Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ
Дата на последна актуализация: понеделник 16 септември 2019 в 15:56 ч.
Посетители online: 003
№ на удостов.Дата на изд. на удостов.Име на лечебното заведениеСедалищеЕИКДанни ца лицето, представл. леч. заведениеДанни за лицата - съдружници или акционериВидове дейности, закоето е регстрирано леч. заведениеДанни за преобразуванеДата на залич. на регистр.Населено мястоАдрес на лечбното заведениеПромени във впис. обстоят.Забел. по впис. обст.
54401/06/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено04/02/2002РишС. РИШ
29214/03/2000ЕТ "Д-Р ИВЕЛИНА КОЦОВСКА"УЛ. "П.ВОЛОВ" № 60,ВХ. Б,АП. 1806/02/351004Д-Р ИВЕЛИНА КОЦОВСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/02/2003ШуменАПЗЗ-1
21723/02/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АНЕТА ГРОЗЕВА" ЕООДул. "Цар Освободител" №100, ет. 2, к-т №20921/11/553618Д-Р АНЕТА ГРОЗЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 209, МАНИП. № 208 и 230
54820/06/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р НЕДКА КОЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено19/09/2006Шумен"Алкомет" - АД, гр. Шумен
54714/06/2001ЕТ "ЕЛЕЙ-РЯДКО ЯНАКИЕВ" УЛ. "ЦАР ИВ. АЛЕКСАНДЪР" № 36, ШУМЕН18/02/351011Д-Р РАДКО ЯНАКИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено30/08/2001Шумен"ХЕРСОН" БЛ. 2,АПР. 27
54618/03/2003ЕТ "Д-Р РОСЕН СТОЯНОВ"БУЛ. "СЛАВЯНСКИ" № 13, ВХ. А, ЕТ. 4, АААП. 7, ШУМЕН09/09/351011Д-Р РОСЕН СТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено14/07/2006Хърсовоул. "ХР. СМИРНЕНСКИ" № 4
29317/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р БИСТРА КОЛЕВА - 12" ЕООДУЛ. "А.ПАСКАЛЕВА" № 8, ЕТ. 1, ГР. ШУМЕН30/04/554593Д-Р БИСТРА КОЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т №228 и МАНИП. № 229 и 230
51111/12/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено07/07/2003ХърсовоК-Т С ХЪРСОВО
69317/10/2005ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРИЯ ПЕТКОВА"ул. "Кл. Охридски" № 35, вх. 1, ет. 8, ап. 2302/04/351244Д-Р МАРИЯ ПЕТКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Ясенковоул. "Надежда" № 24, к-т № 1
55427/08/2001ЕТ "Д-Р ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ"УЛ. "ЧАВДАР ВОЙВОДА" № 2, ВХ. А, Н.ПАЗАР07/08/351041Д-Р ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/09/2002Стоян МихайловскиС.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ
69530/11/2005ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СТАВРИ ХЛЕБАРОВ"16/11/351170Д-Р СТАВРИ ХЛЕБАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Вълнариул. "Христо Ботев" № 7 А, к-т № 1 и манипулационна
54328/05/2001ЕТ "Д-Р СЕВНУР МЕХМЕД ХАСАН"УЛ. "САМАРА" № 12, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 54,ГР. ШУМЕН20/07/351163Д-Р СЕВНУР РАМИС ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/07/2005Ясенково"НАДЕЖДА" № 24
21421/02/2000ЕТ "МАРГАРИТА ПАВЛОВА"24/10/350999Д-Р МАРГАРИТА ПАВЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено31/08/2001Стоян МихайловскиСТОЯН МИХАЙЛОВСКИ
21222/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КРАСИМИРА ДОНЧЕВА"СВОБОДА № 2 с. КАСПИЧАН03/08/351171Д-Р КРАСИМИРА ДОНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нови пазарКИТКА,АД ЗДР.СЛУЖБА, "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 36
29411/04/2000ЕТ "Д-Р ДЕТЕЛИН ДИМОВ"УЛ. "ТРАКИЯ" № 4, БЛ.13, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 1312/07/350989Д-Р ДЕТЕЛИН ДИМОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено11/05/2000ШуменАПЗЗ 1
7004/11/1999"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКИТКА Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕШЕВА-17" ЕООД"Й.ОВЧАРОВ" № 6, В. ПРЕСЛАВ23/01/561774Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕШЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Велики Преславул. "Раковска" № 2, к-т №4-прегледен, к-т №1-дет- консултация, к-т №6-манипулационна
69225/08/2005"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА" ЕООД28/08/554391Д-Р ДИМИТРИНА ГАНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Тодор Икономовоул. "Петър Берон" № 2, ет. 1
67604/02/2005"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ИРЕНА ИЛИЕВА - 13" ЕООДгр. Велики Преслав, ул. "Иван А. Момов" № 313/09/556798Д-Р ИРЕНА ИЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Велики Преславул. Любен Каравелов № 51
22828/02/2000ЕТ "Д-Р РУМЯНА ВАСИЛЕВА"УЛ. "Б.СПИРОВ" № 49, АП. 2115/08/350988Д-Р РУМЯНА ВАСИЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/06/2007Велики Преслав"Л.КАРАВЕЛОВ" № 51-А, К-ти № 5 и 6
66908/10/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АНИТА ИВОВА" ШУМЕН УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №100, К-Т №221 И МАН. 314, ГР. ШУМЕН11/01/351204Д-Р АНИТА ИВОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/01/2015Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №100, К-Т №221 И МАНИПУЛАЦИОННА № 314
28627/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АДЕЛА ПАНАЙОТОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/01/2015Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 201 и МАНИП. № 208 и 230
28708/05/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р КРАСИМИР КОЛЕВ" ЕООДУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 3, ЕТ. 4, АП. 22, ГР. ШУМЕН06/10/556245Д-Р КРАСИМИР КОЛЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Живково"ЧАВДАР" № 1
67119/11/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ - ВИКОНТ" С. ГРАДИЩЕ, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" № 52, ЕТ. 112/06/351155Д-Р ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.ГрадищеУЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" № 52, ЕТ. 1
67230/12/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р РАДОСВЕТА КИРИЛОВА"УЛ. "К.И МЕТОДИЙ" № 88-а, ГР. ШУМЕН02/01/351216Д-Р РАДОСВЕТА БОЗАДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/03/2005Златар"АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №49, к-т №1
29114/03/2000ЕТ "Д-Р ЯНКО ЯНКОВ"19/07/351004Д-Р ЯНКО ЯНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено05/03/2003ШуменАПЗЗ 1
22501/03/2000ЕТ "Д-Р СВЕТОСЛАВ СТРАТИЕВ"УЛ."АПР.ВЪСТАНИЕ" № 3906/09/351003Д-Р СВЕТОСЛАВ СТРАТИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/08/2003ШуменК-Т В ДСМ
29020/03/2000ЕТ "МАРИНЕЛА ДОБРЕВА"ПЛ. "ОБОРИЩЕ" № 4, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 9, ШУМЕН22/05/351003Д-Р МАРИНЕЛА МАРИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено24/04/2001ШуменАПЗЗ 1
28812/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВ.МЕД.ПОМОЩ-ИНД.ПРАКТИКАД-Р ЛЪЧЕЗАР СМИЛКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено24/08/2000ШуменАПЗЗ І
55819/09/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЖУЛИДЕ ХАСАН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено23/01/2002Никола КозлевоС. НИКОЛА КОЗЛЕВО
67925/02/2005ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТЮНАЙ САБРИЕВ - ДОКСА"18/07/351178Д-Р ТЮНАЙ САБРИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/06/2006Осеновецс. Осеновец, ул. Дъбрава № 2
55719/09/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕРВИН ХАСАН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено23/01/2002Никола КозлевоС. НИКОЛА КОЗЛЕВО
55612/09/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ХАСАН ХАФУЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/09/2001МарковоС. МАРКОВО
28913/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р БОРЯНА МАШЕВА - ШУМЕН" ЕООДУЛ. "П.БЕРОН" № 2, ЕТ. 6, АП. 42, ГР. ШУМЕН28/12/554592Д-Р БОРЯНА МАШЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 218 и МАНИП. № 229 и 230
70401/03/2006АМБ. ЗА ПЪРВ. МЕД. ПОМОЩ11/12/16446258Д-Р ПЕТИНКА АТАНАСОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено17/01/2011ШуменВтора индустриална зона -Алкомет АД
67331/12/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ"УЛ. "ЗАХАРИ ВЕЛИЧКОВ" № 14, ГР.СМЯДОВО01/06/351200Д-Р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено31/12/2007ЯнковоУЛ. "АТАНАС КОЛЕВ" № 16, ЕТ. 1, К-Т 1 И МАНИПУЛАЦИОННА
19004/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КАТЯ ПЕТКОВА"УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 45, БЛ. 6, АП. 123,ГР. ШУМЕН13/05/351168Д-Р КАТЯ ПЕТКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Климент"ДУНАВ" № 4
29511/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА27/09/351004Д-Р СОФИЯ ДИМОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено11/04/2000ШуменАПЗЗ 1
30220/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГАЛИНА ЖЕКОВА"УЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 29, ЕТ. 3, АП. 5, ГР. ШУМЕН19/11/350988Д-Р ГАЛИНА МАРИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 223 и МАНИП. 229 и 230
30322/03/2000ЕТ "Д-Р ДОНКА САВОВА"УЛ. "С.ВЕЛИКИ" № 17, ГР. ШУМЕН13/03/350988Д-Р ДОНКА САВОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-Т 224,МАНИП. 229 и 230
30414/03/2000ЕТ "АЛБЕНА ТОДОРОВА"УЛ. "ЛЮЛЕБУРГАС" № 3,ЕТ. 8,АП. 3826/02/350987Д-Р АЛБЕНА МАРИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/02/2003ШуменАПЗЗ 1
52030/01/2001ЕТ "Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ"УЛ. "СОФИЙСКО ШОСЕ" № 3, ап. 35, Шумен18/05/351017Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено17/10/2005ВълнариС. ВЪЛНАРИ, ул. Хр. Ботев 7а
72709/07/2007ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА"с. Новосел, ул. "Васил Коларов" № 3515/08/351338Д-Р ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено26/09/2007Новоселул. "Поп Андрей" № 15
52626/01/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СТОЯН СТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено05/03/2002ЗлатарС. ЗЛАТАР
51916/01/2001ЕТ "ЯВОР СТОЯНОВ"УЛ. "Д. ВОЙНИКОВ" № 1, ГР. ВЪРБИЦА27/08/351047Д-Р ЯВОР СТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено19/02/2001МенгишевоС. МЕНГЕШЕВО
30015/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВИОЛИНА ПЕТРОВА"УЛ. "ХР. СМИРНЕНСКИ" № 16, ГР. ШУМЕН27/03/350988Д-Р ВИОЛИНА ПЕТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 226 и МАНИП. № 229 и 230
26721/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МИГЛЕНА ИЛИЕВА" ЕООДУЛ. "МАРИЦА" № 43,ВХ. 5,ЕТ.2,АП. 97, ГР. ШУМЕН19/02/351357Д-Р МИГЛЕНА ИЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-Т 206, МАНИПУЛАЦИОННИ №208 И №230
51817/01/2000ЕТ "Д-Р РОСЕН СТОЯНОВ"БУЛ. "СЛАВЯНСКИ" № 13, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 7, ШУМЕН09/09/351011Д-Р РОСЕН СТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено23/03/2001ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" 1
24606/03/2000ЕТ "Д-Р КОЛЮ ВЕЛИКОВ"УЛ. "ХР. СМИРНЕНСКИ" № 414/10/351029Д-Р КОЛЮ ВЕЛИКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено17/07/2003ХърсовоС. ХЪРСОВО
18803/02/2000ЕТ "Д-Р ДАМЯНКА КОЙЧЕВА"УЛ."К.ПЕЙЧИНОВИЧ" № 8, ГР. ШУМЕН20/11/350987Д-Р ДАМЯНКА КОЙЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 212 и МАНИП.
51421/12/2000ЕТ "Д-Р ВЕНЕТКА МИЛЧЕВА"С. НОВА БЯЛА РЕКА24/04/351051Д-Р ВЕНЕТКА МИЛЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено14/02/2001ВърбицаК-Т НОВА БЯЛА РЕКА
30616/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ДИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА-194" ЕООДУЛ. "С.ВЕЛИКИ" № 71,ВХ. В,АП. 46, ГР. ШУМЕН05/01/554169Д-Р ДИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т 227 и МАНИП. № 229 и 230
30713/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АНЮТА ИВАНОВА"УЛ. "ХАН КРУМ" № 2, ЕТ. 4, АП. 32, ГР. ШУМЕН19/06/350985Д-Р АНЮТА ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/06/2009Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 222 и МАНИП. № 229 и 230
30530/03/2000ЕТ "Д-Р ВЕСЕЛИНА ЖЕЛЕЗОВА"УЛ. "В.ПРЕСЛАВ" № 22, ВХ. А, АП. 1110/05/350985Д-Р ВЕСЕЛИНА ЖЕЛЕЗОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено19/08/2003ШуменАПЗЗ 1
29815/03/2000ЕТ "ПЕТЪР ПЕТРОВ"05/03/350987Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено15/04/2003ШуменАПЗЗ 2
28204/05/2000ЕТ "МИГЛЕНА КОЛЕВА - 61"УЛ. "ГЕН.ДРАГОМИРОВ" № 34, БЛ. 6, ВХ. , ЕТ. 530/01/351001Д-Р МИГЛЕНА КОЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено05/02/2001Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 100
53912/04/2001ЕТ "Д-Р КАТЕРИНА НИКОЛОВА"УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 38, ГР. ШУМЕН18/01/351036Д-Р КАТЕРИНА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено04/04/2005Изгрев"ЛУДОГОРИЕ" № 61
53804/04/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено06/06/2001КосовоС. КОСОВО
53702/04/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ТИХОМИР ВЕЛИНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено04/02/2002МарковоС. МАРКОВО
29614/03/2000ЕТ "ДИЛЕК ЕКРЕМОВА"УЛ."В.ПРЕСЛАВ" № 21,ВХ. 4, ЕТ. 1, АП. 7514/02/350987Д-Р ДИЛЕК ЕКРЕМОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/02/2003ШуменАПЗЗ 1
70914/07/2006"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АБДЕЛ БАРИ МОХАМЕД ЖЕБРИЛ" ЕООДул. "Тракия" № 2, вх. 2, ет. 1, ап. 1922/04/553414Д-Р АБДЕЛ ЖАБРИЛОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Осеновецул. "Дъбрава" № 2
30120/06/2000ЕТ "ЛЮДМИЛА НЕЙКОВА", УЛ. "ВЛ. ВЪСТАНИЕ" № 2,ЕТ. 12, АП. 4712/07/350988Д-Р ЛЮДМИЛА НЕЙКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено07/07/2003ШуменАПЗЗ 1
53425/04/2003"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЯВОР СЛАВЕЙКОВ СТОЯНОВ" ЕООДУЛ. "Д.ВОЙНИКОВ" № 1, ГР. ВЪРБИЦА13/07/554882Д-Р ЯВОР СТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нова бяла река"ХР. БОТЕВ" № 17
20817/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СНЕЖАНА ЧОЛАКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/03/2001НовоселС. НОВОСЕЛ
71229/08/2006ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АРШАЛУИС БАКАЯН"гр. Шумен, ул. "Червена стена" №1828/01/351313Д-Р АРШАЛУИС БАКАЯН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Дедеагач" № 9, вх. 1, ет. 1, ап. 2
29914/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕТЯ ВИРОНСКА-12" ЕООДУЛ. "П.БЕРОН" № 2, ВХ. 1, АП. 2411/10/554593Д-Р ПЕТЯ ВИРОНСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 219 и МАНИП. № 229 и 230
53030/01/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩОЩД-Р МАРИН СЛАВЧВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено04/02/2002Капитан ПеткоКАПИТАН ПЕТКО
20216/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЛЮДМИЛА БЪЧВАРОВА"УЛ."МАКЕДОНИЯ" № 12,ВХ. 2, АП. 9, ГР. ШУМЕН28/05/350985Д-Р ЛЮДМИЛА БЪЧВАРОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, к-т № 204, манип. № 208 И 230
71827/11/2006ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РУМЕН ГЪДЕВ"ул. "Победа" № 29, с. Капитан Петко06/06/288394Д-Р РУМЕН ГЪДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено30/12/2008Капитан Петкоул. "Победа" № 29, к-т 1 и манипулационна
52828/03/2003ЕТ "Д-Р СНЕЖАНКА ХАРИЗАНОВА" УЛ. "ЧАВДАР ВОЙВОДА" № 1, ВХ. В, ЕТ. 5, АП. 5919/05/350984Д-Р СНЕЖАНКА ХАРИЗАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено13/09/2001Нови пазар"БУЗЛУДЖА" 17
20015/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГЪЛИМАН ХАДЖИОВЛУ"16/05/350989Д-Р ГЪЛИМАН ХАДЖИОВЛУ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.ИванскиС. ИВАНСКИ, к-т в Здравна служба
29722/03/2000ЕТ "Д-Р МАРИЯНА СИМЕОНОВА "УЛ. "БОРОВЕЦ" № 10,ВХ. 2,ет. 3,ап. 1110/05/350986Д-Р МАРИЯНА СИМЕОНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/08/2003ШуменОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА
58618/03/2000ЕТ "Д-Р АНТОАНЕЛА СТАНЕВА"УЛ. "СЕПТЕМВРИЙСКО В-НИЕ" № 20, ВХ.В, ЕТ.2, АП.36,ШУМЕН26/02/351139Д-Р АНТОНЕЛА СТАНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/07/2002ДолинаС.ДОЛИНА
27313/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДОКТОР МИЛЕНА ЙОРДАНОВА"УЛ. "К.ФИЧЕТО" № 6, АП. 28, ГР. ШУМЕН22/10/349807Д-Р МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено20/01/2016Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 205 и МАНИПУЛ. № 208 и 230
25510/03/2000ЕТ "Д-Р ЕРДИНЧ АХМЕД" УЛ. "ТЕТОВО" № 18,ЕТ. 1,АП. 217/12/351007Д-Р ЕРДИНЧ АХМЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено25/08/2003ПристоеС. ПРИСТОЕ
25405/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕД.ПОМОЩД-Р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено31/07/2000МировциМИРОВЦИ
25313/03/2000ЕТ "Д-Р ИВА МЯНКОВА"УЛ. "МИНЬОР" № 2, ГР. КАОЛИНОВО10/09/351007Д-Р ИВА МЯНКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/12/2007Каолиново"УКРАЙНА" № 2
25207/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АНЖЕЛА ЦВЕТКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено23/02/2004КаспичанК-Т В ОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
25107/03/2000ЕТ "НАДЕЖДА ШЕСТАКОВА" УЛ."МАКЕДОНИЯ" № 6,ВХ. 1, АП. 2, ГР. ШУМЕН25/01/350987Д-Р НАДЕЖДА ШЕСТАКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено16/07/2004Каспичан"Т.ПЕТКОВ" № 2, ЕТ. 1
25701/01/2000ЕТ "Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ"25/08/351006Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено26/01/2001Капитан ПеткоКАПИТАН ПЕТКО
25007/03/2000ЕТ "Д-РДИМИТЪР НИКОЛОВ"УЛ. "Т.ПЕТКОВ" № 2, ГР. КАСПИЧАН24/09/351007Д-Р ДИМИТЪР НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено05/07/2013Каспичан"Т.ПЕТКОВ" № 2
61226/11/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СЛАВЧО ЗИДАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено19/12/2012Шуменул. "В. Априлов" №63, МЦ "МБАЛ-Шумен" ЕООД, ет. 2, к-т №21 и манипулационна №13
62206/03/2003АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВАЛЕНТИНА БУРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Цар Освободител" № 100, корпус А, ет.4, к-т 410, и манипулационна 408
24914/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АСЕН БАЛАКЧИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено25/08/2000КаспичанГР. КАСПИЧАН
24815/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЙОНКА ПЕТРОВА"ДУНАВ № 16, ГР. НОВИ ПАЗАР17/11/350989Д-Р ЙОНКА ПЕТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нови пазар"ХР. БОТЕВ" № 22, К-ти № 12 и 13
58508/03/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИВАН СТОИМЕНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/09/2002РазвигоровоС. РАЗВИГОРОВО
24710/03/2000ЕТ "Д-Р ДИМИТЪР СЛАВОВ" УЛ."Г.ДИМИТРОВ" № 429/05/350992Д-Р ДИМИТЪР СЛАВОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено18/04/2003Пет могили "Г. ДИМИТРОВ" № 4
62704/04/2003ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРИЕЛА ОБРЕТЕНОВА"УЛ. "А.ВЪЧЕВ" № 9, ГР. ШУМЕН07/11/351171Д-Р МАРИЕЛА ОБРЕТЕНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/04/2007Салманово"ШИПКА" № 14-А
28429/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРИЯ СЛАВЧЕВА" ЕООДУЛ. "МАРИЦА" № 24, ВХ. 1, ЕТ. 4, АП. 10, ГР. ШУМЕН29/07/562197Д-Р МАРИЯ СЛАВЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т 215 и МАНИП. № 208 и 230
27128/03/2000ЕТ "Д-Р МИЛЕНА КОВАЧЕВА"24/08/351010Д-Р МИЛЕНА КОВАЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/02/2003Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 100
60404/03/2003ЕТ "АНТОНЕЛА СТАНЕВА"УЛ. "СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ" № 20, ВХ. В, ЕТ. 2, АП. 3626/02/351139Д-Р АНТОНЕЛА СТАНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено07/01/2005Осеновец" Дъбрава" № 2
26517/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА-11" ЕООДУЛ. "БР. МИЛАДИНОВИ" № 1, ЕТ. 3, АП. 527/03/554035Д-Р СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 220, МАНИП. № 229 и 230
26413/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА-11" ЕООДУЛ. "АЛЕН МАК" № 8606/07/554035Д-Р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т 225, МАНИП. № 229 и 230
59928/05/2002ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АТАНАС ЯНКОВ"УЛ."ГЕН.ДРАГОМИРОВ" № 22, БЛ. 1, ВХ. 3, АП. 54, ГР. ШУМЕН22/08/351166Д-Р АТАНАС ЯНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Каспичан"ТОДОР ПЕТКОВ" № 2, ЕТ.1
26315/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СВЕТЛОМИРА ЙОРДАНОВА-74" ЕООДУЛ. "В.ЛЕВСКИ" № 4103/02/350986Д-Р СВЕТЛОМИРА ЙОРДАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" № 22, К-т № 5 и МАНИП. № 13
26821/03/2000ЕТ "Д-Р ДОНЧО МЕТОДИЕВ"УЛ. "СЕВЕРНА" № 4, БЛ. 1, ВХ. , АП. 18, ГР. ШУМЕН28/02/350986Д-Р ДОНЧО МЕТОДИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 202 и МАНИП. № 208 и 230
59201/04/2002ЕТ Д-Р РАДОЙ ИЛИЕВ"ЧИПЛОВЦИ № 21, Гр. Русе31/08/323638Д-Р РАДОЙ ИЛИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено07/07/2003Никола КозлевоС. НИКОЛА КОЗЛЕВО
25629/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВ.МЕД.ПОМОЩ-ИНД.ПРАКТИКАД-Р МАКСИМ ЯНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено08/06/2000Вълнарис. ВЪЛНАРИ
26015/03/2000ЕТ "Д-Р РАДОСТИН ЦВЕТКОВ"УЛ. "Д-р ПЕТЪР БЕРОН"№ 225/02/351033Д-Р РАДОСТИН ЦВЕТКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/09/2005Тодор Икономово"Д-р П.БЕРОН" № 2
58215/03/2002ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЛЮДМИЛА НЕНКИНА"УЛ. "НАЙДЕН ГЕРОВ" № 1,ГР. ШУМЕН25/01/351140Д-Р ЛЮДМИЛА НЕНКИНА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Тимаревоул. "България" № 16
59025/03/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АТАНАС ЯНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/03/2002Никола КозлевоС. НИКОЛА КОЗЛЕВО
60729/09/2003ЕТ "АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ"УЛ. "А.КОНСТАНТИНОВ" № 8-а,ЕТ.1,АП. 1, ГР. ШУМЕН09/04/351174Д-Р АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/01/2006Стоян Михайловскиул. Ал. Стамболийски 2, к-ти 1 и 2
60802/09/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЮЛИЯ ИЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/03/2006Развигорово"СЛАВЯНСКА" № 13
