Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
Дата на последна актуализация: петък 10 септември 2021 в 13:59 ч.
Посетители online: 005
№ по ред Вх. Дел. №Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИЕжегодно/ назначаване/ прекратяванеИме и фамилия длъжност дирекция дата на подаване
117/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноД-р Илияна Стойноваглавен секретар06/06/2018
216/03/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСелиме Хамдидиректор на дирекциядирекция "АПФСО"01/06/2018
319/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГанка Тешовскагл. счетоводителдирекция "АПФСО"08/06/2018
422/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРоза Кириловагл.юрисконсултдирекция "АПФСО"06/06/2018
514/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПенка Веселиновагл. специалистдирекция "АПФСО"07/06/2018
624/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИванка Ивановагл. специалистдирекция "АПФСО"06/06/2018
717/03/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Даневагл. специалистдирекция "АПФСО"01/06/2018
829/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Тошко Стоевдиректор на дирекциядирекция "МД"07/06/2018
904/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Невяна Поповагл. инспектордирекция "МД"08/06/2018
1027/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Галина Симеоновагл. инспектордирекция "МД"06/06/2018
1126/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариела Петрова-Кировагл. инспектордирекция "МД"07/06/2018
1226/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиктор Калчевгл. инспектордирекция "МД"06/06/2018
1311/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМарина Кънчева-Русевагл. инспектордирекция "МД"06/06/2018
1418/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМилена Николоваст. инспектордирекция "МД"07/06/2018
1510/04/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПламенка Пановагл. специалистдирекция "МД"01/06/2018
1605/04/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Петковагл. специалистдирекция "МД"01/06/2018
1705/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЦветанка Стефановагл. специалистдирекция "МД"08/06/2018
1806/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЯнка Колевамл.експертдирекция "МД"07/06/2018
1907/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Марко Марковдиректор на дирекциядирекция "НЗБ"08/06/2018
2031/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Димитричка Радеваначалник на отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"08/06/2018
2119/07/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Стоян Цанковгл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"05/06/2018
2220/07/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМюжгян Сабригл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"05/06/2018
2319/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Къневаинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
2401/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДаниела Митеваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"07/06/2018
2505/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИлиана Русеваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"07/06/2018
2606/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНежда Мехмедоваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"08/06/2018
2706/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДиана Господинова-Няголоваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"07/06/2018
2801/02/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСайме Мехмединспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"08/06/2018
2908/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРесмие Хасановаинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"08/06/2018
3023/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Юлияна Маркованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
3115/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Милена Черговагл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"07/06/2018
3225/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСтефка Симовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
3324/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТалма Николовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
3421/09/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГюлшен Шукримл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"06/06/2018
3530/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Йовка Костовадиректор на дирекциядирекция "ОЗ"07/06/2018
3617/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКрасимира Аврамованачалник на отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
3723/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАлбена Патлеевагл.инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
3804/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДетелина Великоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
3903/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКатя Ивановаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4028/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгел Ангеловинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4121/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕлена Великоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4203/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Христоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"08/06/2018
4322/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитрина Диловскаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4430/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕмилия Гоцеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"08/06/2018
4524/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДесислава Кръстеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
463616-1Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:ИнтересиежегодноДесислава Кръстеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4725/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Евгения Буклованачалник на отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4826/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитринака Борисовагл. инспектор отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
4927/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПетър Диловст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5006/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Добреваст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5131/10/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕлка Ивановаинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5220/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИван Тодоровинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5302/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТатяна Яневаначалник на отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5416/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЖеня Георгиевагл. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5521/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНилгюр Рамаданст. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"06/06/2018
5601/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДиана Борисовамл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5704/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТеодора Йордановагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
