Поредната проба за банер

Здравна информация

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ?

Чревните заразни болести - дизентерия, салмонелоза, епидемичен хепатит, колиентерит, холера и други са широко разпространени заболявания, които се наричат още болести на лошата хигиена.

Причинителите им са разнообразни болестотворни микроорганизми, които се отличават със значителна устойчивост в околната среда - вода, почва, хранителни продукти. Тези заболявания протичат с голямо разнообразие на клиничната картина, но най - характерните оплаквания са: чревното разстройство, повръщането и високата температура. При хепатит тип А, след тези общи симптоми се наблюдава: потъмняване на урината (цвят на тъмна бира), избледняване на изпражненията, пожълтяване на кожата и видимите лигавици.

Лекото начало бързо може да прерасне в тежко заболяване, а самолечението да доведе до по-късни усложнения, както и до разпространение на заразата.

Източник на заразата са хората - болни и заразоносители, а за салмонелозите - и домашните животни, птици и гризачи. Те отделят заразата с изпражненията урината.

 

СТОМАШНО - ЧРЕВНИТЕ ИНФЕКЦИИ ВЪЗНИКВАТ НАЙ-ЧЕСТО СЛЕД:

- консумация на хранителни продукти, заразени с чревни микроби от мухи, хлебарки или гризачи;

- контакт със здрави заразоносители;

- пиене на вода от съмнителни водоизточници;

- консумация на месо, яйца или мляко от болни животни и птици, непреминали достатъчна термична обработка (при салмонелозите);

- консумация на бързоразвалящи се храни, неправилно съхранявани (извън хладилник) и на такива с изтекъл срок на годност;

консумация на не добре измити плодове и зеленчуци.

   

ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ СТОМАШНО - ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ Е НЕОБХОДИМО:

- Да се спазва строго режима на почистване и дезинфекция в обектите за производство и търговия с храни;

- Да се поддържа висока обществена и лична хигиена, особено от работещите в рискови за здравето обекти - хранителни, детски и здравни заведения;

- Да се измиват обилно с течаща вода плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в суров вид;

- Да се измиват ръцете със сапун преди приготвяне на храната, преди хранене и след ползване на тоалетна;

- Да се подлагат на добра термична обработка и съхраняват при хладилни условия хранителните продукти, особено тези от животински произход (месо, мляко, яйца);

- Да не се допуска размножаване на мухи и гризачи в домовете като се замрежват прозорците, затварят плътно съдовете за смет и редовно се извозват отпадъците;

- Да не се използват замърсени водоеми за спорт, риболов, къпане;

- Да не се пие вода от съмнителни водоизточници;

- Да не се употребяват консерви с “бомбаж” и храни с изтекъл срок на годност.

АКО СЕ РАЗБОЛЕЕМ да не забравяме, че самолечението може да ни навреди, поради което е необходимо незабавно да потърсим медицинска помощ.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 25 януари 2023 в 12:25 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004