26921/03/2000ЕТ "Д-Р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - СД"УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 86, ВХ. В, ЕТ. 3, АП. 516/08/350987Д-Р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/10/2003Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
27016/03/2000ЕТ "ЮЛИЯ ИЛИЕВА"УЛ. "П.ПАРЧЕВИЧ" № 26, ЕТ. 4, АП. 8, ГР. ШУМЕН16/01/350986Д-Р ЮЛИЯ ИЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/03/2006Развигорово"СЛАВЯНСКА" №13
25915/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КРАСИМИРА БУНОВА"УЛ. "ВЕНЕЛИН" № 6 ГР. НОВИ ПАЗАР29/12/350987Д-Р КРАСИМИРА БУНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нови пазар"ХР. БОТЕВ" № 22, К-т № 9, МАНИП. № 10
25807/06/2000ЕТ "ГЕОРГИ КОЛЧАКОВ"УЛ. "СЕПТЕМВРИ" № 27, С. БРАНИЧЕВО26/08/351003Д-Р ГЕОРГИ КОЛЧАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено14/02/2011БраничевоС. БРАНИЧЕВО, ул. "Септември" №27
59127/03/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АТАНАС ЯНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/08/2002Велики ПреславС. ЗЛАТАР
65728/05/2004ЕТ "Д-Р ЙОРДАН НЕДЕВ"УЛ. "С.ВРАЧАНСКИ" № 6, ГР. ШУМЕН20/01/351202Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено13/06/2009Трем"АВРОРА" № 51
27213/03/2000ЕТ "НАДЕЖДА БЪРНЕВА",УЛ. "СЛАВЯНСКИ" № 2030/01/351004Д-Р НАДЕЖДА БЪРНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено30/05/2000ШуменАПЗЗ І
27721/03/2000ЕТ "Д-Р ПАВЛИНКА ПЕТРОВА"УЛ. "В.ПАПАЗОВ" № 22, ВХ. 5, ЕТ. 3, АП. 6426/08/351008Д-Р ПАВЛИНКА ПЕТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено14/03/2002Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 100
57303/04/2003ЕТ "ЕЛЕЙ-РАДКО ЯНАКИЕВ", УЛ. "ЦАР ИВ. АЛЕКСАНДЪР" №36, ШУМЕН18/02/351011Д-Р РАДКО ЯНАКИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено30/12/2004ВойводаС. ВОЙВОДА, ул. Отец Паисий 17
57208/07/2002ЕТ "МИЛЕН ЧОЛАКОВ-КЛИНИКА - Д-Р ЧОЛАКОВИ" УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ" № 17, ШУМЕН22/06/351139Д-Р МИЛЕН ЧОЛАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "ВАСИЛ ДРУМЕВ" № 17
65230/03/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МИРОСЛАВ ПАВЛОВ"УЛ. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" № 56, ГР. ВАРНА16/03/285331Д-Р МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/01/2008Мадара"МАДАРСКИ КОННИК" № 51
27822/03/2000ЕТ "Д-Р ЕЛИЗАБЕТ ШАЛДЖИЯН"УЛ. "ГЕН.СТОЛЕТОВ" № 27, ВХ. А, АП. 13 , ГР. ШУМЕН09/06/351003Д-Р ЕЛИЗАБЕТ ВАРТАНЯН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено30/03/2011Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т 210 и МАНИП. № 208 и 230
27613/03/2000ЕТ "Д-Р МАРИЯ ЯНАКИЕВА"УЛ. "МАРИЦА" № 16,ЕТ. 1,АП. 411/05/351005Д-Р МАРИЯ ЯНАКИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено19/08/2003Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
57007/12/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЦД-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено07/07/2003Велики ПреславС. ЗЛАТАР
57626/01/2002ЕТ "Д-Р НИКОЛОВА-АТАНАСКА НИКОЛОВА"УЛ."ПОБЕДА" № 2922/02/310015Д-Р АТАНАСКА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/08/2003Капитан Петко"ПОБЕДА" №29
65803/06/2004ЕТ "Д-Р НИКОЛА ЦОНЕВ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"КВ. "ЗАПАД", БЛ. 5, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 11, ГР. ТЪРГОВИЩЕ06/06/3083545Д-Р НИКОЛА ЦОНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/09/2004Янково"А. КОЛЕВ" № 16
65907/06/2004ЕТ "Д-Р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ"УЛ. "ЗАХАРИ ВЕЛИЧКОВ" № 14, ГР. СМЯДОВО01/06/351200Д-Р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено30/12/2004СмядовоУЛ. "БАБА ДОНКА" № 6
27921/03/2000ЕТ "Д-Р ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА"УЛ."ДОБРУДЖА" № 9,ВХ..3,АП. 7602/06/351003Д-Р ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено05/03/2003Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
66105/07/2004ЕТ "Д-Р АНТОН ДИНКОВ"С. ОСМАР13/09/351158Д-Р АНТОН ДИНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено04/05/2005Велики Преслав"Л. КАРАВЕЛОВ" № 51-А, ЕТ. , К-т № , и МАНИПУЛАЦ. № 4
28020/03/2000ЕТ "ТОНКА КОЛАРОВА"УЛ. "СРЕДНА ГОРА" № 2, бл. 5, вх. 3, ап. 3529/01/350989Д-Р ТОНКА КОЛАРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/08/2003Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
28120/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЖАНЕТА НЕДЕВА"УЛ. "В.ПРЕСЛАВ" № 10, АП. 12, ГР. ШУМЕН05/08/350984Д-Р ЖАНЕТА НЕДЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т 214 и МАНИП. № 208
51703/04/2003ЕТ "РАДИ РАДЕВ"УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" № 4, ВХ. Б, ЕТ 2, АП. 19, СМЯДОВО21/04/350988Д-Р РАДИ РАДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/06/2004ЯнковоС. ЯНКОВО, "А.КОЛЕВ" № 16
65526/04/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р БОРЯНА СТОЯНОВА"УЛ. "СЕПТ.ВЪСТАНИЕ" № 32, ГР. ВЪРБИЦА01/11/351007Д-Р БОРЯНА БОЯДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/06/2007ВърбицаУЛ. "ПОП ЗЛ. ГРУЕВ" № 15, ЕТ. 1, К-Т И МАНИП. № 2
6402/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА""ЛЕНИН" №14, ГР. ШУМЕН04/05/350983Д-Р ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Драгоево"СТ.СТОЙЧЕВ" № 6
27413/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВЕНЕТА НИКОЛОВА" ЕООДУЛ. "ПЛИСКА" № 6, ЕТ. 4, АП. 22, ГР. ШУМЕН07/09/559168Д-Р ВЕНЕТА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 203,МАНИП. № 208 и 230
63107/05/2003ЕТ "Д-Р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ"УЛ. "ЗАХАРИ ВЕЛИЧКОВ" № 14, ГР. СМЯДОВО01/06/351200Д-Р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено19/05/2003Смядово"БАБА ДОНКА" № 6,К-Т № 8
63208/05/2003ЕТ "Д-р СТАВРИ ХЛЕБАРОВ"УЛ. "БОРИС ІІІ" № 30, С. ЧЕРНОГЛАВЦИ16/11/351170Д-Р СТАВРИ ХЛЕБАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено31/10/2005Габрица"МАРИЦА" № 20
63414/05/2003ЕТ " Д-р ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ"УЛ. "Г.ДИМИТРОВ" № 4, С. ПЕТ МОГИЛИ23/04/351177Д-Р ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено06/06/2005Пет могилиГ. ДИМИТРОВ 4
24301/03/2000ЕТ “АПМП – ИП - Д-Р КАЯНЕ АЛЕКСИЕВА”"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 41,ЕТ. 2,АП. 8, ГР. В. ПРЕСЛАВ13/12/350986Д-Р КАЯНЕ АЛЕКСИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Велики Преславул. „Раковска” № 2, к-т № 2-прегледен, к-т №1-детска консултация, к-т 6-манипулационна
63717/06/2003ЕТ "ИВАН ДРАГНЕВ ЛС" УЛ. "ВЛ.В-НИЕ" № 166,ВХ. 1,ЕТ. 3, АП. 5, ГР. ШУМЕН26/12/351125Д-Р ИВАН ДРАГНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/06/2008Троица"Мир" № 2
23610/04/2000ЕТ "Д-Р РОСИЦА ДИМИТРОВА"УЛ. "Й. ЕКЗАРХ" № 14, ГР. В. ПРЕСЛАВ26/05/351007Д-Р РОСИЦА ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено07/07/2004Велики Преслав"Л.КАРАВЕЛОВ" № 51-А, к-т № 3 и МАНИП. № 4
57829/08/2002ЕТ "ВИХРЕН МАРИНОВ"КЛОКОТНИЦА № 1, с. РИШ14/12/351143Д-Р ВИХРЕН МАРИНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено05/01/2009Риш"КЛОКОТНИЦА" № 1
28307/04/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р МАРИЯНА ДОНЧЕВА" ЕООДУЛ. "ТРАКИЯ" № 2, ВХ. Б, АП. 16, ГР. ШУМЕН13/06/560796Д-Р МАРИЯНА ДОНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т 207,МАНИП. № 208 и 230
64021/10/2003ЕТ "Д-Р РОМАНКА ВАСИЛЕВА", УЛ. "ПОБЕДА" № 2923/11/351192Д-Р РОМАНКА ВАСИЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/01/2006Капитан Петко"ПОБЕДА" № 29
64103/11/2003"Д-Р РУСАНКА ПЕТКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООДУЛ. "ЦАР АЛЕКСАНДЪР" № 16, ВХ. А, ЕТ. 3, ГР. ШУМЕН31/12/558037Д-Р РУСАНКА ПЕТКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"В. АПРИЛОВ" № 63, ЕТ. 1, К-Т № 16 И МАНИП. №13, "МЦ-МБАЛ-ШУМЕН"
64203/11/2003ЕТ "Д-Р ЕВГЕНИЙ КАРА"УЛ."БРАТЯ ДРАГАНОВИ" № 1, Н. КОЗЛЕВО06/07/351185Д-Р ЕВГЕНИЙ КАРА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено28/12/2005Никола Козлево"БРАТЯ ДРАГАНОВИ" № 1
24102/03/2000ЕТ "Д-Р СИЯНА ПАВЛОВА"УЛ."МАДАРСКИ КОННИК" № 5113/08/284779Д-Р СИЯНА ПАВЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено30/03/2004Шумен"МАРАСКИ КОННИК" № 51
24028/02/2000АМБУЛАТ.ЗА ПЪРВ.МЕД. ПОМОЩД-Р МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено10/07/2000МарковоМАРКОВО
27503/04/2000ЕТ "Д-Р ЦВЕТАНКА БАЛЕВА"УЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 29, ВХ. А, ЕТ., АП. 8, ГР. ШУМЕН15/06/350990Д-Р ЦВЕТАНКА БАЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено06/01/2011Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-Т 212 , МАНИП. № 208 и 230
23901/03/2000ЕТ "Д-р ДОЛЯ АНГЕЛОВА" УЛ. "Ч.ХРАБЪР" № 8, ГР. ШУМЕН03/04/351004Д-Р ДОЛЯ АНГЕЛОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ПРЕСЛАВ" 3, к-т №2 и МАНИПУЛАЦИОННА
57914/02/2002"ДОКТОР ГЕРОВСКА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООДУЛ. "ИСКЪР" №5, ВХ. А, АП. 4, ГР. ШУМЕН23/01/553852Д-Р МАДЛЕНА ГЕРОВСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Марашул. "Георги Димитров" № 26 На 28.01.2008 год. е променен центъра на практиката-става с. Мараш вместо с. Салманово.
14017/12/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ИВАН БЕЗУС""РАКОВСКИ" БЛ. 2,ВХ. А,ЕТ.3,АП.4, ГР. НОВИ ПАЗАР23/05/350989Д-Р ИВАН БЕЗУС ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нови пазар"А.КЪНЧЕВ" № 5 Незавършена втора спец. "Вътрешни болести"
32614/03/2000"ЗДРАВЕ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООДУЛ. "С.ВЕЛИКИ" № 19, ВХ. 3, АП. 5718/02/351351Д-Р СЪБИНА СЪБЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Съединение" № 41, ет. 1, к-т №1и манипулационна
82115/06/2015"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЛАЙФ ЛАИН-796" ЕООДс. Пет могили, ул. "Г. Димитров" №408/08/351314Д-Р ДУДЕКУЛА КАДЖА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/03/2017Пет могилиул. "Г. Димитров" №4, к-т №1 и манипулационна
44920/06/2000ЕТ "Д-Р БЕЙЗАТ ГАВАЛДЖИ-АМБУЛ. ЗА ДОБОЛН.ПЪРВ.МЕД.ПОМОЩ"УЛ. "ВИТ" № 3, С. ВЛАДИМИРОВЦИ-САМУИЛ21/12/320878Д-Р БЕЙЗАД ГАВАЛДЖИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено18/07/2001ЯсенковоК-Т С. ЯСЕНКОВО
34822/03/2000ЕТ "Д-Р АЛЕКСАНДЪР САЛАМБАШЕВ" УЛ. "МАРИЦА" № 402/09/351008Д-Р АЛЕКСАНДЪР САЛАМБАШЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено17/03/2003Смядово"МАЛЧИКА" № 6
45119/06/2000ЕТ "Д-Р ИСМАИЛ ИСА" УЛ."СЛАВЯНСКА" № 13,, РАЗВИГОРОВО18/09/351027Д-Р ИСМАИЛ ИСА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено08/03/2002РазвигоровоК-Т С. РАЗВИГОРОВО
34716/03/2000ЕТ "РАДИ РАДЕВ"21/04/350988Д-Р РАДИ РАДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено08/01/2001СмядовоСМЯДОВО
13407/03/2000АБМУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ГЕОРГИ ГЕРОНТИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено29/12/2003Царев бродС. ЦАРЕВ БРОД
13526/11/1999ЕТ "САНЯ ПЕТКОВА-САНА"УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 57, АП. 5, ШУМЕН26/11/350984Д-Р САНЯ ПЕТКОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено24/04/2001Шумен"ШУМЕЛ_М" ЕООД
45721/06/2000ЕТ "Д-Р ДИЯН ЙОРДАНОВ" УЛ."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" № 4, ЕТ. 126/05/351029Д-Р ДИЯН ЙОРДАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/07/2003ТимаревоК-Т С. ТИМАРЕВО
13724/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВ.МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ДАНИЕЛ ДИМОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено24/08/2000ШуменАПЗЗ І
34309/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДИМИТРИЧКА ЧАКЪРОВА"УЛ. "ГЕН.СТОЛЕТОВ" № 10, ВХ. 1, ЕТ. 1, АП. 1, ГР. ШУМЕН12/02/351008Д-Р ДИМИТРИЧКА ЧАКЪРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Смядово"БАБА ДОНКА" № 6, К-т № 6,МАНИП. № 7
34109/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРИНА ПАВЛОВА - ЗДРАВЕ" ЕООДУЛ."БАБА ДОНКА" № 5, ГР. СМЯДОВО30/05/554496Д-Р МАРИНА ПАВЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Смядово"БАБА ДОНКА" № 5
44213/06/2000ЕТ "Д-Р АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ"УЛ. "ШЕЙНОВО" № 10, С. СИНИ ВИР30/01/351043Д-Р АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено11/09/2001Сини вирС. СИНИ ВИР
73122/08/2007ЕТ "Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ"УЛ. "БОРИС І" № 5, В.ПРЕСЛАВ18/05/351131Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено26/03/2009Върбицаул. "П. Зл. Груев" №15, ет.1, к-т № 2 и манипулационна
35129/03/2000ЕТ "Д-Р КЛЕРИЯ ПАНЧЕВА" УЛ."АЛЕН МАК" № 2, СРЕДКОВЕЦ05/07/351167Д-Р КЛЕРИЯ ПАНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено10/01/2005Средковец"АЛЕН МАК" № 2
30809/03/2000ЕТ "Д-Р ЗОРКО ЗОРЕВ"УЛ. "ПИРОТ" № 1323/08/350987Д-Р ЗОРКО ЗОРЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/06/2003ШуменАПЗЗ 1
46507/07/2000ЕТ "Д-Р РОСЕН СТОЯНОВ"БУЛ. "СЛАВЯНСКИ" № 13, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 7, ШУМЕН09/09/351011Д-Р РОСЕН СТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено16/01/2001ВълнариДОБРУДЖА 21 ВХ.5 ЕТ.5 АП.102
14729/03/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ДОШО ПЕТКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено04/04/2006Шумен "ШУМЕЛ - М"- АД
33415/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СОТИР ТАСЕВСКИ 2013" ЕООДУЛ."ПЛИСКА" № 44, ГР. Н.ПАЗАР17/05/556021Д-Р СОТИР ТАСЕВСКИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Памукчии"СВОБОДА" № 2
33211/04/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА- Д-Р ДИНКО ДИНЕВ" УЛ. "УСПЕНСКА" № 1, ГР. ПЛИСКА16/02/350989Д-Р ДИНКО ДИНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Плиска"УСПЕНСКА" № 1
33115/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЮЛИЯ ТАСЕВСКА - ИВАНОВА"УЛ. "ПЛИСКА" № 44, ГР. НОВИ ПАЗАР25/11/350989Д-Р ЮЛИЯ ТАСЕВСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/02/2013Нови пазар"ХР.БОТЕВ" № 22, К-Т № 3 и № 4
33017/03/2000ЕТ "Д-Р ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ"УЛ. "Ч. ВОЙВОДА" № 2, НОВИ ПАЗАР30/08/350987Д-Р ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/04/2007Нови пазар"ХР. БОТЕВ" № 22, К-т № и МАНИП. № 4
47402/08/2000ЕТ "Д-Р ЕДЕЛВАЙС ШИВАЧЕВ"УЛ."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", БЛ. 57, ВХ. 4, ЕТ. 318/10/282958Д-Р ЕДЕЛВАЙС ШИВАЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено05/04/2004Върбица"ПОП ЗЛ.ГРУЕВ" № 15
32907/03/2000ЕТ "Д-Р ДЕННИЦА ЙОРДАНОВАУЛ. "В. ПАПАЗОВ" № 1628/06/351009Д-Р ДЕННИЦА ЙОРДАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено03/04/2003СалмановоС.САЛМАНОВО
32830/03/2000ЕТ "АПИМП - ИП -Д-Р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА"УЛ. "Г.ДИМИТРОВ" № 52, ГРАДИЩЕ01/01/351009Д-Р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/04/2008Средковецул. "Ален МАк" № 2, к-т 1
15016/12/1999ЕТ Д-Р СТЕФАНКА ДЕЧКОВА"УЛ. "ХАН КРУМ" № 25, ГР.НОВИ ПАЗАР02/06/795915Д-Р СТЕФАНКА ДЕЧКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/12/2005Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" № 22, К-ти № 10 и 11
32709/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АХМЕД ХАДЖИОВЛУ"УЛ. "ГЕН.РАДЕЦКИ" № 49, БЛ. 11, ВХ. 2, ЕТ. 2 АП. 21, ГР. ШУМЕН20/08/350989Д-Р АХМЕД ХАДЖИОВЛУ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.ВехтовоС.ВЕХТОВО,УЛ. "ДРУЖБА" № 2
15107/01/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЯНКА ТОПЧИЕВА"УЛ "ОПЪЛЧЕНСКА" № 2, ГР. ВЪРБИЦА26/11/350990Д-Р ЯНКА ТОПЧИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Върбица"ПОП ЗЛ.ГРУЕВ" № 15, К-Т №1, МАН. ЕТ.1, ДК ЕТ.2
34013/03/2000ЕТ "Д-Р ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА"УЛ. "БР. ДРАГАНОВИ" № 15, С. Н.КОЗЛЕВО26/02/351042Д-Р ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено03/10/2001Никола КозлевоНИКОЛА КОЗЛЕВО
41911/05/2000ЕТ "Д-Р ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ"УЛ. "ЧАВДАР ВОЙВОДА" № 2, ВХ. А07/08/351041Д-Р ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено19/02/2001Войвода"РОДОПИ" 22,ВХ. 3, АПР. 39
38727/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ "УЛ."ЦАР ПЕТЪР" № 9, ГР. НОВИ ПАЗАР19/06/351011Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нови пазар"Цар Асен" № 45
38606/04/2000ЕТ "ЯВОР МЛАДЕНОВ"УЛ. "Г.ДИМИТРОВ" № 25, С. БЯЛА РЕКА04/06/350985Д-Р ЯВОР МЛАДЕНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Бяла река"Г.ДИМИТРОВ" № 37
38527/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р РУМЕН РАДЕВ" ЕООДУЛ."В.ЛЕВСКИ" № 13-А10/03/351168Д-Р РУМЕН РАДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Цар Освободител" №100, ет. 2, к-т №205, к-т №306-манипулационна, к-т №102-детска консултация
39511/04/2000ЕТ "Д-Р ДЕСИСЛАВА БОГДАНОВА"УЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 29, ВХ. А, АП. 10, ГР. ШУМЕН09/07/351014Д-Р ДЕСИСЛАВА БОГДАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено22/12/2004Илия Блъсково"9-ти ІХ" № 3
39611/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СТОЯН ТОДОРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено23/02/2004ШуменК-Т ОНКО-ПЛИКЛИНИКА
39706/04/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СНЕЖАНКА ХАРИЗАНОВА 2012" ЕООДУЛ. "ЧАВДАР ВОЙВОДА" 1,ВХ. В,ЕТ. 521/04/554636Д-Р СНЕЖАНКА ХАРИЗАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нови пазар"Христо Ботев" № 22, ет. 2, к-т 21
40110/04/2000ЕТ "Д-Р НИКОЛАЙ ТАБАКОВ"УЛ. "ТРАКИЯ" № 1,ЕТ. 3,АП. 27, ГР. ШУМЕН12/12/351026Д-Р НИКОЛАЙ ТАБАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/06/2004Трем"АВРОРА" № 55
41120/04/2000EТ "Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ "УЛ."СОФИЙСКО ШОСЕ" № 3, АП. 35, ГР. ШУМЕН27/08/351017Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено15/01/2001ИзгревС. ИЗГРЕВ
41220/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕД. ПОМОЩД-Р ХРИСТО ВАСИЛЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено31/01/2001МадараС. МАДАРА
41325/04/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ДЖЕВДЕТ САКИН"УЛ. "ТИЧА" № 21, с. СУШИНА01/11/351016Д-Р ДЖЕВДЕТ САКИН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/10/2009ИвановоУЛ. "ВАСИЛ КОЛАРОВ" № 4, К-Т №1 И МАНИПУЛАЦИОННА
848"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАБНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-АКИФОВ" ЕООДс. Попгруево, общ. Тервел, обл. Добрич, ул. "Осем" №316/03/563437Д-Р ГЮЛЕНТ АКИФОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Пет могилиул. "Георги Димитров" №6
847"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р АЛИОСМАН АХМЕД" ЕООДгр. Шумен, ул. "Владайско въстание" №70, вх. Б, ет. 2, ап. 411/12/55252132094Д-Р АЛИОСМАН АХМЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Бяла рекакабинет в здравна служба и манипулационна
44414/06/2000ЕТ "Д-Р ЮЛКА ГЕНОВА" УЛ."ДЕДЕ-АГАЧ" № 11, ВХ. 5, ЕТ. 4,АП.12/12/345508Д-Р ЮЛКА ГЕНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено18/04/2003Шумен"ДЕДЕ-АГАЧ" № 9, ВХ.1,АПР.2
41808/05/2000ЕТ "Д-Р СТЕФАНКА ПЕТРАНОВА"ГР. В. ПРЕСЛАВ, УЛ. "Ц. ЦЕРКОВСКИ" № 1229/06/351186Д-Р СТЕФАНА СТОЯНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено16/05/2011Станянци"КАМЧИЯ" № 2
46304/07/2000ЕТ "ЕСКУЛАП 22 - ТОДОР РАДОЕВ"УЛ. "БРЕЗНИК" № 13, ЕТ. 3, АП. 525/12/351027Д-Р ТОДОР РАДОЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено08/11/2000МировциС. МИРОВЦИ
42210/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/07/2003ЗлатарС. ЗЛАТАР
42516/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНИСКА ПОМОЩД-Р ТОДОР ТОДОРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено26/01/2005ШуменК-Т ОНКОПОЛИКЛИНИКА
36422/03/2000ЕТ "Д-Р СВЕТЛИН СТАНЕВ"УЛ. "СЕПТЕМВРИЙСКО В-НИЕ" № 20, ВХ. В, АП. 3604/03/351010Д-Р СВЕТЛИН СТАНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/03/2001РишС. РИШ
36320/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ХРИСТО МИТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/03/2001МадараС. МАДАРА
36230/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВЕСЕЛИНВИЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/03/2001КаспичанС. МАДАРА
36120/03/2000ЕТ "ЕЛЕЙ-РАДКО ЯНАКИЕВ" УЛ. "ЦАР ИВ. АЛЕКСАНДЪР", АП. 36, ШУМЕН18/02/351011Д-Р РАДКО ЯНАКИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено08/01/2001ЯнковоС. ЯНКОВО
4311/04/2000"ДОКТОР КАТРАНДЖИЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД"ГЕН.ДРАГОМИРОВ" № 30, БЛ. 4, ВХ. 4, АП. 8928/04/553854Д-Р СВЕТЛА КАТРАНДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Цар Освободител" № 100, корпус А, ет.4, к-т № 409, манипулационна № 408
35727/03/2000ЕТ "Д-Р ВЯРА СИМЕОНОВА"УЛ."ЦАР СИМЕОН" № 1309/04/351008Д-Р ВЯРА СИМЕОНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено09/10/2003Троица"МИР" № 2, С.ТРОИЦА
83021/12/2016"ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ПЕТРОВ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Кирил и Методий" №6902/09/561338Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Цар Освободител" №100, к-т №305 и ман. №311
35610/04/2000ЕТ "Д-Р СВЕТОСЛАВ ЦЕНКОВ"УЛ."МИР" № 1318/05/351010Д-Р СТАНИСЛАВ ЦЕНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/12/2005Венец"МИР" № 12
35510/04/2000ЕТ "Д-Р СИМЕОНКА БОРАЧЕВА"УЛ."МИР" № 1225/05/351010Д-Р СИМЕОНКА БОРАЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено14/07/2003Венец"МИР" № 12
82827/06/2016"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р МАРИЯ ИВАНОВА РАДУШЕВА"гр. Балчик, обл. Добрич, ул. "Вихрен" №1823/05/15636137Д-Р МАРИЯ РАДУШЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Ивановоул. "Васил Коларов" №4, к-т и манипулационна
35422/03/2000ЕТ "Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ"УЛ. "БОРИС І" № 5, В.ПРЕСЛАВ10/04/351007Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено22/04/2000Велики ПреславОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
41625/04/2000ЕТ "Д-Р ИВАН ВЕСЕЛИНОВ" УЛ."К.ОХРИДСКИ" № 1110/06/350989Д-Р ИВАН ЧУФУДОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/06/2003НовоселК-Т С. НОВОСЕЛ
31027/03/2000ЕТ "ДАНЧО ХАРАЛАНОВ-ХАН КРУМ"УЛ. "ХАН КРУМ" № 11, ГР. ШУМЕН29/08/350990Д-Р ДАНЧО ХАРАЛАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т 217, МАН. 229 и 230