5822/08/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Ганевагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"06/06/2018
5903/11/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНина Костовагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"07/06/2018
6031/12/1909Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТеменужка Йордановагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"08/06/2018
6130/01/1910Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществопрекратяванеРени Димитровагл.специалистдирекция "АПФСО"08/06/2018
623760-1Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеГалина Филиповагл. специалистдирекция "АПФСО"12/06/2018
633760-2Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:ИнтересиназначаванеГалина Филиповагл. специалистдирекция "АПФСО"12/06/2018
6421/11/1912Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгелинка Нейчеваинспектор в отдел "НЗБ"дирекция "НЗБ"19/07/2018
653299-4Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоназначаванеинж.Петя Петковагл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"27/07/2018
663299-5Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:Интересиназначаванеинж.Петя Петковагл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"27/07/2018
675450-2Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеИвелин Вътевгл. специалистдирекция "АПФСО"07/09/2018
685450-3Чл.35, ал.1, т.2, Част ІІ:ИнтересиназначаванеИвелин Вътевгл. специалистдирекция "АПФСО"07/09/2018
6929/03/1916Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоосвобождаванеЕлена Великоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"17/09/2018
7005/04/1916Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоосвобождаванед-р Юлияна Маркованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"17/09/2018
7125/03/1917Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоосвобождаванеДимитрина Диловска-Ангеловаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"03/10/2018
72ДН-3Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноД-р Илияна Стойноваглавен секретар10/04/2019
73ДН-5Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСелиме Хамдидиректор на дирекциядирекция "АПФСО"07/05/2019
74ДН-39Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГанка Тешовскагл. счетоводителдирекция "АПФСО"10/05/2019
75ДН-41Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРоза Кириловагл.юрисконсултдирекция "АПФСО"13/05/2019
76ДН-43Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПенка Веселиновагл. специалистдирекция "АПФСО"13/05/2019
77ДН-42Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИванка Ивановагл. специалистдирекция "АПФСО"13/05/2019
78ДН-40Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Даневагл. специалистдирекция "АПФСО"10/05/2019
79ДН-58Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоназначаванед-р Веселина Железовадиректор на дирекциядирекция "МД"15/05/2019
80ДН-58Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интересиназначаванед-р Веселина Железовадиректор на дирекциядирекция "МД"15/05/2019
81ДН-57Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Невяна Поповагл. инспектордирекция "МД"15/05/2019
82ДН-16Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Галина Симеоновагл. инспектордирекция "МД"08/05/2019
83ДН-13Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариела Петрова-Кировагл. инспектордирекция "МД"08/05/2019
84ДН-18Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиктор Калчевгл. инспектордирекция "МД"09/05/2019
85ДН-4Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМарина Кънчева-Русевагл. инспектордирекция "МД"25/04/2019
86ДН-22Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМилена Николовагл. инспектордирекция "МД"09/05/2019
87ДН-37Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПламенка Пановагл. специалистдирекция "МД"10/05/2019
88ДН-11Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Петковагл. специалистдирекция "МД"08/05/2019
89ДН-53Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЦветанка Стефановагл. специалистдирекция "МД"13/05/2019
90ДН-45Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЯнка Колевамл.експертдирекция "МД"13/05/2019
91ДН-23Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Димитричка Радеваначалник на отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
92ДН-30Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Стоян Цанковгл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
93ДН-31Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМюжгян Сабрист. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
94ДН-47Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Къневаинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"13/05/2019
95ДН-33Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДаниела Митеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
96ДН-32Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИлиана Русеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
97ДН-34Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНежда Мехмедоваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
98ДН-28Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгелинка Нейчеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
99ДН-29Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСайме Мехмединспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
100ДН-35Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРесмие Хасановаинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"09/05/2019
101ДН-48Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Милена Чергованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
102ДН-49Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСтефка Симовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
103ДН-50Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТалма Николовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
104ДН-46Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГюлшен Шукримл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2019
105ДН-17Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Йовка Костовадиректор на дирекциядирекция "ОЗ"08/05/2019
106ДН-9Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКрасимира Аврамованачалник на отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/05/2019
107ДН-7Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАлбена Патлеевагл.инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/05/2019
108Д-6Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДетелина Великоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/05/2019
109ДН-52Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКатя Ивановаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"13/05/2019
110ДН-24Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгел Ангеловинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"09/05/2019
111ДН-21Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Христоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"09/05/2019
112ДН-8Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕмилия Гоцеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"07/05/2019
113ДН-10Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДесислава Кръстеваст.инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"08/05/2019
