Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата на последна актуализация: петък 10 септември 2021 в 13:59 ч.
Посетители online: 002
Untitled Spreadsheet
№ по
 ред
Вх.
Дел.
 №
Вид на декларацията
по чл.35 от ЗПКОНПИ
Ежегодно/
назначаване/
прекратяване
Име и фамилия

длъжност

 дирекция

дата на подаване
1 3548 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Д-р Илияна Стойнова главен секретар 6/6/2018
2 3363 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Селиме Хамди директор на
дирекция
дирекция "АПФСО" 6/1/2018
3 3672 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ганка Тешовска гл. счетоводител дирекция "АПФСО" 6/8/2018
4 3553 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Роза Кирилова гл.юрисконсулт дирекция "АПФСО" 6/6/2018
5 3606 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пенка Веселинова гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/7/2018
6 3524 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Иванка Иванова гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/6/2018
7 3364 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Данева гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/1/2018
8 3590 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Тошко Стоев директор на
дирекция
дирекция "МД" 6/7/2018
9 3657 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Невяна Попова гл. инспектор дирекция "МД" 6/8/2018
10 3527 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Галина Симеонова гл. инспектор дирекция "МД" 6/6/2018
11 3618 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариела Петрова-Кирова гл. инспектор дирекция "МД" 6/7/2018
12 3526 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виктор Калчев гл. инспектор дирекция "МД" 6/6/2018
13 3511 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Марина Кънчева-Русева гл. инспектор дирекция "МД" 6/6/2018
14 3610 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Милена Николова ст. инспектор дирекция "МД" 6/7/2018
15 3388 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пламенка Панова гл. специалист дирекция "МД" 6/1/2018
16 3383 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Петкова гл. специалист дирекция "МД" 6/1/2018
17 3658 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Цветанка Стефанова гл. специалист дирекция "МД" 6/8/2018
18 3628 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Янка Колева мл.експерт дирекция "МД" 6/7/2018
19 3660 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Марко Марков директор на
 дирекция
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
20 3684 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Димитричка Радева началник на
отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
21 3488 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Стоян Цанков гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 6/5/2018
22 3489 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мюжгян Сабри гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 6/5/2018
23 3519 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Кънева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
24 3593 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Даниела Митева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/7/2018
25 3597 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Илиана Русева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/7/2018
26 3659 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нежда Мехмедова инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
27 3598 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Диана Господинова-Няголова инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/7/2018
28 3685 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Сайме Мехмед инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
29 3661 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ресмие Хасанова инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 6/8/2018
30 3554 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Юлияна Маркова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
31 3607 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Милена Чергова гл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/7/2018
32 3556 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Стефка Симова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
33 3555 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Талма Николова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
34 3552 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Гюлшен Шукри мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 6/6/2018
35 3591 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Йовка Костова директор на
дирекция
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
36 3609 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Красимира Аврамова началник на
отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
37 3615 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Албена Патлеева гл.инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
38 3626 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Детелина Великова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
39 3625 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Катя Иванова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
40 3620 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангел Ангелов инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
41 3613 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Елена Великова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
42 3656 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Христова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/8/2018
43 3614 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитрина Диловска инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
44 3652 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Емилия Гоцева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/8/2018
45 3616 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Десислава Кръстева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
46 3616-1 Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интереси ежегодно Десислава Кръстева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
47 3586 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Евгения Буклова началник на
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
48 3587 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитринака Борисова гл. инспектор
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
49 3588 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Петър Дилов ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
50 3598 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Добрева ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
51 3592 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Елка Иванова инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
52 3612 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Иван Тодоров инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
53 3594 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Татяна Янева началник на
отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
54 3608 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Женя Георгиева гл. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
55 3521 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нилгюр Рамадан ст. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/6/2018
