Посетители online: 002
Индивидуален регистрационен номер на обекта / Дата на регистрацията / Обект/Транспортни средства
/ / Наименование / Брой и вид на транспортните средства/
2716000001 / 12.4.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2734000002 / 12.4.2005 г. / Предприятие за дезинфекция, дезинсекция и дератизация
2727000003 / 12.4.2005 г. / товарен автомобил -2 бр.
2727000004 / 15.4.2005 г. / товарен автомобил - 1 бр.
2717000005 / 18.4.2005 г. / КОМБИНИРАНА ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716000006 / 18.4.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2738000007 / 19.4.2005 г. / Цех за производство и разфасоване на антифриз, масла, спирачна течност, греси
2716000008 / 25.4.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000009 / 25.4.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000010 / 25.4.2005 г. / Козметичен салон
2727000011 / 28.4.2005 г. / товарен автомобил - 1 бр.
2727000012 / 28.4.2005 г. / микробус - 1 бр. рег. № Н2978 АК, лек автомобил - 1 бр. рег.№ Н0269 АТ
2726000013 / 29.4.2005 г. / товарен автомобил - 6 бр.
2728000014 / 29.4.2005 г. / товарен автомобил - 1 бр.
2723000015 / 29.4.2005 г. / Бензиностанция
2731000016 / 20.12.2005 г. / ПГ по облекло, хранене и химични технологии
2731000017 / 5.5.2005 г. / ПТГ
2731000018 / 5.5.2005 г. / ПГ по подемна, строителнаи транспортна техника
2727000019 / 9.5.2005 г. / лек автомобил - 1бр.
2739000020 / 9.5.2005 г. / магазин за химични препарати и продукти
2714000021 / 9.5.2005 г. / Интернет зала
2718000022 / 10.5.2005 г. / Обществена тоалетна
2727000023 / 11.5.2005 г. / лек автомобил 1 бр.товарен автомобил - 1 бр.
2716000024 / 11.5.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2716000025 / 11.5.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710000026 / 11.5.2005 г. / самостоятелни стаи - 2бр.
2716000027 / 11.5.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2716000028 / 12.5.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2740000029 / 22.2.2010 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2740000030 / 24.9.2021 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2740000031 / 24.9.2021 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2740000032 / 24.9.2021 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2716000033 / 13.5.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000034 / 16.5.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000035 / 16.5.2005 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716000036 / 16.5.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000037 / 16.5.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000038 / 16.5.2005 г. / бръснарски салон
2716000039 / 18.5.2005 г. / Фризьорски салон
2716000040 / 19.5.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000041 / 19.5.2005 г. / Фризьорски салон
2714000042 / 20.5.2005 г. / Интернет зала
2721000043 / 20.5.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000044 / 20.5.2005 г. / Магазин за обувки втора употреба
2727000045 / 30.5.2005 г. / товарен автомобил - 2 бр.
2727000046 / 30.5.2005 г. / товарен автомобил - 1 бр.
2716000047 / 30.5.2005 г. / Фризьорски салон
2716000048 / 30.5.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727000049 / 31.5.2005 г. / товарен автомобил - 2 бр.
2740000050 / 31.5.2005 г. / Селскостопанска аптека
2727000051 / 31.5.2005 г. / лек автомобил - 1бр.
2714000052 / 1.6.2005 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2740000053 / 2.6.2005 г. / Селскостопанска аптека
2713000054 / 3.6.2005 г. / Концертна зала
2708000055 / 6.6.2005 г. / Хотел
2727000056 / 9.6.2005 г. / товарен автомобил - 4 бр.
2727000057 / 9.6.2005 г. / товарен автомобил - 1 бр.
2727000058 / 13.6.2005 г. / товарен автомобил - 2 бр.
2723000059 / 13.6.2005 г. / Газостанция и бензиностанция
2723000060 / 13.6.2005 г. / Газостанция и бензиностанция
2723000061 / 13.6.2005 г. / Газостанция и бензиностанция
2723000062 / 13.6.2005 г. / Газостанция и бензиностанция
2723000063 / 13.6.2005 г. / Газостанция и бензиностанция
2723000064 / 13.6.2005 г. / Бензиностанция
2716000065 / 14.6.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2727000066 / 17.6.2005 г. / товарен автомобил - 8 бр.
2727000067 / 17.6.2005 г. / товарен автомобил -5 бр.лек автомобил - 1 бр.
2731000068 / 17.6.2005 г. / ІІ ОУ
2728000069 / 17.6.2005 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2731000070 / 7.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2727000071 / 20.6.2005 г. / товарен автомобил - 2 бр.
2723000072 / 20.6.2005 г. / бензиностанция и газстанция
2716000073 / 20.6.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000074 / 20.6.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2728000075 / 29.7.2011 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2723000076 / 21.6.2005 г. / газостанция
2723000077 / 21.6.2005 г. / газостанция
2717000078 / 9.12.2019 г. / ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2721000079 / 22.6.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716000080 / 22.6.2005 г. / бръснарски салон
2716000081 / 22.6.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000082 / 22.6.2005 г. / Фризьорски салон
2705000083 / 13.7.2006 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН РИВИЕРА
2716000084 / 27.6.2005 г. / Фризьорски салон
2727000085 / 4.7.2005 г. / товарен автомобил-2 бр.
2727000086 / 4.7.2005 г. / товарен автомобил-1 бр.
2716000087 / 4.7.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2731000088 / 5.7.2005 г. / ОУ
2721000089 / 5.7.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2727000090 / 5.7.2005 г. / товарен автомобил-3 бр.
2705000091 / 7.7.2005 г. / Плувен басейн
2716000092 / 11.7.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2729000093 / 3.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2730000094 / 27.2.2009 г. / ДДЛРГ
2716000095 / 11.7.2005 г. / Козметичен салон
2727000096 / 13.7.2005 г. / Товарен автомобил- 1бр.
2721000097 / 14.7.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2729000098 / 14.7.2005 г. / ДЯ №5
2716000099 / 14.7.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2725000100 / 14.7.2005 г. / Специален автомобил - 10 бр.
2716000101 / 14.7.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2729000102 / 15.7.2005 г. / ДЯ №6
2729000103 / 15.7.2005 г. / ПДГ
2729000104 / 15.7.2005 г. / ЦДГ
2729000105 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000106 / 18.7.2005 г. / ДЯ №11
2729000107 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2712000108 / 18.7.2005 г. / Фитнес зала
2739000109 / 21.7.2005 г. / Обект за търговия с химични препарати и продукти
2729000110 / 19.1.2007 г. / ДЯ №13
2729000111 / 17.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000112 / 16.9.2019 г. / ФИЛИАЛ НА ДГ
2727000113 / 21.7.2005 г. / товарен автомобил-2 бр.
2716000114 / 21.7.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727000115 / 22.7.2005 г. / Товарен автомобил-6 бр.
2725000116 / 1.8.2005 г. / Специален автомобил-5 бр.
2710000117 / 1.8.2005 г. / Къща гости
2723000118 / 1.8.2005 г. / бензиностанция и газстанция
2729000119 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000120 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2737000121 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000122 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000123 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000124 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000125 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000126 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000127 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000128 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000129 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2736000130 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
2736000131 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
2737000132 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000133 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000134 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000135 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000136 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000137 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000138 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000139 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2736000140 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
2737000141 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000142 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000143 / 3.8.2005 г. / ПРИБОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ-ДЕБЕЛОМЕРИ-4 БРОЯ-ВАЛЦОВ ЦЕХ
2737000144 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000145 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000146 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000147 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000148 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000149 / 5.9.2014 г. / ДЕНТАЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С МЕДИЦИНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-IMAGE-SATELEC
2737000150 / 3.8.2005 г. / РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С МЕДИЦИНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-ORTHOPHOS PLUS C
2737000151 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000152 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000153 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000154 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000155 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000156 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000157 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000158 / 3.8.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000159 / 3.8.2005 г. / РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С МЕДИЦИНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-МЕДИРОЛ - 1
2729000160 / 8.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000161 / 4.8.2005 г. / ДЯ
2723000162 / 4.8.2005 г. / бензиностанция и газстанция
2710000163 / 4.8.2005 г. / вила
2721000164 / 4.8.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2729000165 / 12.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000166 / 1.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000167 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000168 / 4.8.2005 г. / ОУ
2714000169 / 4.8.2005 г. / Интернет зала
2715000170 / 6.10.2010 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2723000171 / 4.8.2005 г. / Бензиностанция
2716000172 / 4.8.2005 г. / бръснарски салон
2716000173 / 25.3.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000174 / 4.8.2005 г. / Фризьорски салон
2716000175 / 4.8.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000176 / 4.8.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2731000177 / 5.8.2005 г. / ОУ
2716000178 / 5.8.2005 г. / Фризьорски салон
2715000179 / 8.8.2005 г. / Игрална зала
2721000180 / 8.8.2005 г. / Склад за дрехи втора употреба
2716000181 / 9.8.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2729000182 / 28.11.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000183 / 30.9.2010 г. / ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000184 / 5.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000185 / 7.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2720000186 / 12.8.2005 г. / Щанд за козметични продукти
2729000187 / 27.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000188 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000189 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2727000190 / 16.8.2005 г. / Лекотоварен автомобил-1бр.
2729000191 / 17.9.2019 г. / ДГ
2729000192 / 13.12.2019 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000193 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000194 / 7.11.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2727000195 / 18.8.2005 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2721000196 / 18.8.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2730000197 / 19.8.2005 г. / ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
2729000198 / 19.8.2005 г. / ДЯ
2716000199 / 19.8.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2716000200 / 19.8.2005 г. / Фризьорски салон
2716000201 / 19.8.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2729000202 / 19.8.2005 г. / ЦДГ
2729000203 / 14.6.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2727000204 / 19.8.2005 г. / Товарен автомобил -1бр.
2727000205 / 22.8.2005 г. / Товарен автомобил -2 бр.
2716000206 / 8.3.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000207 / 23.8.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2731000208 / 23.8.2005 г. / ОУ
2729000209 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000210 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000211 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000212 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000213 / 25.8.2005 г. / НУ
2731000214 / 25.8.2005 г. / ОУ
2708000215 / 25.8.2005 г. / хотел
2716000216 / 25.8.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727000217 / 25.8.2005 г. / Микробус -1бр.
2727000218 / 25.8.2005 г. / Товарен автомобил-4 бр.
2727000219 / 25.8.2005 г. / Товарен автомобил-1бр. лек автомобил-1бр.
2723000220 / 26.8.2005 г. / Бензиностранция
2713000221 / 7.6.2013 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000222 / 21.2.2013 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716000223 / 26.8.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2718000224 / 26.8.2005 г. / обществена тоалетна
2731000225 / 7.9.2005 г. / ОУ
2741000226 / 28.4.2017 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2723000227 / 7.9.2005 г. / Бензиностанция
2723000228 / 7.9.2005 г. / Бензиностанция
2727000229 / 8.9.2005 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2716000230 / 8.9.2005 г. / бръснарски салон
2716000231 / 8.9.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000232 / 8.9.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000233 / 22.6.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2714000234 / 8.9.2005 г. / Интернет зала
2729000235 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000236 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000237 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000238 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000239 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000240 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНАГ
2729000241 / 10.5.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000242 / 10.5.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000243 / 18.5.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000244 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000245 / 18.5.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000246 / 8.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000247 / 8.9.2005 г. / ЦДГ № 1
2729000248 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА №2
2729000249 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000250 / 11.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000251 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000252 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000253 / 9.9.2016 г. / ДЕТСТКА ГРАДИНА
2731000254 / 8.9.2005 г. / НУ
2731000255 / 8.9.2005 г. / НУ
2731000256 / 8.9.2005 г. / НУ
2731000257 / 8.9.2005 г. / НУ
2731000258 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000259 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000260 / 3.1.2007 г. / ОУ
2731000261 / 28.3.2012 г. / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
2731000262 / 31.8.2017 г. / ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ
2731000263 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000264 / 21.12.2006 г. / ОУ
2731000265 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000266 / 5.9.2017 г. / ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ
2731000267 / 8.9.2005 г. / НУ
2731000268 / 8.9.2005 г. / НУ
2731000269 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000270 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000271 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000272 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000273 / 10.9.2016 г. / СУ
2713000274 / 4.12.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2731000275 / 8.9.2005 г. / ОУ
2731000276 / 10.9.2005 г. / VІ ОУ
2731000277 / 10.9.2005 г. / НУ
2731000278 / 10.9.2016 г. / СУ
2731000279 / 10.9.2005 г. / НУ
2731000280 / 10.9.2016 г. / СУ
2714000281 / 10.9.2005 г. / Интернет зала
2709000282 / 29.2.2008 г. / ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА
2716000283 / 10.9.2005 г. / Фризьорски салон
2721000284 / 10.9.2005 г. / магазин за търговия с дрехи втора употреба
2723000285 / 10.9.2005 г. / бензиностанция
2723000286 / 10.9.2005 г. / бензиностанция
2723000287 / 10.9.2005 г. / бензиностанция и газостанция
2731000288 / 10.9.2005 г. / ОУ
2731000289 / 10.9.2005 г. / ОУ
2731000290 / 10.9.2005 г. / ОУ
2729000291 / 10.9.2005 г. / ЦДГ
2731000292 / 12.9.2005 г. / ОУ
2731000293 / 12.9.2005 г. / ОУ
2731000294 / 16.9.2000 г. / ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
2732000295 / 12.9.2005 г. / Общежитие към ПГСАГ
2731000296 / 31.8.2007 г. / ОУ
2731000297 / 12.9.2005 г. / ОУ
2716000298 / 13.9.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2731000299 / 8.9.2016 г. / ПГПЧЕ
2740000300 / 15.9.2005 г. / Селскостопанска аптека
2729000301 / 16.12.2008 г. / ПОЛУДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000302 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000303 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000304 / 16.9.2005 г. / НУ
2731000305 / 16.9.2005 г. / ОУ
2729000306 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000307 / 16.2.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000308 / 17.9.2005 г. / ЦДГ
2729000309 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000310 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000311 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000312 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000313 / 17.9.2005 г. / ОУ
2731000314 / 17.9.2005 г. / ОУ
2731000315 / 5.9.2017 г. / ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ
2731000316 / 17.9.2005 г. / ОУ
2731000317 / 17.9.2005 г. / ПГпо СС
2727000318 / 19.9.2005 г. / транспортно средство със специално предназначение -1 бр.
2731000319 / 19.9.2005 г. / ОУ
2729000320 / 8.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2701000321 / 19.9.2005 г. / тръбен кладенец
2741000322 / 19.9.2005 г. / гробищен парк
2741000323 / 19.9.2005 г. / гробищен парк
2741000324 / 19.9.2005 г. / гробищен парк
2741000325 / 19.9.2005 г. / гробищен парк
2741000326 / 19.9.2005 г. / гробищен парк
2731000327 / 19.9.2005 г. / ОУ
2729000328 / 8.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000329 / 22.10.2010 г. / НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
2729000330 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000331 / 8.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2727000332 / 19.9.2005 г. / товарен автомобил 1 бр.
2701000333 / 17.11.2016 г. / СОНДАЖ - НОВ ЕКАРИСАЖ
2716000334 / 21.9.2005 г. / бръснарски салон
2731000335 / 8.9.2008 г. / ПГМЕТТ
2729000336 / 21.9.2005 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000337 / 5.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000338 / 21.9.2005 г. / ЦДГ
2729000339 / 9.6.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000340 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000341 / 16.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000342 / 5.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000343 / 16.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000344 / 21.9.2005 г. / ОУ
2733000345 / 21.9.2005 г. / ОШИ
2731000346 / 21.9.2005 г. / ОУ
2731000347 / 21.9.2005 г. / ОУ
2731000348 / 21.9.2005 г. / ПГ по Машиностроене
2731000349 / 21.9.2005 г. / ПГХТД
2732000350 / 26.9.2005 г. / Общежитие къмПГХТД
2715000351 / 27.9.2005 г. / Игрална зала
2729000352 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2713000353 / 10.6.2016 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721000354 / 27.9.2005 г. / склад за търговия с дрехи втора употреба
2731000355 / 27.9.2005 г. / НУ
2716000356 / 27.9.2005 г. / Фризьорски салон
2732000357 / 29.9.2005 г. / Средношколско Общежитие №2
2729000358 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000359 / 23.10.2018 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000360 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000361 / 1.9.2016 г. / ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
2731000362 / 29.9.2005 г. / ПГ по Икономика
2721000363 / 29.9.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000364 / 29.9.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000365 / 29.9.2005 г. / Магазин
2731000366 / 29.9.2005 г. / Трето ОУ
2721000367 / 29.9.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2729000368 / 12.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000369 / 29.9.2005 г. / ОУ
2723000370 / 29.9.2005 г. / Бензиностанция
2731000371 / 30.9.2005 г. / ОУ
2729000372 / 30.9.2005 г. / ЦДГ
2725000373 / 30.9.2005 г. / Транспортно средство с спец. предназначение -5 бр.
2729000374 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2727000375 / 30.9.2005 г. / Транспортно средство с спец. предназначение -1бр.
2741000376 / 6.10.2005 г. / гробищен парк
2741000377 / 6.10.2005 г. / гробищен парк
2741000378 / 6.10.2005 г. / гробищен парк
2729000379 / 17.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2708000380 / 6.10.2005 г. / Хотел
2731000381 / 6.10.2005 г. / ПГ по ССХТ
2731000382 / 6.10.2005 г. / ОУ
2701000383 / 6.10.2005 г. / Тръбен кладенец
2704000384 / 6.10.2005 г. / Помпена станция
2732000385 / 6.10.2005 г. / Средношколско Общежитие
2723000386 / 6.10.2005 г. / бензиностанция и газстанция
2729000387 / 22.11.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000388 / 12.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000389 / 10.10.2005 г. / ОУ
2729000390 / 10.10.2005 г. / ЦДГ №2
2727000391 / 11.10.2005 г. / Лек автомобил-1бр. товарен автомобил-2бр.
2727000392 / 20.4.2007 г. / Товарни автомобили - 8 бр., лек автомобил - 1 бр.
2716000393 / 11.10.2005 г. / фризьорски салон
2721000394 / 12.10.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000395 / 12.10.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2729000396 / 8.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000397 / 13.10.2005 г. / ЦДГ
2731000398 / 13.10.2005 г. / ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2729000399 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000400 / 8.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000401 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2723000402 / 13.10.2005 г. / Бензиностанция
2721000403 / 13.10.2005 г. / Павилион за дрехи втора употреба
2714000404 / 13.10.2005 г. / Интернет зала
2731000405 / 14.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2721000406 / 14.10.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716000407 / 17.10.2005 г. / Фризьорски салон
2720000408 / 7.3.2006 г. / Щанд за козметични продукти
2729000409 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000410 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000411 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2721000412 / 18.10.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2729000413 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000414 / 19.10.2005 г. / ЦДГ
2731000415 / 19.10.2005 г. / ОУ
2731000416 / 29.1.2018 г. / ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ
2723000417 / 20.10.2005 г. / Газстанция и бензиностанция
2708000418 / 24.10.2005 г. / Хотел
2727000419 / 24.10.2005 г. / Лек автомобил-1бр.
2729000420 / 24.10.2005 г. / ССДГ № 29
2727000421 / 25.10.2005 г. / Лек автомобил-3 бр.Товарен автомобил-4 бр.
2727000422 / 25.10.2005 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2731000423 / 8.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2722000424 / 26.10.2005 г. / Автогара
2711000425 / 26.10.2005 г. / Спортен комплекс
2741000426 / 26.10.2005 г. / гробищен парк
2741000427 / 26.10.2005 г. / гробищен парк
2741000428 / 26.10.2005 г. / гробищен парк
2741000429 / 26.10.2005 г. / гробищен парк
2716000430 / 26.10.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2731000431 / 14.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2729000432 / 3.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000433 / 7.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА №2
2713000434 / 5.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2727000435 / 31.10.2005 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ- 3 БРОЯ
2727000436 / 31.10.2005 г. / Товарен автомобил-3бр.
2731000437 / 3.11.2005 г. / Помощно училище
2732000438 / 3.11.2005 г. / Ученическо общежитие към ПУ
2740000439 / 3.11.2005 г. / Селскостопанска аптека
2733000440 / 3.11.2005 г. / Детски комплекс
2721000441 / 3.11.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2729000442 / 23.11.2018 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2716000443 / 3.11.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2729000444 / 21.4.2012 г. / ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000445 / 3.11.2005 г. / ОУ
2729000446 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000447 / 1.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2733000448 / 3.11.2005 г. / Център за робота с деца
2731000449 / 14.9.2016 г. / СУ
2731000450 / 30.1.2018 г. / ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ
2713000451 / 3.11.2005 г. / концертна зала
2713000452 / 30.3.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2720000453 / 30.1.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА
2727000454 / 4.11.2005 г. / Товарен автомобил 1бр.
2728000455 / 7.11.2005 г. / Лек автомобил 1 бр.
2731000456 / 8.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2729000457 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2727000458 / 7.11.2005 г. / лек автомобил-1бр.,товарен автомобил-1бр.
2715000459 / 9.11.2005 г. / Игрална зала
2723000460 / 9.11.2005 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2723000461 / 9.11.2005 г. / Бензиностанция
2723000462 / 9.11.2005 г. / Бензиностанция
2739000463 / 9.11.2005 г. / Склад за съхранение на химични продукти
2731000464 / 10.11.2005 г. / ООУ
2729000465 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2736000466 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
2736000467 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
2736000468 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
2737000469 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000470 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2737000471 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2736000472 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
2737000473 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2736000474 / 14.11.2005 г. / ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-PU BE 2 БР.
2737000475 / 14.11.2005 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2720000476 / 14.11.2005 г. / Магазин за парфюмерия и козметика
2731000477 / 15.11.2005 г. / ОУ
2741000478 / 15.11.2005 г. / гробищен парк
2741000479 / 15.11.2005 г. / гробищен парк
2713000480 / 15.11.2005 г. / Читалище
2713000481 / 21.5.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716000482 / 15.11.2005 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720000483 / 15.11.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2716000484 / 15.11.2005 г. / фризьорски салон
2729000485 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2721000486 / 16.11.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2731000487 / 21.12.2009 г. / ШУ
2732000488 / 17.4.2009 г. / СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК №2
2732000489 / 17.4.2009 г. / СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК №3
2732000490 / 17.4.2009 г. / СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК №4
2720000491 / 16.11.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2713000492 / 5.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2729000493 / 15.2.2017 г. / ДЯ №4
2720000494 / 17.11.2005 г. / Павилион за козметични продукти
2729000495 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2727000496 / 17.11.2005 г. / Товарен автомобил- 3бр.
2727000497 / 17.11.2005 г. / Товарен автомобил- 4бр.
2739000498 / 17.11.2005 г. / Магазин за търговия с химични препарати
2727000499 / 18.11.2005 г. / Товарен автомобил-4 бр.
2727000500 / 18.11.2005 г. / Товарен автомобил-4 бр.Лек автомобил-1бр.
2729000501 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000502 / 21.11.2005 г. / ОУ
2729000503 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2722000504 / 21.11.2005 г. / Автогара
2724000505 / 21.11.2005 г. / Автобуси-6 бр.
2727000506 / 22.11.2005 г. / Товарен автомобил-1бр.
