Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
Дата на последна актуализация: петък 18 октомври 2019 в 12:28 ч.
Посетители online: 001
№ по ред Вх. Дел. №Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИЕжегодно/ назначаване/ прекратяванеИме и фамилия длъжност дирекция дата на подаване
117/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноД-р Илияна Стойноваглавен секретар06/06/2018
216/03/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСелиме Хамдидиректор на дирекциядирекция "АПФСО"01/06/2018
319/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГанка Тешовскагл. счетоводителдирекция "АПФСО"08/06/2018
422/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРоза Кириловагл.юрисконсултдирекция "АПФСО"06/06/2018
614/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПенка Веселиновагл. специалистдирекция "АПФСО"07/06/2018
724/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИванка Ивановагл. специалистдирекция "АПФСО"06/06/2018
817/03/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Даневагл. специалистдирекция "АПФСО"01/06/2018
929/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Тошко Стоевдиректор на дирекциядирекция "МД"07/06/2018
1004/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Невяна Поповагл. инспектордирекция "МД"08/06/2018
1127/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Галина Симеоновагл. инспектордирекция "МД"06/06/2018
1226/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариела Петрова-Кировагл. инспектордирекция "МД"07/06/2018
1326/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиктор Калчевгл. инспектордирекция "МД"06/06/2018
1411/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМарина Кънчева-Русевагл. инспектордирекция "МД"06/06/2018
1518/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМилена Николоваст. инспектордирекция "МД"07/06/2018
1610/04/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПламенка Пановагл. специалистдирекция "МД"01/06/2018
1705/04/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Петковагл. специалистдирекция "МД"01/06/2018
1805/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЦветанка Стефановагл. специалистдирекция "МД"08/06/2018
1906/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЯнка Колевамл.експертдирекция "МД"07/06/2018
2007/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Марко Марковдиректор на дирекциядирекция "НЗБ"08/06/2018
2131/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Димитричка Радеваначалник на отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"08/06/2018
2219/07/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Стоян Цанковгл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"05/06/2018
2320/07/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМюжгян Сабригл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"05/06/2018
2419/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Къневаинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
2501/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДаниела Митеваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"07/06/2018
2605/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИлиана Русеваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"07/06/2018
2706/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНежда Мехмедоваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"08/06/2018
2806/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДиана Господинова-Няголоваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"07/06/2018
2901/02/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСайме Мехмединспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"08/06/2018
3008/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРесмие Хасановаинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"08/06/2018
3123/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Юлияна Маркованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
3215/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Милена Черговагл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"07/06/2018
3325/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСтефка Симовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
3424/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТалма Николовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
3521/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГюлшен Шукримл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
3630/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Йовка Костовадиректор на дирекциядирекция "ОЗ"07/06/2018
3717/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКрасимира Аврамованачалник на отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
3823/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАлбена Патлеевагл.инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
3904/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДетелина Великоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4003/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКатя Ивановаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4128/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгел Ангеловинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4221/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕлена Великоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4303/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Христоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"08/06/2018
4422/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитрина Диловскаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4530/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕмилия Гоцеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"08/06/2018
4624/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДесислава Кръстеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
473616-1Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:ИнтересиежегодноДесислава Кръстеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4825/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Евгения Буклованачалник на отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4926/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитринака Борисовагл. инспектор отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5027/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПетър Диловст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5106/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Добреваст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5231/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕлка Ивановаинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5320/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИван Тодоровинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5402/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТатяна Яневаначалник на отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5516/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЖеня Георгиевагл. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5621/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНилгюр Рамаданст. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"06/06/2018
5701/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДиана Борисовамл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5804/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТеодора Йордановагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5922/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Ганевагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"06/06/2018
6003/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНина Костовагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
6131/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТеменужка Йордановагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"08/06/2018
6230/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществопрекратяванеРени Димитровагл.специалистдирекция "АПФСО"08/06/2018
633760-1Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеГалина Филиповагл. специалистдирекция "АПФСО"12/06/2018
643760-2Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:ИнтересиназначаванеГалина Филиповагл. специалистдирекция "АПФСО"12/06/2018
653299-4Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоназначаванеинж.Петя Петковагл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"27/07/2018
663299-5Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интересиназначаванеинж.Петя Петковагл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"27/07/2018
675450-2Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеИвелин Вътевгл. специалистдирекция "АПФСО"07/09/2018
685450-3Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:ИнтересиназначаванеИвелин Вътевгл. специалистдирекция "АПФСО"07/09/2018
6929/03/1916Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоосвобождаванеЕлена Великоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"17/09/2018
7005/04/1916Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоосвобождаванед-р Юлияна Маркованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"17/09/2018
7125/03/1917Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоосвобождаванеДимитрина Диловска-Ангеловаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"03/10/2018
72ДН-3Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноД-р Илияна Стойноваглавен секретар10/04/2019