77130/11/2009"Д-Р ЙОРДАНОВ 12 - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Петра" №4014/07/555275Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Васил Априлов" №63, ет. 1, к-т №17, манипулационна №13
77030/11/2009ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р КАТЯ ВАСИЛЕВА"гр. Върбица, ул. "Никола Парапунов" №213/12/551812Д-Р КАТЯ ВАСИЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено10/04/2017Върбицаул. "Петър Зл. Груев" №15, ет. 1, к-т №2 и манипулационна
16610/01/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЖЕЧКО САВОВ"УЛ. "С.ВЕЛИКИ" № 17, ГР. ШУМЕН24/02/350988Д-Р ЖЕЧКО САВОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.ШуменУЛ. "ТРАКИЯ" №22, К-Т №1 И МАНИПУЛАЦИОННА
31609/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АННА ЗАКОВА"УЛ."ТРАКИЯ" № 16, ЕТ. 2, ГР. ШУМЕН24/11/351167Д-Р АННА ЗАКОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ТРАКИЯ" № 22, К-Т №3 И манипулационна
17620/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МОНИКА ПОМАКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено20/03/2003Шуменул."Лозенград" №1а
76718/08/2009ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ"гр. Велики Преслав, ул. "Борис І" №5, община В. Преслав, област Шумен10/04/351007Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено06/06/2011Велики Преславул. "Л. Каравелов" №51А, ет. 1, к-ти №№8 и 9
31527/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СНЕЖАНКА КОЛЕВА"УЛ. "ЛОЗЕНГРАД" № 3, ВХ. 5, АП. 5006/02/351027Д-Р СНЕЖАНКА КОЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено08/12/2007Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-т № 337 И МАНИП. № 116
31422/03/2000ЕТ "Д-Р ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ"УЛ. "Н.БОЗВЕЛИ" № 29, АП. 1, ЕТ. 110/04/351005Д-Р ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено14/06/2000ШуменАПЗЗ 2
31305/06/2000"Д-Р НИКОЛОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООДУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7, ЕТ. 7,АП. 41, ГР. ШУМЕН25/01/351161Д-Р ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, корпус В, ет. 2, к-т 221, манипулационни- 229,230, к-т №102-детска консултация
76230/06/2009"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р ГЕОРГИ СПАСОВ" ЕООДс. Янково, общ. Смядово, ул. "Възраждане" №5523/09/560116Д-Р ГЕОРГИ СПАСОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Янковоул. "Възръждане" №55
1403/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРЧО КОСТОВ" "П.ВОЛОВ" № 14, ГР. В.ПРЕСЛАВ12/03/350987Д-Р МАРЧО КОСТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено20/01/2009Велики Преслав"Л.КАРАВЕЛОВ" № 51,К-т № 8 и 9
31820/03/2000ЕТ "ДОКТОР СТЕФАН В. ЧУФУДОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА"УЛ. "СРЕДНА ГОРА" № 2, БЛ. 5, ВХ. 3, АП. 3504/02/554613Д-Р СТЕФАН ЧУФУДОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено26/06/2015Шумен"В.ПРЕСЛАВ" № 136, ЕТ. 1, К-т № 1 и МАНИПУЛАЦИОННА
31129/03/2000ЕТ "Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика Д-р ДИАНА ВАСИЛЕВА"УЛ."ГЕН.СКОБЕЛЕВ" № 68, ВХ. ,1,АП. 13, ГР. ШУМЕН21/08/351169Д-Р ДИАНА ВАСИЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Цар Освободител" № 100, корпус А, ет. 4, к-т 407, манипулационна 408
31714/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ" ЕООДгр. Шумен, ж.к. Херсон, бл. 3, вх. 2, ет. 3, ап. 1514/12/554346Д-Р СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"В.ПРЕСЛАВ" № 136, ЕТ. 1, ШУМЕН-6
75809/06/2009ЕТ"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА"ГР. ШУМЕН, УЛ. "С. ВРАЧАНСКИ" №1603/01/551302Д-Р ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Тремул. "Аврора" №51, к-т №1 и манипулационна
5002/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ВАЛЯ МИЛАДИНОВА""П.ВОЛОВ" № 10, ГР. ШУМЕН01/10/350987Д-Р ВАЛЯ МИЛАДИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Цар Освободител" № 100, корпус А, ет. 4, к-т 406, манипулационна 408
50027/11/2000ЕТ "Д-Р БОРЯНА СТОЯНОВА" УЛ."СЕПТ.ВЪСТАНИЕ" № 32,ГР. ВЪРБИЦА01/11/351007Д-Р БОРЯНА СТОЯНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено26/04/2004Менгишево"КАМЧИЯ" № 7
75505/03/2009ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ДИМИТЪР ИЛЧЕВ"с. Веселиново, ул. "Брестова" №24, община Смядово04/07/551133Д-Р ДИМИТЪР ИЛЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено06/03/2012Веселиново ул. "Брестова" №24
17108/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВЕСКА ДИМИТРОВА"УЛ."ШИПКА" № 4, с. Хитрино11/01/351007Д-Р ВЕСКА ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Хитрино"ШИПКА" № 4
50706/12/2000ЕТ "Д-Р ПЕРВИН ШАКИР"УЛ. "МЛАДА ГВАРДИЯ" № 2303/11/351044Д-Р ПЕРВИН ШАКИР ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/07/2005Пристое"АВРОРА" № 1
50301/12/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ХРИСТО ДАНАИЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено11/09/2001ВърбицаС. МЕНГИШЕВО
50606/12/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РАДОСТИНА МАРИНОВА 2012" ЕООДУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1314/07/554603Д-Р РАДОСТИНА МАРИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено06/07/2015Сини вир ул. "Шейново" № 10
50505/12/2000ЕТ "Д-Р ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ"УЛ."Г.ДИМИТРОВ" № 52, ГР. ШУМЕН27/10/84570Д-Р ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено08/08/2007ГрадищеС. ГРАДИЩЕ
50404/12/2000ЕТ "Д-Р ХРИСТО ЗАПРЯНОВ" УЛ. "Ч.ВОЙВОДА" № 3, ВХ. Б, АП.34,Н.ПАЗАР04/03/351045Д-Р ХРИСТО ЗАПРЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Нови пазарул. "Хр.Ботев" № 22, к-т № 29 и манип. № 10, к-т № 11 и манипулационна
17428/02/2000ЕТ "РОСИЦА НИКОЛАЕВА"УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 99, ЕТ. 6, АП. 7017/09/350984Д-Р РОСИЦА НИКОЛАЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Цар Освободител" № 100, корпус А, ет.4, к-т 410, манипулационна 408
17509/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р НЕДКА КОЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено27/03/2001Шумен,ШУМЕНСКО ПИВО,АД ЗДР.ПУНКТ
31229/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ" УЛ. "ДОБРУДЖА" № 21, ВХ. 3, АП. 66, ГР. ШУМЕН26/12/351005Д-Р ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Пенчо Славейков" № 12, партерен етаж
50914/12/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КРЪСТЮ КРЪСТЕВ", УЛ. "ВЛ. ВИЧЕВ" № 13, ГР. ШУМЕН22/01/351166Д-Р КРЪСТЮ КРЪСТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/03/2010Шуменул. "В. АПРИЛОВ" № 63, ЕТ. 2, К-Т № 17 И МАНИПУЛАЦИОННА,
48526/09/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СТАВРИ ХЛЕБАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено18/04/2003ЧерноглавциЧЕРНОГЛАВЦИ
1625/10/1999"Д-Р КЬОСЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД"АЛЕН МАК" № 7923/10/556542Д-Р РОСИЦА КЬОСЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ТРАКИЯ " № 4, ет.2, к-т Б и манипулационна
30920/03/2000ЕТ "Д-Р АЛЕКСАНДРЕТА ПАНАЙОТОВА"01/11/350988Д-Р АЛЕКСАНДРЕТА ПАНАЙОТОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено02/07/2003ШуменАПЗЗ 1
32101/01/2001ЕТ "Д-Р ЛАЗАРИНА ДИМОВА"УЛ. "ДЕДЕАГАЧ" № 11,ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 108, ГР. ШУМЕН06/11/350984Д-Р ЛАЗАРИНА ДИМОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено01/09/2006Шумен"ТРАКИЯ"," ДЕДЕАГАЧ" №9 ВХ.1, АП.2
3223/01/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕТКО ЗАГОРЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено23/01/2002Шумен"ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 21
31918/04/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВАНЯ ЙОТОВА"УЛ. "ОГРАЖДЕН" № 5, ГР.ШУМЕН, КВ. ДИВДЯДОВО28/04/351004Д-Р ВАНЯ ЙОТОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"В.ПРЕСЛАВ" № 136, ЕТ. 2, ШУМЕН -6
32314/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ДАНИЕЛА ТЕОФИЛОВА"УЛ. "РИШКИ ПРОХОД" № 21, ВХ. В, АП. 45, ГР. ШУМЕН20/03/350989Д-Р ДАНИЕЛА ТЕОФИЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Дибич"Г.ДИМИТРОВ" № 32
48420/09/2000ЕТ "Д-Р ИВАН АНГЕЛОВ"УЛ."Ч.ХРАБЪР" № 820/04/351038Д-Р ИВАН АНГЕЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено21/02/2003КаспичанС. КАСПИЧАН
77423/06/2010ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СТОЯНКА ПЕНЕВА"ул. "В. Априлов" №72, вх. 1, ет. 4, ап. 1008/08/351169Д-Р СТОЯНКА ПЕНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Черноглавциул. "Борис" ІІІ, №30, к-т №1 и манипулационна №2
32420/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ДОКТОР ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" ЕООДУЛ. "ЛОЗEНГРАД" № 26,БЛ. Б, ВХ. 2, АП. 33, ГР. ШУМЕН14/12/555528Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Друмево"МАРШАЛ ТОЛБУХИН" № 1
15921/12/1999ЕТ "ДИМИТЪР ДРЕНАКОВ"УЛ. "СОФИЙСКО ШОСЕ" № 6, ЕТ. 5, АП. 2421/12/349800Д-Р ДИМИТЪР ДРЕНАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено06/11/2003Шумен"КАМЧИЯ" - АД - ЗДР.ПУНКТ
78515/02/2011"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РОСЕН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ" ЕООДбул. "Славянски" №13, вх. А, ет. 4, ап. 713/10/552740Д-Р РОСЕН СТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Браничево ул. "Септември" №27
32514/03/2000ЕТ "Д-Р ЯВОР ПЛАШИЛСКИ"УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" № 45, ВХ. 7, ЕТ. 8, АП. 168, ГР. ШУМЕН07/08/351002Д-Р ЯВОР ПЛАШИЛСКИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено07/04/2008Царев брод"ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ" № 7
50806/12/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СТЕФАНКА МАРИНОВА"УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 628/04/351057Д-Р СТЕФАНКА МАРИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменпл. "Възраждане" № 1, ет. 1, к-т 4
74120/12/2007ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЕВГЕНИЙ КАРА"ул. "Бр. Драганови" № 1, с. Н. Козлево04/05/351090Д-Р ЕВГЕНИЙ КАРА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Никола Козлевоул. "Бр. Драганови" № 1
32017/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕД. ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р Я. БОЖИЛОВА" ЕООДУЛ. "П.БЕРОН" № 2, ВХ. 1, АП. 13, ГР. ШУМЕН18/04/555053Д-Р ЯНКА БОЖИЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"СЪЕДИНЕНИЕ" № 43, ЕТ.2, К-Т №1 И МАНИПУЛАЦИОННА
32217/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВ.МЕД.ПОМОЩ-ИНДИВ.ПРАКТИКАД-Р СУНАЙ ШИШКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено24/08/2000ШуменАПЗЗ І
69628/12/2005"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АПОЛО МЕДИКЕЪР" ООДул. "БРАТЯ ДРАГАНОВИ" №1, Никола Козлево05/11/351268Д-Р ЕВГЕНИЙ КАРА Д-Р АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ГЕОРГИЕВА, Д-Р ДУДЕКУЛА КАДЖА МОЙНУДИДИНОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено20/12/2007Никола Козлево"БРАТЯ ДРАГАНОВИ" №1
65313/04/2004ООД "АМБУЛАТ.ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВ.МЕД.ПОМОЩ -МОБИМЕД"Г. ЖИВКОВ № 19, ЕТ. 1, АП. 2, ГР.ВАРНА.19/03/286039Д-Р ДИМИТЪР НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено20/05/2005Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
43917/06/2000КООПЕРАЦИЯ "ЗДРАВЕ"11/12/351025Д-Р СНЕЖАНКА ХАРИЗАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено29/01/2001Нови пазарАПЗЗ
71401/09/2006"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛАЙФ ЛАИН - 796" ООДс. Пет могили, ул. "Георги Димитров" № 408/08/351314Д-Р ДУДЕКУЛА КАДЖА Д-Р АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ГЕОРГИЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено15/06/2015Пет могилиУЛ. "Г. Димитров" №4, к-т №1 и манипулационна ЛНЧ - 1000808315
44614/06/2000ЛЕКАРСКА КООПЕРАЦИЯ "БИОШАНС" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 10006/05/351027Д-Р ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-ти № 301,302,303,304,305 и МАНИП. № 306
73713/11/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗДРАВЕ" ООДул. "Съединение" № 4118/02/351351Д-Р ЯВОР ПЛАШИЛСКИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено19/03/2015Шуменул. "Съединение" № 41, к-т 1
54128/04/2001"САНА - ММ" ООД УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 10009/02/351065Д-Р САНЯ ПЕТКОВА д-р Маринела Добрева БалеваОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул."Симеон Велики" № 59, ЕТ. 1, АП. 1
454-626/01/2017ЖИВОТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-"ГРУПОВА ПРАКТИКА (ЖИВОТ-АПИМП-ГП)" ООД"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, ет. 3, к-ти №№102, 307-310 и ман. №306 и №31123/12/561511Д-Р ЗОРКО ЗОРЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул."Цар Освободител" №100,к-ти №№102, 307, 308, 309, 310, №№306 и 311-манипулационни
44526/03/2003ООД "МЕДИКЪЛ-2000"БУЛ. "В.ПРЕСЛАВ" 21, ВХ. 4, ЕТ. 4, АП. 84, ГР. ШУМЕН27/07/351027Д-Р ЛЪЧЕЗАР СМИЛКОВ д-р Сунай Акиф ШишковОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шумен"ЦА ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, К-ТИ 312, 313 и МАН. 314
41017/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ29/11/349740Д-Р ГАЛИНА РУСАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено20/11/2007Шумен"А. МИЦКЕВИЧ " № 1
37006/04/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АДРИЯНА ПАСКАЛЕВА"УЛ."РОДОПИ" № 13, ВХ. 3, АП. 1816/07/351169Д-Р АДРИЯНА ПАСКАЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ГЕН.ДРАГОМИРОВ" № 44-А, К-т № 1
51810/01/2001ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГАЛИНА РАЙЧЕВА"ул. "Патлейна" № 2, вх. А, ет. 5, ап. 1206/08/351254Д-Р ГАЛИНА РАЙЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 61, ВХ. 1, ПАРТЕР
37116/05/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВАЛЕНТИНА ТАШЕВА"УЛ."ДЕДЕАГАЧ" № 8, ВХ. 1, АП. 9412/01/351004Д-Р ВАЛЕНТИНА ТАШЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено28/11/2008ШуменФИЛИАЛ " ТРАКИЯ " 8, К-Т 1
38427/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ19/07/351023Д-Р ДОБРИНКА БАХЧЕВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено13/12/2012Шумен"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №49
59401/04/2002ЕТ "Д-Р ФИЛИП НЕВЕНОВ"02/04/351170Д-Р ФИЛИП НЕВЕНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено02/09/2005Климентул. "Дунав" № 4
37311/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ10/02/351018Д-Р ДОБРЕНА МАХОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1,К-т № 4
37420/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р СТЕФАН БОЙЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено02/06/2005Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 14, К-т № 3"
51504/01/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р СЛАВИ КРЪСТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено19/03/2006Менгишево"КРАЙРЕЧНА" № 20
37508/05/2000ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р НЕЖДЕТ ХАСАНОВ”УЛ."Н.РИЛСКИ" № 6, БЛ. 3, АП. 2209/06/351013Д-Р НЕЖДЕТ ХАСАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменпл. „Възраждане” № 1, ет. 3, к-т № 25
51605/01/2001ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СОНЯ МИЛАНОВА"УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, К-т № 317/03/351168Д-Р СОНЯ МИЛАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" 1, ЕТ.2, К-т № 3
37617/11/2000"ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ШУМЕН ДЕНТ" ЕООДУЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, К-т № 527/09/563206Д-Р НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ВЪЗРАЖДАНЕ"№ 1, К-т № 5
39806/04/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА"УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 78-А13/01/351168Д-Р МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменУЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 78А
37718/05/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА"УЛ."В.АПРИЛОВ" № 3, ВХ. 3, АП. 4831/10/351168Д-Р РУМЯНКА ГЕОРГИЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ВАСИЛ АПРИЛОВ" № 3, ВХ. 3, ЕТ.1, АП. 48
40010/04/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СТАНЧО СТАНЧЕВ" УЛ."Й.ГОСПОДИНОВ" № 722/01/351167Д-Р СТАНЧО СТАНЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено27/06/2018Велики Преслав"Й.ГОСПОДИНОВ" № 7
37918/05/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВАСИЛЕВА-ДИМИТРИЧКА КРАЙЧЕВА"УЛ."В.АПРИЛОВ" № 61, ВХ. А, АП. 3205/05/351172Д-Р ДИМИТРИЧКА КРАЙЧЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 3, к-т №21
5915/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ14/12/350991Д-Р ЦЕНКА КОСТДИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Тракия" № 5, к-т № 2
37211/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ03/02/351018Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, К-т № 4
45019/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено10/12/2004Шумен"СЪЕДИНЕНИЕ" 76
5502/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-р СЕВДАЛИНА ДИМОВА""В.ПРЕСЛАВ" № 3, ВХ. 1, АП. 525/12/351168Д-Р СЕВДАЛИНА ДИМОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Янко Сакъзов" №6-партер
33514/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА УЛ. "ХР. СМИРНЕНСКИ" № 29,ВХ. 3,АП. 3831/05/351026Д-Р ЖУЛИЕТА ЯНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазар"П.ЕВТИМИЙ" № 1
5602/11/1999ЕТ "АПДМП - ИП - Д-Р СИЛВИЯ ПЕЕВА"УЛ. "СТАМБОЛИЙСКИ" № 1, ВХ. А, АП. 405/09/351166Д-Р СИЛВИЯ ПЕЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 1, АП.3 ВХ.А
33614/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ21/06/351026Д-Р СНЕЖАНА КОЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Оборище" №13
33713/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ03/03/351026Д-Р МАРИЙКА ПЕНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Христо Ботев" № 22, к-т № 30
33813/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ04/04/351026Д-Р МАЯ КОЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазар"ПЕТЪР БЕРОН" № 27-А
33904/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНАДЕНТАЛНА ПОМОЩ17/11/349827Д-Р ИВАЙЛО НЕДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазар"КНЯЗ БОРИС І" № 13
9908/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА23/03/351030Д-Р ХАККЪ БАКИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено10/02/2010Шумен"В.ЛЕВСКИ" №49
46026/07/2000ЕТ "Д-р РАДОСТИН РАДУЛОВ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1,К-т № 222/02/351170Д-Р РАДОСТИН РАДУЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено13/02/2008ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, К-т № 2
5416/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ06/07/351019Д-Р ВЕСКО ДИМОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазар"Л.КАРАВЕЛОВ" № 11
34209/03/2000ЕТ "МАРИЯ НЕДЕВСКА" УЛ."Г.КИРКОВ" № 2, БЛ. 2, ВХ. В, АП. 3805/02/351008Д-Р МАРИЯ НИКОЛОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено20/11/2007Смядово"БАБА ДОНКА" № 6
2802/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ВАДЕНА НАЙДЕН ИСКРОВ""ТРАФ ИГНАТИЕВ" № 1402/09/349739Д-Р НАЙДЕН ИСКРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 13
5302/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ12/05/351004Д-Р РОСИЦА СТОЙЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" № 56
49120/11/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СТЕФКА БЕРОВА",УЛ. "ТРАКИЯ" № 8-А11/03/351177Д-Р СТЕФКА БЕРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено13/12/2012Шумен"ТРАКИЯ" № 8а, к-т № 1
36927/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ИВО ДЖАМБАЗОВ" УЛ."М.ПАЛАУЗОВ" № 814/11/351010Д-Р ИВО ДЖАМБАЗОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 14, К-т № 3
34915/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ23/09/351021Д-Р АНИЛИН КАРАГЕОРГИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено20/11/2007Шумен"МАДАРСКИ КОННИК" № 51
49717/11/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕТЪР ЦАНКОВ"14/11/351229Д-Р ПЕТЪР ЦАНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/12/2005Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, К-т № 3
54920/07/2001ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГАЛИНКА ПЕТРОВА - КЬОСЕВА"26/05/351230Д-Р ГАЛИНКА КЬОСЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ЕТ. ІІІ, К-т № 23
43705/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ17/03/351026Д-Р КАТЯ КЕРАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"Цар Освободител" № 14, ет. 1, к-т №1
5802/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ06/10/351026Д-Р МИЛЕН ПОПОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено20/11/2007Мараш"Г.ДИМИТРОВ" , № 26
58021/02/2002АМБ.ПЪРВ.СТОМ. ПОМОЩ-ИНДИВ.ПРАКТИКАД-Р ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено30/07/2003КочовоС. КОЧОВО
50229/11/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р РАДИ СТОЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено20/11/2007ВеселиновоС. ВЕСЕЛИНОВО
42322/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р ДАВИД СТАМБОЛИЙСКИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено20/11/2007Пет могилиПЕТ МОГИЛИ
42108/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р АТАНАС САЛАБАШЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено17/07/2003ИвановоЗУ С. ИВАНОВО
36613/04/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ - Д-Р АСЯ БАЙЧЕВА"22/02/351002Д-Р АСЯ БАЙЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/01/2008Шуменбул. “Славянски” № 5, вх. 4, ет.1, ап. 38
36719/05/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГУЩЕРСКА" ЕООДУЛ. "ВИТОША" № 7, БЛ. 6, ВХ. 3, АП. 3427/04/558118Д-Р ЕЛЕНА ГУЩЕРСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ГЕН.ДРАГОМИРОВ" № 44-А,К-т № 3
36808/05/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕТЯ ИВАНОВА"ул. "Г. Кирков" №10, ет. 2, гр. Шумен10/12/349824Д-Р ПЕТЯ ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 3, к-т №18