56 3654 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Диана Борисова мл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
57 3596 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Теодора Йорданова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
58 3522 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Ганева гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/6/2018
59 3595 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нина Костова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/7/2018
60 3653 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Теменужка Йорданова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 6/8/2018
61 3683 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество прекратяване Рени Димитрова гл.специалист дирекция "АПФСО" 6/8/2018
62 3760-1 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Галина Филипова гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/12/2018
63 3760-2 Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интереси назначаване Галина Филипова гл. специалист дирекция "АПФСО" 6/12/2018
64 4709 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангелинка Нейчева инспектор
в отдел "НЗБ"
дирекция "НЗБ" 7/19/2018
65 3299-4 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване инж.Петя Петкова гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 7/27/2018
66 3299-5 Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интереси назначаване инж.Петя Петкова гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 7/27/2018
67 5450-2 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Ивелин Вътев гл. специалист дирекция "АПФСО" 9/7/2018
68 5450-3 Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интереси назначаване Ивелин Вътев гл. специалист дирекция "АПФСО" 9/7/2018
69 5933 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество освобождаване Елена Великова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/17/2018
70 5940 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество освобождаване д-р Юлияна Маркова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 9/17/2018
71 6294 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество освобождаване Димитрина Диловска-Ангелова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 10/3/2018
72 ДН-3 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Д-р Илияна Стойнова главен секретар 4/10/2019
73 ДН-5 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Селиме Хамди директор на
дирекция
дирекция "АПФСО" 5/7/2019
74 ДН-39 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ганка Тешовска гл. счетоводител дирекция "АПФСО" 5/10/2019
75 ДН-41 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Роза Кирилова гл.юрисконсулт дирекция "АПФСО" 5/13/2019
76 ДН-43 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пенка Веселинова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/13/2019
77 ДН-42 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Иванка Иванова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/13/2019
78 ДН-40 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Данева гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/10/2019
79 ДН-58 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване д-р Веселина Железова директор на
дирекция
дирекция "МД" 5/15/2019
80 ДН-58 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване д-р Веселина Железова директор на
дирекция
дирекция "МД" 5/15/2019
81 ДН-57 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Невяна Попова гл. инспектор дирекция "МД" 5/15/2019
82 ДН-16 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Галина Симеонова гл. инспектор дирекция "МД" 5/8/2019
83 ДН-13 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариела Петрова-Кирова гл. инспектор дирекция "МД" 5/8/2019
84 ДН-18 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виктор Калчев гл. инспектор дирекция "МД" 5/9/2019
85 ДН-4 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Марина Кънчева-Русева гл. инспектор дирекция "МД" 4/25/2019
86 ДН-22 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Милена Николова гл. инспектор дирекция "МД" 5/9/2019
87 ДН-37 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пламенка Панова гл. специалист дирекция "МД" 5/10/2019
88 ДН-11 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Петкова гл. специалист дирекция "МД" 5/8/2019
89 ДН-53 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Цветанка Стефанова гл. специалист дирекция "МД" 5/13/2019
90 ДН-45 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Янка Колева мл.експерт дирекция "МД" 5/13/2019
91 ДН-23 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Димитричка Радева началник на
отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
92 ДН-30 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Стоян Цанков гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
93 ДН-31 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мюжгян Сабри ст. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
94 ДН-47 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Кънева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
95 ДН-33 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Даниела Митева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
96 ДН-32 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Илиана Русева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
97 ДН-34 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нежда Мехмедова инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
98 ДН-28 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангелинка Нейчева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
99 ДН-29 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Сайме Мехмед инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
100 ДН-35 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ресмие Хасанова инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/9/2019
101 ДН-48 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Милена Чергова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
102 ДН-49 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Стефка Симова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
103 ДН-50 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Талма Николова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
104 ДН-46 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Гюлшен Шукри мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2019
105 ДН-17 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Йовка Костова директор на
дирекция
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
106 ДН-9 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Красимира Аврамова началник на
отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/7/2019
107 ДН-7 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Албена Патлеева гл.инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/7/2019
108 Д-6 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Детелина Великова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/7/2019
109 ДН-52 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Катя Иванова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/13/2019
110 ДН-24 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангел Ангелов инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
111 ДН-21 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Христова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
112 ДН-8 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Емилия Гоцева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/7/2019