114ДН-36Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Евгения Буклованачалник на отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
115ДН-26Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитринка Борисовагл. инспектор отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
116ДН-12Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПетър Диловст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"08/05/2019
117ДН-14Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Добреваст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"08/05/2019
118ДН-27Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕлка Ивановаинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
119ДН-38Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеЖанета Рачеваинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2019
120ДН-38Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеЖанета Рачеваинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2019
121ДН-15Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТатяна Яневаначалник на отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"08/05/2019
122ДН-20Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНилгюр Рамаданст. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
123ДН-56Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДиана Борисовамл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"14/05/2019
124ДН-54Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТеодора Йордановагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"13/05/2019
125ДН-19Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Ганевагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"09/05/2019
126ДН-55Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНина Костовагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"13/05/2019
127ДН-25Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Филиповагл. специалистдирекция "АПФСО"09/05/2019
128ДН-51Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегодноинж.Петя Петковагл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"13/05/2019
129ДН-44Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИвелин Вътевгл. специалистдирекция "АПФСО"13/05/2019
130ДН-2Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеЕмине Ахмедоваст. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/04/2019
131ДН-2-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеЕмине Ахмедоваст. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/04/2019
132ДН-59Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеФерихан Хюсеиноваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"15/07/2019
133ДН-59-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеФерихан Хюсеиноваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"15/07/2019
134ДН-60Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеГалина Ковачеваст.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"26/08/2019
135ДН-60-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеГалина Ковачеваст.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"26/08/2019
136ДН-61Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеВалерия Павловаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/09/2019
137ДН-61-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеВалерия Павловаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/09/2019
138ДН-62Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеДеян Дечевглавен счетоводителдирекция "АПФСО"03/10/2019
139ДН-62-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеДеян Дечевглавен счетоводителдирекция "АПФСО"03/10/2019
140ДН-63Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеМирослав Савчевгл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/10/2019
141ДН-63-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеМирослав Савчевгл.експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/10/2019
142ДН-64Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеХристо Христовст. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"17/10/2019
143ДН-64-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеХристо Христовст. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"17/10/2019
144ДН-65Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществопо предписаниед-р Милена Чергованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"21/11/2019
145ДН-65-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интересипо предписаниед-р Милена Чергованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"21/11/2019
146ДН-66-1Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществопо предписаниед-р Милена Чергованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"21/11/2019
147ДН-66Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:Интересипо предписаниед-р Милена Чергованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"21/11/2019
148ДН-67Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеДора Димитровагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"22/11/2019
149ДН-67-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеДора Димитровагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"22/11/2019
150ДН-1Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеМаргаритка Петковагл. инспектор дирекция "МД"02/01/2020
151ДН-1-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеМаргаритка Петковагл. инспектор дирекция "МД"02/01/2020
152ДН-2Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеДимитър Димитровгл. инспектор дирекция "МД"03/01/2020
153ДН-2-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеДимитър Димитровгл. инспектор дирекция "МД"03/01/2020
154ДН-3Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСелиме Хамдидиректор на дирекциядирекция "АПФСО"23/04/2020
155ДН-8Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМюжгян Сабригл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"13/05/2020
156ДН-6Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитър Димитровгл. инспектор дирекция "МД"13/05/2020
157ДН-5Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Стоян Цанковгл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"13/05/2020
158ДН-7Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГюлшен Шукримл. експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"13/05/2020
159ДН-9Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегодноинж.Петя Петковагл. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"18/05/2020
160ДН-18Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДаниела Митеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"18/05/2020
161ДН-19Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгелинка Нейчеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"18/05/2020
162ДН-13Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Даневагл. специалист дирекция "АПФСО"18/05/2020
163ДН-23Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНина Костовагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"18/05/2020
164ДН-20Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегодноинж.Татяна Яневаначалник на отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"18/05/2020
165ДН-22Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТеодора Йордановагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"18/05/2020
166ДН-21Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Къневаинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"18/05/2020