5702/11/1999"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ДЕНИЦА АНГЕЛОВА 15" ЕООДгр. Велики Преслав, ул. "Раковска" №216/02/559274Д-Р ДЕНИЦА ПЕЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗВелики Преславул. "Раковска" №2
1517/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р НАДЛЕНА ЛЕОНОВА""Х. АНГЕЛОВ" № 10, ВХ. А, АП. 515/05/351037Д-Р НАДЛЕНА ЛЕОНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ХАРАЛАН АНГЕЛОВ "№10 ВХ.А-ПАРТЕР
77626/10/2010"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА- Д-Р В. БАЕВ - ДЕНТОМЕДЖИК" ЕООД УЛ. "ГЕНЧО ПАНАЙОТОВ" №3224/11/555247Д-Р ВЕНЦИСЛАВ БАЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменгр. Шумен, ул. "Македония" №3
78009/11/2010"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА"гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" №8, вх. 2, ет. 2, ап.321/02/553101Д-Р ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Марица" №55
15307/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ07/08/350998Д-Р СТЕФКА БЕЛЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 61, ВХ. 1, ПАРТЕР
78220/01/2011"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р Б. ДРАГНЕВА" ЕООДгр. Шумен, ул. "П. Волов" №5610/04/553269Д-Р БОРЯНА ДРАГНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Левски" №1А
78228/01/2011"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - АЛБА ДЕНТАЛ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Хр. Смирненски" №1, ет. 2, ап. 916/06/351353Д-Р ЛИДИЯ НЕНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменпл."Възраждане" №1, ет. 3, к-т №8
78621/03/2011"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ЧАЛЪКОВА 57" ЕООДул. "В. Левски" №1А25/02/553471Д-Р МИНКА ЧАЛЪКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "В. Левски" №1А
19816/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р НАЧО НАЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено02/07/2006Шумен"ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 36
78913/05/2011"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ЕНЧЕВА РОСИЦА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Н. Попович" №1509/06/553357Д-Р РОСИЦА ЕНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено08/01/2014Шуменгр. Шумен, ул. "Н. Попович" №15
16328/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ11/06/349743Д-Р МАРИЯНА РАЙЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменБУЛ. "В. ПРЕСЛАВ" № 21 ВХ.1, ЕТ.1 АП.1
79120/07/2011ЕТ "АМБУЛАТИРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р АХМЕД ИСМАИЛ"гр. Шумен, ул. "Самара" №14, вх. 1, ет. 6, ап. 1703/04/553792Д-Р АХМЕД ИСМАИЛ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено15/10/2013Изгревул. "Лудогорие" №61, здравна служба
79318/01/2012"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДОКСА" ЕООДгр. Шумен, бул. "С. Велики" №59, ет. 7, ап. 3321/05/554531Д-Р ТЮНАЙ САБРИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Цар Иван Александър" №89, ет.1, к-т №2
79426/01/2012ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА"гр. Шумен, ул. "Божур" №1204/01/351166Д-Р ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 3, к-т №11
79629/02/2012ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ИЛХАН ИЗЕДИН"гр. Шумен, ул. "Боровец" №26А12/01/554304Д-Р ИЛХАН ИЗЕДИН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗГрадищеул. "Г. Димитров" №52
79705/03/2012"С-ДЕНТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООДс. Тъкач, ул. "Аврора" №13, общ. Каолиново23/10/554718Д-Р СЕЗЕР ЕМИН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗПристоеул. "Аврора" №1
14629/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р СВЕТЛА ИЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/08/2006Шумен"ШИПКА " № 10
14520/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СОНЯ ЛОЗЕВА"УЛ. "ВАРДАР" № 21-А09/01/351176Д-Р СОНЯ ЛОЗЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено12/07/2017ШуменКИНО ХЕРСОН
15229/12/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ИВКА ЩИРКОВА"ул. "СОФИЙСКО ШОСЕ" № 6, ЕТ. 8, АП. 3705/01/350988Д-Р ИВКА ЩИРКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Марица" № 47, вх. 1, ет. 1, ап. 3
16928/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МИНКА ЧАЛЪКОВА"СТРАХИЛ ВОЙВОДА № 621/06/351168Д-Р МИНКА ЧАЛЪКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено14/11/2014Шуменул."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 1А, офис №5
19721/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДЕНТИС ИНЖЕНЕРИНГ-ЙОРДАН ВЕЛИКОВ"Ж.ПОПОВ № 1607/07/349732Д-Р ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено25/01/2013Шумен"ЖЕЧКО ПОПОВ" № 16
1928/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ05/05/349771Д-Р СТАНИСЛАВ ВИКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 89
18707/01/2000ЕТ "Д-Р ЛИДИЯ НЕНЧЕВА"УЛ. "Д.ВОЙНИКОВ" № 6-А16/03/351007Д-Р ЛИДИЯ НЕНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/01/2008Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, к-т 8
18528/01/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕТРОМИЛ ДИМИТРОВ"УЛ. "В.ПРЕСЛАВ" № 5, ВХ. А07/02/351168Д-Р ПЕТРОМИЛ ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен" В.ПРЕСЛАВ" № 5, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1
18224/01/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - МЕДИКА З ДЕНТ - Д-Р ЗЛАТИНКА ТОДОРОВА" ЕООД"СЪЕДИНЕНИЕ" № 163, АП. 304/01/554085Д-Р ЗЛАТИНКА ТОДОРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 14, к-т 6
74119/12/2007АМБ. ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ23/08/21388509Д-Р ВЕЛМИРА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменбул. "Велики Преслав" № 5 а
1828/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩД-Р ДЕСИСЛАВА ВИКОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено07/06/2005Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 89, к-т 1
77513/10/2010"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - САНА ДЕНТ" ЕООДгр. Шумен, бул. "Преслав" №18, вх. Б, ет. 1, ап. 914/04/552957Д-Р АСЯ БАЙЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменбул. "Славянски" №5, ап. 38
1728/10/1999ЕТ "Д-Р НЕЛИ ЗИДАРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА"УЛ. "ДРАГОМАН" № -А22/08/351165Д-Р НЕЛИ ЗИДАРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено14/12/2012Шумен"ПЛИСКА " № 34-А
62925/04/2003ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-Д-Р МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА"УЛ. "ЖЕЧКО ПОПОВ" №11, ЕТ.1, АП.2, ГР. ШУМЕН17/03/344271Д-Р МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменУЛ."БРЕЗНИК" №10
75923/06/2009ЕТ "ДОКТОР ГЮРКАН МАХМУДОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"гр. Търговище, ул. "Граф Игнатиев" №2, ет. 7, ап. 3616/01/360899Д-Р ГЮРКАН МАХМУДОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено05/10/2009Шуменул. "Любен Каравелов" №19, ет. 1, к-т №1
16801/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ18/05/351020Д-Р ЛИЛИЯ СТЕФАНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ХАН ОМУРТАГ" № 1, ЕТ.5
76330/06/2009Д-Р ДИМЧО ВЕСКОВ ДИМОВгр. Нови пазар, ул. "Л. Каравелов" №1107/10/360483Д-Р ДИМЧО ВЕСКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Л. Каравелов" 11
76507/08/2009"Д-Р ТАНЕР ТАСИН - АПДП - ИП" ЕООДгр. Шумен, ул. "Ст. планина" №84, вх. 2, ет. 4, ап. 3820/08/21103411Д-Р ТАНЕР ТАСИН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Ген. Драгомиров" №18
76617/08/2009ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ХАСАН ХАСАН"гр. Шумен, ул. "Самара" №12, вх. Б, ет. 3, ап. 5427/05/550252Д-Р ХАСАН ХАСАН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено26/10/2012Шуменул. "Ген. Драгомиров" №44Б
76819/08/2009ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КРЪСТИНКА КРЪСТЕВА"гр. Шумен, ул. "Генчо Панайотов" №3113/05/551667Д-Р КРЪСТИНКА КРЪСТЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Дтора индустриална зона", "Алкомет" АД
80717/06/2013"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ШАДЕНТ Д-Р АКАН АЛИ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Ген. Драгомиров" №38, вх. 4, ет. 2, ап. 7611/07/556591Д-Р АКАН АЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "П. Делян" №16а
74910/06/2008"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕНЕВ ДЕНТАЛ" ЕООДУЛ. "В. АПРИЛОВ" №72, ВХ. А, ЕТ.4, АП.1021/10/563608Д-Р ПЕТЬО ПЕНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "В. Априлов" №72, вх.1, ет.4, ап.11
85520/03/2019"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-ТАДЕНТ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Тракия" №8А22/07/563860Д-Р ВАЛЕНТИНА ТАШЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Тракия" №8А, к-т №1
14420/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МИХАИЛ ЛОЗЕВ"УЛ. "ВАРДАР" № 21-А15/10/351170Д-Р МИХАИЛ ЛОЗЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено12/07/2017ШуменК-Т В КИНО ХЕРСОН
83920/02/2018"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-АВИГЕО-Д-Р НЕВИН САБРИ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Самара" №12, вх. 1, ет. 7, ап. 1908/07/561844Д-Р НЕВИН САБРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Стефан Караджа" №3
12115/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ17/08/349738Д-Р БОГДАН ХРИСТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменбул. "В.Преслав" № 15, ет. 4, ап. 7
12015/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ22/06/349827Д-Р ДАРИНКА ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено28/03/2017Шумен"ХЕРСОН" № 9, ВХ.Б, АП.13
11920/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ26/09/349743Д-Р МИНКА КРЪСТЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено12/04/2005Шумен"В.ДРУМЕВ" № 23, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.13
11715/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р БОРЯНА ДРАГНЕВА"УЛ. "П.ВОЛОВ" № 5613/06/351167Д-Р БОРЯНА ДРАГНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено13/11/2014Шуменул. "В. ЛЕВСКИ" №1А, ЕТ. 1, К-Т 8
84417/05/2018"ИНДИВИДУАЛНА РРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА А-ДЕНТ" ЕООДс. Вълнари, ул. "Шейново" №321/02/563003Д-Р АХМЕД АХМЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗВълнарикабинет в здр. служба
83714/02/2018"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-СМАЙЛ ДИЗАЙН"ЕООДгр. Шумен, ул. "Македония" №29, вх. 2, ап.2507/06/562159Д-Р ЙОЛИНА ТОПАЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "В. Друмев" №21 А, к-ти №№2, 3 и 4
85401/03/2019"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ" ЕООДгр. Шумен, пл. "Освобождение" №518/10/564291Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗМадараул. "Мадарски конник" №51
12215/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ19/09/349825Д-Р СВЕТЛА БАЛЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР 29
10208/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ04/09/351027Д-Р АТАНАС БАЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено06/07/2017Шумен"МАКЕДОНИЯ" № 3
10108/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЕЛКА БАЕВА"ул. "МАКЕДОНИЯ" № 306/01/351168Д-Р ЕЛКА БАЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено06/07/2017Шумен"МАКЕДОНИЯ" № 3
10008/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА"УЛ "БОЖУР" № 1204/01/351166Д-Р ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено23/01/2012Шуменпл. "Възраждане" №1, ет.3, каб.11
9508/11/1999"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ГЕРИДЕНТ" ЕООД"СЪЕДИНЕНИЕ" №66, К-Т 112/04/351166Д-Р ГЕРГАНА ВЕЛИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ДРАГОМАН" № 21
9608/11/1999„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – ЖЕЧЕВ ДЕНТ” ЕООД"ДЕДЕАГАЧ" № 8, ВХ. 3, АП. 3304/05/351355Д-Р ЖЕЧКО ЖЕЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 71, БЛ.6-ПАРТЕР
9708/11/1999ЕООД "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - АЛВИ"ул. "Х. ДИМИТЪР" № 713/08/351167Д-Р ВИОЛЕТА АЛЕКСИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"Х.ДИМИТЪР" № 6
9808/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТЕОДОР БЛАЖЕВ""ХРИСТО БОТЕВ" № 1819/07/351166Д-Р ТЕОДОР БЛАЖЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено21/10/2014Велики Преслав"ХР.БОТЕВ" № 18
84522/05/2018"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-МАЙПРО ДЕНТ" ЕООДс. Сушина-9868, общ. Върбица, ул. "Явор" №207/11/563268Д-Р ТЮРКЯН САЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗИвановок-т в здравна служба
82509/03/2016"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ДИАН НИКОЛОВ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Аспарух" №825/01/560200Д-Р ДИАН НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено12/07/2018Плискаул. "Успенски" №1
76901/09/2009"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРТИН БЛАЖЕВ - 2" ЕООДгр.Велики Преслав, ул. "Христо Ботев" №1810/10/558926Д-Р МАРТИН БЛАЖЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗВелики Преславул. "Христо Ботев" №18
80827/08/2013ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ЦВЕТА ПАВЛОВА"гр. Варна, ул. "Дубровник" бл.8, вх. А, ет. 2, ап. 1830/08/283471Д-Р ЦВЕТА ПАВЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено27/06/2018Бяла рекаул. "Г. Димитров" №38
13825/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р ИНА ГАМЕЙСКАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено04/01/2008ШуменШУМЕН_БТ, ЗДР.ПУНКТ
13624/11/1999"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ЯНКОВА ДЕНТ" ЕООДУЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 9, АП. 106/04/556096Д-Р НАДЕЖДА ЯНКОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"СЪЕДИНЕНИЕ" № 76
81620/02/2014ЕТ "Д-Р ЕСЕР САДЪК - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"с. Бяла река, общ. Върбица, здр. служба19/07/557168Д-Р ЕСЕР САДЪК ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗБяла рекаул. "Г. Димитров" №37
81724/09/2014"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р НИКОЛАЙ КАРАСТОЯНОВ" ЕООДгр. Шумен, бул. "С. Велики" №73, бл.1, ет. Партер14/08/557213Д-Р НИКОЛАЙ КАРАСТОЯНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменбул. "Симеон Велики" №73, бл. 1, ет. Партер
81829/10/2014"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-НИ ДЕНТ" ЕООДгр. Аксаково, ул. "Дръзки" №3, област Варна31/08/557053Д-Р ЖЕНЯ ВИЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено27/01/2017Мадараул. "Мадарски конник" №51
83819/02/2018"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-А-Б ДЕНТ" ЕООДс. Хитрино, ул. "Ивайло" №125/03/563026Д-Р АРЗУ АСРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗХитриноул. "Шипка" №4
82416/02/2016"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р ТРУФЧЕВА" ЕООДгр. Шумен, бул. "Мадара" №26, ет. 4, ап. 1325/06/560051Д-Р ДИАНА ТРУФЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Кири и Методий" №15, стоматологичен к-т №1.6 в СОУ "В. Левски"
80615/05/2013"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИНИДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ИВАН МАРТИНЬОН" ЕООДгр. Каспичан, ул. "Мадарски конник" №7105/09/556144Д-Р ИВАН МАРТИНЬОН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗКаспичангр. Каспичан, ул. "Мадарски конник" №71
82617/03/2016"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ХЮ ДЕНТ" ЕООДс. Ясенково, ул. "Надежда" №1729/08/559896Д-Р СЕВГИН ХЮДАИМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗЯсенковоул. "Надежда" №24
82720/04/2016"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-ДЕНТ ДИЗАЙН" ЕООДтр. Шумен, ул. "Охрид" №3816/10/553525Д-Р КРИСТИНА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Охрид" №38
12416/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СНЕЖАНКА ВЕЛИЗАРОВА""ГЕН. ДРАГОМИРОВ" № 15, БЛ. 19, АП.07/11/351169Д-Р СНЕЖАНКА ВЕЛИЗАРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"В. ПРЕСЛАВ" № 22-А, ЕТ.1
83106/03/2017"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ЗДРАВЕ ДЕНТ" ЕООДул. "Цар Освободител" №8, вх. 2, ет. 5, ап. 3521/07/561019Д-Р СИМОНА ДИЛЧОВСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗДрумевоул. "Маршал Толбухин" №1, к-т в здр. служба
83320/04/2017"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р НЯГОЛОВА" ЕООДгр. Шумен, ул. "К. Фичето" №9, вх. 3, ет. 7, ап. 6305/11/560070Д-Р АТАНАСКА НЯГОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено04/01/2019Шуменул. "Охрид" №38
83421/04/2017"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р СИБЕЛ САЛИМОВА" ЕООДс. Пристое-9965, общ. Каолиново, ул."Дунав" №922/12/561619Д-Р СИБЕЛ САЛИМОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "В. Априлов" №47
83512/05/2017"ДЕМДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООДгр. Лозница-7290, ул. "Й. Йовков" №2220/06/560916Д-Р СВЕТЛАНА ДЕМИРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗВелики Преславул. "Л. Каравелов" №51
12629/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р НАДЯ ЙОВЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено04/12/2007Шумен"КР.КЮЧУКОВ" № ,3 ВХ.Б, АП.34
22002/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ22/12/351131Д-Р ЙОРДАНКА АНДОНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено23/11/2012Шумен"СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" № 29
69424/10/2005ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ФИЛИП НЕВЕНОВ"с. Тимарево, ул. "Плиска" № 202/04/351170Д-Р ФИЛИП НЕВЕНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено30/01/2009Шуменул. "Любен Каравелов" № 19
66421/07/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КАЛИН НИКОЛОВ"УЛ."В. АПРИЛОВ" № 3, ВХ. 1, АП. 3, ГР. ШУМЕН07/12/351205Д-Р КАЛИН НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено27/06/2018Шуменул. "Цар Освободител" № 14, к-т № 7
22928/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ13/07/351019Д-Р ЛЮБОМИР ГАЦЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено17/12/2012Шумен"ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 116, ВХ.Б, АП.15
2028/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ22/10/349779Д-Р ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"К. И МЕТОДИЙ" № 79, АП. 7
22624/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ02/07/351026Д-Р МАЛИНА МИЛЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено27/06/2018Шумен"ВЪЗРОЖДЕНЕЦ" № 22
22328/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА -Д-Р АНДРЕЙ АНДРЕЕВ"УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 74, ЕТ. 1, АП. 417/02/351173Д-Р АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено13/12/2012Велики Преслав"Л.КАРАВЕЛОВ" № 51-А, ЕТ. 2
22228/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ДОНКА ДИМИТРОВА"УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 74, ЕТ. 1, АП. 308/04/351173Д-Р ДОНКА АНДРЕЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменгр. Шумен, ул. "Кирил и Методий" №98А-партер
23028/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ24/07/351019Д-Р СВЕТЛАНА ГАЦЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено17/12/2012Шумен"ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 116, ВХ.Б, АП.15
68016/03/2005ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЦИКЛАМА ЙОНОВА"30/03/351226Д-Р ЦИКЛАМА ЙОНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/04/2006Ясенковос. Ясенково, ул. Надежда № 24
65415/04/2004ЕТ "Д-Р ТЮНАЙ САБРИЕВ - ДОКСА"С. Ясенково18/07/351178Д-Р ТЮНАЙ САБРИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено25/02/2005Ясенковоул. "Надежда" №24
2228/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ04/08/349782Д-Р КАТЯ СТОЯНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 89
21902/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КРАСИМИРА КИРОВА"УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 8, ВХ. А, АП. 720/03/351167Д-Р КРАСИМИРА КИРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"СЛАВЯНСКИ" № 72 - ДРАМ.ТЕАТЪР
68418/04/2005АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА26/09/349743Д-Р МИНКА КРЪСТЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Друмев" № 23, вх. Б, ет. 1, ап. 13
68620/05/2005ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р СИЛВИЯ МАТЕВА”ул. "Патриарх Евтимий" №1620/11/351210Д-Р СИЛВИЯ МАТЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/04/2016Нови пазарул. "Кирил и Методий" № 15, стом. К-т в СОУ "В. Левски"
68810/06/2005АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА05/01/351026Д-Р СТЕФАН БОЙЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/03/2007Шуменул. Цар Освободител № 14, к-т 3
68915/06/2005АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА25/01/351030Д-Р ДЕСИСЛАВА ВИКОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. Цар Освободител № 89
69021/07/2005ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р НЕВИН САБРИ"01/03/351234Д-Р НЕВИН САБРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/09/2005Шуменул. "Аврора" № 51, ет. 1, к-т № 2
69119/08/2005АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ27/01/351238Д-Р ДЕСИСЛАВА ИСКРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Граф Игнатиев" № 13, к-т № 3
22102/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ17/04/349776Д-Р ГЕОРГИ ДОБРЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено27/06/2018Шумен"СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" № 29
62531/03/2003АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ18/01/351139Д-Р ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено30/05/2009Плиска"УСПЕНСКИ" № 1
6002/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ВЕНЕЛИН КОЖУХАРОВ"02/09/351170Д-Р ВЕНЕЛИН КОЖУХАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"СЛАВЯНСКИ" № 24, ЕТ.1, К-т № 13
