Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата на последна актуализация: петък 18 октомври 2019 в 12:28 ч.
Посетители online: 001
Untitled Spreadsheet
№ по
 ред
Вх.
Дел.
 №
Вид на декларацията
по чл.35 от ЗПКОНПИ
Ежегодно/
назначаване/
прекратяване
Име и фамилия

длъжност

 дирекция

дата на подаване
1 3548 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Д-р Илияна Стойнова главен секретар 6/6/2018
2 3363 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Селиме Хамди директор на
дирекция
дирекция "АПФСО" 6/1/2018
3 3672 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ганка Тешовска гл. счетоводител дирекция "АПФСО" 6/8/2018
4 3553 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Роза Кирилова гл.юрисконсулт дирекция "АПФСО" 6/6/2018
6 3606 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пенка Веселинова гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/7/2018
7 3524 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Иванка Иванова гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/6/2018
8 3364 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Данева гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/1/2018
9 3590 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Тошко Стоев директор на
дирекция
дирекция "МД" 6/7/2018
10 3657 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Невяна Попова гл. инспектор дирекция "МД" 6/8/2018
11 3527 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Галина Симеонова гл. инспектор дирекция "МД" 6/6/2018
12 3618 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариела Петрова-Кирова гл. инспектор дирекция "МД" 6/7/2018
13 3526 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виктор Калчев гл. инспектор дирекция "МД" 6/6/2018
14 3511 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Марина Кънчева-Русева гл. инспектор дирекция "МД" 6/6/2018
15 3610 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Милена Николова ст. инспектор дирекция "МД" 6/7/2018
16 3388 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пламенка Панова гл. специалист дирекция "МД" 6/1/2018
17 3383 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Петкова гл. специалист дирекция "МД" 6/1/2018
18 3658 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Цветанка Стефанова гл. специалист дирекция "МД" 6/8/2018
19 3628 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Янка Колева мл.експерт дирекция "МД" 6/7/2018
20 3660 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Марко Марков директор на
 дирекция
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
21 3684 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Димитричка Радева началник на
отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
22 3488 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Стоян Цанков гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 6/5/2018
23 3489 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мюжгян Сабри гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 6/5/2018
24 3519 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Кънева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
25 3593 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Даниела Митева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/7/2018
26 3597 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Илиана Русева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/7/2018
27 3659 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нежда Мехмедова инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
28 3598 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Диана Господинова-Няголова инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/7/2018
29 3685 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Сайме Мехмед инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
30 3661 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ресмие Хасанова инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
31 3554 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Юлияна Маркова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
32 3607 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Милена Чергова гл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/7/2018
33 3556 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Стефка Симова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
34 3555 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Талма Николова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
35 3552 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Гюлшен Шукри мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
36 3591 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Йовка Костова директор на
дирекция
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
37 3609 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Красимира Аврамова началник на
отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
38 3615 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Албена Патлеева гл.инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
39 3626 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Детелина Великова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
40 3625 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Катя Иванова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
41 3620 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангел Ангелов инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
42 3613 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Елена Великова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
43 3656 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Христова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/8/2018
44 3614 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитрина Диловска инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
45 3652 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Емилия Гоцева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/8/2018
46 3616 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Десислава Кръстева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
47 3616-1 Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интереси ежегодно Десислава Кръстева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
48 3586 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Евгения Буклова началник на
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
49 3587 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитринака Борисова гл. инспектор
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
50 3588 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Петър Дилов ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
51 3598 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Добрева ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
52 3592 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Елка Иванова инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
53 3612 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Иван Тодоров инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
54 3594 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Татяна Янева началник на
отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
55 3608 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Женя Георгиева гл. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
56 3521 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нилгюр Рамадан ст. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/6/2018
57 3654 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Диана Борисова мл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
58 3596 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Теодора Йорданова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
59 3522 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Ганева гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/6/2018
60 3595 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нина Костова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
61 3653 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Теменужка Йорданова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/8/2018
62 3683 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество прекратяване Рени Димитрова гл.специалист дирекция "АПФСО" 6/8/2018
63 3760-1 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Галина Филипова гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/12/2018
64 3760-2 Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интереси назначаване Галина Филипова гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/12/2018
65 3299-4 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване инж.Петя Петкова гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 7/27/2018
66 3299-5 Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интереси назначаване инж.Петя Петкова гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 7/27/2018
67 5450-2 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Ивелин Вътев гл. специалист дирекция "АПФСО" 9/7/2018
68 5450-3 Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интереси назначаване Ивелин Вътев гл. специалист дирекция "АПФСО" 9/7/2018
69 5933 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество освобождаване Елена Великова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/17/2018
70 5940 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество освобождаване д-р Юлияна Маркова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 9/17/2018
71 6294 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество освобождаване Димитрина Диловска-Ангелова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 10/3/2018