2740000507 / 22.11.2005 г. / Селскостопанска аптека
2740000508 / 22.11.2005 г. / Селскостопанска аптека
2719000509 / 6.2.2013 г. / ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2738000510 / 22.11.2005 г. / Цех за производство на перилни, миещи и почистващи препарати
2723000511 / 22.11.2005 г. / Мобилен агредат за зареждане с дизелово гориво-МБ-2
2721000512 / 23.11.2005 г. / Склад за дрехи втора употреба
2721000513 / 23.11.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000514 / 23.11.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2715000515 / 23.11.2005 г. / Бинго
2720000516 / 23.11.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2720000517 / 23.11.2005 г. / Склад за козметични продукти
2729000518 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2720000519 / 23.11.2005 г. / Щатд за козметични продукти
2729000520 / 17.5.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2713000521 / 29.12.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716000522 / 23.11.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000523 / 17.2.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000524 / 23.11.2005 г. / Козметичен салон
2713000525 / 5.12.2014 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721000526 / 23.11.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2731000527 / 23.11.2005 г. / ОУ
2729000528 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2721000529 / 30.3.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000530 / 23.11.2005 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2729000531 / 21.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000532 / 1.10.2007 г. / СЕДМИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000533 / 23.11.2005 г. / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
2721000534 / 23.11.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2718000535 / 24.11.2005 г. / Обществена тоалетна
2718000536 / 24.11.2005 г. / Обществена тоалетна
2721000537 / 24.11.2005 г. / Павилион за дрехи втора употреба
2733000538 / 24.11.2005 г. / Център за чужди езици и мениджмънт
2713000539 / 7.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000540 / 29.10.2018 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000541 / 29.10.2018 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000542 / 4.11.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721000543 / 25.11.2005 г. / Павилион за дрехи втора употреба
2716000544 / 25.11.2005 г. / Фризьорски салон
2720000545 / 25.11.2005 г. / Склад за козметични продукти
2731000546 / 19.9.2019 г. / ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ
2731000547 / 25.11.2005 г. / ОУ
2716000548 / 25.11.2005 г. / Фризьорски салон
2716000549 / 25.11.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2715000550 / 25.11.2005 г. / Игрална зала
2716000551 / 25.11.2005 г. / Бръснарски салон
2716000552 / 25.11.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2740000553 / 25.11.2005 г. / Селскостопанска аптека
2716000554 / 25.11.2005 г. / Бръснарски салон
2716000555 / 28.11.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2714000556 / 28.11.2005 г. / Интернет зала
2727000557 / 28.11.2005 г. / лек автомобил-1бр.,
2704000558 / 28.11.2005 г. / Водоем №2/долен/
2704000559 / 28.11.2005 г. / Водоем №1/горен/
2701000560 / 28.11.2005 г. / Каптаж
2725000561 / 28.11.2005 г. / Автобус -1бр.
2725000562 / 28.11.2005 г. / Микробус -1бр.
2725000563 / 28.11.2005 г. / Специален автомобил -1 бр.
2733000564 / 12.2.2014 г. / ОБЕДИНЕН ДЕНСКИ КОМПЛЕКС
2722000565 / 28.11.2005 г. / Автогара
2724000566 / 28.11.2005 г. / Автобуси-6 бр.
2715000567 / 28.11.2005 г. / Игрална зала
2723000568 / 29.11.2005 г. / Бензиностанция и газстанция
2713000569 / 29.9.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2729000570 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2716000571 / 29.11.2005 г. / Бръснарски салон
2731000572 / 7.9.2016 г. / ДУ
2732000573 / 17.5.2007 г. / Ученическо общежитие
2732000574 / 17.5.2007 г. / Ученическо общежитие
2720000575 / 30.11.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2713000576 / 9.10.2018 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000577 / 1.12.2005 г. / НЧ
2723000578 / 1.12.2005 г. / Бензиностанция и газстанция
2729000579 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2723000580 / 2.12.2005 г. / Бензиностанция V-ти км.
2723000581 / 2.12.2005 г. / Бензиностанция и газстанция
2717000582 / 2.12.2005 г. / Обществена пералня
2716000583 / 2.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2729000584 / 2.12.2005 г. / ЦДГ
2718000585 / 2.12.2005 г. / Обществена тоалетна
2721000586 / 2.12.2005 г. / магазин за дрехи втора употреба
2714000587 / 2.12.2005 г. / Интернет зала
2708000588 / 2.12.2005 г. / Хотел
2708000589 / 12.11.2008 г. / ХОТЕЛ
2713000590 / 16.9.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2720000591 / 5.12.2005 г. / щатд за търговия с козметични продукти
2714000592 / 5.12.2005 г. / Компютърна зала
2724000593 / 5.12.2005 г. / Автобуси-7 бр.
2723000594 / 5.12.2005 г. / Бензиностанция и газстанция
2723000595 / 5.12.2005 г. / Бензиностанция и газстанция
2713000596 / 30.3.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2708000597 / 5.12.2005 г. / Хотел
2713000598 / 14.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2720000599 / 20.11.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2731000600 / 5.12.2005 г. / НУ
2731000601 / 5.2.2018 г. / ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ
2731000602 / 8.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2732000603 / 5.12.2005 г. / Ученическо общежитие
2727000604 / 5.12.2005 г. / Товарен автомобил-1бр.
2739000605 / 5.12.2005 г. / Петролна база
2716000606 / 5.12.2005 г. / Козметичен салон
2716000607 / 5.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000608 / 5.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000609 / 5.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000610 / 5.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2713000611 / 5.12.2005 г. / Киносалон
2723000612 / 5.12.2005 г. / Бензиностанция и газстанция
2713000613 / 16.11.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2729000614 / 5.12.2005 г. / ДЯ № 16
2721000615 / 5.12.2005 г. / Склад на едро за дрехи втора употреба
2731000616 / 21.12.2009 г. / ШУ
2714000617 / 5.12.2005 г. / Компютърна зала
2726000618 / 5.12.2005 г. / Товарни автомобили-3бр.Лек автомобил-1 бр.
2716000619 / 6.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000620 / 6.12.2005 г. / Бръснарски салон
2716000621 / 6.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2714000622 / 6.12.2005 г. / Компютърна зала
2716000623 / 6.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721000624 / 6.12.2005 г. / Павилион за дрехи втора употреба
2729000625 / 7.12.2005 г. / ПДГ
2721000626 / 7.12.2005 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727000627 / 7.12.2005 г. / Товарен автомобил-1бр.лек автомобил-1бр.
2716000628 / 7.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000629 / 7.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000630 / 7.3.2006 г. / Фризьорски салон
2708000631 / 8.12.2005 г. / Семеен хотел
2716000632 / 8.12.2005 г. / Фризьорски салон
2721000633 / 8.12.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716000634 / 8.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000635 / 8.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000636 / 8.12.2005 г. / Фризьорски салон
2727000637 / 8.12.2005 г. / Товарни автомобили-3бр.Лек автомобил-4 бр.
2739000638 / 8.12.2005 г. / Магазин за бои
2720000639 / 9.12.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2720000640 / 9.12.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2716000641 / 9.12.2005 г. / Фризьорски салон
2715000642 / 13.12.2010 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2720000643 / 9.12.2005 г. / Склад за козметични продукти
2716000644 / 9.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000645 / 19.2.2009 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716000646 / 19.2.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2714000647 / 9.12.2005 г. / Интернет зала
2739000648 / 9.12.2005 г. / МАГАЗИН ЗА БОИ
2713000649 / 9.12.2005 г. / Концертна зала
2713000650 / 11.11.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2720000651 / 17.11.2017 г. / Магазин за козметични продукти
2721000652 / 12.12.2005 г. / магазин за дрехи втора употреба
2716000653 / 12.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000654 / 12.12.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2716000655 / 12.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720000656 / 12.12.2005 г. / Щанд за козметични продукти
2727000657 / 12.12.2005 г. / Товарен автомобил-1бр.
2731000658 / 13.12.2005 г. / ОУ
2731000659 / 14.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2731000660 / 13.12.2005 г. / УС на нач. степен към СОУ
2733000661 / 13.12.2005 г. / Занималня
2713000662 / 28.11.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000663 / 13.12.2005 г. / концертна зала
2713000664 / 28.11.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2724000665 / 13.12.2005 г. / автобуси -88 бр.
2721000666 / 13.12.2005 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2714000667 / 14.12.2005 г. / Компютърна зала
2715000668 / 14.12.2005 г. / Игрална зала
2720000669 / 14.12.2005 г. / Склад за козметични продукти
2720000670 / 14.12.2005 г. / Склад за козметични продукти
2723000671 / 14.12.2005 г. / Бензиностанция
2720000672 / 14.12.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2713000673 / 8.9.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2723000674 / 14.12.2005 г. / Бензиностанция
2720000675 / 14.12.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2739000676 / 14.12.2005 г. / Магазин за перилни миещи и почистващи препарати
2713000677 / 14.12.2005 г. / концертна зала
2727000678 / 14.12.2005 г. / Товарни автомобили -2бр.
2721000679 / 14.12.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2708000680 / 14.12.2005 г. / Хотел
2710000681 / 14.12.2005 г. / Вила
2739000682 / 14.12.2005 г. / Магазин за бои
2739000683 / 14.12.2005 г. / Склад за химични препарати
2714000684 / 14.12.2005 г. / Интернет зала
2716000685 / 15.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000686 / 15.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2739000687 / 15.12.2005 г. / Склад за СДОВ
2701000688 / 15.5.2015 г. / Eксплоатационен тръбен кладенец
2716000689 / 15.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721000690 / 15.12.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716000691 / 15.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000692 / 15.12.2005 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2716000693 / 15.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000694 / 15.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000695 / 15.12.2005 г. / Козметичен салон
2718000696 / 15.12.2005 г. / Обществена тоалетна
2727000697 / 15.12.2005 г. / Товарен автомобил-1бр.
2739000698 / 15.12.2005 г. / Склад за ОХВ
2740000699 / 15.12.2005 г. / Селскостопанска аптека
2719000700 / 16.12.2005 г. / Цех за сапуни
2738000701 / 16.12.2005 г. / Цех за битова химия
2729000702 / 15.6.2007 г. / ДЕТСКА ЯСЛА
2721000703 / 16.12.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2729000704 / 21.12.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000705 / 21.12.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2731000706 / 16.12.2005 г. / ОУ
2727000707 / 16.12.2005 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727000708 / 16.12.2005 г. / Торен автомобил-1бр. лек автомобил-2 бр.
2710000709 / 16.12.2005 г. / Самостоятелни стаи- 6бр.
2732000710 / 16.12.2005 г. / Ученическо общежитие
2739000711 / 19.12.2005 г. / Щанд за химични препарати
2721000712 / 19.12.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2727000713 / 19.12.2005 г. / Микробус -1бр.
2716000714 / 19.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000715 / 19.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000716 / 19.12.2005 г. / Фризьорски салон
2714000717 / 19.12.2005 г. / Компютърна зала
2740000718 / 19.12.2005 г. / Селскостопанска аптека
2718000719 / 20.12.2005 г. / Обществена тоалетна
2716000720 / 11.3.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720000721 / 20.12.2005 г. / Склад за козметични продукти
2727000722 / 20.12.2005 г. / Лек автомобил-1бр.
2723000723 / 20.12.2005 г. / Газостаниция
2716000724 / 20.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000725 / 20.12.2005 г. / Козметичен салон
2716000726 / 20.12.2005 г. / Козметично студио
2716000727 / 20.12.2005 г. / Бръснарски салон
2720000728 / 21.12.2005 г. / Магазин за козметични продукти
2727000729 / 21.12.2005 г. / Товарен автомобил-1бр. , лек автомобил-1 бр.
2740000730 / 21.12.2005 г. / Селскостопанска аптека
2739000731 / 21.12.2005 г. / Магазин за химични препарати
2716000732 / 21.12.2005 г. / Козметичен салон
2716000733 / 22.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2730000734 / 27.1.2006 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
2721000735 / 22.12.2005 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2741000736 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000737 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000738 / 22.12.2005 г. / Смесен гробищен парк
2741000739 / 22.12.2005 г. / Християнски гробищен парк
2741000740 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000741 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000742 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000743 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000744 / 22.12.2005 г. / Християнски гробищен парк
2741000745 / 22.12.2005 г. / Смесен гробищен парк
2741000746 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000747 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000748 / 22.12.2005 г. / гробищен парк Хитрино
2741000749 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000750 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000751 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000752 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000753 / 22.12.2005 г. / смесен гробищен парк
2741000754 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000755 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000756 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000757 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000758 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000759 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000760 / 22.12.2005 г. / Смесен гробищен парк
2741000761 / 22.12.2005 г. / гробищен парк
2741000762 / 22.12.2005 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2733000763 / 22.12.2005 г. / Музикална, езикова и спортна школа
2716000764 / 23.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000765 / 23.12.2005 г. / Фризьорски салон
2716000766 / 23.12.2005 г. / Козметичен център
2731000767 / 23.12.2005 г. / Вечерна гимназия
2731000768 / 23.12.2005 г. / Филиал на Вечерна гимназия
2716000769 / 23.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2713000770 / 20.12.2010 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2710000771 / 23.12.2005 г. / Общинска база за отдих на деца и ученици
2733000772 / 23.12.2005 г. / Филиал на ОДК
2710000773 / 23.12.2005 г. / Почивна станция
2727000774 / 23.12.2005 г. / Товарен автомобил-4 бр.
2727000775 / 23.12.2005 г. / Товарнен автомобил -7 бр.
2727000776 / 23.12.2005 г. / Лек автомобил-1бр.
2711000777 / 23.12.2005 г. / Стадион
2727000778 / 23.12.2005 г. / Товарен автомобил-9бр.
2727000779 / 23.12.2005 г. / Лек автомобил-1бр.
2727000780 / 23.12.2005 г. / Товарен автомобил-3 бр.
2716000781 / 27.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2739000782 / 27.12.2005 г. / Склад за СДОВ
2739000783 / 27.12.2005 г. / Склад за СДОВ
2739000784 / 27.12.2005 г. / Склад за СДОВ
2701000785 / 27.12.2005 г. / Каптаж
2702000786 / 1.4.2016 г. / ЧЕШМА
2702000787 / 5.4.2016 г. / ЧЕШМА
2702000788 / 27.12.2005 г. / Чешма
2702000789 / 5.4.2016 г. / ЧЕШМА №1
2702000790 / 5.4.2016 г. / ЧЕШМА № 2
2702000791 / 5.4.2016 г. / ЧЕШМА
2702000792 / 27.12.2005 г. / Чешма
2702000793 / 27.12.2005 г. / Чешма
2702000794 / 27.12.2005 г. / Чешма
2702000795 / 5.4.2016 г. / ЧЕШМА
2716000796 / 13.3.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716000797 / 28.12.2005 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2711000798 / 28.12.2005 г. / Тенис клуб
2711000799 / 15.2.2019 г. / СПОРТЕН КОМПЛЕКС
2727000800 / 28.12.2005 г. / Товарен автомобил- 1 бр.
2727000801 / 28.12.2005 г. / Товарен автомобил-4 бр.
2727000802 / 30.12.2005 г. / Товарен алтомобил-1 бр.Лек автомобил-1 бр.
2714000803 / 30.12.2005 г. / Интернет зала
2705000804 / 3.1.2006 г. / ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2731000805 / 7.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2731000806 / 8.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2723000807 / 4.1.2006 г. / ГАЗОСТАНЦИЯ
2741000808 / 4.1.2006 г. / гробищен парк
2741000809 / 4.1.2006 г. / гробищен парк
2741000810 / 4.1.2006 г. / гробищен парк
2741000811 / 4.1.2006 г. / гробищен парк
2714000812 / 5.1.2006 г. / Интернет зала
2716000813 / 5.1.2006 г. / Козметичен салон
2721000814 / 5.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2722000815 / 5.1.2006 г. / Автогара
2739000816 / 5.1.2006 г. / Магазин за бои
2739000817 / 5.1.2006 г. / Магазин за бои
2729000818 / 5.10.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000819 / 5.1.2006 г. / ПДГ към ЦДГ №28
2731000820 / 20.9.2006 г. / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
2732000821 / 20.9.2006 г. / Ученическо общежитие
2721000822 / 6.1.2006 г. / Павилион за дрехи втора употреба
2721000823 / 6.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716000824 / 6.1.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2713000825 / 6.1.2006 г. / Концертна зала
2713000826 / 4.11.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000827 / 29.3.2016 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2739000828 / 6.1.2006 г. / Склад за СДОВ
2727000829 / 6.1.2006 г. / Товарен автомобил-2 бр.
2727000830 / 6.1.2006 г. / Товарен автомобил-3 бр.
2727000831 / 6.1.2006 г. / Товарен автомобил-3 бр.
2721000832 / 9.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2720000833 / 9.1.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2739000834 / 9.1.2006 г. / Магазин за химични препарати
2713000835 / 2.9.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2727000836 / 9.1.2006 г. / товарен автомобил-2бр.и автомобилно ремарке -1бр.
2722000837 / 9.1.2006 г. / ЖП гара
2722000838 / 9.1.2006 г. / ЖП гара
2711000839 / 14.2.2019 г. / УЧЕНИЧЕСКИ СТАДИОН
2740000840 / 9.1.2006 г. / Селскостопанска аптека
2723000841 / 10.1.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2727000842 / 10.1.2006 г. / Лек автомобил-1 бр.
2727000843 / 10.1.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2714000844 / 10.1.2006 г. / Компютърна зала
2721000845 / 10.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2722000846 / 10.1.2006 г. / ЖП гара
2722000847 / 10.1.2006 г. / ЖП гара
2723000848 / 10.1.2006 г. / Бензиностанция
2721000849 / 10.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2720000850 / 10.1.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2722000851 / 10.1.2006 г. / ЖП гара
2720000852 / 10.1.2006 г. / Щанд за козметични продукти
2723000853 / 11.1.2006 г. / Бензиностанция
2740000854 / 11.1.2006 г. / Селскостопанска аптека
2727000855 / 11.1.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2722000856 / 11.1.2006 г. / ЖП гара
2713000857 / 10.12.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000858 / 11.1.2006 г. / Концертна зала
2737000859 / 12.1.2006 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2727000860 / 10.7.2006 г. / Товарен автомобил-3 бр.
2727000861 / 13.1.2006 г. / Товарен автомобил-9 бр.
2721000862 / 13.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2737000863 / 13.1.2006 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
2731000864 / 4.7.2011 г. / ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ
2732000865 / 13.9.2017 г. / ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
2710000866 / 13.1.2006 г. / Самостоятелни стаи-4 бр.
2727000867 / 13.1.2006 г. / Лек автомобил-1 бр.
2708000868 / 13.1.2006 г. / Хотел
2727000869 / 16.1.2006 г. / Товарен автомобил-5 бр.
2729000870 / 23.11.2018 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2721000871 / 16.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000872 / 16.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716000873 / 16.1.2006 г. / Фризьорски салон
2714000874 / 17.1.2006 г. / Интернет зала
2714000875 / 17.1.2006 г. / Интернет зала
2723000876 / 17.1.2006 г. / Бензиностанция
2728000877 / 17.1.2006 г. / Специален автомобил-1 бр.
2725000878 / 17.1.2006 г. / Специален автомобил-22 бр.
2729000879 / 19.12.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000880 / 12.12.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000881 / 19.12.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2713000882 / 25.4.2006 г. / Концертна зала
2716000883 / 18.1.2006 г. / Фризьорски салон
2715000884 / 19.1.2006 г. / Игрална зала
2721000885 / 19.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2714000886 / 19.1.2006 г. / Компютърна зала
2739000887 / 19.1.2006 г. / Магазин за химични препарати
2731000888 / 19.1.2006 г. / ПГ по СС
2732000889 / 19.1.2006 г. / Ученическо общежитие към ПГ по СС
2732000890 / 19.1.2006 г. / Ученическо общежитие към ПТГ
2723000891 / 19.1.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2741000892 / 19.1.2006 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000893 / 20.1.2006 г. / Християнски гробищен парк
2741000894 / 20.1.2006 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741000895 / 20.1.2006 г. / Християнски гробищен парк
2741000896 / 20.1.2006 г. / Християнски гробищен парк
2718000897 / 20.1.2006 г. / Обществена тоалетна
2713000898 / 5.1.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000899 / 24.4.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2722000900 / 20.1.2006 г. / ЖП гара
2713000901 / 20.12.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2718000902 / 20.1.2006 г. / Обществена тоалетна
2722000903 / 23.1.2006 г. / Автогара
2741000904 / 23.1.2006 г. / гробищен парк
2711000905 / 23.1.2006 г. / Стадион
2720000906 / 23.1.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2741000907 / 23.1.2006 г. / Смесен гробищен парк
2718000908 / 23.1.2006 г. / Обществена тоалетна
2713000909 / 28.2.2013 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2741000910 / 23.1.2006 г. / Християнски гробищен парк
2739000911 / 23.1.2006 г. / Магазин за химични препарати
2718000912 / 24.1.2006 г. / Обществена тоалетна
2711000913 / 15.2.2019 г. / ГРАДСКИ СТАДИОН
2701000914 / 25.1.2006 г. / Сондаж Р 176Х
2701000915 / 25.1.2006 г. / Дълбок сондаж ТК 15
2704000916 / 25.1.2006 г. / Хлораторна и помпена станция
2721000917 / 26.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000918 / 27.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000919 / 27.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000920 / 27.1.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2727000921 / 30.1.2006 г. / Лек автомобил-1 бр.Товарен автомобил-2 бр.
2732000922 / 30.1.2006 г. / Ученическо общежитие къс ПГ ССХТ
2739000923 / 1.2.2006 г. / Склад за перилни и миещи препарати
2729000924 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2712000925 / 1.2.2006 г. / Фитнес зала
2721000926 / 1.2.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2731000927 / 14.9.2016 г. / СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
2718000928 / 2.2.2006 г. / Обществена тоалетна
2741000929 / 3.2.2006 г. / Смесен гробищен парк
2741000930 / 3.2.2006 г. / Християнски гробищен парк
2713000931 / 19.7.2013 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2712000932 / 6.2.2006 г. / Зала за културизъм
2711000933 / 14.2.2019 г. / СПОРТНА ЗАЛА
2727000934 / 6.2.2006 г. / Товарен автомобил-8 бр.
2739000935 / 6.2.2006 г. / Магазин за химични препарати
2722000936 / 6.2.2006 г. / ЖП гара
2713000937 / 7.2.2006 г. / Концертна зала
2727000938 / 7.2.2006 г. / лек автомобил-1 бр.
2730000939 / 24.3.2015 г. / ДДЛРГ
2721000940 / 7.2.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2729000941 / 27.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000942 / 27.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2729000943 / 27.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2716000944 / 8.2.2006 г. / Фризьорски салон
2721000945 / 8.2.2006 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2715000946 / 8.2.2006 г. / Игрална зала
2716000947 / 8.2.2006 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2720000948 / 8.2.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2722000949 / 8.2.2006 г. / ЖП гара
2721000950 / 8.2.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2720000951 / 8.2.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2713000952 / 19.9.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000953 / 14.11.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2718000954 / 9.2.2006 г. / Обществена тоалетна
2714000955 / 10.2.2006 г. / Компютърна зала
2722000956 / 10.2.2006 г. / Автогара
2724000957 / 10.2.2006 г. / Автобуси- 5 бр.
2730000958 / 13.2.2006 г. / ДОВДЛРГ
2727000959 / 13.2.2006 г. / Лек автомобил-1 бр.
