Поредната проба за банер

Здравна информация

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ А – КРАТКА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вирусният хепатит е широко разпространена инфекциозна болест. Известни са няколко типа вирусни хепатити причинени от различни вируси, отличаващи се по механизма на предаване и клинично протичане.

Вирусният хепатит А е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с увреждане на черния дроб и поява на жълтеница. Вирусът е патогенен само за човека. Притежава голяма устойчивост. При температура 60оС издържа 2 часа, а при 100оС – 30 минути. Задържа се дълго време във вода и хранителни продукти. Източник на заразата е болният човек, отделящ причинителя на заболяването с фекалиите, урината и слюнката. Вирусът се отделя обикновено 2-3 седмици след заразяването, като най-голяма е концентрацията му 7-10 дни преди пожълтяването и до 2 седмици след това. Заразяването при хепатит А се осъществява чрез поглъщане на вируса със замърсени ръце, предмети, храна или вода по така наречения фекално-орален механизъм. Инкубационният период (времето от заразяването до клиничното проявяване) при този хепатит е между 9 и 50 дни, най-често 15-30 дни. За широкото разпространение на вирусния хепатит А имат значение клиничните форми с леко протичане и без пожълтяване, като по литературни данни е известно, че на един болен с пожълтяване се падат 100 безсимптомно протичащи. Заболяването започва постепенно с неопределени интоксикационни признаци – отпадналост, намален апетит, общо неразположение, умерено повишена температура, главоболие, тежест в епигастриума и дясното подребрие. Твърде често има гадене и повръщане. Преди пожълтяването урината на болния потъмнява, а изпражненията избледняват. През така наречения жълтеничен период склерите на очите и кожата се оцветяват в жълто.

Заболяването протича в няколко клинични форми – лека, средно тежка, тежка и без жълтенична.

Възприемчивостта към заболяването е всеобща. Боледуват предимно деца и млади хора.

При вирусния хепатит А се наблюдава цикличност на епидемичния процес през около 5 години.

Регистрира се повишена заболяемост през есенно-зимния период, което не изключва възможността от заболяване през цялата година.

Епидемичния процес протича бавно, протрахирано с постепенно обхващане на възприемчивите (неболедувалите) лица.

Профилактичните мерки са главно от санитарно-хигиенен характер и са аналогични на тези при другите чревни инфекции – добра лична и обществена хигиена, особено стриктна хигиена на ръцете.

Необходимо е да не се консумират недобре измити сурови плодове и зеленчуци, да не се пие вода от непроворени водоизточници.

При съмнение за заболяване от хепатит своевременно да се търси медицинска помощ. След потвърждаване на диагнозата е необходимо да се извърши дезинфекция. Най-често за целта се препоръчват хлорни препарати.

За предпазване от заразяване е разработена и се предлага специфична ваксина, която може да се потърси в аптечната мрежа, тъй като същата е с препоръчителен характер.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 25 януари 2023 в 12:25 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004