72 ДН-3 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Д-р Илияна Стойнова главен секретар 4/10/2019
73 ДН-5 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Селиме Хамди директор на
дирекция
дирекция "АПФСО" 5/7/2019
74 ДН-39 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ганка Тешовска гл. счетоводител дирекция "АПФСО" 5/10/2019
75 ДН-41 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Роза Кирилова гл.юрисконсулт дирекция "АПФСО" 5/13/2019
76 ДН-43 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пенка Веселинова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/13/2019
77 ДН-42 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Иванка Иванова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/13/2019
78 ДН-40 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Данева гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/10/2019
79 ДН-58 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване д-р Веселина Железова директор на
дирекция
дирекция "МД" 5/15/2019
80 ДН-58 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване д-р Веселина Железова директор на
дирекция
дирекция "МД" 5/15/2019
81 ДН-57 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Невяна Попова гл. инспектор дирекция "МД" 5/15/2019
82 ДН-16 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Галина Симеонова гл. инспектор дирекция "МД" 5/8/2019
83 ДН-13 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариела Петрова-Кирова гл. инспектор дирекция "МД" 5/8/2019
84 ДН-18 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виктор Калчев гл. инспектор дирекция "МД" 5/9/2019
85 ДН-4 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Марина Кънчева-Русева гл. инспектор дирекция "МД" 4/25/2019
86 ДН-22 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Милена Николова гл. инспектор дирекция "МД" 5/9/2019
87 ДН-37 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пламенка Панова гл. специалист дирекция "МД" 5/10/2019
88 ДН-11 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Петкова гл. специалист дирекция "МД" 5/8/2019
89 ДН-53 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Цветанка Стефанова гл. специалист дирекция "МД" 5/13/2019
90 ДН-45 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Янка Колева мл.експерт дирекция "МД" 5/13/2019
91 ДН-23 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Димитричка Радева началник на
отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
92 ДН-30 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Стоян Цанков гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
93 ДН-31 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мюжгян Сабри ст. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
94 ДН-47 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Кънева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
95 ДН-33 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Даниела Митева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
96 ДН-32 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Илиана Русева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
97 ДН-34 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нежда Мехмедова инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
98 ДН-28 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангелинка Нейчева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
99 ДН-29 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Сайме Мехмед инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
100 ДН-35 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ресмие Хасанова инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
101 ДН-48 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Милена Чергова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
102 ДН-49 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Стефка Симова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
103 ДН-50 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Талма Николова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
104 ДН-46 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Гюлшен Шукри мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
105 ДН-17 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Йовка Костова директор на
дирекция
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
106 ДН-9 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Красимира Аврамова началник на
отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/7/2019
107 ДН-7 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Албена Патлеева гл.инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/7/2019
108 Д-6 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Детелина Великова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/7/2019
109 ДН-52 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Катя Иванова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/13/2019
110 ДН-24 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангел Ангелов инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
111 ДН-21 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Христова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
112 ДН-8 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Емилия Гоцева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/7/2019
113 ДН-10 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Десислава Кръстева ст.инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
114 ДН-36 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Евгения Буклова началник на
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
115 ДН-26 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитринка Борисова гл. инспектор
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
116 ДН-12 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Петър Дилов ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
117 ДН-14 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Добрева ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
118 ДН-27 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Елка Иванова инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
119 ДН-38 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Жанета Рачева инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2019
120 ДН-38 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Жанета Рачева инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2019
121 ДН-15 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Татяна Янева началник на
отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
122 ДН-20 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нилгюр Рамадан ст. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
123 ДН-56 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Диана Борисова мл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/14/2019
124 ДН-54 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Теодора Йорданова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/13/2019
125 ДН-19 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Ганева гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
126 ДН-55 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нина Костова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/13/2019
127 ДН-25 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Филипова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/9/2019
128 ДН-51 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно инж.Петя Петкова гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/13/2019
129 ДН-44 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ивелин Вътев гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/13/2019
130 ДН-2 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Емине Ахмедова ст. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 4/10/2019
131 ДН-2-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Емине Ахмедова ст. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 4/10/2019
132 ДН-59 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Ферихан Хюсеинова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 7/15/2019
133 ДН-59-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Ферихан Хюсеинова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 7/15/2019
134 ДН-60 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Галина Ковачева ст.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 8/26/2019
135 ДН-60-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Галина Ковачева ст.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 8/26/2019
136 ДН-61 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Валерия Павлова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/10/2019
137 ДН-61-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Валерия Павлова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/10/2019
138 ДН-62 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Деян Дечев главен счетоводител дирекция "АПФСО" 10/3/2019
139 ДН-62-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Деян Дечев главен счетоводител дирекция "АПФСО" 10/3/2019
140 ДН-63 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Мирослав Савчев гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 10/10/2019
141 ДН-63-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Мирослав Савчев гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 10/10/2019
142 ДН-64 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Христо Христов ст. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 10/3/2019
143 ДН-64-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Христо Христов ст. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 10/3/2019
Регистърът бе генериран за 0,354 сек.