113 ДН-10 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Десислава Кръстева ст.инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
114 ДН-36 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Евгения Буклова началник на
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
115 ДН-26 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитринка Борисова гл. инспектор
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
116 ДН-12 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Петър Дилов ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
117 ДН-14 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Добрева ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
118 ДН-27 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Елка Иванова инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
119 ДН-38 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Жанета Рачева инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2019
120 ДН-38 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Жанета Рачева инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2019
121 ДН-15 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Татяна Янева началник на
отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/8/2019
122 ДН-20 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нилгюр Рамадан ст. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
123 ДН-56 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Диана Борисова мл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/14/2019
124 ДН-54 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Теодора Йорданова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/13/2019
125 ДН-19 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Ганева гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/9/2019
126 ДН-55 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нина Костова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/13/2019
127 ДН-25 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Филипова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/9/2019
128 ДН-51 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно инж.Петя Петкова гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/13/2019
129 ДН-44 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ивелин Вътев гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/13/2019
130 ДН-2 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Емине Ахмедова ст. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 4/10/2019
131 ДН-2-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Емине Ахмедова ст. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 4/10/2019
132 ДН-59 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Ферихан Хюсеинова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 7/15/2019
133 ДН-59-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Ферихан Хюсеинова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 7/15/2019
134 ДН-60 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Галина Ковачева ст.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 8/26/2019
135 ДН-60-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Галина Ковачева ст.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 8/26/2019
136 ДН-61 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Валерия Павлова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/10/2019
137 ДН-61-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Валерия Павлова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/10/2019
138 ДН-62 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Деян Дечев главен счетоводител дирекция "АПФСО" 10/3/2019
139 ДН-62-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Деян Дечев главен счетоводител дирекция "АПФСО" 10/3/2019
140 ДН-63 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Мирослав Савчев гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 10/10/2019
141 ДН-63-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Мирослав Савчев гл.експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 10/10/2019
142 ДН-64 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Христо Христов ст. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 10/17/2019
143 ДН-64-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Христо Христов ст. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 10/17/2019
144 ДН-65 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество по предписание д-р Милена Чергова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 11/21/2019
145 ДН-65-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси по предписание д-р Милена Чергова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 11/21/2019
146 ДН-66-1 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество по предписание д-р Милена Чергова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 11/21/2019
147 ДН-66 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси по предписание д-р Милена Чергова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 11/21/2019
148 ДН-67 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Дора Димитрова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 11/22/2019
149 ДН-67-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Дора Димитрова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 11/22/2019
150 ДН-1 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Маргаритка Петкова гл. инспектор
дирекция "МД"
1/2/2020
151 ДН-1-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Маргаритка Петкова гл. инспектор
дирекция "МД"
1/2/2020
152 ДН-2 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Димитър Димитров гл. инспектор
дирекция "МД"
1/3/2020
153 ДН-2-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Димитър Димитров гл. инспектор
дирекция "МД"
1/3/2020
154 ДН-3 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Селиме Хамди директор на
дирекция
дирекция "АПФСО" 4/23/2020
155 ДН-8 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мюжгян Сабри гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/13/2020
156 ДН-6 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитър Димитров гл. инспектор
дирекция "МД"
5/13/2020
157 ДН-5 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Стоян Цанков гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/13/2020
158 ДН-7 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Гюлшен Шукри мл. експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/13/2020
159 ДН-9 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно инж.Петя Петкова гл. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/18/2020
160 ДН-18 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Даниела Митева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/18/2020
161 ДН-19 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангелинка Нейчева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/18/2020
162 ДН-13 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Данева гл. специалист
дирекция "АПФСО" 5/18/2020
163 ДН-23 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нина Костова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/18/2020
164 ДН-20 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно инж.Татяна Янева началник на
отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/18/2020
165 ДН-22 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Теодора Йорданова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/18/2020
166 ДН-21 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Кънева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/18/2020