26216/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕНЕВА - ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА"УЛ. "В.ДРУМЕВ" № 45, ВХ. В, ЕТ. 5, АП. 5410/05/351173Д-Р ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗМарково"Ст. Василев" № 47 Адресът ул. "Ст. Василев" №47 е станал основен на 18.03.2008 год., когато е отпаднал "Ат. Колев" № 16 в с. Янково, община Смядово
26107/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРИЯ МИРОСЛАВОВА"УЛ "ЦАР ИВ.АЛЕКСАНДЪР" №28, ЕТ. 5, АП. 915/11/351006Д-Р МАРИЯ МИРОСЛАВОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено25/05/2008Шумен"ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 28
60217/07/2002ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ИВЕЛИНА ГИНЕВА"ул. "ЦАР КАЛОЯН" № 7, ВХ. б, АПР. 3005/02/351227Д-Р ИВЕЛИНА ГИНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Вичо Папазов" №11-13
60614/08/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩД-Р ТЮНАЙ САБРИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено03/01/2003ЯсенковоС. ЯСЕНКОВО
60907/10/2002ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ХЮНЕР ТЕПИК"УЛ."ВЛ.ВЪСТАНИЕ" № 7, ВХ. 3, АП.5621/07/351165Д-Р ХЮНЕР ТЕПИК ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗБраничево"СЕПТЕМВРИ" № 27
6119/11/1999ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р ДАРИНКА КОЛЕВА""ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 2604/05/351037Д-Р ДАРИНКА ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 25
66321/07/2004"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДЕНТИСИМО 2006" ЕООД УЛ."Битоля" № 5, ет. 4,ап. 18, ГР. ШУМЕН29/12/554342Д-Р МАГДАЛЕНА ТАРЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Ал. Стамболийски" №8, к-ти №№1, 2 и 3, гр. Шумен
2515/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ31/10/349738Д-Р ВАЛЕНТИНА КАРАБОЮКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменГРАФ ИГНАТИЕВ 13
66702/09/2004ЕТ "Д-Р СВЕТОСЛАВ ЙОТОВ", УЛ. "ПОБЕДА" № 29, С. КАПИТАН ПЕТКО14/08/351208Д-Р СВЕТОСЛАВ ЙОТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено02/10/2006Капитан Петко"ПОБЕДА" № 29
6302/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ07/05/351023Д-Р СТЕФАН СМИЛКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено24/03/2016Шумен"С. ВЕЛИКИ" № 33, ЕТ. 9, АП. 44
48801/10/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРОКТИКА - Д-Р ГЮНЮЛ АДЕМОВА"ГР. ШУМЕН, БУЛ. "ПЛИСКА" № 10, АП. 1421/02/351164Д-Р ГЬОНЮЛ АДЕМОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"Рафаил Попов" № 16, ет. 1
63821/08/2003АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА04/09/351181Д-Р БОЯН БОГДАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено11/04/2007Златар"АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 49
63917/10/2003"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЛЕНА МАРИНОВА" ЕООДУЛ. "БОРОВЕЦ" № 3205/05/553706Д-Р ЛЕНА МАРИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Тракия" № 8 А, к-т № 2
2428/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ27/06/349742Д-Р ЙОРДАНКА БОТЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменАЛЕН МАК 86
23701/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ31/10/351026Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/02/2016Върбица"ПОП ЗЛ.ГРУЕВ" № 15
6502/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РОСИЦА ЕНЧЕВА""Н.ПОПОВИЧ" № 1607/09/351167Д-Р РОСИЦА ЕНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено08/01/2014Шумен"НАНЧО ПОПОВИЧ" № 15
23528/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ИЛКА ЯКОВА"УЛ. "Й.ГОСПОДИНОВ" № 728/12/351166Д-Р ИЛКА ЯКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено27/06/2018Велики Преслав"Й. ГОСПОДИНОВ" № 7
6208/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ30/04/351023Д-Р ВЕНЕЛИНКА СМИЛКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено13/09/2018Шумен"СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 33, ЕТ.9, АП.44
2109/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ02/08/351019Д-Р ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"ЛАЙОШ КОШУТ" № 10
71331/08/2006АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНД. ПРАКТИКА09/12/22195890Д-Р МАГДАЛЕНА МАЛЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 3, к-т № 12
70809/06/2006ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТЮНАЙ САБРИЕВ - ДОКСА"бул. "С. Велики" № 59, ап. 3318/07/351178Д-Р ТЮНАЙ САБРИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено17/01/2012Шуменул. "Съединение" № 100
2328/10/1999ЕТ "РУМЕН РАДОЕВ"БУЛ. "С.ВЕЛИКИ" № 74, ЕТ. 4, АП. 930/04/349786Д-Р РУМЕН РАДОЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено16/09/2003ШуменФИЛИАЛ "ТРАКИЯ"
21123/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ХЮСЕИН ШУГАНОВ"Б.СПИРОВ № 9615/04/351173Д-Р ХЮСЕИН ШУГАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗВелики Преслав"БОРИС СПИРОВ" № 96
71123/08/2006ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛАН ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р РОСИЦА ШАЛАПАТОВА"гр. Шумен, ул. "Х. Ангелов" №10, вх. 1, ет. 2, ап. 825/09/351312Д-Р РОСИЦА ШАЛАПАТОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Съединение" № 109, ет. 2
71018/07/2006"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-МОНИКАЛИ" ЕООД11/07/559469Д-Р МАЯ БОГДАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШуменбул. "Ришки Проход" № 21, к-т № 2
20618/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р БОРИС БОРИСОВ"ул. "Стара планина" № 5, ет. 3, ап. 607/06/351169Д-Р БОРИС БОРИСОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/02/2013Шумен"СТАРА ПЛАНИНА" № 5
20709/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ДОКТОР АЛЕКСАНДЪР ПИПЕРКОВ" ЕООДМАРИЦА № 5726/03/554826Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПИПЕРКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗНови пазар"МАРИЦА" № 57
20518/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА"СТАРА ПЛАНИНА № 5, АП. 616/06/351169Д-Р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено01/02/2013Шуменул. "Стара планина" № 5
20921/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ06/09/351025Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗШумен"СЪЕДИНЕНИЕ" № 161
71511/09/2006АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ03/12/21916262Д-Р ИВАЙЛО МИРОСЛАВОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено22/03/2017Шуменул. "Цар Иван Александър" №28
24402/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РУМЕН ДОБРЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено05/02/2003Нови пазар"ПЕТЪР БЕРОН" № 17
24504/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЛИЛЯНА ГЕНКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/10/2016Нови пазарул. "Христо Ботев" №22, блок 2, ет.4, к-т №6
1203/11/1999ЕТ "Д-Р ИРИНКА РАДЕВА"УЛ. "Р.ДАСКАЛОВ" № 1-В, ГР. В.ПРЕСЛАВ08/04/350986Д-Р ИРИНКА РАДЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено31/07/2006Велики Преслав"Р.ДАСКАЛОВ" № 1-В
38831/03/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ОГНЯН ИЛИЕВ" ЕООДУЛ. "МАРИЦА" № 43, ВХ. 5, ЕТ. 2, АП. 97, ГР. ШУМЕН07/02/351356Д-Р ОГНЯН ИЛИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменБУЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 67, ВХ. 1, ЕТ.1, АП. 1
20316/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р НИКОЛАЙ БЪЧВАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено16/04/2004Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
19104/02/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- Д-Р КОЙНОВА"УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7, ЕТ. 11, АП. 61, ГР. ШУМЕН08/12/553332Д-Р СНЕЖАНА КОЙНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет1, к-т №5-по график
11615/11/1999ЕТ "Д-Р КОЙЧО КОЙЧЕВ" УЛ. "А.КЪНЧЕВ" № 15, ГР. Н. ПАЗАР30/09/350990Д-Р КОЙЧО КОЙЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/04/2003Нови пазар"А.КЪНЧЕВ" № 15
3702/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ04/08/351016Д-Р НЕДКО ТОДОРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ПЛАЧКОВЕЦ" № 4
18914/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩ-ИНД.ПРАКТИКАД-Р ИВАН ПОПОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/03/2000Шумен"СТРАХИЛ ВОЙВОДА" № 6
24202/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ10/09/351038Д-Р РОСЕН КАТРАНДЖИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено11/02/2008Шуменбул. "Мадара" № 3, ет. 2, к-т № 39
11515/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ГЕОРГИ АНТОНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 16
18601/02/2000ЕТ "МИЛКО АТАНАСОВ"УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 26, ЕТ 2, АП. 3, ГР. ШУМЕН25/10/349808Д-Р МИЛКО АТАНАСОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" № 63
11015/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ГАЛИНА СТОЙНОВА"УЛ."П.ВОЛОВ" № 5, ГР. В.ПРЕСЛАВ29/01/351167Д-Р ГАЛИНА СТОЙНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗВелики Преслав" П. ВОЛОВ" № 5
325/10/1999ЕТ "МАДЛЕНА ГЕРОВСКА""ИСКЪР" БЛ. 5, ВХ. А, АП. 4, ГР. ШУМЕН09/09/349831Д-Р МАДЛЕНА ГЕРОВСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено16/04/2002Шуменпл.ГРИВИЦА ч-ще,СТ.ЧИЛИНГИРОВ,
18402/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕД. ПОМОЩД-Р ХРИСТО МАРЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/03/2000Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
23801/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ДОЙЧИН ДОЙЧИНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено29/04/2002ШуменК-Т В ОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
18301/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ01/05/13721959Д-Р ХРИСТИНА МАРКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено11/02/2013ШуменК-Т В ОНКОПОЛИКЛИНИКА
12315/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРИЯ ХРИНЧЕВА"УЛ. "П.ВОЛОВ" № 16, ЕТ. 1, АП. 1, ГР. ШУМЕН07/12/351166Д-Р МАРИЯ ХРИНЧЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"П.ВОЛОВ" № 16, ЕТ.1, АП.1
36030/03/2000ЕТ "Д-Р ТЕОФАН КУЮМДЖИЕВ"УЛ. "ЧАВДАР ВОЙВОДА" № 3, ВХ.13/06/350984Д-Р ТЕОФАН КУЮМДЖИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено26/02/2002Нови пазарОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
3602/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/06/2012Шумен"ПЛАЧКОВЕЦ" № 4
35928/03/2000ЕТ "Д-Р ГЕРГАНА НЕДЕЛЧЕВА"УЛ."Ч. ВОЙВОДА" № 3, ВХ. 3, АП. 6326/05/350984Д-Р ГЕРГАНА КУЮМДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/08/2003Нови пазарОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
35828/03/2000ЕТ "АСИМП - ИП - Д-Р ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА"УЛ "АПРИЛОВ" № 1, ГР. НОВИ ПАЗАР 07/08/350986Д-Р ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено27/08/2018Нови пазар"ХР. БОТЕВ" № 22, К-т № 37
36510/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ17/02/351018Д-Р РУМЯНА БОНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено18/07/2018Шумен"МАКЕДОНИЯ" № 6, ВХ.Б
10311/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ13/03/351073Д-Р ХАРТЮН АВЕДИСЯН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 20
225/10/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р НИНА ТРАЙКОВА"Ж.К."ХЕРСОН" БЛ. 5, ЕТ. 6, АП. 2511/03/350983Д-Р НИНА ТРАЙКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменБУЛ. "СЛАВЯНСКИ" № 13 - ПАРТЕР
19917/02/2000ЕТ "Д-Р ЮЛИЯН КАЗАКОВ"УЛ. "ПЛИСКА" № 50,Н.ПАЗАР26/01/350984Д-Р ЮЛИЯН КАЗАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено05/04/2002Нови пазарК-Т ОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
20114/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИВАН САВОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/03/2008Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №100
3002/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЕЛИСАВЕТА ДЕНЧЕВА"ул. "П. Славейков" № 8а, гр. Шумен06/03/349831Д-Р ЕЛИСАВЕТА ДЕНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"П.СЛАВЕЙКОВ" № 8- А
38331/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ05/10/351037Д-Р МАРГАРИТА МАРТИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменПЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 12, ОПТИКА "ОПТОГЛАС"
38229/03/2000АМБЕЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РАЛИЦА НЕЙКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено26/01/2005ШуменПЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 6,ОПТИКА ,"ОПТОГЛАС",
1025/10/1999ЕТ "Д-р АНТОАНЕТА ТЕОФИЛОВА"Ч.ТОПЧЕ" № 2, ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 106/07/350985Д-Р АНТОАНЕТА ТЕОФИЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ" № 2, КАБИНЕТ И МАНИПУЛАЦИОННА
2615/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ21/05/349815Д-Р КАЛУШКА МАЛУШЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"БИТОЛЯ" № 13
19615/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕТКАНА ВЪЛЧАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено07/05/2003ШуменК-Т ОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
19508/02/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА УРОЛОГИЯ - Д-Р ДАНАИЛ АТАНАСОВ" ЕООД25/03/554032Д-Р ДАНАИЛ АТАНАСОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възръждане" №1, ет. 2, к-т №17
38121/03/2000ЕТ " Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ "УЛ."ЛЕВСКИ" № 30, ЕТ. 2, АП. 416/06/350983Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено08/05/2002Нови пазарОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
11215/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ04/01/351034Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Цар Освободител" №86, ет. 1, ап. 1, к-т №4 и к-т № 2-манипулационна
3802/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЕВГЕНИЙ ШЕХТАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/07/2008Шумен"АЛ. КОНСТАНТИНОВ" № 8, "АВТОМАГИСТРАЛИ"-ЧМ
11415/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 16
10515/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПАРАШКЕВА ВИЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/03/2013Шумен"ХР.СМИРНЕНСКИ" № 1
10625/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВЕСЕЛИНКА ПОПОВА"УЛ. "С.ВЕЛИКИ" № 23, ЕТ. 3, АП. 5, ГР. ШУМЕН18/01/351007Д-Р ВЕСЕЛИНКА ПОПОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/10/2007Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ЕТ. 3, К-т № 22
10715/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СПАСКА ЦВЕТАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено10/07/2003Шумен"СЪЕДИНЕНИЕ" № 131 ЕТ.3
10815/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ19/07/351059Д-Р КАПКА ГЕМЕДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/05/2018Шумен"ХЕРСОН " №6, АП.32
10915/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕТЪР НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено07/11/2000Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 12
19327/12/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ИВАНИЧКА СЕМКОВА"УЛ "ВЛ.ВЪСТАНИЕ"№ 18, ВХ. 2, АП. 70, ГР. ШУМЕН04/03/350990Д-Р ИВАНИЧКА СЕМКОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено30/05/2012Шумен"Л. КАРАВЕЛОВ" № 12
19210/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СЪБИ БОЗАДЖИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено15/04/2004Велики ПреславК-Т ОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
1130/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено18/04/2003ШуменМАКЕДОНИЯ 6 ВХ.Б
35215/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ13/12/351037Д-Р СНЕЖАНА НАЧЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменПЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 12, ОПТИКА "ОПТОГЛАС"
11115/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЕЛИ МАРИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/07/2006Велики Преслав"ХР.СМИРНЕНСКИ" № 13
11315/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РАДА СПАСОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003ШуменК-Т ОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
38021/03/2000ЕТ "Д-р ОГНЯН ИЛИЕВ"УЛ. "ЧАВДАР ВОЙВОДА" № 5, ВХ. А, ЕТ. 8, АП. 28, Н. ПАЗАР07/02/350990Д-Р ОГНЯН ИЛИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено05/04/2002Нови пазарОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
2902/11/1999ЕТ "ВЕСЕЛИНА ВЕЛИКОВА"УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 92, ГР. ШУМЕН09/09/349830Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЕЛИКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/04/2006Шумен"ПРЕСЛАВ" № 92
14129/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАБИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р КРАСИМИР ВЛАДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено08/05/2002ШуменОРБК-ОНКОПОЛИКЛИНИКА К-Т
14203/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ02/06/351144Д-Р СТАНКО СТАНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ВЛ.ВЪСТАНИЕ" № 193
14317/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕНКА АЛТУНЯН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено09/03/2004Шумен"ШУМЕНСКА КРЕПОСТ" № 22, ЕТ.3, АП.6
22701/03/2000ЕТ "МИТКО МИТЕВ"УЛ." АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 41, ГР. В.ПРЕСЛАВ02/08/350988Д-Р МИТКО МИТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/03/2002Велики ПреславК-Т В ОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
20417/02/2000ЕТ Д-Р ПЕТЪР РАФАИЛОВ УЛ. "Л . КАРАВЕЛОВ" № 14, ГР. НОВИ ПАЗАР01/06/350990Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/11/2005Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" № 22, К-Т № 16, 17, 18
17220/01/2000EТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДАРИНА КЕРЕКОВСКА"УЛ. "СОФИЯ" № 21, ЕТ. 4, АП. 8, ГР. ШУМЕН20/07/351002Д-Р ДАРИНА КЕРЕКОВСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/01/2016Шуменпл. "Възраждане" № 1, ет. 3, к-ти № 15 и 16
17028/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ГЕОРГИ ПЕНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено05/03/2002ШуменСТРАХИЛ ВОЙВОДА 6
3102/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р РАДОЙ ДЕНЧЕВ"ул. "П. Славейков" № 8а, гр. Шумен13/03/349831Д-Р РАДОЙ ДЕНЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"П.СЛАВЕЙКОВ" № 8- А
33317/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СЛАВЧО НАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/10/2017Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 12
14808/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЖИВКО ЖЕЛЕЗОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/06/2012Шумен"МАРИЦА" № 22, ВХ.В, ЕТ.2, АП.52
23328/02/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ДИКРАН МИНАСЯН" УЛ. "САН СТЕФАНО" № 20, ГР. ШУМЕН01/05/350987Д-Р ДИКРАН МИНАСЯН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, ет. 2, к-т № 231
3302/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МАРИАНА МИХАЙЛОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/11/2012Шумен"СЛАВЯНСКИ" № 72-ДРАМ. ТЕАТЪР
22702/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЦВЕТАНКА ФУЧИДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено27/03/2001Велики ПреславП.ВОЛОВ 5
16718/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СТОЯНКА ГОЛЕМАНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/06/2018Шумен"МАРИЦА" № 26, ВХ.В, АП.20
21824/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ26/03/351060Д-Р ОГНЯН ОБРЕТЕНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/05/2018Шумен"Л. КАРАВЕЛОВ" № 12
16525/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РУМЕН НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено13/05/2003ШуменМАДАРА 40 ЕТ.1
15505/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЙОРДАНКА ЖЕКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено11/04/2018Шумен"ЯНКО САКЪЗОВ" № 8, ЕТ. І, АП. 67
21617/07/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/11/2004Шумен"ПЕТЪР БЕРОН" № 43
15717/12/1999"ПЪРВА ЧАСТНА АГ КЛИНИКА" ООДул. "Антим І" №3608/05/349631Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ д-р Марин Атанасов Начев, д-р Христо Станиславов Таракчиев, Стефанка Светославова Таракциеваосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменул. "Цар ОсвободителІ" №130, к-т №1-АГ, к-т №2-неврологичен и манипулационна
15804/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СВИЛЕН АРНАУДОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменУЛ. "ПЕТЪР ДЕЛЯН" №11А,,ЕТ. 3, К-Т 1 И МАНИПУЛАЦИОННА
21017/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ТОДОР МИНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/12/2000ШуменЦАР ПЕТЪР 1а
3202/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕТРАНКА КОЗАРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003Шумен"ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ" № 2,ЕТ.14,АПР.5
16118/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено13/03/2007Царев бродЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТИТ/ИНСТИТУТ ПО ЗАХАРНО ЦВЕКЛО"
26601/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЗОЯ БОЯДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено28/08/2002ШуменАНТИМ I 36
14907/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СВИЛЕН СТАНЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/03/2001Велики Преслав"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 51
17925/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ18/02/351075Д-Р ОЛГА БОЗОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено14/11/2011Шумен"РУЖА ТЕНЕВА-СЕВЕРИНА" № 13, ВХ.Б, АП.7
23402/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ16/08/351095Д-Р ХАЛИЛ МЕХМЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменбул. "Симеон Велики" №59,ет. 1, к-т №2 и манипулационна На 12.02.2009 год. е променен основен адрес: "В. Друмев" № 17, ет.1, к-т №2, като допълнителният е станал основен!
