Поредната проба за банер

Регистрационен режим

Допълнителна информация, свързана с регистрационният режим (документи, такси, срокове и правни основания), можете да видите в секции "административни услуги" и "административни процедури"

  препратки:
   
   
   
   
   
   

Образци на документи, необходими за процеса на регистрация

  Образци на документи:
 
 
 
 

лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

регистрация на лекари по чл. 81 от Закона за лечебните заведения

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

оптики

Важно:

Документи по регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, лица, прилагащи неконвенционални методи на лечение, както и оптики се приемат в РЗИ - Шумен всеки ден от 9.00 до 11.00 часа.

Получаване на Удостоверение за регистирирано лечебно заведние - всеки ден от 16.00 до 17.00 часа.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 30 ноември 2022 в 09:46 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 47 -ма седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47 -ма седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004