Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН – 01 ДЕКЕМВРИ 2012 год.

Тази година мотото на Националната АНТИСПИН кампания е „ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН”.

РЗИ гр. Шумен съвместно с Общински здравен център организира следните дейности:

• Разпространение на информационно-образователни материали в учебните заведения и на граждани.

• Медийна кампания – поместване на материали в сайта на РЗИ от 16-30 ноември 2012 г.

• Конкурс по повод 1 декември „Рискът ХИВ – питанка за двама?” за рисунка-плакат, есе и презентация сред ученици от 7 до 12 клас.

• Аранжиране на 3 витрини (пред РЗИ, в ДКЦ І и в ШУ) в гр. Шумен.

• Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ в периода от 19.11. до 30.11.2012 г.

• Анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН в ШУ „Епископ Константин Преславски” от мобилен кабинет(КАБКИС) на РЗИ гр. Добрич на 29.11.2012 г., в партньорство с ръководството и студентския съвет на ШУ, с раздаване на брошури и презервативи.

• Анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН в гр. Велики Преслав от мобилен кабинет(КАБКИС) на РЗИ гр. Добрич на 27.11.2012г., в партньорство със Семейно консултативен център гр. В. Преслав, с раздаване на брошури и презервативи.

• Видеопокази с касети и дискове на РЗИ свързани със Световния ден.

• Обучение от активисти на БМЧК на ромски доброволци по проблемите на ХИВ/СПИН в залата на РЗИ гр. Шумен на 28.11.2012 г.

• Тематични беседи с лица и групи от ромското население в гр. Шумен по проблемите на СПИН и СПИ от представители на РЗИ, БЧК и ОЗЦ.

• Тематични беседи и обучения по връстников подход на тема „Рисково сексуално поведение сред подрастващите” в ДДЛРГ „Детелина” гр. Шумен, Помощно училище гр. Шумен и други училища от доброволци на БМЧК, в партньорство с РЗИ.

• Дискусия на тема „Страхуват ли се младите хора от СПИН” – в 4 училища на гр. Шумен на специалисти от ОЗЦ и РЗИ.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 30 ноември 2022 в 09:46 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 47 -ма седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47 -ма седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004