тренинг обучение с млади хора в Кризисния център към ДДЛРГ „Детелина” на тема „Съвременните хора казват НЕ на тютюнопушенето!” –в обучителната зала на ДДЛРГ „Детелина” гр. Шумен на 15 ноември 2012 г. от 15.00 часа

2. Обучение съвместно с БМЧК гр. Шумен „Връстници обучават връстници” на тема „Тютюнопушене и зависимост” –в залата на РЗИ гр. Шумен на 15 ноември 2012 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч.

3. Прожекции на видеофилми и консултации във връзка с отказване от тютюнопушене в залата на РЗИ гр. Шумен на 15 ноември 2012 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч.

4. По изпълнение на проект „Нашия клас за живот без тютюн” беседа с родителите на децата от 1 и 2 клас на Начално училище „Княз Борис І” гр. Шумен – участници в проекта от специалисти от РЗИ и ОЗЦ в НУ „Княз Борис І” гр. Шумен на 15 ноември 2012 г. от 17.00 часа.

5. Викторина – състезание в СОУ „Йоан Екзарх Български” на тема „Най-голямата лъжа за тютюнопушенето” на 19 ноември 2012 г.

6. Прожекция на мултимедия и беседа с млади хора на възраст 12-13 години по проблемите на тютюнопушенето в обучителната зала на СОУ „Трайко Симеонов” гр. Шумен на 19 ноември 2012 г. от 13,30 часа.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 25 януари 2023 в 12:25 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004