18126/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВЕНЕТА МИЛЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено02/02/2004Шумен"СЛАВЯНСКИ" № 72 /ДРАМ. ТЕАТЪР/
35315/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ДИМИТРИЧКА ДАВИДОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено27/03/2014ШуменПл.Освобождение № 12 -ОПТИКА "ОПТОГЛАС",
21522/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИРЕНА ГЕОРГИЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/06/2018Шумен"АНТИМ I" № 36
23228/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ТЕОДОР ГРАМАТИКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено06/02/2014Шумен"МАКЕДОНИЯ" № 24, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 6
23128/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СЪБИНКА ГРАМАТИКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"МАКЕДОНИЯ" № 24, ВХ .А, ЕТ. 2, АП. 6
35014/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИВЕЛИНА ОГНЯНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено26/01/2004Шумен"ПРЕСЛАВ" № 6
12723/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р КОСТАДИН ХУБАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/05/2011Шумен"ЦАР АСЕН І" № 3
12823/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ДАРИНА ХУБАНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено28/07/2003Шумен"ЦАР АСЕН I" № 3
12916/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЯНИ СТЕФАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/02/2004ШуменК-Т В ГР.ПОЛИКЛИНИКА-403
3502/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/04/2006Шумен"ПРЕСЛАВ" № 92, К-Т В МЦ "ВЕСТА"
3407/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ25/01/350999Д-Р ВАЛЕНТИН СЕМКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено30/05/2012Шумен"Л. КАРАВЕЛОВ" №12
18025/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЖИВКО БОЗОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено06/11/2005Шумен"РУЖА ТЕНЕВА-СЕВЕРИНА" № 13, ВХ.Б, АП.7
13929/11/1999"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ГАНКА ЛАЗАРОВА" ЕООДУЛ. "Н.КОПЕРНИК" № 6, ГР. ШУМЕН01/12/554410Д-Р ГАНКА ЛАЗАРОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"НИКОЛАЙ КОПЕРНИК" № 6
13029/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ21/04/350989Д-Р ПЕНКА ЧОБАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено06/02/2006Шумен"ЦАР ПЕТЪР" № 1-А
13224/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/07/2006ШуменОРБК-ОНКОПОЛИКЛИНИКА К-Т
34621/03/2000ЕТ "ВИТА КОР - Д-Р ЛИЛЯНА ТОНЕВА"УЛ. "ВЛ. ВЪСТАНИЕ" № 24, ВХ. 6, ЕТ. 7, АП. 12514/07/351207Д-Р ЛИЛЯНА ТОНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/01/2006Шумен"МАРИЦА" 26, ВХ. в, ЕТ. 8, АПР.20
13302/12/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВЕЛЧО РАДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено09/03/2004Шумен"СЪЕДИНЕНИЕ" № 86, ВХ.А
34515/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИВАН ЦВЕТКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено16/05/2018Шумен"В.ДРУМЕВ" № 17
34413/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р АСЯ ЛЕВАКОВА"БУЛ. "В.ПРЕСЛАВ" № 9, ВХ. Б, АП. 28, ГР. ШУМЕН06/11/349826Д-Р АСЯ ЛЕВАКОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено12/12/2008ШуменБУЛ. "В.ПРЕСЛАВ" № 9,ВХ. Б, АП. 28
16406/01/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ТОДОРОВ 47" ЕООДУЛ. "Ф.ЕНГЕЛС" № 1, ШУМЕН-629/07/555081Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/06/2015Шуменул. «Цар Освободител» № 100, ет. 3, к-т № 338 и № 339 - гипсовъчна
17825/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ14/02/351058Д-Р КРАСИМИР БОЗОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 15
17728/01/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПАЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СЛАВЧО НИКОЛАЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено13/08/2004Шумен"ИНДУСТРИАЛНА" № 2 - "МЕБЕЛ - ДЖЕН"
28509/08/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ДОБРИ ПАНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено12/03/2003Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
12517/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ13/01/351035Д-Р ГЕОРГИ БЕШОВСКИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/06/2018Велики Преслав"Й.ГОСПОДИНОВ" 3 - А, ЕТ.1
1303/11/1999ЕТ "Д-Р РАДИ РАДЕВ"УЛ. "Р.ДАСКАЛОВ" № 1-В, ГР. В.ПРЕСЛАВ25/03/350986Д-Р РАДИ РАДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/07/2006Велики Преслав"Р.ДАСКАЛОВ" № 1-В
70127/01/2006АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ25/01/350999Д-Р ВАЛЕНТИН СЕМКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено30/05/2012Шумен"Л. КАРАВЕЛОВ" №12
7404/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р САША ТОДОРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/01/2003Шумен"СТРАХИЛ ВОЙВОДА" № 6
71618/09/2006ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р ПЕТИНКА АТАНАСОВА"ул. "Презвитер Григорий" № 10, вх. Б, ап. 324/05/350998Д-Р ПЕТИНКА АТАНАСОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено18/06/2007ШуменУЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №1, ЕТ.3, К-Т №17
7104/11/1999ЕТ "МАРГАРИТА СТАНЧЕВА""Н. РИЛСКИ" № 13, ВХ. В, ЕТ. 4, АП. 3730/03/350987Д-Р МАРГАРИТА СТАНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено07/05/2003Велики ПреславК-Т ОБЩИНСКА БОЛНИЦА
70720/04/2006АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА01/07/351059Д-Р ДОШО ПЕТКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено26/03/2014Шуменул. "Индустриална" № 11, "Н и Е - 03"
70624/03/2006"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МУЛТИМЕД" ООД23/03/351184Д-Р СТЕФАНКА МАРИНОВА д-р Красимир Неделчев Минчев, д-р Румяна Константинова Попова, д-р Румяна Тодорова Минчева, д-р Стефан Милков Попов, д-р Стефанка Венелинова Маринова, д-р Христо Господинов Мариновосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено22/06/2018Шуменпл. "Възраждане4 №1, ет. 1, к-ти №№2, 3, 4А и 5 и манипулационна
70506/03/2006"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ВИТА КОР - Д-Р. ЛИЛЯНА ТОНЕВА" ЕООДул. "Вл. Въстание" № 24, вх. Е, ет. 4, ап. 12528/11/351206Д-Р ЛИЛЯНА ТОНЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" № 1, ет. 3, к-т № 14
71922/12/2006"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЗДРАВЕ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Цар Освободител" № 1407/10/351322Д-Р АЛБЕНА ПАСКАЛЕВАосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменпл. "Възраждане" № 1, ет. 3, к-т 6
70227/01/2006ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БИСЕР МИТЕВ"Ул. "Драгоман" №8, Шумен10/11/351177Д-Р БИСЕР МИТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "В. Априлов" №63, "МЦ-МБАЛ-Шумен" ЕООД, етаж 2,к-т №10
7204/11/1999ЕООД "ДОКТОР ИВАЙЛО ПЕТРОВ""МАКЕДОНИЯ" № 12,ВХ. В,ЕТ. 1, АП. 18, ГР. ШУМЕН28/11/351171Д-Р ИВАЙЛО ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"МАКЕДОНИЯ" № 12, ВХ. В, ЕТ 1,АП. 18
70027/01/2006"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р М. ГЕОРГИЕВ" ЕООДул. "Васил Левски" №32, гр. Шумен19/04/555229Д-Р МОМЧИЛ АТАНАСОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Христо Ботев" №22, к-ти №16
725/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РОСИЦА ТЕЛБИЗОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/01/2005Шумен"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 14, ВХ. А-ПАРТЕР
69818/01/2006ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ - Д-Р АЛЕКСЕЙ МОКАНОВ"18/06/351284Д-Р АЛЕКСЕЙ МОКАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. „Цар Освободител” № 86, ет.1, ап. 1, МЦ „Д-р Николови” ООД – кабинет № 3 и манипулационна № 2ул. „Цар Освободител” № 86, ет.1, ап. 1, МЦ „Д-р Николови” ООД – кабинет № 3 и манипулационна № 2
69711/01/2006"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р ДИМИТРОВИ"19/01/351245Д-Р СТЕФАН ДИМИТРОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" 12
6904/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВАЛЕНТИН ЙОТОВ -МЕДИКУС""Н.РИЛСКИ" № 18, ВХ. А, АП, ГР. В.ПРЕСЛАВ 613/02/350984Д-Р ВАЛЕНТИН ЙОТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено14/12/2011Велики Преславул. “Любен Каравелов” № 51 А, ет. 2, к-т №1
68314/04/2005АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКАД-Р ИВАН НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено27/07/2006Шуменул. "Васил Друмев" № 17, к-т № 1
70330/01/2006ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЕРДИНЧ БЪЧАКОВ"26/12/351278Д-Р ЕРДИНЧ БЪЧАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено11/05/2009Нови пазарХРИСТО БОТЕВ №22, ЕТ.2, К-Т 28 И МАНИПУЛАЦИОННА
7304/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТАТЯНА ИВАНОВА - НЕВРОЧЕК""ВОЙВОДА" № 2, ГР. ШУМЕН22/06/351173Д-Р ТАТЯНА ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/05/2018Шумен"ВОЙВОДА" № 2
60004/07/2002"МЦ - МБАЛ - ШУМЕН" ЕООДУЛ."В.АПРИЛОВ" № 63, ГР. ШУМЕН09/07/351146Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменул. "В. Априлов" № 63ет. 1, к-т №1-инф. б-ти; ет. 1, к-т №7-УНГ; ет. 2, к-т №12-дет. б-ти
73829/11/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - АЛБА ДЕНТАЛ" ООДул. "Христо Смирненски" № 1, ет. 2, ап. 916/06/351353Д-Р АСЯ БАЙЧЕВА д-р Лидия Димитрова Ненчева - ИвановаОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено31/01/2011Шуменпл. "Възраждане" № 1, ет. 3, к-т 8
73601/11/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГЕОРГИЕВА - ОПТИК" ЕООДбул. "Славянски" № 5, вх. 4, ет. 3, ап. 4507/01/553383Д-Р ДАРИНКА ГЕОРГИЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "възраждане" №1, ет. 3, к-т №4 и манипулационна к-т №3
73515/10/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕД. ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЕМИЛИЯ КИРЯЗОВА" ЕООД06/09/554495Д-Р ЕМИЛИЯ КИРЯЗОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Кирил и Методий" № 52
73409/10/2007ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РАЙНА ИВАНОВА"ул. "Гео Милев" № 1303/08/351003Д-Р РАЙНА ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Гео Милев" № 13
73303/09/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - ВАДЕНА" ООДул. "Граф Игнатиев" № 1322/06/351346Д-Р НАЙДЕН ИСКРОВ Д-Р ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА ИСКРОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Граф Игнатиев" № 13
71723/10/2006АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩ - ИНД. ПРАКТИКА24/08/351010Д-Р МИЛЕНА КОВАЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено10/01/2010Шуменул. "Съединение" № 43, ет. 2, к-т № 1
73015/08/2007ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ”ул. "Хан Омуртаг" № 527/10/84570Д-Р ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Хан Омуртаг" № 5
6810/01/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ГАЛИНА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/08/2003Шумен"ХАН ОМУРТАГ" № 8
72919/07/2007ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЙОАННА ЕНЧЕВА"ул. "Ст. Чилингиров" № 2, вх. 1, ет. 3, ап. 915/06/351334Д-Р ЙОАННА ЕНЧЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Цар Иван Александър" № 75
72602/07/2007ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РАДОМИЛА РАДЕВА"ул. "Н. Попович" № 20, ет. 2, ап. 618/03/351279Д-Р РАДОМИЛА РАДЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Априлов" № 63, МЦ "МБАЛ - Шумен" ЕООД, ет. 2, к-т № 14
72519/06/2007ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕТИНКА АТАНАСОВА"ул. "Презвитер Григорий" № 10, вх. Б, ап. 324/05/350998Д-Р ПЕТИНКА АТАНАСОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" № 1, ет. 3, к-т № 17
72411/06/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РУМЯНА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Ал. Стамболийски" № 10, ап. 603/10/554405Д-Р РУМЯНА ВАСИЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗВелики Преславул. "Любен Каравелов" № 51 а, ет. 2, к-т № 10 "КАРДИОЛОГИЯ"
72301/03/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - БЕЛЛА ДЕНТ" ООДУЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №6, АП.5 ГР. ШУМЕН16/06/351331Д-Р БОЯН БОГДАНОВ Д-Р ДЕСИСЛАВА ЦАНКОВА МЪГЛОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.ШуменБУЛ. "РИШКИ ПРОХОД" №21, ВХ.3, ЕТ.1 ,АП.46, КАБ. №1
72214/02/2007АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА03/04/349745Д-Р РОСИЦА ТЕЛБИЗОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Левски" № 14, вх. А, партер
73229/08/2007ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА"ул. "Жечко Попов" № 19, ет. 1, ап. 316/10/351167Д-Р КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "В. Априлов" №63, "КОЦ-Шумен" ЕООД, ет. 1, к-т №6 и манипулационна
62004/03/2003ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДОБРИНКА ДИМИТРОВА - Д-Р БАЕВА"УЛ. "СОФ.ШОСЕ" № 4, ВХ. 3, ЕТ. , АП. 6913/05/351159Д-Р ДОБРИНКА БАЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ЕТ. 3, к-т № 20
64529/12/2003ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДВИДИУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РУМЕН ДОБРЕВ"УЛ. "Д-р П. БЕРОН" № 17, ГР. Н. ПАЗАР04/08/351188Д-Р РУМЕН ДОБРЕВОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/10/2016Нови пазарУЛ. "Д-Р П. БЕРОН" № 17
64324/11/2003АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕД. ПОМОЩ24/02/351188Д-Р САВА САВОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/05/2018Шумен"АНТИМ І" № 41
63604/06/2003 АМБ.СПЕЦ.МЕД.ПОМ.- ИНД.ПРАКТ.Д-Р ЕМИЛИЯ КИРЯЗОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено10/10/2007Шумен"К.МЕТОДИЙ" № 52
63028/04/2003"МЦ МБАЛ "Д-Р БЕРОВ"- ЕООДУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 22, ІІБЛОК, ІV ЕТАЖ, ГР. Н. ПАЗАР01/04/351173Д-Р МИЛЧО МАВРОДИНОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено01/01/2006Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ " № 22, ІІ БЛОК, ІV ЕТАЖ /БИВШЕ ДО/
38927/03/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СНЕЖАНА ЖЕЛЕЗОВА"УЛ. "Ч.ВОЙВОДА" №5, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 26, ГР. НОВИ ПАЗАР05/04/350990Д-Р СНЕЖАНА ЖЕЛЕЗОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/11/2006Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" № 22, К-т 17 и каб. 18
62431/03/2003МЦ "ЕЛИТ" ЕООДУЛ. "П.ВОЛОВ" № 1022/08/351143Д-Р ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменул."П.ВОЛОВ" № 10, к-т №1-функционален; к-т №2-кардиологичен; к-т №3-кардиологичен; к-т №4-заседателна зала; к-т №5-офис; к-т №6-кардиологичен; к-т №7-функционален
68231/03/2005АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКАД-Р КРАСИМИР ВЛАДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/06/2012Шуменул. Васил Априлов № 63, к-т Хирургичен в ПДКО на "МДОЗС - Шумен" ЕООД
62106/03/2003ЕТ "Д-Р ИВЕЛИН ХРИСТОВ" УЛ." Ч.СТЕНА" № 22, БЛ. 2, ВХ. 1, АП. 16, ГР. ШУМЕН14/07/351008Д-Р ИВЕЛИН ХРИСТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ТОТЛЕБЕН" № 1
64815/01/2004АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩ07/10/351191Д-Р ГЕОРГИ ПЕНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/06/2018Шумен"СТРАХИЛ ВОЙВОДА" № 6
61519/12/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ21/02/351161Д-Р МИЛЕНА ЧЕРГОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/05/2012Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 100
61412/12/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА30/11/351963Д-Р АНЕЛИ СУЛТАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/06/2018Шумен"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" № 74
61101/11/2002ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА"УЛ. "Ж.ПОПОВ" № 19, ЕТ. 1, АП. 3, ГР. ШУМЕН16/10/351167Д-Р КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено28/08/2007Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 86, АП. 1
60526/07/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АНДРЕАН ПЕТКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено10/02/2003Шумен"В. ДРУМЕВ " №17
60317/06/2002ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ДЕЧА СТАНЧЕВА"УЛ. "К.МЕТОДИЙ" № 22, ЕТ. 3, АП. 6, ГР. ШУМЕН06/06/351172Д-Р ДЕЧА СТАНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ет. 3, к-т 13
60104/06/2002ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ПЛАМЕН НЕНКИН" УЛ. "Н.ГЕРОВ" № 1, ГР. ШУМЕН03/08/351014Д-Р ПЛАМЕН НЕНКИН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗТимарево"БЪЛГАРИЯ" № 16
62319/03/2003АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩД-Р МОНИКА ПОМАКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/05/2018Шумен"ЛОЗЕНГРАД" № 1-а
66505/08/2004АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩ11/07/351209Д-Р СИВИЛИЯН СТОЙЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Априлов" № 63, МЦ МБАЛ, ет. 2, к-т № 18
74014/12/2007“АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ГРУПОВА ПРАКТИКА – РАДУЛОВИ” ООДпл. „Възраждане” № 1, ет. 2, к-т № 226/06/351355Д-Р РАДОСТИН РАДУЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменпл. „Възраждане” № 1, ет. 2, к-т № 2
67811/02/2005АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩ - ИНД. ПРАКТИКА25/01/351224Д-Р КОРНЕЛИЯ НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/05/2018Шуменул. Васил Априлов № 63, "СБАЛПФЗ" ООД, ет.1, к-т № 126 и манипулационна
67711/02/2005ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВЕСЕЛИН КОЙНОВ"03/12/2293698Д-Р ВЕСЕЛИН КОЙНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено28/11/2016Шуменул. Васил Априлов № 63
67504/02/2005ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИКА - Д-Р ОЛГА АНГЕЛОВА"гр. Шумен, ул. Драгоман 823/03/349669Д-Р ОЛГА АНГЕЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено27/05/2016Шуменбул. "Славянски" 72
67403/02/2005"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДОКТОР ДОЙЧИН ДОЙЧИНОВ - ЕНДОКРИНОЛОГ" ЕООДГР. Шумен, ул. "Презвитер Григорий" №10, вх. Б, ет. 4, ап. 819/04/554472Д-Р ДОЙЧИН ДОЙЧИНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 1, к-т №2
67028/10/2004АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩУЛ. "ПЕТЪР ДЕЛЯН" № 11, ЕТ.2, К-Т №218/12/351214Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/08/2007Шумен"ПЕТЪР ДЕЛЯН" №11, ЕТ.1, К-Т №1
64607/01/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТОНИ ТОНЕВ - УРОМЕД"УЛ. "ХРИСТО ГЕНЧЕВ" № 1, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 9, ГР. ШУМЕН27/07/351190Д-Р ТОНИ ТОНЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 2, к-т №16
66618/08/2004 АМБ.СПЕЦ.МЕД.ПОМ.- ИНД.ПРАКТ.Д-Р ПЕТЪР НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено27/03/2006ШуменАНТИМ I №41
64708/01/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕД. ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - РАЙНА ИВАНОВА"ул. "Гео Милев" № 1303/08/351003Д-Р РАЙНА ГЕНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено08/10/2007Шумен"ГЕО МИЛЕВ" № 13
66208/07/2004АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩД-Р ЖИВКА СТЕФАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2005ШуменБУЛ. "МАДАРА" № 3, К-Т № 41
6604/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МАРИЯ ВЪРБАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено16/03/2004Шумен"ВОЙВОДА" № 2
65604/05/2004ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СТИЛИЯН МАДЖАРОВ" ГР. НОВИ ПАЗАР, ул. БУЗЛУДЖА 1705/09/351200Д-Р СТИЛИЯН МАДЖАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗНови пазар"БУЗЛУДЖА" № 17
65119/03/2004АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕД. ПОМОЩ28/01/351037Д-Р МИЛЧО ВАНЧИКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/03/2015Шумен"В. ДРУМЕВ" № 17
65001/03/2004АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩ04/07/351196Д-Р СТАЙКО РАДУНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено26/11/2012Шумен"ДРАГОМАН" № 26-А
64917/02/2004АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩ15/03/351204Д-Р ДОЛЯ НЕЙКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/03/2008Шумен"ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" № 12, ЕТ. І
68124/03/2005"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ШУМЕН" ЕООД11/10/4443Д-Р КРАСИМИР ХЛЕБАРОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено01/04/2007Шуменул. "Преслав" № 6
6710/01/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/08/2003Шумен"ХАН ОМУРТАГ" № 8
8205/11/1999ЕТ "Д-Р МИЛЕНА ДОБРЕВА"УЛ. "С. РУМЯНЦЕВ" № 12, ГР. В.ПРЕСЛАВ15/01/350989Д-Р МИЛЕНА ДОБРЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/04/2002Велики Преслав"Л.КАРАВЕЛОВ" № 51
73907/12/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-р ЧОБАНОВ" ЕООД03/03/557345Д-Р НИКОЛАЙ ЧОБАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗВелики Преславул. "Раковска" №2, к-т №10 и манипулационна
83618/10/2017ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р МАРГАРИТА СТАНЧЕВА"гр. Нови пазар, ул. "Хр. Ботев" №2219/02/562413Д-Р МАРГАРИТА СТАНЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Хр. Ботев" №22, ет. 2, к-т №23 и манипулационна
83205/04/2017"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ГРУПОВА ПРАКТИКА ВИТАЛ-88" ООДгр. Шумен, ул. "Вардар" №2102/06/561856Д-Р СОНЯ ЛОЗЕВА Йоана Михайлова Лозева, Михаил Петров Лозев, Соня Спасова ЛозеваОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменстомат. к-т в кино "Херсон"
8305/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ""АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 41, ЕТ. , АП. 8, ГР. В.ПРЕСЛАВ06/12/350986Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗВелики Преславул. "Раковска" №2, к-т №13 и к.т №14-манипулационна
82909/11/2016АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАРАН МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКАгр. Шумен, ул. "Кирил и Методий" №70, ет. 3, ап. 801/07/17267622Д-Р МИЛЕНА КОВАЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Черешово топче" №3, к-т №2 и манипулационна физ. Лице
82318/12/2015"АМБУЛАТОРИЯ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ-Д-Р СТОЯН ТОДОРОВ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Беласица" №9, ап. 116/07/559934Д-Р СТОЯН ТОДОРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Беласица" №9, ап. 1
84003/04/2018АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКАгр. Шумен, ул. "Васил Априлов" №61, вх. 219/12/19181236Д-Р ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Априлов" №61, вх. 2, ет. 1 физическо лице
82021/11/2014"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р НИКОЛАЙ Б. НИКОЛОВ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Софийско шосе" №3, ет. 8, ап. 3520/06/558450Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 1, к-т №6 и манипулационна
84103/04/2018АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКАгр. Шумен, ул. "София" №18, ап. 818/08/20000144Д-Р МИЛЕН ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Априлов" №61, вх. Б, ет.1 физическо лице
81912/11/2014АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКАгр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №14, ет. 13, ап. 8819/12/351201Д-Р ЖИВКА СТЕФАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменбул. "Славянски" №5, вх. Б, ап. 20
81429/01/2014"ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОКТОР ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Македония" №6, вх. 2, ет. 2, ап. 526/02/557386Д-Р ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Съединение" №41, к-т №2 и к-т №3-манипулационна
81221/01/2014"АМБУЛАТОРНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВИЧЕВА" ЕООДгр. Шумен, ж.к. Херсон, бл. 6, ет. 2, ап. 924/01/555898Д-Р ПАРАШКЕВА ВИЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 2, к-т №19, ет. 3, к-т №2-манипулационна
81110/12/2013"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - ДОКТОР БАЕВИ" ООДгр. Шумен, ул. "Македония" №304/11/557125Д-Р ЕЛКА БАЕВА Атанас Великов БаевОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Македония" №3
8105/11/1999ЕТ "Д-Р ЙОВЧО ДОБРЕВ"С.РУМЯНЦЕВ № 12, ГР. В. ПРЕСЛАВ04/11/350985Д-Р ЙОВЧО ДОБРЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено10/12/2002Велики Преслав"Л.КАРАВЕЛОВ" - 51
80528/02/2013"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ОНКОЛОГИЯ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Васил Априлов" №6324/06/555443Д-Р СОТИР КАРАНИКОЛОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменгр. Шумен, ул. "В. Априлов" №63
82217/12/2015"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНДИВИДУАЛНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ - Д-Р ВЯРА СИМЕОНОВА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Добруджа" №21, вх. 2, ет. 8, ап. 4719/10/559912Д-Р ВЯРА СИМЕОНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "В. Априлов" №63, "КОЦ-Шумен" ЕООД в сградата на ОПЕКОЗ, к-т №1 и манипулационна №2
8705/11/1999ЕТ "МАДЛЕНА ИСОВА"УЛ. "ЦАР АСЕН" № 67, ЕТ. 1, ГР. Н.ПАЗАР16/09/350988Д-Р МАДЛЕНА ИСОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/10/2016Нови пазар"ЦАР АСЕН" № 67, ЕТ. 1
9408/11/1999"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГАЛИНА ЖЕЛЕЗОВА-МАРИНОВА" ЕООДгр. Шумен, пл. "Възраждане" №1, ет. 3, к-т №702/12/555239Д-Р ГАЛИНА МАРИНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. Възраждане" № 1, ет. 3, к-т № 7
9308/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ21/08/351135Д-Р СТЕФАН СТОЙНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено10/02/2015ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ЕТ. 3, К-т 6
9208/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МИТКО МИТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/10/2011Върбицаул. "П. Зл. Груев" № 15, поликлиника ет. 2
9108/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНД.ПРАКТИКА ЗА СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩ-МЕДИКА - Д-Р ОЛГА АНГЕЛОВА"УЛ. "ДРАГОМАН" № 8, ВХ. 3, АП. 323/03/349669Д-Р ОЛГА АНГЕЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено07/07/2004Шумен"ДРАГОМАН" № 8 ,ВХ.3, АП.3
9008/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БИСЕР МИТЕВ"УЛ. "ДРАГОМАН" № 8, ВХ. 3, АП. 3, ГР. ШУМЕН10/11/351177Д-Р БИСЕР МИТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/01/2015Шуменул. "В. Априлов" № 63, "МЦ-МБАЛ-Шумен" ЕООД, етаж 1, к-т 2 ул. ""В. Априлов"" № 63- МЦ-МБАЛ, к-т 10 и манипулационна
903/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено07/11/2000Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 12
8405/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено06/04/2006ШуменТПК "ЕДИНСТВО"-ЗДР.ПУНКТ
8805/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГАЛИНА ХРИСТОВА"УЛ. "ХР.СМИРНЕНСКИ" № 13, ГР. НОВИ ПАЗАР24/11/350985Д-Р ГАЛИНА ХРИСТОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗНови пазар"ХР.СМИРНЕНСКИ" № 13
80231/01/2013"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА БОРИСОВ И АНДРЕЕВА" ООДгр. Варна, р-н Младост, ул. "Топола" №6, ет. 3, ап. 1101/11/556036Д-Р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВАд-р Борис Янков БорисовОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Стара планина" №5
8605/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕНКА БОЯДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/11/2012ШуменК-Т ДЕТСКА ПОЛИКЛИНИКА
85326/02/2019"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р АНИТА ИВОВА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Васил Априлов" №3, вх. 2, ет. 4, ап. 3306/06/564548Д-Р АНИТА ИВОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Априлов" №63, КОЦ-Шумен, в сградата на ОПЕКОЗ, к-т №5 и манипулационна
8508/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ГАЛИНА ТАШКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 8, ВХ.А, АП.2
84630/07/2018"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ЕрАМЕД" ЕООДгр. Шумен, ул. "В. Априлов" №63, вх.3, ет. 3, ап. 5426/01/563644Д-Р ЕРДИНЧ АХМЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "В. Априлов" №63, КОЦ-Шумен, сградата на ОПЕКОЗ, к-т №4-прегледен, к-т №3-манипулационна
84330/04/2018АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КАРДИОЛОГИЯ-Д-Р СОНЯ ДЖУРОВА-СТОЙНЕВАгр. Ямбол, ул. "Антим Първи" №15, ет. 3, ап. 720/08/20840740Д-Р СОНЯ ДЖУРОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Съединение" №41, ет. 1, к-т 2 и манипулационна
84203/04/2018АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКАгр. Шумен, ул. "Васил Априлов" №70, вх. 1, ет. 2, ап. 409/07/19471199Д-Р ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Априлов"№61, вх. 2, ет. 1 физическо лице
8908/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КИРИЛ ПЕТРОВ"УЛ. "К.МЕТОДИЙ" № 52, АП. 9, ГР. ШУМЕН31/10/351167Д-Р КИРИЛ ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено09/12/2013ШуменПЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 1,/кино Херсон/
7501/02/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА29/06/351041Д-Р ЕЛКА ТАРАШЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"СЕЛИОЛУ" №25
7704/11/1999"ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР С ЛЕГЛОВА БАЗА ВЕСТА" ЕООД01/02/349809Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЕЛИКОВА осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменгр. Шумен, ул. "Преслав"" №92
76023/06/2009ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р ЯНЕВА-РУМЯНА ЖЕЛЕВА"гр. Шумен, ул. "Пенчо Славейков" №1225/05/551295Д-Р РУМЯНА ЖЕЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Пенчо Славейков" №12, к-т №3
7604/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЧАВДАР КРЪСТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/03/2006ШуменК-Т В ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА, № 237
75705/06/2009"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА СИ-ДЕНТ" ООДгр. Велики Преслав, ул. "Й.Господинов" №702/07/351342Д-Р СТАНЧО СТАНЧЕВ д-р Илка Петрова ЯковаОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Велики Преславул. "Й. Господинов" №7