73ДН-5Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСелиме Хамдидиректор на дирекциядирекция "АПФСО"07/05/2019
74ДН-39Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГанка Тешовскагл. счетоводителдирекция "АПФСО"10/05/2019
75ДН-41Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРоза Кириловагл.юрисконсултдирекция "АПФСО"13/05/2019
76ДН-43Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПенка Веселиновагл. специалистдирекция "АПФСО"13/05/2019
77ДН-42Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИванка Ивановагл. специалистдирекция "АПФСО"13/05/2019
78ДН-40Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Даневагл. специалистдирекция "АПФСО"10/05/2019
79ДН-58Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоназначаванед-р Веселина Железовадиректор на дирекциядирекция "МД"15/05/2019
80ДН-58Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интересиназначаванед-р Веселина Железовадиректор на дирекциядирекция "МД"15/05/2019
81ДН-57Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Невяна Поповагл. инспектордирекция "МД"15/05/2019
82ДН-16Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Галина Симеоновагл. инспектордирекция "МД"08/05/2019
83ДН-13Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариела Петрова-Кировагл. инспектордирекция "МД"08/05/2019
84ДН-18Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиктор Калчевгл. инспектордирекция "МД"09/05/2019
85ДН-4Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМарина Кънчева-Русевагл. инспектордирекция "МД"25/04/2019
86ДН-22Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМилена Николовагл. инспектордирекция "МД"09/05/2019
87ДН-37Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПламенка Пановагл. специалистдирекция "МД"10/05/2019
88ДН-11Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Петковагл. специалистдирекция "МД"08/05/2019
89ДН-53Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЦветанка Стефановагл. специалистдирекция "МД"13/05/2019
90ДН-45Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЯнка Колевамл.експертдирекция "МД"13/05/2019
91ДН-23Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Димитричка Радеваначалник на отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
92ДН-30Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Стоян Цанковгл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
93ДН-31Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМюжгян Сабрист. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
94ДН-47Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Къневаинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
95ДН-33Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДаниела Митеваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"09/05/2019
96ДН-32Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИлиана Русеваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"09/05/2019
97ДН-34Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНежда Мехмедоваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"09/05/2019
98ДН-28Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгелинка Нейчеваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"09/05/2019
99ДН-29Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСайме Мехмединспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"09/05/2019
100ДН-35Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРесмие Хасановаинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"09/05/2019
101ДН-48Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Милена Чергованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
102ДН-49Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСтефка Симовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
103ДН-50Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТалма Николовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
104ДН-46Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГюлшен Шукримл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
105ДН-17Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Йовка Костовадиректор на дирекциядирекция "ОЗ"08/05/2019
106ДН-9Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКрасимира Аврамованачалник на отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/05/2019
107ДН-7Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАлбена Патлеевагл.инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/05/2019
108Д-6Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДетелина Великоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/05/2019
109ДН-52Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКатя Ивановаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"13/05/2019
110ДН-24Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгел Ангеловинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"09/05/2019
111ДН-21Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Христоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"09/05/2019
112ДН-8Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕмилия Гоцеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/05/2019
113ДН-10Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДесислава Кръстеваст.инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"08/05/2019
114ДН-36Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Евгения Буклованачалник на отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
115ДН-26Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитринка Борисовагл. инспектор отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
116ДН-12Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПетър Диловст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"08/05/2019
117ДН-14Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Добреваст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"08/05/2019
118ДН-27Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕлка Ивановаинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
119ДН-38Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеЖанета Рачеваинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2019
120ДН-38Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеЖанета Рачеваинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2019
121ДН-15Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТатяна Яневаначалник на отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"08/05/2019
122ДН-20Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНилгюр Рамаданст. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
123ДН-56Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДиана Борисовамл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"14/05/2019
124ДН-54Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТеодора Йордановагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"13/05/2019
125ДН-19Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Ганевагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
126ДН-55Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНина Костовагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"13/05/2019
127ДН-25Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Филиповагл. специалистдирекция "АПФСО"09/05/2019
128ДН-51Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегодноинж.Петя Петковагл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"13/05/2019
129ДН-44Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИвелин Вътевгл. специалистдирекция "АПФСО"13/05/2019
130ДН-2Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеЕмине Ахмедоваст. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/04/2019
131ДН-2-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеЕмине Ахмедоваст. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/04/2019
132ДН-59Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеФерихан Хюсеиноваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"15/07/2019
133ДН-59-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеФерихан Хюсеиноваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"15/07/2019
134ДН-60Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеГалина Ковачеваст.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"26/08/2019
135ДН-60-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеГалина Ковачеваст.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"26/08/2019
136ДН-61Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеВалерия Павловаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/09/2019
137ДН-61-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеВалерия Павловаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/09/2019
138ДН-62Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеДеян Дечевглавен счетоводителдирекция "АПФСО"03/10/2019
139ДН-62-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеДеян Дечевглавен счетоводителдирекция "АПФСО"03/10/2019
140ДН-63Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеМирослав Савчевгл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/10/2019
141ДН-63-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеМирослав Савчевгл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/10/2019
142ДН-64Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеХристо Христовст. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"03/10/2019
143ДН-64-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеХристо Христовст. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"03/10/2019
Регистърът бе генериран за 0,2307 сек.