167 ДН-15 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Филипова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/18/2020
168 ДН-16 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Иванка Иванова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/18/2020
169 ДН-17 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мирослав Савчев гл. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/18/2020
170 ДН-10 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Петър Дилов ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/18/2020
171 ДН-11 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нежда Мехмедова инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/18/2020
172 ДН-12 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ресмие Хасанова мл. експерт
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/18/2020
173 ДН-14 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Илиана Русева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/18/2020
174 ДН-27 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пенка Веселинова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/19/2020
175 ДН-26 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Ковачева ст. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/19/2020
176 ДН-28 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Невяна Попова гл. инспектор дирекция "МД" 5/19/2020
177 ДН-33 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Деян Дечев гл. счетоводител дирекция "АПФСО" 5/19/2020
178 ДН-31 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Милена Чергова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/19/2020
179 ДН-30 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Талма Николова мл. експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/19/2020
180 ДН-29 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Стефка Симова мл. експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/19/2020
181 ДН-24 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Добрева ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/19/2020
182 ДН-25 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Дора Димитрова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/19/2020
183 ДН-32 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ганка Тешовска гл. експерт дирекция "АПФСО" 5/19/2020
184 ДН-36 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Диана Борисова мл. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/27/2020
185 ДН-35 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Елка Иванова инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/27/2020
186 ДН-34 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитринка Борисова гл. инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/27/2020
187 ДН-37 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Д-р Илияна Стойнова гл. секретар на РЗИ 5/27/2020
188 ДН-38 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Евгения Буклова началник на
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/28/2020
189 ДН-39 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Жанета Рачева инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/29/2020
190 ДН-40 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Десислава Кръстева ст. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/3/2020
191 ДН-41 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Йовка Костова директор на
дирекция
дирекция "ОЗ" 6/3/2020
192 ДН-42 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Албена Патлеева гл. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/4/2020
193 ДН-44 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Веселина Железова директор на
дирекция
дирекция "МД" 6/8/2020
194 ДН-43 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Милена Николова гл. инспектор дирекция "МД" 6/8/2020
195 ДН-45 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Катя Иванова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/9/2020
196 ДН-49 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Емилия Гоцева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/10/2020
197 ДН-47 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Христова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/10/2020
198 ДН-50 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ферихан Хюсеинова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/10/2020
199 ДН-48 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Красимира Аврамова началник на
отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/10/2020
200 ДН-46 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариела Петрова-
Кирова
гл. инспектор дирекция "МД" 6/10/2020
201 ДН-53 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Петкова гл. специалист дирекция "МД" 6/11/2020
202 ДН-52 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Маргаритка Петкова гл. инспектор дирекция "МД" 6/11/2020
203 ДН-55 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пламенка Панова гл. специалист дирекция "МД" 6/15/2020
204 ДН-57 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Цветанка Стефанова гл. специалист дирекция "МД" 6/15/2020
205 ДН-56 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Янка Колева мл. експерт дирекция "МД" 6/15/2020
206 ДН-54 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Роза Кирилова гл. юрисконсулт дирекция "АПФСО" 6/15/2020
207 ДН-51 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангел Ангелов инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 6/11/2020
208 ДН-59 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Росица Делева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/4/2020
209 ДН-59-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Росица Делева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/4/2020
210 ДН-58 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Сузана Пенчева ст. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/4/2020
211 ДН-58-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Сузана Пенчева ст. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 9/4/2020
212 ДН-60 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Георги Събев гл. есперт
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 12/16/2020
213 ДН-60-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Георги Събев гл. есперт
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 12/16/2020
214 ДН-1 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Мая Кюркчиева гл. инспектор дирекция "МД" 2/2/2021
215 ДН-1-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Мая Кюркчиева гл. инспектор дирекция "МД" 2/2/2021
216 ДН-2 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Павлина Иванова гл. специалист дирекция "АПФСО" 3/22/2021
217 ДН-2-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Павлина Иванова гл. специалист дирекция "АПФСО" 3/22/2021
218 ДН-3 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Янита Спирова ст. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 3/31/2021
219 ДН-3-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Янита Спирова ст. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 3/31/2021
220 ДН-4 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество назначаване Елена Златева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 3/31/2021
221 ДН-4-1 Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интереси назначаване Елена Златева инспектор дирекция "НЗБ" 3/31/2021
222 ДН-5 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Димитричка Радева началник на
на отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
223 ДН-6 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ганка Тешовска гл. експерт дирекция "АПФСО" 5/10/2021
224 ДН-7 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Добрева гл. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
225 ДН-8 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ресмие Хасанова мл. експерт
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
226 ДН-9 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Стефка Симова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
227 ДН-10 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Невяна Попова гл. инспектор дирекция "МД" 5/10/2021
228 ДН-11 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нежда Мехмедова инспектор
в отдлел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
229 ДН-12 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пенка Веселинова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/10/2021
230 ДН-13 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Цветанка Стефанова гл. специалист дирекция "МД" 5/10/2021
231 ДН-14 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Пламенка Панова гл. специалист дирекция "МД" 5/10/2021
232 ДН-15 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Евгения Буклова началник на
отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
233 ДН-16 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариела Петрова-Кирова гл. инспектор дирекция "МД" 5/10/2021
234 ДН-17 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Елка Иванова инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
235 ДН-18 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Илиана Русева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
236 ДН-19 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Талма Николова мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
237 ДН-20 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Емилия Гоцева инспектор дирекция "ОЗ" 5/10/2021
238 ДН-21 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Данева гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/10/2021
239 ДН-22 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Д-р Илияна Стойнова гл. секретар РЗИ 5/10/2021
240 ДН-23 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ангелинка Нейчева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
241 ДН-24 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Десислава Кръстева ст.инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
242 ДН-25 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Жанета Рачева инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
243 ДН-26 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Дора Димитрова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
244 ДН-27 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Селиме Хамди директор на
дирекция
дирекция "АПФСО" 5/10/2021
245 ДН-28 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Филипова гл. специалист дирекция "АПФСО" 5/10/2021
246 ДН-29 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Теодора Йорданова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
247 ДН-30 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Нина Костова гл. специалист
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/11/2021
248 ДН-31 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Петкова гл. специалист дирекция "МД" 5/10/2021
249 ДН-32 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Даниела Митева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
250 ДН-33 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Ферихан Хюсеинова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
251 ДН-34 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мариана Кънева инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
252 ДН-35 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Татяна Янева началник на
отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
253 ДН-36 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Галина Ковачева ст. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
254 ДН-37 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Веселина Железова директор на
дирекция
дирекция "МД" 5/10/2021
255 ДН-38 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Сузана Пенчева ст.инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
256 ДН-39 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Деян Дечев гл. счетоводител дирекция "АПФСО" 5/10/2021
257 ДН-40 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Йовка Костова-Тонева директор на
дирекция
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
258 ДН-41 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Милена Николова гл. инспектор дирекция "МД" 5/10/2021
259 ДН-42 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Янка Колева ст. експерт дирекция "МД" 5/10/2021
260 ДН-43 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Петър Дилов ст. експерт
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
261 ДН-44 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Милена Чергова началник на
отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
262 ДН-45 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мирослав Савчев гл. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/10/2021
263 ДН-46 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Гюлшен Шукри мл.експерт
в отдел "МИ"
дирекция "НЗБ" 5/10/2021
264 ДН-47 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Албена Патлеева гл. инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/11/2021
265 ДН-48 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Мюжгян Сабри гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/11/2021
266 ДН-49 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Красимира Аврамова началник на
отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/11/2021
267 ДН-50 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитринка Борисова гл. инспектор
в отдел "ПБПЗ"
дирекция "ОЗ" 5/11/2021
268 ДН-51 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Виолета Христова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/11/2021
269 ДН-52 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Валерия Павлова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/12/2021
270 ДН-53 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Стоян Цанков гл. инспектор
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/12/2021
271 ДН-54 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Георги Събев гл. експерт
в отдел "ПЕК"
дирекция "НЗБ" 5/13/2021
272 ДН-55 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Диана Борисова мл. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/13/2021
273 ДН-56 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Петя Петкова гл. експерт
в отдел "ЛИ"
дирекция "ОЗ" 5/13/2021
274 ДН-57 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Катя Иванова инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/13/2021
275 ДН-58 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Димитър Димитров гл. инспектор дирекция "МД" 5/13/2021
276 ДН-59 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Росица Делева инспектор
в отдел "ДЗК"
дирекция "ОЗ" 5/13/2021
277 ДН-60 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно д-р Галина Симеонова гл. инспектор дирекция "МД" 5/14/2021
278 ДН-61 Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имущество ежегодно Роза Кирилова гл. юрисконсулт дирекция "АПФСО" 5/14/2021
Регистърът бе генериран за 0,1949 сек.