2713000960 / 17.4.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721000961 / 15.2.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000962 / 15.2.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2728000963 / 30.7.2013 г. / СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ
2713000964 / 27.11.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2727000965 / 17.2.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2732000966 / 20.2.2006 г. / Ученическо общежитие към ПГ по СС
2721000967 / 20.2.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2739000968 / 21.2.2006 г. / Магазин за битово-химични препарати
2731000969 / 21.2.2006 г. / НПУ
2731000970 / 21.2.2006 г. / ОУ
2713000971 / 21.2.2006 г. / Концертна зала
2713000972 / 18.3.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000973 / 15.4.2016 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000974 / 24.11.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000975 / 31.1.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713000976 / 23.2.2006 г. / Концертна зала
2713000977 / 23.2.2006 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2701000978 / 18.2.2010 г. / ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ
2704000979 / 18.2.2010 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2704000980 / 18.2.2010 г. / ВОДОЕМ
2739000981 / 24.2.2006 г. / Магазин
2727000982 / 24.2.2006 г. / Товарен автомобил-3 бр. , лек автомобил-1 бр.
2727000983 / 24.2.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2739000984 / 27.2.2006 г. / Магазин за бои
2727000985 / 28.2.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2727000986 / 28.2.2006 г. / Микробус- 1бр.
2738000987 / 28.2.2006 г. / Цех за битова химия
2721000988 / 28.2.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000989 / 1.3.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000990 / 1.3.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721000991 / 1.3.2006 г. / Павилион за дрехи втора употреба
2721000992 / 2.3.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2720000993 / 2.3.2006 г. / Щанд за козметични продукти
2723000994 / 2.3.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2723000995 / 2.3.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2723000996 / 2.3.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2723000997 / 2.3.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2708000998 / 2.3.2006 г. / Мотел
2720000999 / 2.3.2006 г. / Магазин за козметика
2716001000 / 2.3.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2741001001 / 2.3.2006 г. / Гробищен парк
2741001002 / 2.3.2006 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741001003 / 2.3.2006 г. / гробищен парк
2741001004 / 2.3.2006 г. / гробищен парк
2741001005 / 2.3.2006 г. / гробищен парк
2741001006 / 2.3.2006 г. / Християнски гробищен парк
2741001007 / 2.3.2006 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741001008 / 2.3.2006 г. / Гробищен парк
2741001009 / 2.3.2006 г. / Християнски гробищен парк
2741001010 / 2.3.2006 г. / Мюсюлмански гробищен парк
2741001011 / 2.3.2006 г. / Гробищен парк
2741001012 / 2.3.2006 г. / Гробищен парк
2713001013 / 2.3.2006 г. / Читалище
2718001014 / 2.3.2006 г. / Обществена тоалетна
2714001015 / 6.3.2006 г. / Компютърна зала
2716001016 / 6.3.2006 г. / Фризьорски салон
2729001017 / 10.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2701001018 / 8.3.2006 г. / Дълбок сондаж
2704001019 / 8.3.2006 г. / Водоем
2704001020 / 8.3.2006 г. / Хлораторно
2732001021 / 8.3.2006 г. / Ученическо общежитие към ПГ по ПСТТ
2713001022 / 30.3.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721001023 / 10.3.2006 г. / Павилион за дрехи втора употреба
2741001024 / 29.7.2011 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2740001025 / 10.3.2006 г. / Селскостопанска аптека
2714001026 / 10.3.2006 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2739001027 / 10.3.2006 г. / Магазин за бои
2739001028 / 10.3.2006 г. / Склад за бои
2720001029 / 13.3.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2723001030 / 13.3.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2718001031 / 14.3.2006 г. / Обществена тоалетна
2720001032 / 14.3.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2731001033 / 15.3.2006 г. / ОУ
2726001034 / 15.3.2006 г. / Лек автомобил-1 бр.Специален автомобил-1 бр.
2725001035 / 15.3.2006 г. / Лек автомолиб-1бр.Специален автомобил-1 бр.
2728001036 / 8.12.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727001037 / 20.3.2006 г. / Товарен автомобил-2бр.
2721001038 / 21.3.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2723001039 / 22.3.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2739001040 / 23.3.2006 г. / Магазин за бои
2720001041 / 23.3.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2710001042 / 23.3.2006 г. / Каща за гости
2704001043 / 23.3.2006 г. / Водоем
2704001044 / 23.3.2006 г. / Хлораторно
2722001045 / 24.3.2006 г. / ЖП спирка
2713001046 / 7.11.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2731001047 / 27.3.2006 г. / ІХ ОУ
2716001048 / 27.3.2006 г. / Фризьорски салон
2716001049 / 27.3.2006 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2713001050 / 26.6.2017 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713001051 / 18.12.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2739001052 / 27.3.2006 г. / Склад за бои
2727001053 / 27.3.2006 г. / Товарни автомобили -2бр.
2727001054 / 27.3.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2713001055 / 12.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2727001056 / 28.3.2006 г. / Лек автомобил-1бр.
2731001057 / 28.3.2006 г. / НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
2720001058 / 28.3.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2729001059 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2721001060 / 28.3.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2714001061 / 29.3.2006 г. / Комнютърна зала
2720001062 / 29.3.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2731001063 / 29.3.2006 г. / ОУ
2731001064 / 29.3.2006 г. / ОУ
2731001065 / 29.3.2006 г. / НУ
2727001066 / 29.3.2006 г. / Товарен автомобил-3бр.
2709001067 / 30.3.2006 г. / Къмпинг
2713001068 / 19.6.2013 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713001069 / 10.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713001070 / 31.3.2006 г. / Концертна зала
2721001071 / 31.3.2006 г. / Павилион за дрехи втора употреба
2708001072 / 31.3.2006 г. / Хотел
2714001073 / 31.3.2006 г. / Интернет зала
2713001074 / 31.3.2006 г. / Концертна зала
2718001075 / 3.4.2006 г. / Обществена тоалетна
2713001076 / 3.4.2006 г. / Концертна зала
2713001077 / 9.7.2019 г. / НЧ
2714001078 / 3.4.2006 г. / Компютърна зала
2711001079 / 3.4.2006 г. / Стадион
2711001080 / 3.4.2006 г. / Тенис корт
2727001081 / 4.4.2006 г. / товарен автомобил 2 бр.
2727001082 / 12.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2701001083 / 6.4.2006 г. / Каптаж
2704001084 / 6.4.2006 г. / Помпена станция
2739001085 / 11.4.2006 г. / Магазин за бои и лакове
2716001086 / 11.4.2006 г. / Фризьорски салон
2727001087 / 13.4.2006 г. / Товарен автомобил- 4 бр.
2723001088 / 14.4.2006 г. / Бензиностанция
2723001089 / 14.4.2006 г. / Бензиностанция и газстанция
2739001090 / 17.4.2006 г. / Магазин за авточасти
2713001091 / 7.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713001092 / 28.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716001093 / 19.4.2006 г. / Фризьорски салон
2721001094 / 19.4.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2723001095 / 19.4.2006 г. / Газостанция
2713001096 / 7.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721001097 / 20.4.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721001098 / 29.10.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2718001099 / 25.4.2006 г. / Обществена тоалетна
2727001100 / 26.4.2006 г. / Товарен автомобил-1бр.
2727001101 / 27.4.2006 г. / Товарен автомобил-1бр.
2709001102 / 27.4.2006 г. / Хижа
2720001103 / 28.4.2006 г. / Щанд за козметични продукти
2718001104 / 28.4.2006 г. / Обществена тоалетна
2739001105 / 2.5.2006 г. / Магазин за бои и лакове
2720001106 / 2.5.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2740001107 / 3.5.2006 г. / Селскостопанска аптека
2718001108 / 28.5.2010 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2711001109 / 5.5.2006 г. / Спортна зала
2711001110 / 5.5.2005 г. / Стадион
2739001111 / 8.5.2006 г. / Магазин за бои и лакове
2727001112 / 8.5.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2727001113 / 8.5.2006 г. / Лек автомобил-2 бр.
2727001114 / 9.5.2006 г. / Товарен автомобил-15 бр.
2727001115 / 10.5.2006 г. / Лек автомобил-1 бр.
2714001116 / 17.5.2006 г. / Интернет зала
2713001117 / 20.12.2017 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2739001118 / 26.5.2006 г. / Склад за химични препарати
2713001119 / 29.5.2006 г. / Киносалон
2727001120 / 23.5.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2723001121 / 30.5.2006 г. / Бензиностанция
2727001122 / 30.5.2006 г. / Лек автомобил- 1бр.
2726001123 / 2.6.2006 г. / Товарен автобоил- 2 бр.Лек автомобил- 3 бр.
2713001124 / 29.12.2016 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2727001125 / 7.6.2006 г. / Товарен автомобил- 1бр.
2733001126 / 8.6.2006 г. / Зала за обучение
2727001127 / 8.6.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2740001128 / 8.6.2006 г. / Селскостопанска аптека
2701001129 / 9.6.2006 г. / Шахтов кладенец
2704001130 / 9.6.2006 г. / Помпена станция
2704001131 / 9.6.2006 г. / Водоем
2721001132 / 12.6.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2724001133 / 12.6.2006 г. / Автобус -1бр.
2723001134 / 13.6.2006 г. / Бензиностанция
2721001135 / 14.6.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721001136 / 14.6.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2720001137 / 15.6.2006 г. / Щанд за козметични продукти
2739001138 / 15.6.2006 г. / Склад за СДОВ
2715001139 / 15.6.2006 г. / Игрална зала
2727001140 / 16.6.2006 г. / Товарен автомобил-4 бр.
2739001141 / 19.6.2006 г. / Магазин за бои
2727001142 / 19.6.2006 г. / Товарни автомобили -2бр.
2704001143 / 20.6.2006 г. / Водоем висока зона
2704001144 / 20.6.2006 г. / Водоем ниска зона
2701001145 / 20.6.2006 г. / Каптаж
2704001146 / 20.6.2006 г. / Водоем 200 м3
2704001147 / 20.6.2006 г. / Помпена станция
2704001148 / 20.6.2006 г. / Черпателен водоем
2701001149 / 20.6.2006 г. / Дълбок сондаж
2701001150 / 20.6.2006 г. / Шахтов кладенец № 1
2704001151 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 500 м3
2704001152 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 280 м3
2704001153 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 120 м3
2704001154 / 20.6.2006 г. / Черпателен водоем 120 м3
2704001155 / 20.6.2006 г. / Помпена станция
2704001156 / 20.6.2006 г. / Помпена станция
2704001157 / 20.6.2006 г. / Черпателен водоем
2704001158 / 20.6.2006 г. / Водоем 500 м3
2701001159 / 20.6.2006 г. / Каптаж
2701001160 / 20.6.2006 г. / Каптаж
2701001161 / 20.6.2006 г. / Каптаж
2704001162 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем
2704001163 / 20.6.2006 г. / Помпена станция за с. Живково
2704001164 / 20.6.2006 г. / Водоем за с. Живково
2704001165 / 20.6.2006 г. / Водоем 300 м3
2701001166 / 20.6.2006 г. / Каптаж
2704001167 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 75 м3
2701001168 / 20.6.2006 г. / Шахтов кладенец
2704001169 / 20.6.2006 г. / Помпена станция
2704001170 / 20.6.2006 г. / Черпателен водоем
2701001171 / 20.6.2006 г. / Каптаж № 1
2701001172 / 20.6.2006 г. / Каптаж № 2
2701001173 / 20.6.2006 г. / Каптаж № 3
2701001174 / 20.6.2006 г. / Каптаж № 4
2704001175 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 400 м3
2704001176 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 500 м3
2704001177 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 160 м3
2701001178 / 20.6.2006 г. / Дренаж
2704001179 / 20.6.2006 г. / Черпателен водоем 50 м3
2704001180 / 20.6.2006 г. / Помпена станция за с. Хитрино
2704001181 / 20.6.2006 г. / Водоем от с. Д. Войников
2701001182 / 20.6.2006 г. / Каптаж № 1 за с. Д. Войников
2701001183 / 20.6.2006 г. / Каптаж № 2 за с. Д. Войников
2701001184 / 20.6.2006 г. / Каптаж № 3 за с. Д. Войников
2704001185 / 20.6.2006 г. / Помпена станция за с. Д. Войников
2704001186 / 20.6.2006 г. / Черпателен водоем за с. Д. Войников
2704001187 / 20.6.2006 г. / Водоем 120 м3
2704001188 / 20.6.2006 г. / Водоем за с. Единаковци
2701001189 / 20.6.2006 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2704001190 / 20.6.2006 г. / Кула-водоем за с. Висока поляна
2704001191 / 20.6.2006 г. / Водоем 120 м3 за с. Развигорово
2704001192 / 20.6.2006 г. / Водоем 200 м3 за с. Развигорово
2704001193 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 100 м3 за с. Длъжко
2704001194 / 20.6.2006 г. / Напорен водоем 100 м3 за с. Длъжко
2727001195 / 23.6.2006 г. / Товарен автомобил-11 бр.
2711001196 / 20.3.2012 г. / СТАДИОН
2713001197 / 6.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2727001198 / 26.6.2006 г. / Лек автомобил-1 бр.
2727001199 / 27.6.2006 г. / Лек автомобил-1 бр.
2701001200 / 2.2.2012 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2704001201 / 2.2.2012 г. / ВОДОЕМ
2739001202 / 27.6.2006 г. / Магазин за бои
2721001203 / 27.6.2006 г. / ЩАНД ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2713001204 / 27.6.2006 г. / Кино
2713001205 / 27.6.2006 г. / Кино
2721001206 / 27.6.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2713001207 / 27.6.2006 г. / Концертна зала
2714001208 / 27.6.2006 г. / Интернет клуб
2739001209 / 28.6.2006 г. / Склад за бои и лакове
2716001210 / 28.6.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727001211 / 28.6.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2701001212 / 16.5.2019 г. / КАПТАЖ
2704001213 / 16.5.2019 г. / ВОДОЕМ
2712001214 / 29.6.2006 г. / Фитнес зала
2740001215 / 29.6.2006 г. / Селскостопанска аптека
2701001216 / 29.6.2006 г. / Тръбен кладенец
2704001217 / 29.6.2006 г. / Помпена станция
2704001218 / 29.6.2006 г. / Водоем
2701001219 / 29.6.2006 г. / Шахтов кладенец-1
2701001220 / 29.6.2006 г. / Шахтов кладенец-2
2701001221 / 29.6.2006 г. / Дълбок тръбен кладенец
2704001222 / 29.6.2006 г. / Водоeм
2739001223 / 29.6.2006 г. / Магазин за бои и лакове
2721001224 / 29.6.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721001225 / 29.6.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721001226 / 29.6.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2733001227 / 29.6.2006 г. / ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
2714001228 / 30.6.2006 г. / Компютърна зала
2716001229 / 30.6.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2713001230 / 20.6.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713001231 / 15.9.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713001232 / 30.6.2006 г. / Концертна зала
2713001233 / 17.10.2017 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721001234 / 30.6.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2720001235 / 19.8.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2718001236 / 30.6.2006 г. / Обществена тоалетна
2727001237 / 3.7.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.Лек автомобил-1бр.
2718001238 / 3.7.2006 г. / Обществена тоалетна
2718001239 / 3.7.2006 г. / Обществена тоалетна
2718001240 / 3.7.2006 г. / Обществена тоалетна
2733001241 / 3.7.2006 г. / Занималня
2723001242 / 3.7.2006 г. / Бензиностанция
2721001243 / 3.7.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2738001244 / 3.7.2006 г. / Цех за производство на перилни препарати
2738001245 / 3.7.2006 г. / Цех за производство на миещи препарати
2719001246 / 3.7.2006 г. / Цех за производство на козметични продукти
2738001247 / 3.7.2006 г. / Цех за разфасоване на битово-химични препарати
2738001248 / 3.7.2006 г. / Работилница за водоразтворими лепила и бронзов лак
2739001249 / 3.7.2006 г. / Магазин за бои и лакове
2729001250 / 4.7.2006 г. / Детска ясла № 17
2713001251 / 6.11.2018 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721001252 / 6.7.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2713001253 / 10.7.2019 г. / НЧ
2727001254 / 10.7.2006 г. / Товарни автомобили -
2727001255 / 12.7.2006 г. / Товарен автомобил- 1бр.Лек автомобил-1бр.
2723001256 / 12.7.2006 г. / Бензиностанция
2713001257 / 15.12.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2727001258 / 13.7.2006 г. / Микробус-1 бр.
2714001259 / 18.7.2006 г. / Интернет зала
2720001260 / 20.7.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2721001261 / 20.7.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2739001262 / 20.7.2006 г. / Магазин за бои
2716001263 / 20.7.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2714001264 / 21.7.2006 г. / Компютърна зала
2741001265 / 21.7.2006 г. / Гробищен парк
2716001266 / 9.5.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН; МАНИКЮРИСТ; ПЕДИКЮРИСТ
2717001267 / 24.7.2006 г. / Обществена пералня
2727001268 / 24.7.2006 г. / Товарен автимобил-1 бр.
2716001269 / 25.7.2006 г. / Фризьорски салон
2713001270 / 29.10.2019 г. / НЧ
2739001271 / 27.7.2006 г. / Магазин за перилни миещи и почистващи препарати
2714001272 / 27.7.2006 г. / Компютърна зала
2739001273 / 28.7.2006 г. / Магазин за бои
2737001274 / 2.8.2006 г. / РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С МЕДИЦИНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ TOSHIBA FLUOREX
2737001275 / 2.8.2006 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен-рентгенов апарат с мед. предназначение-TCA 5 S/R
2737001276 / 2.8.2006 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен-рентгенов апарат с мед. предназначение-литотриптер мултимед класик
2737001277 / 2.8.2006 г. / Обект с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен-прибори за технологичен контрол-нивомери 2 броя
2727001278 / 3.8.2006 г. / Товарен автомобил- 5 бр.
2727001279 / 9.8.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2727001280 / 10.8.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр
2728001281 / 11.8.2006 г. / Специален автомобил - катафалка - 1 бр.
2715001282 / 6.11.2008 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2727001283 / 15.8.2006 г. / Товарни автомобили-3 бр.
2710001284 / 15.8.2006 г. / Къща за гости
2716001285 / 15.8.2006 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2727001286 / 30.8.2006 г. / Лек автомобил - 1 бр.
2721001287 / 5.9.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721001288 / 5.9.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2739001289 / 5.9.2006 г. / Магазин за бои
2739001290 / 5.9.2006 г. / Магазин за химични препарати
2733001291 / 5.9.2006 г. / Школа за изучаване на чужди езици
2733001292 / 5.9.2006 г. / Школа за подготовка за кандидатстване във ВУЗ и гимназия след VІІ кл.
2720001293 / 5.9.2006 г. / Магазин за козметичнипродукти
2727001294 / 21.12.2006 г. / товарен автомобил - 2 бр.
2716001295 / 8.9.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721001296 / 8.9.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716001297 / 8.9.2006 г. / Козметичен салон
2727001298 / 15.9.2006 г. / Товарен автомобил-1бр.лек автомобил-1бр.
2701001299 / 6.6.2018 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2704001300 / 6.6.2018 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2721001301 / 19.9.2006 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2704001302 / 19.9.2006 г. / Водоем
2718001303 / 19.9.2006 г. / Обществена тоалетна
2718001304 / 19.9.2006 г. / Обществена тоалетна
2721001305 / 19.9.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716001306 / 14.1.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2723001307 / 20.9.2006 г. / Бензиностанция
2721001308 / 20.9.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2701001309 / 21.9.2006 г. / Дълбок сондаж
2723001310 / 21.9.2006 г. / Газстанция
2723001311 / 21.9.2006 г. / Бензиностанция
2704001312 / 21.9.2006 г. / Помпена станция
2721001313 / 21.9.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721001314 / 21.9.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2701001315 / 21.9.2006 г. / Дълбок сондаж № 2
2701001316 / 21.9.2006 г. / Дълбок сондаж № 3
2704001317 / 21.9.2006 г. / Помпена станция
2710001318 / 12.7.2018 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2718001319 / 25.9.2006 г. / Обществена тоалетна
2718001320 / 25.9.2006 г. / Обществена тоалетна
2729001321 / 6.4.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2716001322 / 25.9.2006 г. / Фризьорски салон
2718001323 / 25.9.2006 г. / Обществена тоалетна
2739001324 / 25.9.2006 г. / Магазин за химични препарати
2716001325 / 26.9.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2711001326 / 26.9.2006 г. / Стадион
2729001327 / 7.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2720001328 / 26.9.2006 г. / Магазин за козметични продукти
2741001329 / 26.9.2006 г. / Гробищен парк
2716001330 / 27.9.2006 г. / Козметичен салон
2739001331 / 27.9.2006 г. / Магазин за химични препарати
2740001332 / 28.9.2006 г. / Селскостопанска аптека
2723001333 / 29.9.2006 г. / Бензиностанция
2718001334 / 29.9.2006 г. / Обществена тоалетна
2716001335 / 18.2.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716001336 / 2.10.2006 г. / Бръснарски салон
2713001337 / 21.10.2016 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2739001338 / 2.10.2006 г. / Магазин за химични препарати
2711001339 / 2.10.2006 г. / Стадион
2712001340 / 2.10.2006 г. / Фитнес зала
2721001341 / 2.10.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716001342 / 2.10.2006 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2718001343 / 2.10.2006 г. / Обществена тоалетна
2711001344 / 5.10.2006 г. / Спортна зала
2739001345 / 5.10.2006 г. / Магазин за химични препарати
2739001346 / 5.10.2006 г. / Магазин за химични препарати
2721001347 / 5.10.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2727001348 / 11.10.2006 г. / Товарен автомобил-1бр.
2727001349 / 11.10.2006 г. / Товарен автомобил-1бр.
2727001350 / 21.12.2006 г. / товарен автомобил - 1бр.
2721001351 / 19.10.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2720001352 / 19.10.2006 г. / Павилион за козметични продукти
2720001353 / 19.10.2006 г. / Павилион за козметични продукти
2708001354 / 19.10.2006 г. / Хотел
2716001355 / 20.10.2006 г. / Фризьорски салон
2739001356 / 30.10.2006 г. / Магазин за химични препарати
2727001357 / 30.10.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2720001358 / 30.10.2006 г. / Щанд за козметични продукти
2721001359 / 6.11.2006 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2716001360 / 8.11.2006 г. / Фризьорски салон
2716001361 / 8.11.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2704001362 / 8.11.2006 г. / Черпателен водоем
2704001363 / 13.11.2006 г. / Главен водоем
2704001364 / 13.11.2006 г. / Помпена станция
2704001365 / 13.11.2006 г. / Черпателен водоем
2704001366 / 13.11.2006 г. / Хлораторно
2701001367 / 13.11.2006 г. / Дълбок сондаж № 1
2701001368 / 13.11.2006 г. / Дълбок сондаж № 2
2704001369 / 13.11.2006 г. / Кула водоем кв.110
2704001370 / 13.11.2006 г. / Водоем 140 м3
2704001371 / 13.11.2006 г. / Водоем 240 м3
2704001372 / 13.11.2006 г. / Помпена станция
2701001373 / 17.2.2021 г. / ТК 1-ВиК Шумен-Средковец
2701001374 / 17.2.2021 г. / ТК 2-ВиК Шумен-Средковец
2704001375 / 13.11.2006 г. / Водоем
2704001376 / 13.11.2006 г. / Водоем
2701001377 / 17.2.2021 г. / КИ 1 Голям кладенец-ВиК Шумен-Долина
2701001378 / 17.2.2021 г. / КИ 3 Горната чешма-ВиК Шумен-Долина
2704001379 / 13.11.2006 г. / Водоем
2701001380 / 13.11.2006 г. / Каптаж № 1
2701001381 / 13.11.2006 г. / Каптаж № 2, 3
2704001382 / 13.11.2006 г. / Помпена станция
2701001383 / 13.11.2006 г. / КАПТАЖ № 1
2704001384 / 13.11.2006 г. / Водоем
2727001385 / 13.11.2006 г. / Лек автомобил - 1 бр.