167ДН-15Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Филиповагл. специалистдирекция "АПФСО"18/05/2020
168ДН-16Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИванка Ивановагл. специалистдирекция "АПФСО"18/05/2020
169ДН-17Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМирослав Савчевгл. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"18/05/2020
170ДН-10Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПетър Диловст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"18/05/2020
171ДН-11Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНежда Мехмедоваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"18/05/2020
172ДН-12Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРесмие Хасановамл. експерт в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"18/05/2020
173ДН-14Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИлиана Русеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"18/05/2020
174ДН-27Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПенка Веселиновагл. специалистдирекция "АПФСО"19/05/2020
175ДН-26Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Ковачеваст. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"19/05/2020
176ДН-28Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Невяна Поповагл. инспектордирекция "МД"19/05/2020
177ДН-33Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДеян Дечевгл. счетоводителдирекция "АПФСО"19/05/2020
178ДН-31Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Милена Чергованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"19/05/2020
179ДН-30Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТалма Николовамл. експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"19/05/2020
180ДН-29Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСтефка Симовамл. експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"19/05/2020
181ДН-24Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Добреваст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"19/05/2020
182ДН-25Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДора Димитровагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"19/05/2020
183ДН-32Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГанка Тешовскагл. експерт дирекция "АПФСО"19/05/2020
184ДН-36Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДиана Борисовамл. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"27/05/2020
185ДН-35Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕлка Ивановаинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"27/05/2020
186ДН-34Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитринка Борисовагл. инспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"27/05/2020
187ДН-37Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноД-р Илияна Стойновагл. секретарна РЗИ27/05/2020
188ДН-38Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Евгения Буклованачалник на отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"28/05/2020
189ДН-39Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЖанета Рачеваинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"29/05/2020
190ДН-40Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДесислава Кръстеваст. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"03/06/2020
191ДН-41Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Йовка Костовадиректор на дирекциядирекция "ОЗ"03/06/2020
192ДН-42Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАлбена Патлеевагл. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"04/06/2020
193ДН-44Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Веселина Железовадиректор на дирекциядирекция "МД"08/06/2020
194ДН-43Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМилена Николовагл. инспектордирекция "МД"08/06/2020
195ДН-45Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКатя Ивановаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"09/06/2020
196ДН-49Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕмилия Гоцеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/06/2020
197ДН-47Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Христоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/06/2020
198ДН-50Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноФерихан Хюсеиноваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/06/2020
199ДН-48Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКрасимира Аврамованачалник на отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/06/2020
200ДН-46Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариела Петрова- Кировагл. инспектордирекция "МД"10/06/2020
201ДН-53Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Петковагл. специалистдирекция "МД"11/06/2020
202ДН-52Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМаргаритка Петковагл. инспектордирекция "МД"11/06/2020
203ДН-55Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПламенка Пановагл. специалистдирекция "МД"15/06/2020
204ДН-57Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЦветанка Стефановагл. специалистдирекция "МД"15/06/2020
205ДН-56Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЯнка Колевамл. експертдирекция "МД"15/06/2020
206ДН-54Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРоза Кириловагл. юрисконсултдирекция "АПФСО"15/06/2020
207ДН-51Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгел Ангеловинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"11/06/2020
208ДН-59Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеРосица Делеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"04/09/2020
209ДН-59-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеРосица Делеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"04/09/2020
210ДН-58Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеСузана Пенчеваст. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"04/09/2020
211ДН-58-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеСузана Пенчеваст. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"04/09/2020
212ДН-60Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеГеорги Събевгл. есперт в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"16/12/2020
213ДН-60-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеГеорги Събевгл. есперт в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"16/12/2020
214ДН-1Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеМая Кюркчиевагл. инспектордирекция "МД"02/02/2021
215ДН-1-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеМая Кюркчиевагл. инспектордирекция "МД"02/02/2021
216ДН-2Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеПавлина Ивановагл. специалистдирекция "АПФСО"22/03/2021
217ДН-2-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеПавлина Ивановагл. специалистдирекция "АПФСО"22/03/2021
218ДН-3Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеЯнита Спироваст. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"31/03/2021
219ДН-3-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеЯнита Спироваст. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"31/03/2021
220ДН-4Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоназначаванеЕлена Златеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"31/03/2021
221ДН-4-1Чл.35, ал.1, т.2,Част ІІ:ИнтересиназначаванеЕлена Златеваинспектордирекция "НЗБ"31/03/2021
222ДН-5Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Димитричка Радеваначалник на на отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"10/05/2021