75618/05/2009ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА- Д-Р ЕРДИНЧ БЪЧАКОВ"ГР. НОВИ ПАЗАР, УЛ. "БАЧО КИРО"№2, ВХ.2, ЕТ.3, АП.2424/12/351278Д-Р ЕРДИНЧ БЪЧАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗНови пазарУЛ. "ХР. БОТЕВ" №22, ЕТ.2, К-Т №28 И МАНИПУЛАЦИОННА
75420/01/2009ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРЧО КОСТОВ"ул. "Панайот Волов" №14, гр. Велики Преслав12/03/350987Д-Р МАРЧО КОСТОВОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено10/07/2015Велики Преславул. "Любен Каравелов" №51А, ет.2, к-т 13
80422/02/2013"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ДЕТЕЛИН ДИМОВ - КАРДИОЛОГ" ЕООДгр. Шумен, ул. "В. Левски" №29, вх. Б, ет. 2, ап. 1912/05/556180Д-Р ДЕТЕЛИН ДИМОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменгр. Шумен, пл. "Възраждане" №, ет. 2, к-т №16
75008/08/2008ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КАТЕРИНА НИКОЛОВА"бул. Преслав, № 38, гр. Шумен09/06/351170Д-Р КАТЕРИНА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/11/2014Велики Преславул."Любен Каравелов" № 51, ет.2, кабинет № 16 - 12 кв.м., функционално свързана очна манипулационна и общи - санитарен възел и чакалня
77909/11/2010"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЗДРАВЕ" ЕООДгр. Шумен, бул. "С. Велики" №23, ет. 3, ап. 503/08/351316Д-Р ВЕСЕЛИНКА ПЕТКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 3, к-т №22
74814/04/2008"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОЛИГЕНА 2007" ООДж.к. ЗАПАД, бл. 20, вх.А, ап.12, гр. ТЪРГОВИЩЕ21/06/549613Д-Р ДОБРИН ПАПУРОВ Анка Петрова Атанасова, Д-Р ДОБРИН ХРИСТОВ ПАПУРОВ, Йорданка Атанасова Такороваосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено12/02/2013Шуменул. "Тракия" №16, к-ти №1 и №2
74703/04/2008”АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СЕМКОВА - ШУМЕН” ЕООДул. Тодор Петров №803/01/351190Д-Р ИВАНИЧКА СЕМКОВАосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменул. „Любен Каравелов” № 12, к-ти №1, 2 3, 4, 5, №1а – манипулационна, 5а-манипулационна
74610/03/2008ЕТ “Д-Р ХАМДИ АВДЖЪ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО НЕРВНИ БОЕСТИул. "Васил Левски" №15, гр. Нови пазар14/11/549518Д-Р ХАМДИ АВДЖЪ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Христо Ботев" № 22, ет. 2, каб. 22
74504/03/2008"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - АГ - Д-Р ДОЛЯ НЕЙКОВА" ЕООДул. "П. Славейков" № 12, ет. 1, к-т №223/02/554266Д-Р ДОЛЯ НЕЙКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "П. Славейков" № 12, ет. 1, ап. 2
74429/01/2008АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА04/09/14258698Д-Р ГИНКА ИВАНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Друмев" № 24
74310/01/2008ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ МИНОРТО - Д-Р ВИКТОР МИНЧЕВ"ул. "Софийско шосе" № 6, ЕТ. 6, АП. 2720/06/351358Д-Р ВИКТОР МИНЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/11/2014Шуменбул. "Симеон Велики" № 59, ет. 1, к-т 2
75327/11/2008"ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ДЕНТСМАЙЛ" ООДУЛ. "ДЕДЕ АГАЧ" №8, ВХ.1, ЕТ.8, АП.9419/01/351354Д-Р ВАЛЕНТИНА ТАШЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.заличено25/03/2019ШуменУЛ. "ТРАКИЯ" №8А
79212/12/2011"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ИВЕЛИНА ОГНЯНОВА - ШУМЕН" ЕООДгр. Шумен, бул. "В. Преслав" №13, ет. 2, ап. 418/03/556013Д-Р ИВЕЛИНА ОГНЯНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменгр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №100, ет. 1, к-т №120
62804/04/2003ЕТ "Д-Р БОЖИДАР УЗУНОВ"УЛ. "К.ПРЕСЛАВСКИ" № 9-А,ЕТ. 2,АП. 4, ГР. ШУМЕН13/02/351171Д-Р БОЖИДАР УЗУНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено27/03/2006Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, к-т 221
80131/01/2013"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА МИР ДЕНТ" ООДгр. Варна, р-н Одесос, ул. "Пирин" №3013/06/555525Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕДОВ д-р Райме Осман ИдризОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "В. Априлов" №47
80012/12/2012"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДОКТОР КРАСИМИР ХЛЕБАРОВ - ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА" ЕООДул. "Петра" №10, ап. 622/10/555916Д-Р КРАСИМИР ХЛЕБАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/05/2018Шуменул. "Л. Каравелов" №44
8008/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МАЯ АЛЕКСИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/01/2003ШуменК-Т В ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА
825/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ22/01/351132Д-Р ИВАН ДОНЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/11/2012Шумен"ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 17, ЕТ.4
79927/11/2012"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЕНВИЗИЯ" ООДул. "Нанчо Попович" №1509/06/553357Д-Р РОСИЦА ЕНЧЕВА д-р Дамян Добромиров Енчев, д-р Росица Железова ЕнчеваОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "П. Волов" №42
77318/01/2010"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - ДОКТОР ВЕЛИКОВИ" ООДул. "Жечко Попов" №16, ет. 2, ап. 221/02/552190Д-Р ЙОРДАН ВЕЛИКОВИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменпл. "Възраждане" №1, ет. 2, к-т 1
79528/02/2012"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ Д-Р РАЛИЦА НЕЙКОВА МАРИНОВА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №10811/08/564471Д-Р РАЛИЦА НЕЙКОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменУЛ. "Цар Освободител" №108
77805/11/2010"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВЪЛЕВА" ЕООДПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №1, ЕТ. 1, К-Т №307/07/558526Д-Р ИЛИЯНА ВЪЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, ет. 1, к-т №3
79005/07/2011"ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Х. Ангелов" №304/12/553743Д-Р СВЕТЛА АРНАУДОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Петър Делян" №11А, ет. 3, к-т №1 и манипулационна
7904/11/1999ЕТ "КРАСИМИР СИМЕОНОВ""МИЗИЯ" № 6, ВХ. 1, АП. 226/07/350988Д-Р КРАСИМИР СИМЕОНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено31/12/2003Шумен"МИЗИЯ" № 6
78823/03/2011ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ"гр. Велики Преслав, ул. "Хр. Смирненски" №901/08/350983Д-Р ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗВелики Преславул. "Раковска" №2, к-т №9 и к-т №14-манипулационна
78103/12/2010"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - БРАЙТ ДЕНТ" ООДгр. Шумен, ул. "Битоля" №5, ет. 4, ап.1829/01/552334Д-Р КАЛИН НИКОЛОВ д-р Иво Илиев ДжамбазовОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНАПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗ.Шуменул. "Цар Ослободител" №14, к-т №7
78031/01/2011"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДАРИНА КЕРЕКОВСКА" ЕООДгр. Шумен, ул. "София" №21, ет. 4, ап. 828/10/553322Д-Р ДАРИНА КЕРЕКОВСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" №1, к-т №15 и №16
7804/11/1999ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СТОЯНКА ПЕНЕВА""В. АПРИЛОВ" № 72,ВХ. А,АП.10, ГР. ШУМЕН08/08/351169Д-Р СТОЯНКА ПЕНЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/06/2010Шумен"В.АПРИЛОВ" № 72, ВХ. А, АП. 11
80319/02/2013"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АНЮТА ИВАНОВА" ЕООДгр. Шумен, ул. "Р. Попов" №7, ет. 217/05/556034Д-Р АНЮТА ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменгр. Шумен, ул. "Л. Каравелов" №12, к-т №2 и манипулационна
79819/07/2012"МИЛОСЪРДИЕ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Граф Игнатиев" №2126/11/351033Д-Р ПЕТКО ЗАГОРЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Граф Игнатиев" 021
45927/06/2000ЕТ “АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р СТЕФЧО МИРЧЕВ”УЛ. "ПЛИСКА" № 2, АП. 2309/06/351089Д-Р СТЕФЧО МИРЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, к-т 100
44313/06/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЯНКА ДИМИТРОВА" УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 7, ГР. НОВИ ПАЗАР30/06/351025Д-Р ЯНКА ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗНови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" № 22,К-Т 19 и 20
4702/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АВРАМ СВИНАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено28/07/2003Шумен"ХАН АСПАРУХ" № 11, ЕТ.3
46824/07/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩД-Р ПАВЛИНКА АЛЕКСИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено27/07/2000Шумен"ДРАГОМАН" № 8, ВХ. 3, АП. 3
46717/07/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РАДКО ПЕТРУНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/03/2004ШуменК-Т В ЧИТ."СТ.ЧИЛИНГИРОВ"
46617/07/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р БИСЕРКА ИЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/03/2006Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 147
46403/07/2000ЕООД "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"УЛ. "Л.КАРАВЕЛОВ" № 5122/05/351015Д-Р МАРЧО КОСТОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено03/06/2011Велики Преслав"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 51, ет. 2, к-ти №№11, 12, 13, 14 и 15
47102/08/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЗОРКА ИСАЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/02/2004Шумен"П.ВОЛОВ" № 10-МЦ "ЕЛИТ" ООД
4602/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003Шумен"П.ВОЛОВ" № 10
47226/07/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РУМЕН ФРАНЦОВ Пенка Величкова ПенковаОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено07/11/2000Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 12
45826/06/2000ЕТ "АПМП - СТЕФКА БЕРОВА"УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" № 19, ВЕНЕЦ24/10/351027Д-Р СТЕФКА БЕРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено16/08/2000Венецс.ЧЕРНОГЛАВЦИ
45620/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРИНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЕРДИНЧ БЪЧАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/05/2002Нови пазарАПЗЗ
45321/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МАРИЯ ИЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1-ПФДПО
45221/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р КРЕМЕН КАЛЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003Шумен "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1-ПФДПО
4502/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ31/10/351036Д-Р ЛЮДМИЛ ЦОНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/10/2007Шумен"СЛАВЯНСКИ" № 24, ЕТ.1, СТ.14
503/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ25/03/349759Д-Р ИВАНКА ВЛАДЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/05/2018Шумен"ПРЕСЛАВ" № 1, ВХ. Д, АП. З5
46128/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕД.ПОМОЩД-Р ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/11/2012ШуменК-Т ОНКОПОЛИКЛИНИКА
48220/09/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СВЕТЛАНА СИМЕОНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено06/11/2003ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ЕТ. ІІ, К-ТИ 1 И 2
49922/11/2000МЦ "МЕДИКЪЛ ГРУП - 2000" ООД14/10/351045Д-Р САША ТОДОРОВА осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено15/02/2001Шумен"ГЕН.ДРАГОМИРОВ" 11, ВХ. 3, АПР.37
49431/10/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛ.МЧЕД.ПОМОЩД-Р СТЕФАН ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено03/11/2000Шумен"П.СЛАВЕЙКОВ" № 12
49331/10/2000Д-Р НАТАЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА - БОЯНОВАД-Р НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/08/2003Шумен"ХАН ОМУРТАГ"№ 8
49006/11/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКАД-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено16/05/2005Велики Преслав"ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ" 3
4902/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЕЛИ ШИШКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003Шумен"П.ВОЛОВ" № 10
48704/10/2000ЕТ "СТЕФАН ВЪЛЧЕВ"УЛ. "ХЕРСОН" БЛ. 14,ВХ. Б,АП. 2322/04/351036Д-Р СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003Шумен"СЛАВЯНСКИ" № 24,СТАЯ № 33
47026/07/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРИНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МИЛЧО ВАНЧИКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено07/11/2000Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 12
483021/09/2000ЕТ "ПЛАМЕН НЕНКИН"УЛ. "НАЙДЕН ГЕРОВ" № 103/08/351014Д-Р ПЛАМЕН НЕНКИН ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено07/05/2003Нови пазарАПЗЗ
44109/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/08/2002Нови пазарАПЗЗ, К-Т 26
48118/09/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИЗАБЕЛА КОЛАРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/07/2006ШуменК-Т В ПСИХОДИСПАНСЕР
625/10/1999ЕООД "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕД. ПОМОЩ Д-Р РУМЕН ЯНКОВ"УЛ. "ПЕТРА" № 37-А, ГР. ШУМЕН16/04/351169Д-Р РУМЕН ЯНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/05/2018Шумен"ПЕТРА" № 37- А
4802/11/1999"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р ДАРИНКА ДИМОВА" ЕООД02/10/559373Д-Р ДАРИНКА ДИМОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменПЛ. "ОБОРИЩЕ" 23
47824/08/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЮДЖЕЛ БАКИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/02/2004Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
47724/08/2000ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКИТКА Д-Р СТЕФАН СТЕФАНОВ" УЛ."Цар Освободител" № 99, ет 1, ап. 51, ГР. ШУМЕН29/03/351167Д-Р СТЕФАН СТЕФАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" 1, К-т 15
47623/08/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ23/01/351056Д-Р СОНЯ ВИТАНОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/06/2018ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ет. 2
125/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ31/01/349832Д-Р ВАЛЕРИЯ КАЗАНДЖИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/07/2011Шумен"ДОБРУДЖА" № 21, ВХ. 5, ЕТ. 5 , АП. 102
425/10/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МИЛЕН ЧОЛАКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено02/01/2002ШуменХР.СМИРНЕНСКИ 1
44819/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЖЕНИ НАЙДЕНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено06/11/2003Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" 22
40717/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ХРИСТО КОРМЕНСКИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено30/05/2005Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" № 22, К-Т 23
40617/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ15/03/351020Д-Р ЮЛИЯ МАРКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ "№ 47- А
40524/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МАРУСЯ КУНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено31/10/2002Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 100
40413/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ04/06/351044Д-Р ИЛИЯНКА КРЪСТЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменул. "Васил Априлов" № 63, "МЦ МБАЛ - Шумен", ЕООД, ет. 1, к-т №6
40330/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВАЛЕНТИНА МАНОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено20/09/2005Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, к-т 407
4102/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРИНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МАРИН МАРИНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003Шумен"БРЕЗНИК" № 25
4002/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ06/03/351073Д-Р ТАТЯНА ЦАНКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 20
41527/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СЕВДАЛИНА СТОЙКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/04/2006Шумен"В.ДРУМЕВ" № 17
39403/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ17/11/351025Д-Р ИВАН НЕНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено29/07/2009Шумен"СЪЕДИНЕНИЕ" № 78, ВХ.1, АП.1
39303/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р НЕЛИ НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменпл. "Възраждане" № 1, ет.2, к-т1 и 2
39204/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИВЕЛИНА РЪЦЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено05/04/2002Нови пазарК-Т В ОБЩ.ПОЛИКЛИНИКА
39130/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р НАТАША ВАСИЛЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/07/2006Шумен БУЛ. "В. ПРЕСЛАВ" № 9
39027/03/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ09/01/351279Д-Р МИЛАДИНКА НИКОЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗНови пазарул. "Христо Ботев" №22, ет.2, к-т №29
3902/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МИЛАН ПЕЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/01/2005Шумен".АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 1, ВХ. А, АП.3
40210/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РАЙНА ГЕНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003ШуменАПЗЗ-1
42929/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ПЕПА КАЛОЯНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено18/02/2009Шумен "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, ФИЛТЪР - ДП
44009/06/2000ЕТ "Д-Р ОГНЯНА БОЖИДАРОВА-"ВИКТОРИЯ""В.АПРИЛОВ" № 72, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 424/04/350987Д-Р ОГНЯНА БОЖИДАРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено03/04/2002Шумен"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 44
4402/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ10/07/349827Д-Р СТЕФАНА РАНГЕЛОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменЗДР.П.- "АВГУСТА МЕБЕЛ" АД
43808/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р КАТЯ ДИМИТРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/06/2011ШуменДКЦ- К-Т
43608/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р НИКОЛАЙ ЧОБАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003Велики Преславул. "Б. Спиров" №45, ет. 1
43513/06/2000"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-ШУМЕН" ЕООД УЛ."МАДАРА " № 3, ГР. ШУМЕН22/02/351015Д-Р ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено14/11/2007Шумен"МАДАРА" № 3 и стационар с 5 легла
43330/05/2000"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕЛИТ" ООД УЛ."П.ВОЛОВ" № 1005/05/349691Д-Р ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ д-р Валя Саздова Миладинова, д-р Ели Маринова Шишковаосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено30/03/2003Шумен"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" № 10
40917/04/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ГАЛИНА ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/01/2003Шумен"ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 21
43130/06/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ГИНКА ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/04/2006Шумен"ВОЙВОДА" № 2
48015/09/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ДИМИТЪР МИТЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/05/2002ШуменК-Т В МЦ-"IЧАГК,УЛ."АНТИМ I" 36
42823/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АЛБЕНА ПАСКАЛЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2006Шуменул. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 100, филтър (бивша ДП)
42723/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВАЛЯ СТОЙЧЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2006ШуменАПЗЗ-I,К-Т № 6
42622/05/2000ЕТ "ИМУНОВАКС - Д-Р ТЕРЕЗА ЧОЛАКОВА" УЛ. "ХАН КРУМ" № 2, АП. 16, ГР. ШУМЕН22/01/351024Д-Р ТЕРЕЗА ЧОЛАКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ВАСИЛ ДРУМЕВ" № 17
42416/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ28/12/351023Д-Р НАДЯ ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено11/11/2014Шумен"Д. ВОЙНИКОВ" № 2
42030/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СВЕТЛА АРНАУДОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено02/06/2003ШуменОНКОПОЛИКЛИНИКА-ОРБК
4202/11/1999ЕТ "Д-Р СТОЕВА - СВЕТЛА МАРИНОВА""БРЕЗНИК" № 25, ГР. ШУМЕН16/06/351170Д-Р СВЕТЛА МАРИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменбул. "Славянски" №72, ДТК "В. Друмев" №72, офис №8
43231/05/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЗЛАТКО БРАНКОВАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2006ШуменАПЗЗ I
56727/11/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ17/01/351118Д-Р ХРИСТО МАРИНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ЕТ. 2, К-Т 17
54019/04/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ18/06/351066Д-Р СИЙКА ЧЕНГЕЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено23/05/2018Шуменпл. "Възраждане" № 1, МЦ Св. Иван Рилски, ООД-сутерен, к-т № 5 и манипулационна №4
54226/04/2001ЕТ "АСМПИП Д-Р ДАНИЕЛ ЯНКОВ" ГР. ВАРНА,"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 35, ЕТ. , АП. 2,22/12/285421Д-Р ДАНИЕЛ ЯНКОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/03/2004ШуменК-Т В ХОТЕЛ "ШУМЕН"
54511/06/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИЛИЯ ИЛИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено18/11/2003ШуменК-Т В ХОТЕЛ "ШУМЕН"
55127/07/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЮЛИЯ ИЛИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено24/07/2006Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
55230/07/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРИНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СВЕТЛАНА МАРКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/05/2018Шумен"Л.КАРАВЕЛОВ" № 44
55322/08/2001"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-Д-Р НИКОЛОВИ" ООД, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 86, ЕТ.1, АП. 129/06/351071Д-Р БОРИСЛАВ НИКОЛОВ д-р Галина Рачева Николоваосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 86, ЕТ. 1, АП.1
55529/08/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р НЕДЮ НЕДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено13/09/2001Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" - 22
56105/11/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р АЛЕКСЕЙ МОКАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено11/04/2002Шумен"В.ДРУМЕВ" - 17
47915/09/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩД-Р ПАВЛИНКА АЛЕКСИЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено24/04/2003Шумен"СЛАВЯНСКИ" № 72
56205/11/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВИКТОР МИНЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено19/11/2001Шумен"В.ДРУМЕВ" - 17
56305/11/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ВЕСЕЛИН КОЙНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено01/04/2002Шумен"В.ДРУМЕВ" - 17
56408/11/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЖИВКО ПЕТКОВОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено31/10/2002ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
53514/03/2001АМБУЛТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ24/08/351061Д-Р КРУМ ЗИДАРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/05/2018Шумен"СЪЕДИНЕНИЕ" № 153
56619/11/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено21/05/2018ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
56029/10/2001"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р АТАНАСОВА-ДИМИТРОВА" ЕООДУЛ. "П.СЛАВЕЙКОВ" № 11, ГР. ШУМЕН14/09/554038Д-Р БОЖИДАРКА ДИМИТРОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100, ЕТ. 2, К-Т 201
56828/11/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МИЛЧО ПАНАЙОТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено30/11/2001ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" - 1
56907/12/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МИЛЧО ПАНАЙОТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено26/02/2002ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
57409/01/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р РУМЯНА ЦАНКОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено28/01/2003Шумен"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 1
57523/01/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ26/11/351033Д-Р ПЕТКО ЗАГОРЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 21
57706/02/2002"МЦ І - НОВИ ПАЗАР" ООД УЛ." ХРИСТО БОТЕВ" № 22, ГР. НОВИ ПАЗАР03/09/351123Д-Р ОГНЯН ИЛИЕВ д-р Ивелина Христова Ръцева, д-р Юлиян Димитров Казаковосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиНови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" № 22, ет. 2, к-ти №№ 17, 18, 33, 34, 35, 36, 38, 39
58122/02/2002ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АТАНАС ТОДОРОВ"УЛ. "В.АПРИЛОВ" № 70, ВХ. В,АП. 55, ГР. ШУМЕН23/08/351132Д-Р АТАНАС ТОДОРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен ул. "Тракия4 04, ет. 2, к-т А и манипулационна
58322/02/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩ-ИНД.ПР.Д-Р МИМА ПАПАЗОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено17/12/2012Шумен "ДРАГОМАН" № 26-А
58412/03/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ04/05/351140Д-Р НЕДЮ НЕДЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено18/07/2018Шумен"ВАСИЛ ДРУМЕВ" № 17
58725/03/2002"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ООДгр. Шумен, ул. "Граф Игнатиев" № 914/10/351045Д-Р ДАНИЕЛ ДИМОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиКаолиновоКАОЛИНОВО, ул. "Украйна" № 2
58925/03/2002МЦ "КЛИНИКА ВИКТОРИЯ " ЕООДУЛ. "Л.КАРАВЕЛОВ" № 4425/10/351140Д-Р ОГНЯНА БОЖИДАРОВА д-р Светлана Маркова Иванова, д-р Юлия Маркова Мирковаосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"Л. КАРАВЕЛОВ" № 44
59503/04/2002АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ23/09/351143Д-Р ГРОЗДАНКА ГРИГОРОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗВелики Преславул. "Раковска" №2, к-т №11
59827/05/2002ЕТ "Д-Р МИРОСЛАВ ГОСПОДИНОВ"УЛ. "ПРАВДА" № ,ЕТ. 4, АП. 11, ГР. ШУМЕН03/01/351147Д-Р МИРОСЛАВ ГОСПОДИНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено22/06/2011Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 12
56512/11/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ИВАНЕТА ХРИСТОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено15/06/2004Шумен"В. ДРУМЕВ" № 17
52729/01/2001"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СТИМА 2001 "ЕООДУЛ. "В.АПРИЛОВ" № 11-Б ГР.НОВИ ПАЗАР03/05/351054Д-Р РУМЕН ДОБРЕВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено10/10/2003Нови пазарул. "Петър Берон" № 17
52523/01/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СТОЯН ДОМУСЧИЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"ХАН АСПАРУХ" № 17
52423/01/2001АМБУТАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МАРИН СЛАВЧЕВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено30/01/2001Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 12
5102/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ01/01/351074Д-Р ИВЕЛИНА ДИНЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗШумен"МАРИЦА" 14, ВХ .4, ЕТ. 4, АП. 79
51011/12/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р МИЛЕНА СИМЕОНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено25/03/2004Шумен"ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 17
52318/01/2001ЕТ "СТЕФАН ДИМИТРОВ" УЛ. "П.СЛАВЕЙКОВ № 12, ГР. ШУМЕН22/07/350987Д-Р СТЕФАН ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено03/07/2012Шумен"П. СЛАВЕЙКОВ" № 12
52116/01/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ЙОАННА ЕНЧЕВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено28/01/2003Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
5202/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р СТЕЛА ВЕЛИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено28/01/2006Шумен"ВОЙВОДА" № 2
51212/12/2000АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ХРИСТО ХРИСТОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено02/02/2004Шумен"СЕЛИОЛУ" № 25
51313/12/2000ЕООД "МЦ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА-ШУМЕН"УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 611/10/4443Д-Р КРАСИМИР ХЛЕБАРОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено13/12/2004Шумен"ПРЕСЛАВ" № 6
53207/02/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ28/08/351027Д-Р РУМЯНА ПОПОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено31/05/2012ШуменПЛ."ГРИВИЦА"-ЧИТ "СТ.ЧИЛИНГИРОВ"
53307/02/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩД-Р ФИКРИ ЕХЛИМАНОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗзаличено04/04/2003ШуменПЛ."ГРИВИЦА"-ЧИТ. "СТ.ЧИЛИНГИРОВ"
52930/01/2001АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ26/12/351070Д-Р ТАНЯ ПЕШЛЕЕВСКА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ ЗЛЗВелики Преславгр. Велики Преслав, ул. "Раковска" №2, ет. 1, к-т №3 и манипулационна №14
49231/10/2000"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА -ЧАСТНА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА -2000" ООДУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 1217/04/351042Д-Р СВИЛЕН СТАНЧЕВ Ангелина Петкова Ценова, Милчо Иванов Ванчиков, Свилен Радославов Станчевосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 12
62602/04/2003ООД "САНУС"УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 47-А11/05/351170Д-Р СТАНИМИР СТЕФАНОВ д-р Юлия Маркова Мирковаосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено15/10/2005Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 47-А
66007/07/2004ООД "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА-"МЕДИКА""БУЛ. "СЛАВЯНСКИ" № 72, ГР. ШУМЕН30/06/351204Д-Р ОЛГА АНГЕЛОВА осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменБУЛ. "СЛАВЯНСКИ № 72", К-Т № 1 и К-Т № 5 и к-т №4-манипулационна
64408/12/2003ЕООД "СИМЕОНОВ"УЛ "МИЗИЯ" № 6, І ЕТ. АП. 1, ГР. ШУМЕН06/12/351186Д-Р КРАСИМИР СИМЕОНОВ осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"МИЗИЯ" № 6, І ЕТ, 1 АП.