2727001386 / 20.7.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2704001387 / 27.11.2006 г. / Водоем
2704001388 / 27.11.2006 г. / Помпена станция
2704001389 / 27.11.2006 г. / Хлораторно
2727001390 / 27.11.2006 г. / Товарен автомобил-6 бр.Ремарке- 3 бр.
2714001391 / 4.12.2006 г. / Интернет зала
2721001392 / 4.12.2006 г. / СКЛАД НА ЕДРО ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2713001393 / 18.5.2018 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2739001394 / 4.12.2006 г. / Магазин за бои и химикали
2716001395 / 7.12.2006 г. / Фризьорски салон
2716001396 / 7.12.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716001397 / 7.12.2006 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720001398 / 7.12.2006 г. / Щанд за парфюмерия и козметика
2740001399 / 7.12.2006 г. / Селскостопанска аптека
2723001400 / 7.12.2006 г. / Бензиностанция
2723001401 / 7.12.2006 г. / Бензиностанция
2720001402 / 7.12.2006 г. / Склад за козметични продукти
2704001403 / 13.12.2006 г. / Главен напорен водоем 1600 м3
2704001404 / 13.12.2006 г. / Помпена станция
2701001405 / 13.12.2006 г. / Дълбок сондаж
2701001406 / 13.12.2006 г. / Каптаж
2701001407 / 13.12.2006 г. / Каптаж
2701001408 / 13.12.2006 г. / Каптаж
2704001409 / 13.12.2006 г. / Водоем ниска зона 160 м3
2701001410 / 13.12.2006 г. / Каптаж
2701001411 / 13.12.2006 г. / Дълбок сондаж
2704001412 / 13.12.2006 г. / Водоем 240 м3
2701001413 / 13.12.2006 г. / Каптаж
2704001414 / 13.12.2006 г. / Помпена станция
2701001415 / 13.12.2006 г. / Дълбок сондаж
2704001416 / 13.12.2006 г. / Водоем 120 м3
2701001417 / 13.12.2006 г. / Шахтов кладенец
2701001418 / 13.12.2006 г. / Шахтов кладенец № 2
2701001419 / 13.12.2006 г. / Събирателна шахта
2701001420 / 13.12.2006 г. / Каптаж
2701001421 / 13.12.2006 г. / Каптаж
2704001422 / 13.12.2006 г. / Хлораторно
2704001423 / 13.12.2006 г. / Водоем 50 м3
2704001424 / 13.12.2006 г. / Помпена станция
2701001425 / 13.12.2006 г. / Дълбок сондаж
2704001426 / 13.12.2006 г. / Водоем 100 м3
2704001427 / 13.12.2006 г. / Водоем 500 м3
2704001428 / 13.12.2006 г. / с. Водоем 200 м3
2701001429 / 13.12.2006 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2704001430 / 13.12.2006 г. / Водоем 50 м3
2701001431 / 13.12.2006 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2704001432 / 13.12.2006 г. / Водоем 100 м3
2704001433 / 13.12.2006 г. / Помпена станция
2701001434 / 13.12.2006 г. / Шахтов кладенец № 1
2701001435 / 13.12.2006 г. / Шахтов кладенец № 3
2704001436 / 13.12.2006 г. / Водоем 120 м3
2704001437 / 13.12.2006 г. / Помпена станция
2704001438 / 13.12.2006 г. / ВОДОЕМ ЧЕРПАТЕЛЕН
2701001439 / 13.12.2006 г. / Дълбок кладенец
2701001440 / 13.12.2006 г. / Каптаж
2701001441 / 13.12.2006 г. / Каптаж № 1
2701001442 / 13.12.2006 г. / Каптаж № 2
2701001443 / 13.12.2006 г. / Каптаж № 3
2701001444 / 13.12.2006 г. / Каптаж № 4
2701001445 / 13.12.2006 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2704001446 / 13.12.2006 г. / Напорен водоем
2739001447 / 13.12.2006 г. / Магазин за бои
2739001448 / 13.12.2006 г. / Магазин за бои
2727001449 / 13.12.2006 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ-4 БРОЯ
2720001450 / 15.12.2006 г. / Магазин за парфюмерия
2701001451 / 15.12.2006 г. / Каптаж
2704001452 / 15.12.2006 г. / Хлораторно
2701001453 / 15.12.2006 г. / Шахтов кладенец
2704001454 / 15.12.2006 г. / Помпена станция
2704001455 / 15.12.2006 г. / Хлораторно
2704001456 / 15.12.2006 г. / Водоем
2701001457 / 15.12.2006 г. / Каптаж
2704001458 / 15.12.2006 г. / Хлораторно
2704001459 / 15.12.2006 г. / Хлораторно
2701001460 / 15.12.2006 г. / Каптаж № 2
2704001461 / 15.12.2006 г. / Водоем
2701001462 / 15.12.2006 г. / Каптаж № 1
2704001463 / 15.12.2006 г. / Водоем 180 м3
2704001464 / 15.12.2006 г. / Водоем
2704001465 / 15.12.2006 г. / Водоем
2704001466 / 15.12.2006 г. / Помпена станция
2704001467 / 15.12.2006 г. / Водоем 120 м3
2701001468 / 15.12.2006 г. / Каптаж № 2
2701001469 / 15.12.2006 г. / Каптаж № 1
2704001470 / 15.12.2006 г. / Водоем 50 м3
2701001471 / 15.12.2006 г. / Каптаж № 2
2701001472 / 15.12.2006 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2727001473 / 15.12.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2727001474 / 15.12.2006 г. / Товарен автомобил-4 бр.
2704001475 / 18.12.2006 г. / Водоем 2000 м3
2704001476 / 18.12.2006 г. / Водоем 200 м3
2701001477 / 18.12.2006 г. / Шахтов кладенец 10
2704001478 / 18.12.2006 г. / Помпена станция
2701001479 / 18.12.2006 г. / Каптаж
2701001480 / 18.12.2006 г. / Шахтов кладенец № 9
2701001481 / 18.12.2006 г. / Шахтов кладенец №8
2701001482 / 18.12.2006 г. / Шахтов кладенец № 7(за с. Кълново)
2701001483 / 18.12.2006 г. / Шахтов кладенец № 6
2701001484 / 18.12.2006 г. / Шахтов кладенец № 5
2704001485 / 18.12.2006 г. / Напорен водоем 500 м3
2701001486 / 18.12.2006 г. / Каптаж
2701001487 / 18.12.2006 г. / Каптаж
2704001488 / 18.12.2006 г. / Хлораторно
2704001489 / 18.12.2006 г. / Водоем
2704001490 / 18.12.2006 г. / Помпена станция
2704001491 / 18.12.2006 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2704001492 / 18.12.2006 г. / Водоем
2704001493 / 18.12.2006 г. / Водоем 100 м
2704001494 / 18.12.2006 г. / Хлораторно
2701001495 / 18.12.2006 г. / Дренаж
2701001496 / 18.12.2006 г. / Каптаж № 2
2701001497 / 18.12.2006 г. / Каптаж № 1
2701001498 / 18.12.2006 г. / Каптаж
2704001499 / 18.12.2006 г. / Хлораторно
2704001500 / 18.12.2006 г. / Водоем 140 м3
2704001501 / 18.12.2006 г. / Хлораторно
2704001502 / 18.12.2006 г. / Водоем 280 м3
2701001503 / 18.12.2006 г. / Каптаж
2704001504 / 18.12.2006 г. / Водоем гравитачен
2704001505 / 18.12.2006 г. / Черпателен водоем
2704001506 / 18.12.2006 г. / Помпена станция и хлораторно
2701001507 / 18.12.2006 г. / Дълбок сондаж за с. Мътница
2704001508 / 18.12.2006 г. / Помпена станция за с. Мътница
2701001509 / 18.12.2006 г. / Каптаж № 4 за с. Кюлевча
2701001510 / 18.12.2006 г. / Каптаж № 3 (от резервата)
2701001511 / 18.12.2006 г. / Каптаж № 2 (от резервата)
2701001512 / 18.12.2006 г. / Каптаж № 1 (от резервата)
2704001513 / 18.12.2006 г. / Водоем помпажен
2727001514 / 18.12.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2727001515 / 18.12.2006 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001516 / 19.12.2006 г. / Товарен автомобил-5 бр.
2729001517 / 14.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2714001518 / 20.12.2006 г. / Интернет зала
2720001519 / 20.12.2006 г. / Щанд за козметични продукти
2716001520 / 14.1.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716001521 / 20.12.2006 г. / Фризьорски салон
2727001522 / 20.12.2006 г. / Товарен автомобил-7 бр.
2727001523 / 20.12.2006 г. / Товарен автомобил- 6 бр.
2716001524 / 21.12.2006 г. / Козметично студио
2716001525 / 21.12.2006 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710001526 / 21.12.2006 г. / Къща за гости
2716001527 / 21.12.2006 г. / Фризьорски салон
2721001528 / 22.12.2006 г. / Магазин за дрехи втора упротреба
2716001529 / 14.1.2008 г. / КОЗМЕТИЧЕН ЦЕНТЪР
2713001530 / 1.3.2010 г. / ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР
2727001531 / 22.12.2006 г. / Товарен автомобил-1 бр.
2720001532 / 27.12.2006 г. / Щанд за парфюмерия и козметика
2720001533 / 27.12.2006 г. / Щанд за парфюмерия и козметика
2727001534 / 3.1.2007 г. / Лек автомобил-1 бр.
2720001535 / 8.1.2007 г. / Щанд за парфюмерия и козметика
2720001536 / 8.1.2007 г. / Щанд за парфюмерия и козметика
2740001537 / 8.1.2007 г. / Селскостопанска аптека
2704001538 / 11.1.2007 г. / хлораторно
2704001539 / 11.1.2007 г. / Водоем
2701001540 / 11.1.2007 г. / Дълбок сондаж
2701001541 / 11.1.2007 г. / Каптаж
2704001542 / 11.1.2007 г. / Напорен водоем
2704001543 / 11.1.2007 г. / Помпена станция
2701001544 / 11.1.2007 г. / шахтов кладенец № 2
2701001545 / 11.1.2007 г. / Шахтов кладенец № 1
2704001546 / 11.1.2007 г. / Водоем висока зона № 2
2704001547 / 11.1.2007 г. / Водоем висока зона № 1
2704001548 / 11.1.2007 г. / Водоем помпажен
2704001549 / 11.1.2007 г. / Водоем
2704001550 / 11.1.2007 г. / Помпена станция
2704001551 / 11.1.2007 г. / Водоем 200 мз
2701001552 / 11.1.2007 г. / Дълбок сондаж
2704001553 / 11.1.2007 г. / Водоем 220 м3
2704001554 / 11.1.2007 г. / Помпена станция
2704001555 / 11.1.2007 г. / Водоем за с. Златна нива
2704001556 / 11.1.2007 г. / Водоем за с. Върбяне
2704001557 / 11.1.2007 г. / Водоем за с. Калугерица
2704001558 / 11.1.2007 г. / Водоем 1000 кв.м
2701001559 / 11.1.2007 г. / Дълбок сондаж № 1 група Мътница
2701001560 / 11.1.2007 г. / Дълбок сондаж №1
2720001561 / 12.1.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2711001562 / 19.1.2007 г. / Стадион
2710001563 / 19.1.2007 г. / Самостоятелни стаи - 3 бр.
2727001564 / 22.1.2007 г. / Товарен автомобил - 1 бр.
2727001565 / 23.1.2007 г. / Товарен автомобил - 5 бр.
2727001566 / 23.1.2007 г. / товарен автомобил - 4 бр., лек автомобил - 1 бр.
2720001567 / 24.1.2007 г. / Щанд за козметични продукти
2720001568 / 28.3.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715001569 / 24.1.2007 г. / Игрална зала
2716001570 / 31.1.2007 г. / Бръснарски салон
2727001571 / 31.1.2007 г. / лек автомобил - 2 броя
2710001572 / 31.1.2007 г. / Самостоятелни стаи - 6 бр.
2727001573 / 1.2.2007 г. / Товарен автомобил - 1 бр.
2716001574 / 2.2.2007 г. / Фризьорски салон
2739001575 / 2.2.2007 г. / Щанд за бои
2739001576 / 2.2.2007 г. / Магазин за масла
2739001577 / 2.2.2007 г. / Магазин за химични препарати
2739001578 / 2.2.2007 г. / Магазин за химични препарати
2721001579 / 7.2.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727001580 / 7.2.2007 г. / Товарен автомобил - 1 бр.
2727001581 / 13.2.2007 г. / Товарен автомобил - 2 бр.
2723001582 / 13.2.2007 г. / Бензиностанция
2713001583 / 14.2.2007 г. / концертна зала
2712001584 / 15.2.2007 г. / Спортен клуб по културизъм и фитнес
2727001585 / 16.2.2007 г. / Лек автомобил - 1 бр.
2727001586 / 16.2.2007 г. / товарен автомобил - 3 бр., лек автомобил - 3 бр.
2720001587 / 22.10.2021 г. / Магазин за козметични продукти
2720001588 / 19.2.2007 г. / Магазин за козметични продукти
2721001589 / 19.2.2007 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2721001590 / 20.2.2007 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2727001591 / 22.2.2007 г. / Товарен автомобил - 4 бр.
2716001592 / 24.2.2007 г. / Козметичен салон
2720001593 / 24.2.2007 г. / Щанд за козметични продукти
2720001594 / 27.2.2007 г. / Магазин за козметични продукти
2721001595 / 28.2.2007 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2739001596 / 28.2.2007 г. / Магазин за бои и лакове
2723001597 / 28.2.2007 г. / Бензиностанция и газстанция
2723001598 / 14.3.2007 г. / Бензиностаниця и газстанция
2739001599 / 3.3.2007 г. / МАГАЗИН ЗА БОИ И ЛАКОВЕ
2721001600 / 1.3.2007 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2723001601 / 1.3.2007 г. / Бензиностанция и газостанция
2730001602 / 2.3.2007 г. / КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
2721001603 / 6.3.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2712001604 / 8.3.2007 г. / Фитнес зала
2727001605 / 26.2.2007 г. / Фолцваген транспортер - 1 бр.
2714001606 / 12.3.2007 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2712001607 / 12.3.2007 г. / Фитнес зала
2704001608 / 12.3.2007 г. / Помпена станция
2704001609 / 7.3.2007 г. / МФОС
2704001610 / 12.3.2007 г. / Водоем 7000 кв.м. с хлораторна сграда
2704001611 / 12.3.2007 г. / черпателен водоем
2704001612 / 12.3.2007 г. / помпена станция с хлораторно
2701001613 / 12.3.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕДЕЦ ВС
2701001614 / 12.3.2007 г. / Каптаж
2704001615 / 12.3.2007 г. / напорен водоем
2704001616 / 12.3.2007 г. / водоем-нов
2701001617 / 12.3.2007 г. / каптаж
2704001618 / 12.3.2007 г. / водоем с хлораторно
2701001619 / 12.3.2007 г. / каптаж
2704001620 / 12.3.2007 г. / помпена станция
2704001621 / 12.3.2007 г. / черпателен водоем 100 м3
2704001622 / 12.3.2007 г. / помпена станция-нова с хлораторно
2701001623 / 12.3.2007 г. / каптаж
2701001624 / 12.3.2007 г. / дренаж
2704001625 / 12.3.2007 г. / напорен водоем
2701001626 / 12.3.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2701001627 / 12.3.2007 г. / каптаж
2701001628 / 12.3.2007 г. / каптаж
2701001629 / 12.3.2007 г. / каптаж
2704001630 / 12.3.2007 г. / водоем 140 м3-стар
2701001631 / 12.3.2007 г. / каптаж
2704001632 / 12.3.2007 г. / водоем 140 м3
2704001633 / 12.3.2007 г. / водоем 75 м3
2701001634 / 12.3.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2701001635 / 12.3.2007 г. / каптаж
2701001636 / 12.3.2007 г. / каптаж
2701001637 / 12.3.2007 г. / каптаж
2704001638 / 12.3.2007 г. / водоем с хлораторно
2704001639 / 12.3.2007 г. / водоем с хлораторно
2701001640 / 12.3.2007 г. / капатаж
2704001641 / 12.3.2007 г. / водоем 50 м3
2701001642 / 12.3.2007 г. / каптаж
2701001643 / 12.3.2007 г. / каптаж
2701001644 / 12.3.2007 г. / каптаж
2704001645 / 12.3.2007 г. / водоем 120 м3 с хлораторно
2701001646 / 12.3.2007 г. / каптаж
2718001647 / 13.3.2007 г. / обществена тоалетна
2721001648 / 13.3.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720001649 / 14.3.2007 г. / склад на едро за козметични продукти
2727001650 / 15.3.2007 г. / товарен автомобил- 3бр.
2727001651 / 15.3.2007 г. / товарен автомобил
2721001652 / 20.3.2007 г. / магазин за дрехи втора употреба
2728001653 / 23.3.2007 г. / лек автомобил-1 бр, специален магазин-1 бр.
2727001654 / 23.3.2007 г. / товарен автомобил-1бр.
2727001655 / 23.3.2007 г. / лек автомобил-1 бр.
2727001656 / 23.3.2007 г. / товарен автомобил-1бр.
2727001657 / 26.3.2007 г. / товарен автомобил-1бр.
2704001658 / 27.3.2007 г. / Водоем 25 м3 Курорта и хлораторна сграда
2701001659 / 27.3.2007 г. / Каптаж Кривия трап
2701001660 / 27.3.2007 г. / Каптаж Бялата вода
2701001661 / 27.3.2007 г. / Каптаж Сеймен конак
2701001662 / 27.3.2007 г. / Каптаж Студен кладенец
2704001663 / 27.3.2007 г. / Водоем Студен кладенец
2701001664 / 27.3.2007 г. / Каптаж Дядо Минков кюнт
2704001665 / 27.3.2007 г. / Водоем 500 м3
2704001666 / 27.3.2007 г. / Водоем
2701001667 / 27.3.2007 г. / Дренаж № 1
2701001668 / 27.3.2007 г. / Дренаж № 2
2704001669 / 27.3.2007 г. / Черпателен водоем,бункерна помпена станция и хлораторно
2701001670 / 27.3.2007 г. / Каптаж
2704001671 / 27.3.2007 г. / Водоем - нов
2704001672 / 27.3.2007 г. / водоем
2704001673 / 27.3.2007 г. / Водоем
2704001674 / 27.3.2007 г. / Водоем
2701001675 / 27.3.2007 г. / Каптаж Гюрлюкдермен
2701001676 / 27.3.2007 г. / Каптаж Бяла вода и Голям извор
2704001677 / 27.3.2007 г. / Водоем
2701001678 / 27.3.2007 г. / Каптаж Скалата
2701001679 / 27.3.2007 г. / Дренаж-нов
2704001680 / 27.3.2007 г. / Водоем
2701001681 / 27.3.2007 г. / Каптаж Буджак чеир
2701001682 / 27.3.2007 г. / Каптаж Бунарджика
2704001683 / 27.3.2007 г. / Водоем
2701001684 / 27.3.2007 г. / Каптаж Солук бунар
2701001685 / 27.3.2007 г. / Каптаж
2721001686 / 5.2.2008 г. / Магазин за дрехи втора употреба
2720001687 / 28.3.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716001688 / 29.3.2007 г. / Бръснаро-фризьорски салон
2716001689 / 29.3.2007 г. / Фризьорски салон
2716001690 / 29.3.2007 г. / бръснарски салон
2715001691 / 29.3.2007 г. / игрална зала
2716001692 / 2.4.2007 г. / фризьорски салон
2716001693 / 2.4.2007 г. / козметичен салон
2720001694 / 3.4.2007 г. / щанд за козметични продукти
2720001695 / 8.6.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ В ХИПЕРМАРКЕТ
2704001696 / 4.4.2007 г. / Помпена станция и черпателен водоем 40 м3
2701001697 / 4.4.2007 г. / Каптаж Солумаз
2704001698 / 4.4.2007 г. / Напорен водоем 120 м3
2701001699 / 4.4.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2704001700 / 4.4.2007 г. / Водоем 180 м3 и хлораторно
2704001701 / 4.4.2007 г. / Водоем Язовира
2701001702 / 4.4.2007 г. / Каптаж за с. Иваново
2704001703 / 4.4.2007 г. / Водоем напорен
2704001704 / 4.4.2007 г. / Помпена станция и хлораторно
2701001705 / 4.4.2007 г. / Каптаж Ереклик №1
2701001706 / 4.4.2007 г. / Каптаж Ереклик № 2
2704001707 / 4.4.2007 г. / Водоем
2701001708 / 4.4.2007 г. / Дрежаж № 1, 2
2704001709 / 4.4.2007 г. / Помпена станция, хлораторно и чернателен водоем
2701001710 / 4.4.2007 г. / Каптаж Ючбунар
2704001711 / 4.4.2007 г. / Водоем
2704001712 / 4.4.2007 г. / Водоем и помпена станция-нови
2701001713 / 4.4.2007 г. / Каптаж
2704001714 / 4.4.2007 г. / Помпена станция, водоем и хлораторно
2704001715 / 4.4.2007 г. / Водоем
2701001716 / 4.4.2007 г. / Каптаж № 1
2701001717 / 4.4.2007 г. / Каптаж № 2
2701001718 / 4.4.2007 г. / Каптаж № 3
2701001719 / 4.4.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2704001720 / 4.4.2007 г. / Водоем
2727001721 / 21.6.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001722 / 10.4.2007 г. / товарен автомобил-1бр.
2727001723 / 10.4.2007 г. / лек автомобил 2бр.
2701001724 / 11.4.2007 г. / Дълбок сондаж ВС Средня
2704001725 / 11.4.2007 г. / Напорен водоем 200 м3
2704001726 / 11.4.2007 г. / Напорен водоем 120 м3 с. Черенча
2704001727 / 11.4.2007 г. / Напорен водоем 300 м3 с. Черенча
2701001728 / 11.4.2007 г. / Каптаж Балкана (Дели ахмедова чешма)
2701001729 / 11.4.2007 г. / Каптаж № 1 с. Черенча
2701001730 / 11.4.2007 г. / Шахтов кладенец № 1
2704001731 / 11.4.2007 г. / Помпена станция Средня, водоем НС Новосел
2704001732 / 11.4.2007 г. / Напорен водоем ВС с. Новосел
2701001733 / 11.4.2007 г. / Каптаж Селище ВС Новосел
2716001734 / 17.4.2007 г. / Фризьорски салон
2714001735 / 17.4.2007 г. / Интернет зала
2727001736 / 18.4.2007 г. / товарен автомобил 2 бр.