223ДН-6Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГанка Тешовскагл. експертдирекция "АПФСО"10/05/2021
224ДН-7Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Добревагл. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
225ДН-8Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРесмие Хасановамл. експерт в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"10/05/2021
226ДН-9Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСтефка Симовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"10/05/2021
227ДН-10Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Невяна Поповагл. инспектордирекция "МД"10/05/2021
228ДН-11Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНежда Мехмедоваинспектор в отдлел "ПЕК"дирекция "НЗБ"10/05/2021
229ДН-12Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПенка Веселиновагл. специалистдирекция "АПФСО"10/05/2021
230ДН-13Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЦветанка Стефановагл. специалистдирекция "МД"10/05/2021
231ДН-14Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПламенка Пановагл. специалистдирекция "МД"10/05/2021
232ДН-15Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Евгения Буклованачалник на отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
233ДН-16Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариела Петрова-Кировагл. инспектордирекция "МД"10/05/2021
234ДН-17Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕлка Ивановаинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
235ДН-18Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноИлиана Русеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"10/05/2021
236ДН-19Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТалма Николовамл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"10/05/2021
237ДН-20Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЕмилия Гоцеваинспектордирекция "ОЗ"10/05/2021
238ДН-21Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Даневагл. специалистдирекция "АПФСО"10/05/2021
239ДН-22Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноД-р Илияна Стойновагл. секретарРЗИ10/05/2021
240ДН-23Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАнгелинка Нейчеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"10/05/2021
241ДН-24Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДесислава Кръстеваст.инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/05/2021
242ДН-25Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЖанета Рачеваинспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
243ДН-26Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДора Димитровагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
244ДН-27Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСелиме Хамдидиректор на дирекциядирекция "АПФСО"10/05/2021
245ДН-28Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Филиповагл. специалистдирекция "АПФСО"10/05/2021
246ДН-29Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТеодора Йордановагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
247ДН-30Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноНина Костовагл. специалист в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"11/05/2021
248ДН-31Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Петковагл. специалистдирекция "МД"10/05/2021
249ДН-32Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДаниела Митеваинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"10/05/2021
250ДН-33Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноФерихан Хюсеиноваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/05/2021
251ДН-34Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМариана Къневаинспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"10/05/2021
252ДН-35Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноТатяна Яневаначалник на отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
253ДН-36Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГалина Ковачеваст. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
254ДН-37Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Веселина Железовадиректор на дирекциядирекция "МД"10/05/2021
255ДН-38Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноСузана Пенчеваст.инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"10/05/2021
256ДН-39Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДеян Дечевгл. счетоводителдирекция "АПФСО"10/05/2021
257ДН-40Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Йовка Костова-Тоневадиректор на дирекциядирекция "ОЗ"10/05/2021
258ДН-41Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМилена Николовагл. инспектордирекция "МД"10/05/2021
259ДН-42Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноЯнка Колеваст. експертдирекция "МД"10/05/2021
260ДН-43Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПетър Диловст. експерт в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
261ДН-44Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Милена Чергованачалник на отдел "МИ"дирекция "НЗБ"10/05/2021
262ДН-45Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМирослав Савчевгл. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"10/05/2021
263ДН-46Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГюлшен Шукримл.експерт в отдел "МИ"дирекция "НЗБ"10/05/2021
264ДН-47Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноАлбена Патлеевагл. инспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"11/05/2021
265ДН-48Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноМюжгян Сабригл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"11/05/2021
266ДН-49Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКрасимира Аврамованачалник на отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"11/05/2021
267ДН-50Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитринка Борисовагл. инспектор в отдел "ПБПЗ"дирекция "ОЗ"11/05/2021
268ДН-51Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВиолета Христоваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"11/05/2021
269ДН-52Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноВалерия Павловаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"12/05/2021
270ДН-53Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Стоян Цанковгл. инспектор в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"12/05/2021
271ДН-54Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноГеорги Събевгл. експерт в отдел "ПЕК"дирекция "НЗБ"13/05/2021
272ДН-55Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДиана Борисовамл. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"13/05/2021
273ДН-56Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноПетя Петковагл. експерт в отдел "ЛИ"дирекция "ОЗ"13/05/2021
274ДН-57Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноКатя Ивановаинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"13/05/2021
275ДН-58Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноДимитър Димитровгл. инспектордирекция "МД"13/05/2021
276ДН-59Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРосица Делеваинспектор в отдел "ДЗК"дирекция "ОЗ"13/05/2021
277ДН-60Чл.35, ал.1, т.2, Част І:Имуществоежегоднод-р Галина Симеоновагл. инспектордирекция "МД"14/05/2021
278ДН-61Чл.35, ал.1, т.2, Част І:ИмуществоежегодноРоза Кириловагл. юрисконсултдирекция "АПФСО"14/05/2021
Регистърът бе генериран за 0,1893 сек.