Поредната проба за банер

Здравна информация

НАЦИОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА 3-6 г.

Храненето е основен фактор, определящ растежа, развитието и здравето на децата. В ранна детска възраст се възпитават нагласи за вкус към определени храни (например с по-малко захар, сол, мазнини), чувство за удоволствие от храната и се изграждат хранителни навици. Създаването на здравословен хранителен модел в ранен етап от живота и поддържането му в по-късна възраст намалява риска от сърдечно-съдови заболявания, хипертония, инсулт, диабет тип 2, някои видове рак, остеопороза и др. Недостатъчният прием на хранителни вещества, небалансираният прием или приемането на храна в големи количества оказват неблагоприятно въздействие върху растежа и здравето на децата:

- недохранването води до изоставане в растежа и физическото развитие понижава имунитета и повишава заболеваемостта от инфекциозни болести;

- продължителното прехранване и ниската физическа активност водят до свръхтегло и затлъстяване, които трудно се поддават на лечение в по-късна възраст;

- небалансираното хранене (прием на по-големи от необходимото количества мазнини, недостатъчен прием на белтък, витамини и минерали) води до изоставане в растежа, нарушен имунитет, по-висока заболеваемост и създава рискове за развитие на хронични неинфекц

Данните от проведените национални проучвания за храненето и хранителния статус на децата на 3-6 г. показват следните основни проблеми:

- висока консумация на мазнини, предимно от животински произход;

- недостатъчен прием на зеленчуци и плодове, особено сурови, през зимата и пролетта;

- недостатъчна консумация на мляко и млечни продукти;

- ниска консумация на риба;

- висока консумация на сладкарски, захарни и шоколадови изделия и безалкохолни напитки съдържащи захар;

- висок прием на сол;

- ниска консумация на пълнозърнест хляб и други пълнозърнести храни.

Още на тази възраст 11.7% от децата са със свръхтегло, а 5.6% със затлъстяване.

Осигуряването на адекватно здравословно хранене на децата е отговорност на семейството и обществото.

РОДИТEЛИ, Вие можете да допринесете за здравето на Вашите деца, ако спазвате следните препоръки за здравословно хранене:

1. Осигурявайте на децата пълноценна и разнообразна храна.

2. Включвайте зърнени храни и\или картофи в храненето на децата няколко пъти дневно.

3. Ежедневно давайте на децата разнообразни зеленчуци и плодове, за предпочитане сурови.

4. Включвайте всеки ден мляко и млечни продукти с намалено съдържание на мазнини и сол.

5. Избирайте постни меса, замествайте често месото и местните продукти с риба или бобови храни.

6. Ограничете приема на мазнини, особено животински. При готвене замествайте животинските мазнини с растителни масла.

7. Ограничавайте приема на захар, захарни и сладкарски изделия, избягвайте да предлагате на децата безалкохолни напитки, съдържащи захар.

8. Ограничавайте употребата на сол при готвене, намалете консумацията на солени храни от децата.

9. Осигурявайте на децата достатъчен прием на вода и течности.

10. Приготвяйте и съхранявайте храната по начин, осигуряващ нейната безопасност.

11. Включвайте децата в приготвянето на храната.

12. Ежедневно осигурявайте физическа активност на децата.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 30 юни 2022 в 15:52 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 25 -та седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (25 -та седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Май на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003