2720001737 / 18.4.2007 г. / ЩАНД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ В МАГАЗИН
2704001738 / 18.4.2007 г. / ХЛОРАТОРНО
2727001739 / 18.4.2007 г. / товарен автомобил-4 бр.
2727001740 / 19.4.2007 г. / товарен автомобил 21 броя
2723001741 / 19.4.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2723001742 / 20.4.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗОСТАНЦИЯ
2723001743 / 20.4.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2727001744 / 20.4.2007 г. / товарен автомобил 1 бр.
2727001745 / 23.4.2007 г. / товарен автомобил 2 бр.
2727001746 / 23.4.2007 г. / товарен автомобил 7 бр.
2739001747 / 23.4.2007 г. / СКЛАД ЗА БОИ
2739001748 / 23.4.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2739001749 / 23.4.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2739001750 / 23.4.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2739001751 / 23.4.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2740001752 / 22.2.2011 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2713001753 / 24.4.2007 г. / КОНЦЕРТНА ЗАЛА
2727001754 / 25.4.2007 г. / лек автомобил 1 бр.
2701001755 / 26.4.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2701001756 / 26.4.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2704001757 / 26.4.2007 г. / КУЛА ВОДОЕМ
2704001758 / 26.4.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2704001759 / 26.4.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001760 / 26.4.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2704001761 / 26.4.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 3000 М3
2704001762 / 26.4.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 80 м3
2704001763 / 26.4.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ХЛОРАТОРНО
2704001764 / 26.4.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001765 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ № 1
2701001766 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ № 2
2701001767 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ № 3
2701001768 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ
2701001769 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ
2704001770 / 9.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2704001771 / 26.4.2007 г. / ВОДОЕМ с. Жилино
2704001772 / 26.4.2007 г. / ВОДОЕМ И ХЛОРАТОРНО
2704001773 / 26.4.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2701001774 / 26.4.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ № 2
2701001775 / 26.4.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ № 4
2701001776 / 26.4.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ № 1
2701001777 / 26.4.2007 г. / СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА № 1
2701001778 / 26.4.2007 г. / СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА № 2
2701001779 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ с. Жилино
2704001780 / 26.4.2007 г. / ВОДОЕМ 200 м3
2704001781 / 26.4.2007 г. / ВОДОЕМ С ХЛОРАТОРНО
2701001782 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ № 1
2701001783 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ № 2
2704001784 / 26.4.2007 г. / БУНКЕРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ № 1
2701001785 / 26.4.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2704001786 / 26.4.2007 г. / СЪБИРАТЕЛЕН ВОДОЕМ, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ХЛОРАТОРНО
2704001787 / 26.4.2007 г. / БУНКЕРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2704001788 / 26.4.2007 г. / НОВ И СТАР НАПОРНИ ВОДОЕМИ
2701001789 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ
2701001790 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ
2701001791 / 10.5.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ 1
2704001792 / 26.4.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001793 / 26.4.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2704001794 / 26.4.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ И ХЛОРАТОРНО
2701001795 / 26.4.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2704001796 / 26.4.2007 г. / ВОДОЕМ
2704001797 / 26.4.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2704001798 / 26.4.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001799 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ 1
2701001800 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ 2
2701001801 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ 3
2704001802 / 26.4.2007 г. / ВОДОЕМ - НОВ
2701001803 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ
2704001804 / 26.4.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ,ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ,ХЛОРАТОРНО
2704001805 / 26.4.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001806 / 26.4.2007 г. / КАПТАЖ
2704001807 / 26.4.2007 г. / ВОДОЕМ ГРАВИТАЧЕН
2704001808 / 26.4.2007 г. / ВОДОЕМ
2704001809 / 26.4.2007 г. / БУНКЕРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2739001810 / 27.4.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2727001811 / 27.4.2007 г. / Товарен автомобил 1 бр.
2727001812 / 27.4.2007 г. / Товарен автомобил - 1 бр. и лек 1 бр.
2701001813 / 27.4.2007 г. / язовир
2704001814 / 2.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ ВС
2704001815 / 2.5.2007 г. / ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ,ХЛОРАТОРНО ВС
2704001816 / 2.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ ВС
2701001817 / 2.5.2007 г. / ДРЕНАЖ
2701001818 / 2.5.2007 г. / ДРЕНАЖ
2701001819 / 2.5.2007 г. / КАПТАЖ 2 ВС
2701001820 / 2.5.2007 г. / КАПТАЖ
2701001821 / 2.5.2007 г. / ДРЕНАЖ
2704001822 / 2.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ ВС
2701001823 / 2.5.2007 г. / КАПТАЖ
2704001824 / 2.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2739001825 / 3.5.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2739001826 / 10.4.2007 г. / МАГАЗИН ЗА БОИ И ЛАКОВЕ
2723001827 / 2.4.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ
2716001828 / 7.5.2007 г. / СТУДИО ЖАНЕТ-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2723001829 / 10.5.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2714001830 / 14.5.2007 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2723001831 / 15.5.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ
2723001832 / 15.5.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ
2727001833 / 17.5.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1БР.
2727001834 / 17.5.2007 г. / ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 8 БР.
2727001835 / 21.5.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1 БР.
2741001836 / 21.5.2007 г. / МЮСЮЛМАНСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
2741001837 / 21.5.2007 г. / ХРИСТИЯНСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
2727001838 / 21.5.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1 БР.
2723001839 / 21.5.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2715001840 / 21.5.2007 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2713001841 / 13.4.2021 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716001842 / 23.5.2007 г. / ФРИЗЬОРСКО АТЕЛИЕ
2727001843 / 23.5.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ-1БР.
2704001844 / 28.5.2007 г. / ВОДОЕМ 300 М3
2701001845 / 28.5.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2704001846 / 28.5.2007 г. / ВОДОЕМ за с. Векилски
2701001847 / 15.2.2021 г. / КИ Клис чешма - ВиК Шумен - Красен дол
2701001848 / 28.5.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2704001849 / 28.5.2007 г. / Водоем Висока зона
2704001850 / 28.5.2007 г. / Водоем 180 куб.м.
2704001851 / 28.5.2007 г. / Водоем за с. Писарево
2704001852 / 28.5.2007 г. / ВОДОЕМ 140 куб.м.
2701001853 / 28.5.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2701001854 / 15.2.2021 г. / ТК 1 - ВС Хърсово - ВиК Шумен - Хърсово
2704001855 / 28.5.2007 г. / ВОДОЕМ 550 куб.м.
2701001856 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ЛИПОВ КЛАДЕНЕЦ
2701001857 / 28.5.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ №2
2701001858 / 28.5.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ №1
2704001859 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001860 / 28.5.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2701001861 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ
2704001862 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 100 куб.м.
2704001863 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2704001864 / 28.5.2007 г. / ВОДОЕМ 350 куб.м. за с. Вълнари
2704001865 / 28.5.2007 г. / БУНКЕРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ № 8 стара система Мараш
2704001866 / 28.5.2007 г. / БУНКЕРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2704001867 / 28.5.2007 г. / БУНКЕРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2704001868 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ кв. Дивдядово
2701001869 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ БЯЛАТА ВОДА
2701001870 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ЧЕТАЛ ЧЕШМА
2701001871 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ БУЗЛУДЖА
2701001872 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ кв.Дивдядово № 2
2701001873 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ кв.Дивдядово №1
2701001874 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ГОЛЯМ ГРЪНЧАР
2701001875 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ГЮЛЕ КЬОШК
2701001876 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ЯБОУЛУ
2701001877 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ МАЛЪК ГРЪНЧАР
2701001878 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ПАПАЗ ПУНАР
2701001879 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ПАТИШ СУ
2701001880 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ СТРАЖАТА
2701001881 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ТЕКЕТО
2701001882 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ ЗАНДАНА
2704001883 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ТРЕТИ ПОДЕМ
2704001884 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ПЕТИ ПОДЕМ
2704001885 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 1300
2704001886 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ кв. Б.Българанов
2704001887 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ,ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ кв. Еверест
2701001888 / 28.5.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ ВС
2704001889 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ХИЖАТА ,ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2704001890 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЛЕТИЩЕТО
2704001891 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ МАДАРСКИ КОННИК
2704001892 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с. Мараш № 1
2704001893 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с. Мараш № 2
2704001894 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ СРЕДНА ЗОНА
2704001895 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 2х1500 куб.м. ВИСОКА ЗОНА
2704001896 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 900 куб.м.
2704001897 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 7000 куб.м.
2704001898 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 11 000 куб.м.
2704001899 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 13 000 куб.м.
2704001900 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ БОСТАНЛЪКА
2704001901 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ с.Хан Крум
2704001902 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 1300 години България
2701001903 / 28.5.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ № 2 група Рибка
2704001904 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ,ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ,ХЛОРАТОРНО ВС В.Друмево
2704001905 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 500 куб.м. с. В.Друмево
2701001906 / 28.5.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ ВС В.Друмево
2701001907 / 28.5.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2704001908 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ ВС
2701001909 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ
2704001910 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2704001911 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2704001912 / 28.5.2007 г. / ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ ГРУПА
2701001913 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ
2701001914 / 28.5.2007 г. / ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ № 1
2704001915 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2704001916 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001917 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ
2704001918 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2704001919 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001920 / 26.6.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ №1 ГРУПА
2704001921 / 28.5.2007 г. / КУЛА ВОДОЕМ
2704001922 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ,ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ И ХЛОРАТОРНО
2704001923 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701001924 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ
2701001925 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ БОАЗА № 2
2701001926 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ БОАЗА № 1
2704001927 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 50 куб.м.
2704001928 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 20 куб.м.
2701001929 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ
2701001930 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ
2704001931 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ХЛОРАТОРНО
2704001932 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 500 куб.м.
2701001933 / 28.5.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ № 2
2704001934 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ІІІ-ТИ ПОДЕМ И ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2704001935 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ІІ-РИ ПОДЕМ,ЧЕРПАТЕЛЕВ ВОДОЕМ,ХЛОРАТОРНО
2704001936 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 500 куб.м. ВИСОКА ЗОНА
2704001937 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ с. Вехтово
2704001938 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 120 куб.м. ниска зона
2704001939 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 500 куб.м.
2704001940 / 28.5.2007 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ,ХЛОРАТОРНО
2704001941 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ 500 куб.м
2701001942 / 28.5.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ № 2
2704001943 / 28.5.2007 г. / ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2701001944 / 28.5.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2701001945 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ
2701001946 / 28.5.2007 г. / КАПТАЖ № 2
2704001947 / 28.5.2007 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2727001948 / 30.5.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ БУС
2727001949 / 4.6.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716001950 / 5.6.2007 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2733001951 / 19.5.2010 г. / ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
2704001952 / 5.6.2007 г. / ХЛОРАТОРНО
2701001953 / 5.6.2007 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2704001954 / 5.6.2007 г. / ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2704001955 / 5.6.2007 г. / ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2701001956 / 5.6.2007 г. / КАПТАЖ КОЛАНСКА ПЪТЕКА
2704001957 / 5.6.2007 г. / ВОДОЕМ 50 куб.м.
2716001958 / 6.6.2007 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727001959 / 7.6.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2738001960 / 8.6.2007 г. / ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЦИДНИ ПРЕПАРАТИ
2712001961 / 8.6.2007 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2720001962 / 12.6.2007 г. / ЩАНД ЗА НАЛИВНА ПАРФЮМЕРИЯ
2733001963 / 14.6.2007 г. / ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
2710001964 / 14.6.2007 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2720001965 / 14.6.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720001966 / 14.6.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИКА
2739001967 / 15.6.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2739001968 / 15.6.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2738001969 / 18.6.2007 г. / ЦЕХ ЗА ПЕРИЛНИ И МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ
2705001970 / 18.6.2007 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2727001971 / 22.6.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001972 / 26.6.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001973 / 26.6.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001974 / 26.6.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001975 / 26.6.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2708001976 / 17.12.2008 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ
2721001977 / 2.7.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727001978 / 2.7.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001979 / 2.7.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001980 / 2.7.2007 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727001981 / 2.7.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001982 / 2.7.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721001983 / 11.7.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727001984 / 12.7.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001985 / 16.7.2007 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727001986 / 23.7.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001987 / 26.7.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001988 / 26.7.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2723001989 / 6.8.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2723001990 / 6.8.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2727001991 / 6.8.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001992 / 6.8.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001993 / 6.8.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727001994 / 6.8.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2726001995 / 8.12.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2726001996 / 8.12.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2721001997 / 15.8.2007 г. / МАГАЗИН ЗАТЪРГОВИЯ С ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727001998 / 16.8.2007 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2713001999 / 28.10.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2725002000 / 8.12.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2725002001 / 8.12.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2739002002 / 27.8.2007 г. / МАГАЗИН ЗА БОИ
2723002003 / 28.8.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И МОДУЛНА ГАЗСТАНЦИЯ
2723002004 / 28.8.2007 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2739002005 / 28.8.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2739002006 / 28.8.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2714002007 / 3.9.2007 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2739002008 / 3.9.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ
2716002009 / 5.9.2007 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2727002010 / 5.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002011 / 10.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002012 / 11.9.2007 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002013 / 11.9.2007 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002014 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002015 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002016 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002017 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002018 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002019 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002020 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002021 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002022 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002023 / 13.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002024 / 17.9.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002025 / 18.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002026 / 21.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002027 / 21.9.2007 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
2727002028 / 26.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002029 / 21.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002030 / 21.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002031 / 21.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002032 / 21.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2713002033 / 25.9.2007 г. / КОНЦЕРТНА ЗАЛА
2716002034 / 25.9.2007 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720002035 / 25.9.2007 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002036 / 28.9.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002037 / 2.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002038 / 2.10.2007 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2727002039 / 5.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002040 / 5.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002041 / 18.7.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002042 / 5.10.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2717002043 / 5.10.2007 г. / ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716002044 / 10.10.2007 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721002045 / 11.10.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002046 / 11.10.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002047 / 16.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002048 / 19.10.2007 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002049 / 22.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002050 / 22.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002051 / 22.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002052 / 22.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002053 / 22.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002054 / 22.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002055 / 22.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002056 / 22.10.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002057 / 24.10.2007 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002058 / 25.10.2007 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2713002059 / 1.11.2007 г. / КОНЦЕРТНА ЗАЛА
2713002060 / 4.11.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721002061 / 2.11.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002062 / 7.11.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002063 / 7.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
2701002064 / 15.11.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ ВС
2721002065 / 15.11.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002066 / 15.11.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002067 / 19.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002068 / 19.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002069 / 19.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002070 / 19.11.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002071 / 21.11.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002072 / 21.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2701002073 / 21.11.2007 г. / КАПТАЖ
2727002074 / 29.11.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ВЛЕКАЧ
2720002075 / 26.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002076 / 30.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002077 / 30.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002078 / 30.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002079 / 30.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002080 / 30.11.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002081 / 30.11.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002082 / 30.11.2007 г. / ЩАНД ЗА ПАРФЮМЕРИЯ
2718002083 / 9.5.2014 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2720002084 / 27.2.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002085 / 30.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002086 / 18.7.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720002087 / 30.11.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2740002088 / 3.12.2007 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2721002089 / 3.12.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002090 / 3.12.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002091 / 3.12.2007 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002092 / 3.12.2007 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2708002093 / 4.12.2007 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ
2701002094 / 6.12.2007 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ ВС
2727002095 / 10.12.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002096 / 10.12.2007 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002097 / 10.12.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002098 / 17.12.2007 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2733002099 / 18.12.2007 г. / ЗАНИМАЛНЯ ЗА І - ІV КЛАС
2727002100 / 2.1.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002101 / 2.1.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2727002102 / 2.1.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2727002103 / 2.1.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002104 / 2.1.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002105 / 2.1.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002106 / 2.1.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002107 / 17.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002108 / 17.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002109 / 2.1.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002110 / 2.1.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002111 / 17.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002112 / 8.1.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002113 / 9.1.2008 г. / лек автомобил
2715002114 / 10.1.2008 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2720002115 / 16.1.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ - СУПЕРМАРКЕТ
2714002116 / 17.1.2008 г. / ИНТЕРНЕТ КЛУБ
2716002117 / 18.1.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2713002118 / 31.8.2015 г. / КОНЦЕРТНА ЗАЛА
2721002119 / 18.1.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002120 / 18.1.2008 г. / ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002121 / 23.1.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720002122 / 23.1.2008 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002123 / 24.1.2008 г. / товарен
2716002124 / 25.1.2008 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2720002125 / 25.1.2008 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002126 / 25.1.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002127 / 25.1.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002128 / 28.1.2008 г. / товарен
2720002129 / 28.1.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002130 / 28.1.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002131 / 29.1.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2708002132 / 29.1.2008 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ
2721002133 / 31.1.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002134 / 23.1.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002135 / 5.2.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2701002136 / 5.2.2008 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ ВС
2701002137 / 5.2.2008 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ ВС
2701002138 / 5.2.2008 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2701002139 / 5.2.2008 г. / КАПТАЖ 1 ВС
2701002140 / 5.2.2008 г. / КАПТАЖ 2 ВС
2712002141 / 6.10.2008 г. / СПОРТНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС
2715002142 / 6.10.2008 г. / СПОРТНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС
2716002143 / 6.2.2008 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720002144 / 6.2.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002145 / 8.2.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2720002146 / 8.2.2008 г. / ЩАНД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002147 / 12.2.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002148 / 12.2.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002149 / 12.2.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002150 / 21.2.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2727002151 / 21.2.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002152 / 21.2.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002153 / 21.2.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002154 / 25.2.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002155 / 25.2.2008 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2712002156 / 25.2.2008 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2708002157 / 25.2.2008 г. / ХОТЕЛ
2718002158 / 4.3.2008 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2727002159 / 5.3.2008 г. / Товарен
2720002160 / 11.3.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ КОЗМЕТИКА
2716002161 / 11.3.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002162 / 11.3.2008 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2721002163 / 12.3.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002164 / 19.3.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2710002165 / 19.3.2008 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2713002166 / 20.3.2008 г. / КОНЦЕРТНА ЗАЛА
2727002167 / 24.3.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002168 / 24.3.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002169 / 24.3.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002170 / 24.3.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002171 / 24.3.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002172 / 24.3.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002173 / 24.3.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002174 / 25.3.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002175 / 25.3.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002176 / 25.3.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002177 / 26.3.2008 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002178 / 26.3.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002179 / 26.3.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002180 / 27.3.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002181 / 18.7.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002182 / 27.3.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2718002183 / 27.3.2008 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2718002184 / 27.3.2008 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2716002185 / 27.3.2008 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2714002186 / 28.3.2008 г. / ИНТЕРНЕТ КЛУБ-ТЕЛЕФОНИ
2720002187 / 28.3.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2708002188 / 2.4.2008 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ
2716002189 / 4.4.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002190 / 10.4.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002191 / 10.4.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002192 / 15.4.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002193 / 16.4.2008 г. / ЩАНД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002194 / 24.4.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2708002195 / 7.5.2008 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ
2701002196 / 7.5.2008 г. / КАПТАЖ
2720002197 / 7.5.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002198 / 7.5.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН И СОЛАРИУМ
2721002199 / 12.5.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002200 / 12.5.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002201 / 12.5.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002202 / 16.5.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002203 / 19.5.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002204 / 14.11.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2701002205 / 20.5.2008 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ Р-151Х
2721002206 / 14.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002207 / 10.2.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002208 / 22.5.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2711002209 / 22.5.2008 г. / СТАДИОН
2714002210 / 20.3.2009 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2729002211 / 21.12.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2716002212 / 30.5.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002213 / 30.5.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002214 / 2.6.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002215 / 3.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002216 / 4.6.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2714002217 / 9.6.2008 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2727002218 / 9.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002219 / 10.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002220 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002221 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002222 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002223 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002224 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002225 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002226 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002227 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002228 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002229 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002230 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002231 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002232 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002233 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002234 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002235 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002236 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002237 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002238 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002239 / 11.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2715002240 / 12.6.2008 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2721002241 / 23.6.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002242 / 23.6.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2714002243 / 24.6.2008 г. / ИНТЕРНЕТ КЛУБ
2727002244 / 25.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002245 / 25.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002246 / 25.6.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002247 / 25.6.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002248 / 25.6.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУСТИ
2716002249 / 27.6.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720002250 / 3.7.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002251 / 3.7.2008 г. / Товарен автомобил
2727002252 / 7.7.2008 г. / Товарен автомобил
2727002253 / 7.7.2008 г. / Товарен автомобил
2721002254 / 8.7.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2713002255 / 17.2.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2715002256 / 10.7.2008 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2720002257 / 10.7.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733002258 / 10.7.2008 г. / ДНЕВЕН ДЕТСКИ ЦЕНТЪР
2720002259 / 14.7.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2714002260 / 14.7.2008 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2720002261 / 14.7.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002262 / 14.7.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2713002263 / 21.7.2008 г. / КОНЦЕРТНА ЗАЛА
2727002264 / 21.7.2008 г. / Товарен автомобил
2727002265 / 21.7.2008 г. / Товарен автомобил
2727002266 / 24.7.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002267 / 29.7.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002268 / 31.7.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002269 / 31.7.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2721002270 / 6.8.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002271 / 11.8.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2737002272 / 15.8.2008 г. / ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2737002273 / 15.8.2008 г. / ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2737002274 / 15.8.2008 г. / ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2737002275 / 15.8.2008 г. / ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2737002276 / 15.8.2008 г. / ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2716002277 / 27.8.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2713002278 / 18.12.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2714002279 / 3.9.2008 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2714002280 / 8.9.2008 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2720002281 / 8.9.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002282 / 11.9.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002283 / 18.9.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2714002284 / 18.9.2008 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2714002285 / 19.9.2008 г. / ИНТЕРНЕТ ИГРИ
2716002286 / 19.9.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721002287 / 19.9.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002288 / 19.9.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002289 / 23.9.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721002290 / 23.9.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002291 / 23.9.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715002292 / 23.9.2008 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2727002293 / 23.9.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002294 / 23.9.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2720002295 / 29.9.2008 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2713002296 / 22.11.2016 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2721002297 / 30.9.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2714002298 / 30.9.2008 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2720002299 / 2.10.2008 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002300 / 2.10.2008 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002301 / 3.10.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002302 / 6.10.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002303 / 14.10.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002304 / 14.10.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002305 / 16.10.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002306 / 17.10.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2704002307 / 20.10.2008 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ КАОЛИНОВО
2704002308 / 20.10.2008 г. / ЧЕРПАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2727002309 / 20.10.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002310 / 20.10.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2712002311 / 21.10.2008 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2727002312 / 22.10.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002313 / 23.10.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002314 / 23.10.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002315 / 23.10.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2720002316 / 29.10.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002317 / 29.10.2008 г. / СКЛАД ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2708002318 / 29.10.2008 г. / ХОТЕЛ
2720002319 / 11.11.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002320 / 11.11.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002321 / 11.11.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2728002322 / 12.11.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2728002323 / 12.11.2008 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002324 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002325 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002326 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002327 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002328 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002329 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002330 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002331 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002332 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002333 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002334 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002335 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002336 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002337 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002338 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002339 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002340 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002341 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002342 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002343 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002344 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002345 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002346 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002347 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002348 / 12.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002349 / 18.11.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002350 / 20.11.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2737002351 / 21.11.2008 г. / ОБЕКТ С ИЗКОТНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2721002352 / 24.11.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002353 / 25.11.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002354 / 27.11.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002355 / 27.11.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002356 / 27.11.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002357 / 27.11.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710002358 / 1.12.2008 г. / ПОЧИВНА БАЗА БУНГАЛА
