Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Списък на служителите, които не са подали декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ
Дата на последна актуализация: петък 18 октомври 2019 в 12:27 ч.
Посетители online: 005
Служител – име и фамилияДлъжностДирекция
д-р Марко МарковДиректор на дирекция"Надзор на заразните болести"
Регистърът бе генериран за 0,0568 сек.