77214/12/2009"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕРЕБЕЛУМ" ООДгр. Шумен, ул. "Л. Каравелов" №4411/01/552072Д-Р ОГНЯНА БОЖИДАРОВА д-р Дикран Каприел Минасяносъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено10/02/2015Шуменул. "Любен Каравелов" №44
81531/01/2014"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - ЧПК - 2014" ООДгр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №1217/03/557451Д-Р СВИЛЕН СТАНЧЕВ Ангелина Петкова Ценова, д-р Милчо Иванов Ванчиков, д-р Свилен Радославов Станчевосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШуменул. "Цар Освободител" №12
63313/05/2003"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ГРУПОВА ПРАКТИКА-ОРТОХЕЛП" ООД БУЛ. "МАДАРА" № 40, ГР. ШУМЕН03/05/351173Д-Р РУМЕН НИКОЛОВ д-р Радко Иванов Петруновосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"МАДАРА" № 40
48629/09/2000ООД "ВИКТОРИЯ-96"10/02/351012Д-Р ОГНЯНА БОЖИДАРОВА осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено25/03/2002Шумен"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 44
72811/07/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА "ЗДРАВЕ" ООДбул. "Симеон Велики" № 23, ет. 3, ап. 503/08/351316Д-Р ВЕСЕЛИНКА ПЕТКОВА д-р Емилия Здравкова Антоноваосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено17/09/2010Шуменпл. „Възраждане” № 1, ет.3, к-ти № 22 и № 18
61001/11/2002ООД "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СМП-НЕВРОН-2002"УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 114/10/351148Д-Р ЖИВКО ПЕТКОВ д-р Маруся Димитрова Куневаосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ет. 2, к-т №18
72113/02/2007"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - "ЗДРАВЕ"" ООДгр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 2303/08/351316Д-Р ВЕСЕЛИНКА ПЕТКОВА осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено05/07/2007Шуменпл. "Възраждане" № 1, ет. 3, к-т 22
59725/04/2002"ПУЛС" - ООДБУЛ."СЛАВЯНСКИ" 72, ЕТ.1, ГР. ШУМЕН16/02/351144Д-Р ПАВЛИНКА АЛЕКСИЕВА д-р Марин Георгиев Мариновосъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"СЛАВЯНСКИ" № 72 , ет. 1, офис № 5 и офис №6
43022/05/2000"СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-I-ШУМЕН" ЕООД22/10/4443Д-Р МАЛИНА МИЛЧЕВА осъществяване на първична и специализирана извънболнична дентална помощ по специалности съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗЛЗ. заличено22/11/2000Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" 1
68510/05/2005ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР “ДЕНТ – ШУМЕН” ЕООДШумен, пл. "Възраждане" № 122/10/4443Д-Р МАЛИНА МИЛЧЕВА осъществяване на първична и специализирана извънболнична дентална помощ по специалности съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗЛЗ. Шуменпл. "Възраждане" № 1, ет. 2 к-ти №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11
2702/11/1999АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ06/07/349782Д-Р ЛЮБОМИР ВИКОВ ОСЪШЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗзаличено25/11/2011Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 89
78722/03/2011"МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ДЕНТ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Хан Сабин" №418/06/351221Д-Р КАТЯ ГАНЕВАОсъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностизаличено03/01/2017Шуменул. "Антим І" №36
43431/05/2000"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-I-ШУМЕН" ЕООДУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 100,29/09/351014Д-Р МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностиШумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
81025/10/2013САМОСТОЯТЕЛНА МАНИПУЛАЦИОННА КЪМ "СМДЛ РАМУС" ООДгр. София, ул. "Ангиста" №4, ет. 3, ап. 910/08/359433Д-Р НАДЕЖДА МАРИНОВА извършване на специализирани медицински изследвания Шуменул. "В. Преслав" №109
61914/02/2003ООД "СМДЛ - БИОМЕД-2001"УЛ. "М.АНДРЕЙ" № 23, ЕТ. 2,ГР. ТЪРГОВИЩЕ11/10/345534Д-Р СТЕФКА НАНОВА Бюлент Ар, Джемал Иълмаз, Ибрахим Ар, Саид Хасанов Хрюстемовизвършване на специализирани медицински изследвания заличено01/04/2007Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
69923/01/2006"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОКАН" ЕООД22/10/351268Д-Р ПЕНКА КАЛЕВА извършване на специализирани медицински изследвания Нови пазарул. "Христо Ботев" № 22
68702/06/2005"ЛАБОКАН" ООД15/10/351046Д-Р ПЕНКА КАЛЕВА извършване на специализирани медицински изследвания заличено23/01/2006Нови пазарУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 22, партерен етаж
47524/08/2000ООД "САМОСТОЯТЕЛНА МДЛ-Д-Р БОЖИЛОВА-Д-Р ЗЛАТЕВ"УЛ. "БЕЛАСИЦА" № 2, ЕТ. 3, АП. 604/01/351030Д-Р ХЕЛИЯ БОЖИЛОВА д-р ЗЛАТКО АТАНАСОВ ЗЛАТЕВизвършване на специализирани медицински изследвания Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
55025/07/2001"МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ- Д-Р НОНЕВИ" ООДУЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 10, ЕТ.1, АП.202/06/351064Д-Р РОЗАЛИНА НОНЕВА извършване на специализирани медицински изследвания Шумен"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 22
61626/02/2003ООД "МЕДИКА ШАНС"УЛ."МАРИЦА" № 8, ЕТ. 3, ГР. ШУМЕН24/10/351156Д-Р СЕРГЕЙ НЕДЯЛКОВ Ива Лъчезарова Петрова-Андонова, Красимира Христова Цанева, Марийка Събева Илиеваизвършване на специализирани медицински изследвания заличено25/04/2008Шумен"ВАСИЛ АПРИЛОВ" № 63
49507/11/2000ООД "ЛАБОКАН" -МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯУЛ. "БУЗЛУДЖА" № 17, ГР. Н.ПАЗАР15/10/351046Д-Р ИВАНЧО КОНСТАНТИНОВ д-р Пенка Гочева Калева - Филеваизвършване на специализирани медицински изследвания заличено04/01/2005Нови пазар"ХРИСТО БОТЕВ" № 22
10415/11/1999ООД "ПЪРВА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ"УЛ. "ХЕРСОН" БЛ. 2, АП. 209/09/349796Д-Р РУМЯНА ПОПОВА д-р Румяна Тодорова Минчева, д-р Стефан Милков Попов, Красимир Тодоров Минчевизвършване на специализирани медицински изследвания Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
53131/01/2001МДЛ "ДЕНТ-ШУМЕН" ЕООДУЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 122/10/4443Д-Р МАЛИНА МИЛЧЕВА извършване на специализирани медицински изследвания заличено14/03/2005Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
75215/09/2008"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НЕДЯЛКОВ" ЕООДул. "Кольо Фичето" №6, ВХ. 2, ЕТ.3, АП. 28, гр. Шумен05/08/351235Д-Р СЕРГЕЙ НЕДЯЛКОВ извършване на специализирани медицински изследвания заличено12/07/2012Шуменул. "Хан Омуртаг" №5
59618/04/2002ООД "ДОМИ"УЛ. "Г. КИРКОВ" № 9, АП.6, ГР. ШУМЕН06/09/351064Д-Р ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА Валери Иванов Петров, Добромир Радев Стоянов извършване на специализирани медицински изследвания заличено01/10/2004Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ЕТ 2
66801/10/2004"ДОМИ-САМОСТОЯТЕЛАНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ"-ЕООДУЛ."СТАРОСЕЛКА" № 11, ГР. ШУМЕН27/02/351207Д-Р КИРИЛ ПАШОВ извършване на специализирани медицински изследвания заличено31/07/2014ШуменПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, ЕТ. 2 вписано ново удостоверение от Агенция по вписванията - Шумен № 20090917140613/17.09.2009 год.
57117/12/2001ЕООД МДЛ "ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС"УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 10016/02/351060Д-Р ЗЛАТЕЛИНА ДЖЕНДОВА извършване на специализирани медицински изследвания заличено20/04/2005Шумен"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 100
81327/01/2014"ЛАБСТИЛ - МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КЛИНИЧНИ И РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ООДгр. Омуртаг, ул. "Търновска" №2131/10/345524Д-Р НИКОЛИНКА КЪШЛОВА Виолета Иванова Григороваизвършване на специализирани медицински изследвания заличено02/02/2016Велики Преславул. "Л. Каравелов" №51
11815/11/1999ЕООД "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-СТЕДИ ДЕНТ""СВОБОДА" № - 8А16/04/351033 СТЕФАН ДИМЧЕВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено16/02/2012Шумен"СВОБОДА" № 8-А
72024/01/2007„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА – ПЕТРОВ” ЕООД18/04/351324 ПЕТЪР ПЕТРОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Нови пазарул. „Шейново” № 13А
61828/01/2003ЕООД "МТЛ ДЕНТАЛ ДИЗАЙН"УЛ. "ВЛ.ВЪСТАНИЕ" № 101, ЕТ. 206/01/351143 ИВАЙЛО ДОЧЕВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шуменул. "Цар Освободител" №120, ет. 1, ап. 3
84902/01/2019"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-ИДЕНТ" ЕООДгр. Велики Преслав, ул. "Й. Господинов" №712/04/564381 ИВИЯНА ГЕОРГИЕВА извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Велики Преслав,л. "Й. Господинов" №7
85001/02/2019"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА ДЖУЛИ ДРИЙМ ДЕНТ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Шуменска комуна" №604/04/564293 ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шуменул. "Охрид" №38
85101/02/2019"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-ДАНИК ДЕНТАЛ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Ген. Драгомиров" №48, вх. 5, ет. 3, ап. 10321/06/562731 ЙОРДАНКА ИВАНОВА извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шуменул. "Охрид" №38
39906/04/2000ЕООД "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-I-ШУМЕН" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" № 103/04/4448 ИВО ИВАНОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
852"ДЕНТАЛНО СТУДИО ВИТАЛИС-САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ООДгр. Шумен, ул. "Охрид" №3824/01/556288 КРАСИМИР НИКОЛОВ ЖЕНИ КУНЕВА НИКОЛОВАизвършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шуменул. "Охрид" 038
58821/03/2002"МТЛ ТЕО-ДЕНТ"-ЕООДУЛ. "Ф.ТОТЮ" № 707/02/351035 ТЕОДОРА ИВАНОВА извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено12/07/2012Шумен"Ф. ТОТЮ" № 7
61311/12/2002"СМТЛ - ДЕНТЕСА" ООДУЛ. "МАРИЦА" № , ЕТ. 1, АП. 207/03/351043 АНТОНИЯ МАРИНОВА Емилия Йорданова Борисова, Стела Иванова Велковаизвършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
46924/07/2000ООД "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-СИТИДЕНТ"УЛ. "Й. ГОСПОДИНОВ" № 717/04/351030 СТОЯНКА АНДРЕЕВА Ивияна Димитрова Георгиева-Ангеловаизвършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено28/12/2018Велики Преслав"Й.ГОСПОДИНОВ" № 7
61706/01/2003"МТЛ - Е. МАНЕВА" - ЕООД"16/09/351140 ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шумен"ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1
46230/06/2000ЕООД "ЕЛЕАН"УЛ. "А.СТАМБОЛИЙСКИ" № 1801/04/351029Д-Р ЕЛЕАН АНГЕЛОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено21/01/2004ВърбицаОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА - ГР. ВЪРБИЦА
44704/07/2000ЕООД "АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - 2000" УЛ."ВЕНЕЛИН" № 1105/03/351020 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено31/07/2014Нови пазар"ВЕНЕЛИН" № 11
50129/11/2000ЕООД "ТАНЯ-ДЕНТ" УЛ."ВОЙВОДА" № 10-А24/12/351031 СТОЯНКА ЛАЗАРОВА извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено20/02/2012Шумен"ВОЙВОДА" № 10-А
55904/10/2001ЕООД "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ "ГЕРИДЕНТ"УЛ. "ЦАР ИВ. АЛЕКСАНДЪР" № 9919/06/351046 ГЕРЧО ГЕРОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шумен"ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 99
48924/11/2000МТЛ - "КРИСТАЛ - ДЕНТ" - ЕООД УЛ."САН СТЕФАНО" № 69, ЕТ. 3, АП. 822/12/351030 КРАСИМИР НИКОЛОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шумен"САН СТЕФАНО" № 69 ,ЕТ. 3,АПР. 8
15403/11/2000МТЛ "СЛАВИ-ДЕНТ"Е00ДУЛ. "ДОБРУДЖА" № 9, ВХ. 4, АП. 9610/09/351040 СЛАВЧО ГРИГОРОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено11/07/2006Шумен"ДОБРУДЖА" № 9,ВХ.4, АПР. 96
80917/10/2013"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - АРТ ДЕНТАЛ" ЕООДгр. Шумен, ул. "Ил. Р. Блъсков" №1315/02/555279 МЕХРИБАН АХМЕД извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шуменул. "Ил. Р. Блъсков" №13
49616/11/2000МТЛ - ЕООД "НИКИ-ДЕНТ" УЛ."Н.БОЗВЕЛИ" № 21-А15/04/351031 НИКОЛАЙ МАРИНОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено22/06/2018Шумен"НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" № 21 А
77726/10/2010"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК-2010" ЕООДУЛ. "АЛДЕМИРОВЦИ" №1412/10/553069 ИВАЙЛО МИТКОВизвършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шуменгр. Шумен, ул. "Алдемировци" №14
40824/04/2000ЕООД "ХРИСТО ХРИСТОВ" УЛ."ЦАР САМУИЛ" № 111/07/351015 ХРИСТО ХРИСТОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Нови пазар" САМУИЛ " № 1
16228/12/1999"МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-ДЕНТИС"- ЕООД25/07/351025 ИВАН ИВАНОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шумен"ОХРИД" № 8, вх. 1, ап.3
76409/07/2009"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ДАНИТИ-ДЕНТ" ЕООДул. "Деде агач" №11, вх. 1, ет. 5, ап.1310/08/351354 ДАНИЕЛА ТОДОРОВА извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шуменул. "Съединение" №66
63528/05/2003МТЛ "МИРЕКС"-ООДУЛ. "Т. ИКОНОМОВ" № 2112/05/351030 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ Иринка Илиева Енчеваизвършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шумен"Т.ИКОНОМОВ" № 21
76129/06/2009"МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ БУБИ ДЕНТ" ЕООДгр. Шумен, ул. "П. Парчевич" №31, вх.1, ет.1, ап.205/12/550699 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шуменкв. Дивдядово, ул. "Христо Михайлов" №8
41704/05/2000ЕООД "СТЕФАНА СТАНЕВА"УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ" № 827/01/351011 СТЕФАНА СТАНЕВА извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.заличено22/06/2018Нови пазар" ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ "№ 8
41405/05/2000ЕООД "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЗЪБОТЕХНИКА" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 40, ЕТ. 119/09/351016 СТЕФАН ВАСИЛЕВ Диана Димова Василева извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Шумен" ОТЕЦ ПАИСИЙ " № 40, ЕТ. 1
75118/08/2008"ДЕНТ - ТАСИН - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ЕООДул. "Пирин" №22, с. Хитрино, община Хитрино29/01/550155 ТАСИН СЕЛИМ извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства.Хитриноул. "Пирин" №20, МТЛ и санитарен възел
85229/03/2019ХОСПИС "ХРИСТЕЛИ" ООДгр. Шумен, ул. "Владайско въстание" №136А25/05/561716 ЕЛЕНА ЗЛАТЕВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАНО ОТ ЛЕКАР И СПЕЦИФИЧНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ НА ЛИЦА С ХРОНИЧНИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИШуменул. "Янко Сакъзов" №5А
59301/04/2002ХОСПИС "МИЛОСТИВИЯ САМАРЯНИН" - ЕООДУЛ."АНТИМ І " № 4108/01/351141 ДОНКА ВЕЛИНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАНО ОТ ЛЕКАР И СПЕЦИФИЧНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ НА ЛИЦА С ХРОНИЧНИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИзаличено01/08/2013Шумен"АНТИМ I" № 41
47331/07/2000ХОСПИС "МИЛОСЪРДИЕ"- ООД УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 2126/11/351033Д-Р МИРИЯНА НИКОЛОВА Д-р Петко Стоянов Загорчев, Сашо Георгиев ГеоргиевОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАНО ОТ ЛЕКАР И СПЕЦИФИЧНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ НА ЛИЦА С ХРОНИЧНИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИзаличено10/02/2012Шумен"ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 21
53628/03/2001ХОСПИС "СЪПОРТ" ЕООД18/04/351060Д-Р ТЕОДОРА ДРАГОЗОВАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАНО ОТ ЛЕКАР И СПЕЦИФИЧНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ НА ЛИЦА С ХРОНИЧНИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИзаличено29/08/2002Шумен"ДРАГОМАН" 26 А
45527/06/2000ЕООД "ПЪРВИ ЧАСТЕН ХОСПИС-БОЛНИЦА ЗА ВСИЧКИ И НАВСЯКЪДЕ" УЛ."БЕЛМЕКЕН" № 11, АП. 816/03/351029 КОСТАДИНКА ВЪЛКАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАНО ОТ ЛЕКАР И СПЕЦИФИЧНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ НА ЛИЦА С ХРОНИЧНИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИзаличено28/02/2008Шумен"БЕЛМЕКЕН" № 11
49822/11/2000ООД " ХОСПИС - МАРГАРИТА "Д-Р МОШКА ИВАНОВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАНО ОТ ЛЕКАР И СПЕЦИФИЧНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ НА ЛИЦА С ХРОНИЧНИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИзаличено19/02/2002Шумен"ДОБРИ ВОЙНИКОВ" - 16
Регистърът бе генериран за 0,6394 сек.