2721002359 / 5.12.2008 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002360 / 9.12.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002361 / 11.12.2008 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002362 / 12.12.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002363 / 12.12.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2725002364 / 12.12.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002365 / 12.12.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002366 / 12.12.2008 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2716002367 / 15.12.2008 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002368 / 17.12.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2718002369 / 19.12.2008 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2714002370 / 19.12.2008 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2727002371 / 19.12.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002372 / 19.12.2008 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002373 / 14.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002374 / 10.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002375 / 10.1.2009 г. / Товарен
2727002376 / 10.1.2009 г. / Товарен
2721002377 / 12.1.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2718002378 / 12.1.2009 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2727002379 / 12.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2723002380 / 13.1.2009 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗОСТАНЦИЯ
2723002381 / 13.1.2009 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗОСТАНЦИЯ
2727002382 / 14.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002383 / 15.1.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2708002384 / 15.1.2009 г. / СТАИ ЗА ГОСТИ
2716002385 / 16.1.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002386 / 16.1.2009 г. / ТОВОРЕН АВТОМОБИЛ
2727002387 / 16.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002388 / 20.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002389 / 20.1.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002390 / 20.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002391 / 20.1.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002392 / 20.1.2009 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720002393 / 20.1.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002394 / 20.1.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002395 / 20.1.2009 г. / ЩАНД ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА
2721002396 / 20.1.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002397 / 22.1.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002398 / 23.1.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002399 / 28.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002400 / 28.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002401 / 28.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002402 / 28.1.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002403 / 2.2.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002404 / 2.2.2009 г. / ЩАНД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728002405 / 9.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2716002406 / 11.2.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2728002407 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ рег. Н 8521 АК
2725002408 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002409 / 11.2.2009 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2725002410 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002411 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002412 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ рег. № Н 3405 АТ
2725002413 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002414 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002415 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002416 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002417 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002418 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002419 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ рег. № Н 6058 АТ
2725002420 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ рег. № Н 1482 АС
2725002421 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002422 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ рег. Н 6747 АМ
2725002423 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002424 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ рег. № Н 2788 АС
2725002425 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002426 / 11.2.2009 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ рег. № Н 3390 АС
2725002427 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002428 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002429 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002430 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002431 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002432 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725002433 / 11.2.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2727002434 / 12.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002435 / 12.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002436 / 16.2.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721002437 / 16.2.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002438 / 16.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002439 / 16.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002440 / 16.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002441 / 16.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002442 / 16.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002443 / 16.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002444 / 16.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002445 / 16.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002446 / 17.2.2009 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002447 / 17.2.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002448 / 18.2.2009 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002449 / 20.2.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002450 / 20.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002451 / 20.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002452 / 20.2.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002453 / 23.2.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002454 / 23.2.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002455 / 23.2.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002456 / 26.2.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721002457 / 11.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2740002458 / 11.3.2009 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2720002459 / 12.3.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002460 / 12.3.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002461 / 12.3.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002462 / 13.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002463 / 16.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002464 / 16.3.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002465 / 16.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002466 / 18.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002467 / 18.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002468 / 18.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2714002469 / 20.3.2009 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2720002470 / 24.3.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002471 / 24.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002472 / 25.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА № 1
2721002473 / 25.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА №2
2720002474 / 25.3.2009 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2714002475 / 27.3.2009 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2708002476 / 31.3.2009 г. / ХОТЕЛ
2715002477 / 1.4.2009 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716002478 / 3.4.2009 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2721002479 / 3.4.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002480 / 6.4.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002481 / 10.4.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002482 / 10.4.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002483 / 13.4.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2708002484 / 14.4.2009 г. / ХОТЕЛ
2725002485 / 16.4.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2716002486 / 17.4.2009 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2710002487 / 22.4.2009 г. / СТАИ ЗА ГОСТИ
2727002488 / 23.4.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002489 / 23.4.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002490 / 24.4.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2717002491 / 24.4.2009 г. / ОБЩЕСТВЕНО ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ
2721002492 / 27.4.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002493 / 28.4.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002494 / 30.4.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2737002495 / 8.5.2009 г. / ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2716002496 / 8.5.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2708002497 / 8.5.2009 г. / ХОТЕЛ
2723002498 / 12.5.2009 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С ГАЗСТАНЦИЯ
2712002499 / 12.5.2009 г. / ФИТНЕС ЦЕНТЪР
2727002500 / 12.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002501 / 12.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002502 / 12.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002503 / 12.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002504 / 12.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002505 / 12.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002506 / 15.5.2009 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002507 / 15.5.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002508 / 21.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002509 / 21.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002510 / 21.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002511 / 21.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002512 / 21.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2714002513 / 22.5.2009 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2727002514 / 23.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002515 / 23.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002516 / 25.5.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002517 / 25.5.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002518 / 29.5.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2737002519 / 1.6.2009 г. / Обект с източмници на йонизиращи лъчения - ІІІ степен
2737002520 / 1.6.2009 г. / Обект с източмници на йонизиращи лъчения - ІІІ степен
2721002521 / 13.7.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002522 / 10.6.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002523 / 10.6.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002524 / 10.6.2009 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716002525 / 10.6.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2717002526 / 11.6.2009 г. / ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2705002527 / 11.6.2009 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2727002528 / 12.6.2009 г. / Товарен автомобил
2715002529 / 13.2.2013 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2720002530 / 17.6.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002531 / 17.6.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2723002532 / 19.6.2009 г. / БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
2716002533 / 22.6.2009 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2723002534 / 22.6.2009 г. / ГАЗСТАНЦИЯ
2727002535 / 22.6.2009 г. / Товарен автомобил
2727002536 / 22.6.2009 г. / Товарен автомобил
2727002537 / 22.6.2009 г. / Товарен автомобил
2704002538 / 24.6.2009 г. / ВОДОЕМ
2714002539 / 24.6.2009 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2708002540 / 30.6.2009 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ
2721002541 / 30.6.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2730002542 / 3.7.2009 г. / ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
2720002543 / 6.7.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002544 / 7.7.2009 г. / СКЛАД ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2704002545 / 13.7.2009 г. / ВОДОЕМ 200 м3
2704002546 / 13.7.2009 г. / ВОДОЕМ 500 м3
2701002547 / 13.7.2009 г. / КАПТАЖ
2716002548 / 13.7.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002549 / 13.7.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002550 / 15.7.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2737002551 / 20.7.2009 г. / ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2737002552 / 20.7.2009 г. / ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН
2736002553 / 20.7.2009 г. / Хранилище за временно съхраняване на радиоактивни вещества-източници на йонизиращи лъчения, вградени в неутрализатори на статично електричество
2727002554 / 27.7.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002555 / 28.7.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2723002556 / 28.7.2009 г. / БАНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ
2721002557 / 30.7.2009 г. / СКЛАД ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002558 / 4.2.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002559 / 3.8.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002560 / 3.8.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002561 / 3.8.2009 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002562 / 3.8.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720002563 / 3.8.2009 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710002564 / 4.8.2009 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716002565 / 6.8.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ КОМПЛЕКС
2716002566 / 11.8.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721002567 / 11.8.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002568 / 12.8.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2712002569 / 1.9.2016 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2716002570 / 1.9.2016 г. / САУНА
2716002571 / 1.9.2016 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716002572 / 1.9.2016 г. / СОЛАРИУМ
2733002573 / 12.8.2009 г. / ЗАНИМАЛНЯ ЗА І-ІV КЛАС
2733002574 / 19.8.2009 г. / ЗАНИМАЛНЯ ЗА І-ІV КЛАС
2727002575 / 19.8.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002576 / 20.8.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710002577 / 21.8.2009 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716002578 / 25.8.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002579 / 25.8.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002580 / 31.8.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2709002581 / 1.9.2009 г. / ХИЖА
2727002582 / 4.9.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002583 / 7.9.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002584 / 7.9.2009 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2720002585 / 9.9.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002586 / 11.9.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2708002587 / 11.9.2009 г. / ХОТЕЛ
2728002588 / 11.9.2009 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2721002589 / 17.9.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002590 / 15.11.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002591 / 25.9.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002592 / 26.9.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720002593 / 28.9.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002594 / 9.6.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2731002595 / 28.9.2009 г. / ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
2731002596 / 30.9.2009 г. / ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
2716002597 / 1.9.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002598 / 2.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002599 / 2.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2730002600 / 2.10.2009 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ЦСРИ
2724002601 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002602 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002603 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002604 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002605 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002606 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002607 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002608 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002609 / 2.10.2009 г. / АВТОБУС рег. № Н 1133 АС
2724002610 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002611 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС рег. № Н 1047 АМ
2724002612 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002613 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002614 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002615 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002616 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002617 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002618 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002619 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002620 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002621 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002622 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002623 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002624 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002625 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002626 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002627 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002628 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002629 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002630 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002631 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002632 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002633 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002634 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002635 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002636 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002637 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002638 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002639 / 5.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002640 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002641 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002642 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002643 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002644 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002645 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002646 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002647 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002648 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002649 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002650 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002651 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002652 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002653 / 6.10.2009 г. / АВТОБУС
2727002654 / 6.10.2009 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2710002655 / 6.10.2009 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2727002656 / 7.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002657 / 25.7.2019 г. / СОЛАРИУМ
2716002658 / 25.7.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002659 / 8.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002660 / 8.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002661 / 8.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002662 / 8.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002663 / 8.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002664 / 8.10.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002665 / 9.10.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002666 / 14.10.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002667 / 15.10.2009 г. / ТОВАРЕН АВТИМОБИЛ
2724002668 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002669 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС рег. № Н 1217 АС
2724002670 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002671 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС рег. № Н 1016 АМ
2724002672 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002673 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002674 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002675 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002676 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002677 / 19.10.2009 г. / АВТОБУС
2714002678 / 20.10.2009 г. / ЗАЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ИГРИ
2724002679 / 21.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002680 / 21.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002681 / 21.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002682 / 21.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002683 / 21.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002684 / 21.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002685 / 21.10.2009 г. / АВТОБУС
2716002686 / 23.10.2009 г. / СТУДИО ЗА ТАТУИРОВКИ
2716002687 / 23.10.2009 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002688 / 23.10.2009 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2727002689 / 23.10.2009 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2710002690 / 23.10.2009 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2721002691 / 27.10.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002692 / 27.10.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2724002693 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002694 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002695 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002696 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002697 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002698 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002699 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002700 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002701 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002702 / 28.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002703 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002704 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002705 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002706 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002707 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002708 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002709 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002710 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002711 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2724002712 / 30.10.2009 г. / АВТОБУС
2729002713 / 31.1.2017 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2710002714 / 2.11.2009 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2727002715 / 2.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002716 / 3.11.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002717 / 11.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002718 / 11.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002719 / 11.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002720 / 11.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002721 / 11.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002722 / 11.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002723 / 16.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002724 / 11.11.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002725 / 11.11.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002726 / 12.11.2009 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2720002727 / 12.11.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002728 / 13.11.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002729 / 23.11.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2704002730 / 23.11.2009 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ВЪЛНАРИ
2704002731 / 23.11.2009 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с. ЦАНИ ГИНЧЕВО
2720002732 / 23.11.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002733 / 24.11.2009 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2724002734 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002735 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002736 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002737 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002738 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002739 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002740 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002741 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002742 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2724002743 / 25.11.2009 г. / АВТОБУС
2720002744 / 26.11.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002745 / 27.11.2009 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2715002746 / 30.11.2009 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2720002747 / 1.12.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002748 / 2.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002749 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002750 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002751 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002752 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002753 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002754 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002755 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002756 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002757 / 2.12.2009 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002758 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002759 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002760 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002761 / 2.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2725002762 / 3.12.2009 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2721002763 / 8.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002764 / 10.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002765 / 10.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002766 / 14.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА №2
2721002767 / 17.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002768 / 17.12.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002769 / 17.12.2009 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002770 / 17.12.2009 г. / СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002771 / 17.12.2009 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002772 / 21.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002773 / 17.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002774 / 17.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002775 / 17.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002776 / 17.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002777 / 18.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002778 / 18.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002779 / 18.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002780 / 18.12.2009 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716002781 / 18.12.2009 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2716002782 / 23.12.2009 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2739002783 / 23.12.2009 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002784 / 23.12.2009 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002785 / 7.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002786 / 7.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002787 / 7.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002788 / 7.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002789 / 7.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002790 / 7.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002791 / 8.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002792 / 8.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2721002793 / 12.1.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002794 / 12.1.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002795 / 12.1.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716002796 / 12.1.2010 г. / СОЛАРИУМ
2716002797 / 12.1.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2731002798 / 13.1.2010 г. / ШУ
2716002799 / 13.1.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2739002800 / 13.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002801 / 13.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002802 / 13.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002803 / 14.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720002804 / 14.1.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002805 / 14.1.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733002806 / 14.1.2010 г. / ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
2739002807 / 15.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002808 / 15.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002809 / 13.9.2016 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДГ
2739002810 / 15.1.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716002811 / 18.1.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002812 / 27.1.2010 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2727002813 / 27.1.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002814 / 1.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002815 / 2.2.2010 г. / СКЛАД ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002816 / 8.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002817 / 8.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002818 / 12.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002819 / 12.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002820 / 12.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002821 / 12.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002822 / 12.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002823 / 12.2.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710002824 / 15.2.2010 г. / СТАИ ЗА ГОСТИ
2727002825 / 16.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2739002826 / 17.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002827 / 17.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716002828 / 19.2.2010 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2721002829 / 19.2.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002830 / 22.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002831 / 22.2.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2716002832 / 25.2.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720002833 / 19.8.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720002834 / 25.2.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2739002835 / 25.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002836 / 25.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002837 / 25.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002838 / 25.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002839 / 25.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002840 / 25.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2721002841 / 25.2.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002842 / 26.2.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2739002843 / 26.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002844 / 26.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002845 / 26.2.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720002846 / 2.3.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002847 / 2.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002848 / 2.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002849 / 2.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002850 / 4.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002851 / 4.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002852 / 4.3.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727002853 / 4.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2739002854 / 5.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002855 / 8.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002856 / 8.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002857 / 8.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720002858 / 8.3.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002859 / 8.3.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721002860 / 9.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002861 / 11.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002862 / 11.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002863 / 11.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002864 / 11.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2739002865 / 12.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002866 / 15.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002867 / 15.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002868 / 15.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720002869 / 15.3.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002870 / 15.3.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002871 / 16.3.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2710002872 / 17.3.2010 г. / ЛОВНА ХИЖА
2727002873 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002874 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002875 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002876 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002877 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002878 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002879 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002880 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002881 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002882 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002883 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002884 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002885 / 17.3.2010 г. / ТОВАРЕН АТОМОБИЛ
2727002886 / 19.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002887 / 19.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2739002888 / 19.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002889 / 24.4.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2740002890 / 22.3.2010 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2721002891 / 23.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721002892 / 23.3.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002893 / 29.3.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002894 / 30.3.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2739002895 / 31.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002896 / 31.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002897 / 31.3.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2721002898 / 7.4.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2715002899 / 15.12.2010 г. / КАЗИНО
2720002900 / 15.8.2018 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002901 / 12.4.2010 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716002902 / 12.4.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002903 / 12.4.2010 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2739002904 / 14.4.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716002905 / 15.4.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721002906 / 15.4.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002907 / 15.4.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2742002908 / 15.4.2010 г. / ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
2714002909 / 15.4.2010 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2716002910 / 16.4.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002911 / 21.4.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716002912 / 21.4.2010 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2714002913 / 22.4.2010 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2721002914 / 26.4.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002915 / 26.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002916 / 26.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002917 / 26.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002918 / 26.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002919 / 26.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002920 / 26.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002921 / 26.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002922 / 26.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002923 / 27.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002924 / 27.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002925 / 27.4.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727002926 / 27.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2739002927 / 27.4.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2739002928 / 27.4.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716002929 / 28.4.2010 г. / СТУДИО ЗА ТАТУИРОВКИ
2727002930 / 30.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002931 / 30.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002932 / 30.4.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002933 / 3.5.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721002934 / 3.5.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002935 / 3.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002936 / 3.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002937 / 3.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002938 / 3.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002939 / 3.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002940 / 3.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002941 / 3.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2743002942 / 4.5.2010 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ)
2727002943 / 12.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721002944 / 12.5.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2742002945 / 13.5.2010 г. / ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (ПЛАСТМАСОВИ КАПАЧКИ)
2743002946 / 13.5.2010 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2716002947 / 13.5.2010 г. / СОЛАРИУМ
2742002948 / 13.5.2010 г. / ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (ТОРБИ С КРАН ОТ ТИП BAG IN BOX-ЗА ВИНО И ТЕЧНИ ХРАНИ
2742002949 / 13.5.2010 г. / ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (АЛУМИНИЕВИ ВИНТОВИ КАПАЧКИ)
2743002950 / 13.5.2010 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2743002951 / 14.5.2010 г. / СКЛАД ЗА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2742002952 / 14.5.2010 г. / ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (РЕТ БУТИЛКИ ОТ ПРЕФОРМИ И КАПАЧКИ)
2743002953 / 15.5.2010 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2743002954 / 15.5.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ПОЛИМЕРНИ ОПАКОВКИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2743002955 / 15.5.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2743002956 / 15.5.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2721002957 / 15.5.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720002958 / 15.5.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728002959 / 18.5.2010 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2720002960 / 18.5.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002961 / 18.5.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720002962 / 19.5.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2708002963 / 19.5.2010 г. / ХОСТЕЛ
2716002964 / 19.5.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2743002965 / 21.5.2010 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2739002966 / 21.5.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2712002967 / 26.5.2010 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2721002968 / 26.5.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727002969 / 26.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2743002970 / 26.5.2010 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С МАТЕРИАЛИ ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2727002971 / 26.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002972 / 26.5.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2742002973 / 27.5.2010 г. / ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ-РЕТ БУТИЛКИ ОТ ПРЕФОРМИКЪМ ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И БУТИЛИРАНЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
2742002974 / 28.5.2010 г. / ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ -ДОМАКИНСКО СТЪКЛО
2742002975 / 28.5.2010 г. / ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ-РЕТ БУТИЛКИ ОТ ПРОФОРМИ КЪМ ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
2742002976 / 28.5.2010 г. / ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ -КАПАЧКИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН, АЛУМИНИЕВИ КАПАЧКИ ТИП (PIFER PROOF)
2742002977 / 28.5.2010 г. / ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ-РЕП БУТИЛКИ ОТ ПРЕФОРМИ КЪМ ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
2720002978 / 31.5.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2739002979 / 31.5.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2714002980 / 31.5.2010 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2714002981 / 4.6.2010 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2727002982 / 7.6.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002983 / 7.6.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2705002984 / 8.6.2010 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН КЪМ К-С
2727002985 / 9.6.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002986 / 9.6.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2739002987 / 10.6.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2727002988 / 21.6.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2742002989 / 25.6.2010 г. / ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (ШПУЛИ)
2743002990 / 30.6.2010 г. / ЩАНД ЗА ТЪРГОВИЯ С МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2727002991 / 1.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002992 / 1.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727002993 / 1.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720002994 / 2.7.2010 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002995 / 2.7.2010 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2733002996 / 2.7.2010 г. / ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ-ШУМЕН
2720002997 / 5.7.2010 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716002998 / 30.10.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727002999 / 5.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003000 / 8.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003001 / 8.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721003002 / 8.7.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003003 / 8.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003004 / 8.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003005 / 8.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003006 / 12.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720003007 / 14.7.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727003008 / 14.7.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727003009 / 14.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721003010 / 22.7.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720003011 / 22.7.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003012 / 23.7.2010 г. / СОЛАРИУМ
2721003013 / 23.7.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003014 / 23.7.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716003015 / 23.7.2010 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2716003016 / 23.7.2010 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2721003017 / 23.7.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003018 / 27.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003019 / 27.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003020 / 27.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716003021 / 27.7.2010 г. / АТИЛИЕ ЗА ТАТУИРОВКИ
2721003022 / 29.7.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2739003023 / 29.7.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2727003024 / 30.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003025 / 30.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003026 / 30.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003027 / 30.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003028 / 30.7.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003029 / 3.8.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003030 / 3.8.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003031 / 3.8.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003032 / 3.8.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003033 / 3.8.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727003034 / 3.8.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2729003035 / 28.11.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2721003036 / 5.8.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003037 / 10.8.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003038 / 17.8.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720003039 / 20.8.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721003040 / 23.8.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003041 / 23.8.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716003042 / 23.8.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2743003043 / 23.8.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С МАТЕРИАЛИ ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2727003044 / 2.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003045 / 2.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003046 / 2.9.2010 г. / ТОВАРЕН ФУРГОН
2727003047 / 2.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003048 / 2.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003049 / 2.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003050 / 8.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721003051 / 10.9.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003052 / 10.9.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2743003053 / 13.9.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
2721003054 / 16.9.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003055 / 16.9.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2742003056 / 16.9.2010 г. / ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (АЛУМИНИЕВО ДОМАКИНСКО ФОЛИО)
2716003057 / 21.9.2010 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2727003058 / 24.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2737003059 / 24.9.2010 г. / ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН-РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С МЕДИЦИНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ГРАФИИ И СКОПИИ, AXIOM LUMINOS dRF РЕГ.№5504
2737003060 / 24.9.2010 г. / ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІІ СТЕПЕН-РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С МЕДИЦИНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2727003061 / 24.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003062 / 24.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003063 / 24.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003064 / 24.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003065 / 28.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003066 / 28.9.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721003067 / 29.9.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003068 / 4.10.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2710003069 / 5.10.2010 г. / СТАИ ЗА ГОСТИ
2727003070 / 5.10.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003071 / 5.10.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2739003072 / 11.11.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2721003073 / 11.10.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003074 / 12.10.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003075 / 22.10.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003076 / 19.10.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727003077 / 19.10.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003078 / 19.10.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003079 / 19.10.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003080 / 19.10.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721003081 / 20.10.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2716003082 / 21.10.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727003083 / 25.10.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727003084 / 25.10.2010 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2721003085 / 27.10.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720003086 / 27.10.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727003087 / 1.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2721003088 / 2.11.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2739003089 / 3.11.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720003090 / 4.11.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2739003091 / 5.11.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716003092 / 10.11.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2727003093 / 10.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003094 / 10.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003095 / 10.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2742003096 / 11.11.2010 г. / ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
2742003097 / 12.7.2018 г. / ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
2721003098 / 11.11.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720003099 / 11.11.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721003100 / 15.11.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003101 / 15.11.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003102 / 17.11.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003103 / 19.11.2010 г. / Товарен бордови автомобил
2727003104 / 19.11.2010 г. / Товарен бордови автомобил
2727003105 / 19.11.2010 г. / Товарен бордови автомобил
2727003106 / 19.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003107 / 19.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003108 / 19.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003109 / 19.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720003110 / 22.11.2010 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721003111 / 22.11.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2714003112 / 22.11.2010 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2720003113 / 23.11.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003114 / 24.11.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721003115 / 24.11.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003116 / 24.11.2010 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2701003117 / 26.11.2010 г. / ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ
2739003118 / 30.11.2010 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2704003119 / 1.12.2010 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2704003120 / 1.12.2010 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2720003121 / 3.12.2010 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2721003122 / 11.12.2010 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2742003123 / 16.5.2019 г. / ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
2714003124 / 20.12.2010 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2727003125 / 23.12.2010 г. / Товарен автомобил
2727003126 / 23.12.2010 г. / Ремарке за товарен автомобил
2727003127 / 23.12.2010 г. / Влекач
2727003128 / 23.12.2010 г. / Полуремарке
2727003129 / 23.12.2010 г. / Товарен автомобил
2721003130 / 4.1.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003131 / 5.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003132 / 10.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003133 / 10.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003134 / 10.1.2011 г. / Товарен автомобил
2721003135 / 11.1.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2737003136 / 12.1.2011 г. / Рентгенов апарат с медицинско предназначение - компютърен томограф рег. №5016
2737003137 / 12.1.2011 г. / Рентгенов апарат с медицинско предназначение-рентгенова уредба рег. №5621
2737003138 / 12.1.2011 г. / Рентгенов апарат с медицинско предназначение-рентгенова урдуба за графии рег. № 5622
2737003139 / 12.1.2011 г. / Рентгенов апарат с медицинско предназначение-рентгенова уредба за зъбни графии
2737003140 / 12.1.2011 г. / Рентгенов апарат с медицинско предназначение-компютър-томограф
2727003141 / 12.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2733003142 / 4.7.2017 г. / ЗАНИМАЛНЯ
2716003143 / 13.1.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003144 / 13.1.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2727003145 / 17.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003146 / 17.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003147 / 17.1.2011 г. / Товарен автомобил
2727003148 / 17.1.2011 г. / Товарен аавтомобил
2727003149 / 17.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003150 / 17.1.2011 г. / Товарен автомобил
2727003151 / 17.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003152 / 18.1.2011 г. / Товарен автомобил
2716003153 / 19.1.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721003154 / 20.1.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720003155 / 20.1.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003156 / 24.1.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715003157 / 24.1.2011 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716003158 / 25.1.2011 г. / АТЕЛИЕ ЗА ТАТУИРОВКИ
2715003159 / 25.1.2011 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2721003160 / 26.1.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720003161 / 26.1.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715003162 / 27.1.2011 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2721003163 / 27.1.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003164 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003165 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003166 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003167 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003168 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003169 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003170 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003171 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003172 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003173 / 27.1.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003174 / 27.1.2011 г. / Товарен автомобил
2716003175 / 1.3.2011 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2716003176 / 31.1.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2728003177 / 4.2.2011 г. / Специален автомобил
2725003178 / 4.2.2011 г. / Специален автомобил
2725003179 / 4.2.2011 г. / Специален автомобил
2725003180 / 4.2.2011 г. / Специален автомобил
2725003181 / 4.2.2011 г. / Специален автомобил
2721003182 / 7.2.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2727003183 / 7.2.2011 г. / ТОВОРЕН АВТОМОБИЛ
2727003184 / 7.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2733003185 / 4.7.2017 г. / ЗАНИМАЛНЯ
2721003186 / 10.2.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2726003187 / 10.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2726003188 / 10.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2726003189 / 10.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2726003190 / 10.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2726003191 / 10.2.2011 г. / ТОВОРЕН АВТОМОБИЛ
2726003192 / 10.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2726003193 / 10.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2726003194 / 10.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2710003195 / 11.2.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2733003196 / 14.12.2020 г. / ФИЛИАЛ НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“
2727003197 / 15.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2716003198 / 16.2.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2721003199 / 16.2.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003200 / 22.2.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003201 / 22.2.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2721003202 / 23.2.2011 г. / МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА
2720003203 / 24.2.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2727003204 / 28.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2720003205 / 28.2.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003206 / 28.2.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003207 / 28.2.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003208 / 28.2.2011 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2727003209 / 28.2.2011 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2727003210 / 28.2.2011 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2727003211 / 28.2.2011 г. / Товарен автомобил
2727003212 / 28.2.2011 г. / Товарен автомобил
2727003213 / 28.2.2011 г. / Товарен автомобил
2727003214 / 28.2.2011 г. / Товарен автомобил
2727003215 / 28.2.2011 г. / Товарен автомобил
2727003216 / 28.2.2011 г. / Товарен автомобил
2727003217 / 28.2.2011 г. / Товарен автомобил
2727003218 / 28.2.2011 г. / Товарен автомобил
2716003219 / 26.4.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С МАНИКЮРИСТ
2720003220 / 25.3.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003221 / 28.3.2011 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ ЗА ГОСТИ
2716003222 / 28.3.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2743003223 / 29.3.2011 г. / ОПТИКА
2713003224 / 23.12.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2720003225 / 6.4.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003226 / 6.4.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003227 / 18.4.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003228 / 18.4.2011 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2716003229 / 18.4.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2713003230 / 18.4.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713003231 / 18.4.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2720003232 / 19.4.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003233 / 19.4.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2711003234 / 27.4.2011 г. / ЗАЛА ЗА СПОРТНО РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ
2716003235 / 3.5.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003236 / 3.5.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003237 / 3.5.2011 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2712003238 / 10.5.2011 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2716003239 / 11.5.2011 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2720003240 / 11.5.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003241 / 18.5.2011 г. / СКЛАД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003242 / 19.5.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003243 / 19.5.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2711003244 / 14.2.2019 г. / ТЕНИС КОРТОВЕ
2724003245 / 25.5.2011 г. / АВТОБУС
2724003246 / 25.5.2011 г. / АВТОБУС
2743003247 / 27.5.2011 г. / ОПТИКА
2743003248 / 27.5.2011 г. / ОПТИКА
2740003249 / 28.5.2011 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2716003250 / 30.5.2011 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2743003251 / 30.5.2011 г. / ОПТИКА
2743003252 / 1.6.2011 г. / ОПТИКА
2743003253 / 1.6.2011 г. / ОПТИКА
2701003254 / 15.5.2015 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2720003255 / 8.6.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003256 / 14.6.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003257 / 15.6.2011 г. / СТУДИО ЗА ТАТУИРОВКИ
2720003258 / 15.6.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2732003259 / 20.6.2011 г. / ОБЩЕЖИТИЕ ЗА УЧЕНИЦИ
2743003260 / 21.6.2011 г. / ОПТИКА
2720003261 / 22.6.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2743003262 / 23.6.2011 г. / ОПТИКА
2743003263 / 30.6.2011 г. / ОПТИКА
2724003264 / 1.7.2011 г. / АБТОБУС
2739003265 / 4.7.2011 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2743003266 / 10.11.2015 г. / ОПТИКА
2716003267 / 7.7.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003268 / 13.7.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003269 / 14.7.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003270 / 14.7.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003271 / 14.7.2011 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2710003272 / 14.7.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2715003273 / 20.7.2011 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2710003274 / 22.7.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2743003275 / 25.8.2011 г. / ОПТИКА
2743003276 / 25.7.2011 г. / ОПТИКА
2743003277 / 25.7.2011 г. / ОПТИКА
2743003278 / 27.7.2011 г. / ОПТИКА
2714003279 / 1.8.2011 г. / КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
2710003280 / 1.8.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2715003281 / 1.8.2011 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716003282 / 4.8.2011 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2720003283 / 4.8.2011 г. / СКЛАД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003284 / 4.8.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2743003285 / 9.8.2011 г. / ОПТИКА
2743003286 / 12.8.2011 г. / ОПТИКА
2705003287 / 15.8.2011 г. / ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2708003288 / 23.8.2011 г. / ХОСТЕЛ
2705003289 / 26.8.2011 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2716003290 / 26.8.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003291 / 26.9.2010 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003292 / 29.8.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003293 / 30.8.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2720003294 / 8.9.2011 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003295 / 8.9.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2720003296 / 9.9.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728003297 / 12.9.2011 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2736003298 / 12.9.2011 г. / ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІ СТЕПЕН-МОБИЛНА РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СКОПИИ МОДЕЛ SK-7-3, РЕГ.№1837
2736003299 / 12.9.2011 г. / ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ІІ СТЕПЕН-ПРИБОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ-НИВОМЕРИ 3 БР-МОДЕЛ К707-ААР,РЕГ.№2372;МОДЕЛ К707-B1Q, РЕГ.№2373,МОДЕЛ KRONES CHECKMAT 731, РЕГ.№3505
2716003300 / 15.9.2011 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2729003301 / 19.12.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2720003302 / 16.9.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003303 / 16.9.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003304 / 19.9.2011 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2720003305 / 20.9.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003306 / 20.9.2011 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003307 / 26.9.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710003308 / 26.9.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2710003309 / 3.10.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2728003310 / 20.10.2011 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2746003311 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0067
2746003312 / 12.10.2011 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ НА М-TEL -
2746003313 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0056
2720003314 / 14.10.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715003315 / 17.10.2011 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716003316 / 17.10.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003317 / 17.10.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003318 / 19.10.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003319 / 21.10.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003320 / 24.10.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2742003321 / 26.10.2011 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
2743003322 / 28.10.2011 г. / ОПТИКА
2720003323 / 31.10.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003324 / 24.11.2011 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003325 / 22.6.2018 г. / GSM/ UMTS /базова станция на M-tel - SHU 0004
2716003326 / 4.11.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720003327 / 4.11.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003328 / 8.11.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2713003329 / 9.11.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713003330 / 10.11.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2743003331 / 11.11.2011 г. / ОПТИКА
2746003332 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ ТИП РИПИЙТЪР (RP) № 4381
2746003333 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0036
2725003334 / 17.11.2011 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725003335 / 17.11.2011 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725003336 / 17.11.2011 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725003337 / 17.11.2011 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2725003338 / 17.11.2011 г. / СПЕЦИАЛЕН БЪРЗА ПОМОЩ
2725003339 / 30.11.2011 г. / СПЕЦИАЛЕН БЪРЗА ПОМОЩ
2725003340 / 17.11.2011 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2725003341 / 17.11.2011 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2714003342 / 17.11.2011 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2744003343 / 17.11.2011 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2710003344 / 22.11.2011 г. / КЪЩИ ЗА ГОСТИ
2711003345 / 22.11.2011 г. / СПОРТНА ЗАЛА
2741003346 / 24.11.2011 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2704003347 / 30.11.2011 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2710003348 / 30.11.2011 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2746003349 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0054
2716003350 / 2.12.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2744003351 / 5.12.2011 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720003352 / 6.12.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003353 / 6.12.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2744003354 / 7.12.2011 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2744003355 / 7.12.2011 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720003356 / 8.12.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2701003357 / 9.12.2011 г. / КАПТАЖ
2701003358 / 9.12.2011 г. / КАПТАЖ
2701003359 / 9.12.2011 г. / КАПТАЖ
2713003360 / 12.12.2011 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716003361 / 13.12.2011 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746003362 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0018
2720003363 / 16.12.2011 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003364 / 21.12.2011 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2744003365 / 22.12.2011 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716003366 / 3.1.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2741003367 / 6.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003368 / 6.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК СМЕСЕН
2741003369 / 6.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК РОМСКИ
2741003370 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003371 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003372 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК СМЕСЕН
2741003373 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК СМЕСЕН
2741003374 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003375 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003376 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003377 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003378 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003379 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003380 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003381 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК СМЕСЕН
2741003382 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК СМЕСЕН
2741003383 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК СМЕСЕН
2741003384 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003385 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003386 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003387 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003388 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003389 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003390 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003391 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003392 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003393 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003394 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003395 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003396 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003397 / 9.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2716003398 / 10.1.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003399 / 12.1.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2737003400 / 19.1.2012 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТОГРАФИИ МОДЕЛ
2737003401 / 19.1.2012 г. / ОРТОПАНТОМОГРАФ МОДЕЛ
2729003402 / 7.4.2017 г. / ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА
2716003403 / 20.1.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003404 / 30.1.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2741003405 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003406 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003407 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003408 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003409 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003410 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003411 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003412 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003413 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003414 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003415 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003416 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003417 / 30.1.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2744003418 / 30.1.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2744003419 / 30.1.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716003420 / 6.2.2012 г. / СТУДИО ЗА ТАТУИРОВКИ
2713003421 / 20.2.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2720003422 / 23.2.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003423 / 23.2.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003424 / 24.2.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2737003425 / 24.2.2012 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТОГРАФИИ МОДЕЛ
2746003426 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0030
2701003427 / 29.2.2012 г. / КАПТАЖ № 2
2701003428 / 29.2.2012 г. / КАПТАЖ № 3
2701003429 / 17.2.2021 г. / КИ 2 Долната чешма-ВиК Шумен-Долина
2701003430 / 2.3.2012 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2720003431 / 6.3.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003432 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0022
2716003433 / 20.3.2012 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2704003434 / 23.3.2012 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2716003435 / 29.3.2012 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2720003436 / 5.4.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003437 / 12.4.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2740003438 / 12.4.2012 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2743003439 / 17.4.2012 г. / ОПТИКА
2720003440 / 19.4.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2741003441 / 20.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2716003442 / 20.4.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003443 / 21.4.2012 г. / МАСАЖНО СТУДИО
2709003444 / 21.4.2012 г. / ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА
2716003445 / 21.4.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2744003446 / 21.4.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716003447 / 23.4.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710003448 / 23.4.2012 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2741003449 / 23.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003450 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003451 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003452 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003453 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ №1
2741003454 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003455 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ОБЩ
2741003456 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ № 2
2741003457 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003458 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003459 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003460 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003461 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003462 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003463 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003464 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК МЮСЮЛМАНСКИ
2741003465 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК ХРИСТИЯНСКИ
2741003466 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003467 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003468 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003469 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003470 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003471 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003472 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003473 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003474 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003475 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003476 / 27.4.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2744003477 / 27.4.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716003478 / 27.4.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2741003479 / 2.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-СМЕСЕН
2741003480 / 2.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-СМЕСЕН
2741003481 / 2.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003482 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003483 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003484 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003485 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003486 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003487 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003488 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003489 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003490 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003491 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003492 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003493 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003494 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003495 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2704003496 / 3.5.2012 г. / ХЛОРАТОРНО
2704003497 / 3.5.2012 г. / ХРАНИТЕЛЕН ВОДОЕМ
2741003498 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003499 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК- МЮСЮЛМАНСКИ
2741003500 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-СМЕСЕН
2741003501 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-СМЕСЕН
2741003502 / 3.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-СМЕСЕН
2741003503 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003504 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003505 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003506 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003507 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003508 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003509 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003510 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003511 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003512 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003513 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003514 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003515 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003516 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003517 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003518 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003519 / 7.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003520 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003521 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003522 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК- ХРИСТИЯНСКИ
2741003523 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003524 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003525 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-СМЕСЕН
2741003526 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003527 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003528 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-СМЕСЕН
2741003529 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003530 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003531 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003532 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003533 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003534 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003535 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003536 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-РОМСКИ
2741003537 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003538 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003539 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003540 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003541 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003542 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003543 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2716003544 / 8.5.2012 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2741003545 / 8.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2746003546 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ ЗА GSM/UMTS ОБОРУДВАНЕ SHU 0033
2716003547 / 9.5.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2741003548 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003549 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003550 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003551 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003552 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003553 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003554 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003555 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003556 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003557 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003558 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003559 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003560 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003561 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003562 / 9.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2715003563 / 10.5.2012 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2718003564 / 10.5.2012 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2716003565 / 10.5.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2741003566 / 21.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003567 / 21.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2715003568 / 21.5.2012 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2710003569 / 21.5.2012 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2725003570 / 21.5.2012 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2720003571 / 21.5.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003572 / 23.5.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003573 / 23.5.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2741003574 / 23.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003575 / 23.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК- ХРИСТИЯНСКИ
2741003576 / 23.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003577 / 23.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003578 / 23.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003579 / 23.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003580 / 23.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2720003581 / 23.5.2012 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003582 / 31.5.2012 г. / СОЛАРИУМ
2741003583 / 31.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003584 / 31.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2741003585 / 31.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2741003586 / 31.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003587 / 31.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2720003588 / 31.5.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003589 / 31.5.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2741003590 / 31.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-ХРИСТИЯНСКИ
2741003591 / 31.5.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК-МЮСЮЛМАНСКИ
2746003592 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0070 ЗА GSM/UMTS
2716003593 / 4.6.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2705003594 / 8.6.2012 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2708003595 / 8.6.2012 г. / ХОТЕЛ
2720003596 / 8.6.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003597 / 8.6.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003598 / 8.6.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2713003599 / 8.6.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716003600 / 12.6.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003601 / 12.6.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715003602 / 12.6.2012 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2705003603 / 12.6.2012 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705003604 / 12.6.2012 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2720003605 / 13.6.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003606 / 13.6.2012 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2705003607 / 22.6.2012 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2733003608 / 22.6.2012 г. / ЛЯТНО ЗАНИМАЛНЯ ЗА ДЕЦА ОТ 6 ДО 10 ГОДИНИ
2710003609 / 22.6.2012 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2714003610 / 22.6.2012 г. / ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2716003611 / 2.7.2012 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2724003612 / 2.7.2012 г. / АВТОБУС
2724003613 / 2.7.2012 г. / АВТОБУС
2746003614 / 5.7.2012 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/UMTS № 4477
2743003615 / 5.7.2012 г. / ОПТИКА
2730003616 / 5.7.2012 г. / ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
2720003617 / 6.7.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728003618 / 6.7.2012 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2720003619 / 20.7.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003620 / 20.7.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003621 / 20.7.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003622 / 30.7.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003623 / 31.7.2012 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2712003624 / 31.7.2012 г. / ФИТНЕС КЛУБ
2720003625 / 3.8.2012 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003626 / 3.8.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003627 / 3.8.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003628 / 10.8.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003629 / 10.8.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003630 / 10.8.2012 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003631 / 14.8.2012 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720003632 / 17.8.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003633 / 17.8.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003634 / 17.8.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2743003635 / 17.8.2012 г. / ОПТИКА
2716003636 / 17.8.2012 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2720003637 / 17.8.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003638 / 23.8.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003639 / 5.9.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2744003640 / 17.9.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716003641 / 17.9.2012 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003642 / 17.9.2012 г. / СТУДИО ЗА ТАТУИРОВКИ
2720003643 / 17.9.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003644 / 18.9.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003645 / 18.9.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728003646 / 19.9.2012 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2728003647 / 19.9.2012 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2716003648 / 19.2.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003649 / 21.9.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003650 / 21.9.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003651 / 9.10.2012 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2744003652 / 19.10.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2744003653 / 19.10.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2744003654 / 19.10.2012 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720003655 / 19.10.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003656 / 22.10.2012 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ № SHU 0014
2716003657 / 22.10.2012 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720003658 / 26.10.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2743003659 / 30.10.2012 г. / ОПТИКА
2720003660 / 31.10.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2713003661 / 7.11.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2710003662 / 4.7.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2712003663 / 12.11.2012 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2716003664 / 19.11.2012 г. / СОЛАРИУМ
2746003665 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0077
2720003666 / 27.11.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2713003667 / 30.11.2012 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716003668 / 30.11.2012 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003669 / 12.12.2012 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003670 / 7.3.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003671 / 12.12.2012 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2741003672 / 13.12.2012 г. / ГРОБИЩЕН ПАРК
2710003673 / 13.12.2012 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2744003674 / 3.1.2013 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2744003675 / 3.1.2013 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ КОРПУС А
2744003676 / 3.1.2013 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ КОРПУС Б
2744003677 / 3.1.2013 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ КОРПУС № 2
2744003678 / 3.1.2013 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ КОРПУС № 1
2724003679 / 8.1.2013 г. / АВТОБУС
2744003680 / 9.1.2013 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720003681 / 9.1.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2736003682 / 17.1.2013 г. / ПРИБОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ-РЕНТГЕНОВ ДЕБЕЛОМЕР-ВАЛЦОВ ЦЕХ
2724003683 / 7.2.2013 г. / АВТОБУС
2746003684 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0081
2746003685 / 13.8.2015 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА GSM/UMTS ОБОРУДВАНЕ № MN 4657 А
2720003686 / 7.2.2013 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003687 / 7.2.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003688 / 11.2.2013 г. / СТУДИО ЗА КРАСОТА
2716003689 / 11.2.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746003690 / 13.8.2015 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА GSM/UMTS ОБОРУДВАНЕ № VN 4670_B
2746003691 / 13.8.2015 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА GSM/UMTS ОБОРУДВАНЕ № VN 4669_Е
2720003692 / 18.2.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003693 / 19.2.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2730003694 / 21.2.2013 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
2716003695 / 27.2.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2709003696 / 1.3.2013 г. / ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ
2740003697 / 5.3.2013 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2720003698 / 19.3.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003699 / 25.3.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003700 / 25.3.2013 г. / САУНА
2716003701 / 25.3.2013 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003702 / 5.4.2013 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2743003703 / 5.4.2013 г. / ОПТИКА
2720003704 / 5.4.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003705 / 10.4.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003706 / 10.4.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003707 / 10.4.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003708 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0024
2736003709 / 22.4.2013 г. / АНГИОГРАФ МОДЕЛ
2737003710 / 22.4.2013 г. / МОБИЛНА РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ГРАФИИ PRACTIX 160, PHILIPS
2720003711 / 24.4.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003712 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0023
2720003713 / 30.4.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003714 / 30.4.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2740003715 / 8.5.2013 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2716003716 / 3.6.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003717 / 3.6.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003718 / 3.6.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003719 / 3.6.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003720 / 3.6.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2730003721 / 3.6.2013 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
2705003722 / 3.6.2013 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2733003723 / 6.6.2013 г. / ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
2720003724 / 10.6.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2705003725 / 10.6.2013 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2720003726 / 20.6.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2709003727 / 11.6.2013 г. / ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА
2720003728 / 18.6.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003729 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ № SHU 0015
2724003730 / 18.6.2013 г. / АВТОБУС
2720003731 / 20.6.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728003732 / 20.6.2013 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2728003733 / 20.6.2013 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2705003734 / 25.6.2013 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН НА КОМПЛЕКС
2718003735 / 27.6.2013 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2716003736 / 10.7.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003737 / 12.7.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003738 / 16.7.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728003739 / 16.7.2013 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2746003740 / 17.7.2013 г. / НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С НАЦИОНАЛЕН ОБХАТ/ DVB-T/ SHU 3745-ТВРС
2712003741 / 23.7.2013 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2716003742 / 29.7.2013 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2705003743 / 29.7.2013 г. / ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2746003744 / 2.8.2013 г. / НАДЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ /DVB-T/ SHU 3715 PPC
2728003745 / 8.5.2019 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ -
2720003746 / 16.8.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003747 / 20.8.2013 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2746003748 / 2.9.2013 г. / ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА МОБИЛНА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА, БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4099
2720003749 / 13.9.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2711003750 / 16.9.2013 г. / СПОРТЕН КОМПЛЕКС
2720003751 / 16.9.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003752 / 16.9.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733003753 / 5.9.2013 г. / ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА - ЗАНИМАЛНЯ
2716003754 / 16.9.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746003755 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ ЗА GSM/UMTS ОБОРУДВАНЕ № SHU0038
2720003756 / 24.9.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728003757 / 8.5.2019 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ -
2720003758 / 8.10.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2740003759 / 24.9.2021 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2732003760 / 9.10.2013 г. / УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ
2720003761 / 9.10.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715003762 / 11.10.2013 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2720003763 / 11.10.2013 г. / СКЛАД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003764 / 18.10.2013 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2710003765 / 18.10.2013 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2720003766 / 30.10.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003767 / 30.10.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2736003768 / 6.11.2013 г. / Обект с II-ра CC - Прибори за технологичен контрол-рентгенови дебеломери 4 бр.-Валцов цех: модел 2249.01 3 бр. с фабр. №11577,11578,11579; модел ARAL-CX Seltek с фабр. №С1302А1
2728003769 / 6.11.2013 г. / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2733003770 / 8.11.2013 г. / ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР
2716003771 / 8.11.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003772 / 14.11.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2743003773 / 19.11.2013 г. / ОПТИКА
2715003774 / 25.11.2013 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716003775 / 2.12.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003776 / 4.12.2013 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2729003777 / 21.9.2016 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2718003778 / 9.12.2013 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2746003779 / 13.12.2013 г. / ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ UMTS №VN4533
2746003780 / 13.12.2013 г. / ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ UMTS №VN4506
2746003781 / 13.12.2013 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ UMTS №VN4506
2716003782 / 18.12.2013 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003783 / 13.1.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003784 / 15.1.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003785 / 15.1.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003786 / 4.5.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715003787 / 31.1.2014 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2715003788 / 3.2.2014 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716003789 / 13.2.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003790 / 17.2.2014 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2735003791 / 20.2.2014 г. / ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМ ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ, ТИП МОНОЕНЕРГИЕН-6 MV, МОДЕЛ
2735003792 / 20.2.2014 г. / ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМ ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ, ТИП МОНОЕНЕРГИЕН-6 MV, МОДЕЛ
2735003793 / 20.2.2014 г. / УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ С РАДИОАКТИВЕН ИЗТОЧНИК Ir-192 С МАКСИМАЛНА АКТИВНОСТ 555 GB/15Ci/, МОДЕЛ
2737003794 / 20.2.2014 г. / КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФ ЗА ДОЗИМЕТРИЧНО ПЛАНИРАНЕ, МОДЕЛ
2736003795 / 20.2.2014 г. / С РАМО ЗА ДОЗИМЕТРИЧНО ПЛАНИРАНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО, МОДЕЛ
2720003796 / 4.3.2014 г. / СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003797 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0025 MIHAILOVSKI
2716003798 / 7.3.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003799 / 10.3.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003800 / 11.3.2014 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2746003801 / 12.3.2014 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ 4132
2713003802 / 13.3.2014 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713003803 / 13.3.2014 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2720003804 / 13.3.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2744003805 / 21.3.2014 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2710003806 / 21.3.2014 г. / ХОТЕЛ
2720003807 / 21.3.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003808 / 21.3.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2725003809 / 21.3.2014 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2725003810 / 21.3.2014 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2716003811 / 21.3.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746003812 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0042
2720003813 / 25.3.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2708003814 / 3.4.2014 г. / ХОТЕЛ
2715003815 / 4.4.2014 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2720003816 / 8.4.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003817 / 8.4.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003818 / 8.4.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003819 / 8.4.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003820 / 8.4.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003821 / 11.4.2014 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/UMTS № 4403 ТИП
2710003822 / 24.4.2014 г. / СТАИ ПОД НАЕМ
2720003823 / 24.4.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2740003824 / 25.4.2014 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2716003825 / 25.4.2014 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003826 / 25.4.2014 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2724003827 / 25.4.2014 г. / АВТОБУС
2720003828 / 7.5.2014 г. / СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003829 / 7.5.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003830 / 10.5.2014 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/UMTS ЕТАП 2 4210
2720003831 / 13.5.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003832 / 16.5.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003833 / 21.5.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003834 / 23.5.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746003835 / 23.5.2014 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM ЕТАП 1/UMTS ЕТАП 2 4192
2704003836 / 23.5.2014 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2704003837 / 23.5.2014 г. / НАПОРЕН ВОДОЕМ
2701003838 / 23.5.2014 г. / КАПТАЖ
2746003839 / 23.5.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN-4789G GSM/UMTS
2746003840 / 23.5.2014 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/UMTS ЕТАП 4462 НА ГЛОБУЛ
2720003841 / 28.5.2014 г. / МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003842 / 30.5.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003843 / 9.6.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003844 / 9.6.2014 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2705003845 / 9.6.2014 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2720003846 / 9.6.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003847 / 12.6.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003848 / 12.6.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003849 / 17.6.2014 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2733003850 / 19.6.2014 г. / ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
2720003851 / 19.6.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003852 / 26.6.2014 г. / СТАИ ЗА ГОСТИ
2720003853 / 26.6.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003854 / 2.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2705003855 / 7.7.2014 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2720003856 / 9.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003857 / 15.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2737003858 / 15.7.2014 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТОГРАФИИ МОДЕЛ
2720003859 / 16.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2713003860 / 16.7.2014 г. / КИНО ЛАТОНА СИНЕМА
2720003861 / 18.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003862 / 18.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003863 / 18.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003864 / 18.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003865 / 18.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003866 / 23.7.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN4539
2746003867 / 24.7.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN4610 TOUSHOVITSA
2746003868 / 24.7.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4617_А
2746003869 / 25.7.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4700
2746003870 / 25.7.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4780_В
2746003871 / 25.7.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4503
2720003872 / 25.7.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003873 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4745 D
2746003874 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4542
2746003875 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4720
2746003876 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4643_А
2746003877 / 16.6.2020 г. / Приемно-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN 4753_С
2746003878 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4813_C Shoumen-Svoboda
2746003879 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4581
2746003880 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4573_А
2746003881 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4759
2746003882 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4540-D
2746003883 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4794_А
2728003884 / 11.8.2014 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2746003885 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4760
2746003886 / 11.8.2014 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/UMTS № 4435
2733003887 / 11.8.2014 г. / ЗАНИМАЛНЯ ЗА УЧЕНИЦИ
2708003888 / 11.8.2014 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ
2746003889 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4730 В
2746003890 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4776-А
2746003891 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4535
2746003892 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4806
2746003893 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4541
2720003894 / 11.8.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715003895 / 11.8.2014 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2746003896 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4536
2746003897 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4737_А
2746003898 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4722 D
2746003899 / 28.11.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4601
2746003900 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0028
2746003901 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4786_С
2705003902 / 11.8.2014 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705003903 / 11.8.2014 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2714003904 / 11.8.2014 г. / КОМПЮТЪРНА И ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2746003905 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4811_NOM_A/SHOUMEN-N
2746003906 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4834_В
2746003907 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4870_А
2746003908 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4770 В
2746003909 / 11.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4736 F
2746003910 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ № SHU 0049
2720003911 / 3.5.2017 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003912 / 12.8.2014 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ № SHU 0047
2746003913 / 12.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4502
2746003914 / 12.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN_4775
2746003915 / 13.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4814_А
2746003916 / 13.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4556
2746003917 / 13.8.2014 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ W-04
2746003918 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0021
2746003919 / 14.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VА_4810
2746003920 / 14.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VА_4899
2746003921 / 14.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VА_4895
2746003922 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0075
2746003923 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0010
2746003924 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0039
2720003925 / 1.6.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003926 / 19.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4537
2746003927 / 19.8.2014 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ VN 4659_В
2746003928 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0037
2746003929 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0040
2746003930 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0012
2746003931 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0081
2746003932 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0031
2746003933 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0048
2746003934 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SКU 0034
2746003935 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0005
2746003936 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0035
2716003937 / 27.8.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746003938 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0013
2720003939 / 29.8.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003940 / 14.2.2020 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0014.A
2737003941 / 2.9.2014 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ПАНОРАМНИ И ЦЕФАЛОСТАТНИ ДЕНТОГРАФИИ-ОРТОПАНТОМОГРАФ МОДЕЛ ORTHOPHOS
2720003942 / 3.9.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003943 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU 0027
2716003944 / 11.9.2014 г. / СОЛАРИУМ
2713003945 / 15.9.2014 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716003946 / 15.9.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003947 / 15.9.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2724003948 / 16.9.2014 г. / АВТОБУС
2724003949 / 16.9.2014 г. / АВТОБУС
2716003950 / 17.9.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720003951 / 29.9.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003952 / 29.9.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710003953 / 30.9.2014 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2719003954 / 30.9.2014 г. / ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716003955 / 3.10.2014 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716003956 / 3.10.2014 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716003957 / 3.10.2014 г. / СОЛАРИУМ
2746003958 / 20.10.2014 г. / Базова станция №4168
2746003959 / 8.10.2014 г. / Базова станция №4021 на ІІ GSM оператор
2746003960 / 7.11.2016 г. / Базова станция 4064
2746003961 / 9.10.2014 г. / Базова станция №4078
2746003962 / 9.10.2014 г. / Базова станция №4110
2746003963 / 10.10.2014 г. / Базова станция №4063
2746003964 / 10.10.2014 г. / Базова станция №4129
2746003965 / 10.10.2014 г. / Базова станция №4160
2746003966 / 10.10.2014 г. / Базова станция №4023
2746003967 / 14.7.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ И РЕДИОРЕЛЕЕН ВЪЗЕЛ №4076
2720003968 / 10.10.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003969 / 14.10.2014 г. / Базова станция №4139
2746003970 / 15.10.2014 г. / Базова станция №4022
2746003971 / 16.10.2014 г. / Базова станция №4134
2746003972 / 16.10.2014 г. / Базова станция №4241
2746003973 / 4.7.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4171
2746003974 / 17.10.2014 г. / Базова станция №4095
2720003975 / 20.10.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746003976 / 2.10.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4026
2732003977 / 21.10.2014 г. / УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ
2746003978 / 22.10.2014 г. / Базова станция - БС 4025
2746003979 / 23.10.2014 г. / Базова станция №4094
2746003980 / 2.10.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4191
2716003981 / 24.10.2014 г. / фризьорски салон
2716003982 / 24.10.2014 г. / Фризьорски салон с работно място за маникюрист
2716003983 / 24.10.2014 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2746003984 / 29.10.2014 г. / Базова станция №4024
2746003985 / 31.10.2014 г. / Базова станция №4529
2746003986 / 3.11.2014 г. / Базова станция №4105
2746003987 / 1.10.2014 г. / Базова станция №4108
2712003988 / 5.11.2014 г. / Фитнес зала
2716003989 / 6.11.2014 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2746003990 / 2.2.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4159
2745003991 / 7.11.2014 г. / Кабинет за неконвенционални методи за лечение
2744003992 / 26.11.2014 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2720003993 / 13.11.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733003994 / 14.11.2014 г. / Езикова школа
2744003995 / 17.11.2014 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2711003996 / 17.11.2014 г. / Закрита детска площадка за игра в магазин за дрехи втора употреба
2716003997 / 1.12.2014 г. / фризьорски салон
2720003998 / 3.12.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720003999 / 4.12.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004000 / 5.12.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004001 / 8.12.2014 г. / Салон за маникюр и педикюр
2720004002 / 9.12.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004003 / 10.12.2014 г. / фризьорски салон с работно место за педикюр и маникюр
2716004004 / 11.12.2014 г. / бръснарски салон
2716004005 / 12.12.2014 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004006 / 22.12.2014 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004007 / 12.1.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004008 / 11.2.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2712004009 / 30.1.2015 г. / фитнес зала
2720004010 / 13.2.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746004011 / 27.2.2015 г. / Базова станция тип GSM/UMTS №4109
2716004012 / 4.3.2015 г. / Фризьорски салон с работно място за маникюрист
2716004013 / 4.3.2015 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004014 / 4.3.2015 г. / Фризьорски салон с работно място за маникюрист
2746004015 / 18.3.2015 г. / Базова станция №VN 4806-А
2746004016 / 20.3.2015 г. / Базова приемно-предавателна станция №4133
2716004017 / 20.3.2015 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004018 / 20.3.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2737004019 / 23.3.2015 г. / Мобилна рентгенова уредба за графии, модел
2716004020 / 23.3.2015 г. / Фризьорски салон с 1 работно место за маникюрист
2720004021 / 23.3.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004022 / 3.4.2015 г. / Студио за маникюр
2716004023 / 3.4.2015 г. / Козметично студио
2716004024 / 28.1.2016 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2704004025 / 30.4.2015 г. / помпена станция за с. Ружица
2704004026 / 30.4.2015 г. / Напорен водоем 300 куб.м
2717004027 / 13.5.2015 г. / ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2710004028 / 18.5.2015 г. / Стаи за гости
2716004029 / 10.9.2020 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2716004030 / 22.5.2015 г. / СОЛАРИУМ
2716004031 / 22.5.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004032 / 1.6.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004033 / 1.6.2015 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2743004034 / 1.6.2015 г. / ОПТИКА
2709004035 / 1.6.2015 г. / Туристическа хижа
2716004036 / 2.6.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004037 / 9.6.2015 г. / Магазин за продажба на наливна парфюмерия
2720004038 / 9.6.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2705004039 / 10.6.2015 г. / Плувен басейн
2720004040 / 15.6.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2705004041 / 16.6.2015 г. / открит плувен басейн
2716004042 / 19.6.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004043 / 30.6.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2725004044 / 30.6.2015 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2710004045 / 8.7.2015 г. / Стаи за гости
2720004046 / 17.7.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004047 / 17.7.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004048 / 22.7.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004049 / 24.7.2015 г. / Козметичен салон
2733004050 / 29.7.2015 г. / ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
2720004051 / 31.7.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710004052 / 4.8.2015 г. / Къща за гости
2705004053 / 4.8.2015 г. / Открит плувен басейн към къща за гости
2705004054 / 7.8.2015 г. / Закрит плувен басейн
2716004055 / 7.8.2015 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2746004056 / 10.8.2015 г. / Базова станция GSM/UMTS №4447
2705004057 / 11.8.2015 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН КЪМ КЪЩА ЗА ГОСТИ
2720004058 / 12.8.2015 г. / Магазин за козметични продукти
2720004059 / 12.8.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004060 / 13.8.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2708004061 / 13.8.2015 г. / Семеен хотел
2720004062 / 13.8.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733004063 / 26.8.2015 г. / Летен център за работа с деца
2704004064 / 26.8.2015 г. / Водоем 500 куб.м.
2716004065 / 7.9.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004066 / 11.9.2015 г. / МАГАЗИН ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА
2716004067 / 11.9.2015 г. / Козметично студио
2716004068 / 18.9.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004069 / 18.9.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004070 / 18.9.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004071 / 18.9.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004072 / 18.9.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004073 / 18.9.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004074 / 18.9.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004075 / 1.10.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715004076 / 1.10.2015 г. / Игрална зала
2715004077 / 1.10.2015 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2746004078 / 22.6.2018 г. / Базова станция SHU 0065.A003
2724004079 / 1.10.2015 г. / автобус
2724004080 / 1.10.2015 г. / автобус
2731004081 / 1.10.2015 г. / филиал към МУ
2716004082 / 1.10.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004083 / 5.10.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2701004084 / 21.12.2020 г. / КИ Борци – ВиК–Шумен - Борци
2716004085 / 7.10.2015 г. / Козметично студио
2737004086 / 16.10.2015 г. / Рентгенова уредба за графии и скопии модел
2736004087 / 16.10.2015 г. / Прибори за технологичен контрол - РЕНТГЕНОВ ДЕБЕЛОМЕР модел
2716004088 / 16.10.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004089 / 16.10.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715004090 / 23.10.2015 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2710004091 / 23.10.2015 г. / Къща за гости Страноприемница
2708004092 / 23.10.2015 г. / ХОТЕЛ
2746004093 / 22.6.2018 г. / Базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz
2715004094 / 2.11.2015 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
2737004095 / 3.11.2015 г. / Остеоденситометър Stratos - DMS Group - за измерване на костна плътност
2716004096 / 6.4.2016 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2715004097 / 5.11.2015 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
2720004098 / 5.11.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004099 / 5.11.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746004100 / 5.2.2016 г. / БАЗОВА LTE СТАНЦИЯ №4023
2713004101 / 5.11.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2713004102 / 5.11.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2746004103 / 5.2.2016 г. / БАЗОВА LTE СТАНЦИЯ №4017
2713004104 / 9.11.2015 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2746004105 / 5.2.2016 г. / БАЗОВА LTE СТАНЦИЯ №4020
2711004106 / 18.11.2015 г. / СПОРТНА ЗАЛА
2720004107 / 15.8.2018 г. / МАГАЗИН ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА
2746004108 / 5.2.2016 г. / Базова LTE станция №4061
2746004109 / 24.11.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 МНz №4307
2746004110 / 5.2.2016 г. / БАЗОВА LTE СТАНЦИЯ №4021
2720004111 / 26.11.2015 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746004112 / 5.2.2016 г. / БАЗОВА LTE СТАНЦИЯ №4022
2746004113 / 5.2.2016 г. / БАЗОВА LTE СТАНЦИЯ №4008
2746004114 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ 0047.А001-ПИВО
2720004115 / 26.11.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2708004116 / 1.12.2015 г. / ХОТЕЛ
2746004117 / 1.12.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4291
2716004118 / 3.12.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С МАНИКЮРИСТ
2716004119 / 11.8.2021 г. / ЕСТЕТИЧЕН ЦЕНТЪР
2710004120 / 8.12.2015 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2746004121 / 9.12.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4025
2746004122 / 15.12.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4024
2716004123 / 15.12.2015 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004124 / 15.12.2015 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746004125 / 18.12.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ 4129
2746004126 / 18.12.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4021
2728004127 / 18.12.2015 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2746004128 / 18.12.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4022
2720004129 / 16.4.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2737004130 / 21.12.2015 г. / ДИГИТАЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ SIEMENS LUMINOS DRF в Рентгенов кабинет с ИЙЛ - ІІІ степен
2746004131 / 29.12.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4077
2746004132 / 29.12.2015 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4023
2710004133 / 8.1.2016 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004134 / 11.1.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004135 / 11.1.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004136 / 15.1.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2746004137 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 1800 MHz SHU 0139.A000
2716004138 / 15.1.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН И ЕДНО МЕСТО ЗА МАНИКЮРИСТ
2716004139 / 28.1.2016 г. / АТЕЛИЕ ЗА ТАТУИРОВКИ
2716004140 / 28.1.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2720004141 / 4.2.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004142 / 4.2.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2704004143 / 5.2.2016 г. / ВОДОЕМ
2704004144 / 5.2.2016 г. / ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2701004145 / 5.2.2016 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2716004146 / 5.2.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004147 / 19.2.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН И МАНИКЮРИСТ
2716004148 / 23.2.2016 г. / СТУДИО ЗА ТАТУИРОВКИ
2716004149 / 23.2.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004150 / 23.2.2016 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004151 / 23.2.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, МАНИКЮР и ПЕДИКЮР
2710004152 / 29.2.2016 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2746004153 / 29.2.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4134
2720004154 / 11.3.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004155 / 11.3.2016 г. / СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004156 / 9.5.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004157 / 9.5.2017 г. / СОЛАРИУМ
2716004158 / 9.5.2017 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004159 / 16.3.2016 г. / СТУДИО
2744004160 / 18.3.2016 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ КЪМ СОУ
2710004161 / 28.3.2016 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004162 / 28.3.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004163 / 4.4.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746004164 / 4.4.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4318
2746004165 / 4.4.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4094
2720004166 / 13.4.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004167 / 13.4.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2702004168 / 13.4.2016 г. / ЧЕШМА
2716004169 / 21.4.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004170 / 25.4.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2702004171 / 3.5.2016 г. / ЧЕШМА
2702004172 / 11.5.2016 г. / ЧЕШМА
2702004173 / 3.5.2016 г. / ЧЕШМА
2716004174 / 9.5.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2708004175 / 9.5.2016 г. / ХОТЕЛ
2746004176 / 18.5.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4085
2720004177 / 30.5.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004178 / 31.5.2016 г. / СТУДИО
2744004179 / 31.5.2016 г. / ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
2716004180 / 10.6.2016 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004181 / 10.6.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733004182 / 10.6.2016 г. / ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ
2733004183 / 10.6.2016 г. / ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ
2735004184 / 10.6.2016 г. / МОБИЛЕН РЕТ/СТ - уредба за позитронноемисионна томография
2716004185 / 10.6.2016 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2705004186 / 10.6.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2733004187 / 21.6.2016 г. / ДЕТСКА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
2716004188 / 21.6.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2705004189 / 21.6.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2737004190 / 21.6.2016 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ГРАФИИ МОДЕЛ
2705004191 / 11.7.2016 г. / ОТКРИТ БАСЕЙН КЪМ СТРАНОПРИЕМНИЦА
2705004192 / 11.7.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН КЪМ К-С
2705004193 / 11.7.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН КЪМ КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004194 / 11.7.2016 г. / СТУДИО ЗА КРАСОТА
2716004195 / 11.7.2016 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2705004196 / 20.7.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН КЪМ КЪЩА ЗА ГОСТИ
2702004197 / 20.7.2016 г. / ОБЩЕСТВЕНА ЧЕШМА
2733004198 / 21.7.2016 г. / ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА ДЕЦА ОТ 7 ДО 12 Г.
2710004199 / 21.7.2016 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2705004200 / 25.7.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2746004201 / 25.7.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4063
2705004202 / 25.7.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2711004203 / 25.7.2016 г. / СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС
2716004204 / 25.7.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2705004205 / 15.8.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН КЪМ КЪЩА ЗА ГОСТИ
2705004206 / 15.8.2016 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН КЪМ КЪЩА ЗА ГОСТИ
2710004207 / 15.8.2016 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2710004208 / 15.8.2016 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2705004209 / 15.8.2016 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2720004210 / 15.8.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004211 / 15.8.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004212 / 23.8.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004213 / 23.8.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004214 / 23.8.2016 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН С МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НОКТОПЛАСТИКА
2746004215 / 24.8.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4074
2746004216 / 31.8.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4319
2718004217 / 31.8.2016 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2716004218 / 31.8.2016 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО И МАНИКЮР
2720004219 / 31.8.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004220 / 31.8.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004221 / 31.8.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746004222 / 9.12.2020 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU001
2746004223 / 14.9.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №SHU 002
2746004224 / 14.9.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №SHU 010
2746004225 / 16.9.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №SHU 005
2746004226 / 16.9.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ № SHU 003
2746004227 / 16.9.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №SHU 006
2746004228 / 16.9.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ № SHU 007
2720004229 / 20.9.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746004230 / 26.9.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №SHU 009
2716004231 / 5.10.2016 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2737004232 / 6.10.2016 г. / СПЕКТРОМЕТЪР BRUKER - S1 TITAN №600N3251
2737004233 / 6.10.2016 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ГРАФИИ И СКОПИИ AXIOM LCONOS R100 SIEMENS
2716004234 / 12.10.2016 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2716004235 / 12.10.2016 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
2720004236 / 12.10.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746004237 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ
2746004238 / 22.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ
2716004239 / 17.10.2016 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2716004240 / 21.10.2016 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004241 / 21.10.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004242 / 27.10.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004243 / 31.10.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004244 / 31.10.2016 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2746004245 / 16.11.2016 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4302
2716004246 / 16.11.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004247 / 16.11.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710004248 / 22.11.2016 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004249 / 22.11.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004250 / 28.11.2016 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР
2716004251 / 28.11.2016 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004252 / 28.11.2016 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2725004253 / 1.12.2016 г. / САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ НА БОЛНИ
2716004254 / 6.12.2016 г. / КОЗМЕТИЧЕНО СТУДИО
2710004255 / 9.12.2016 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2720004256 / 21.12.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004257 / 27.12.2016 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004258 / 13.1.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2724004259 / 13.1.2017 г. / автобус
2716004260 / 19.2.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004261 / 18.1.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2715004262 / 20.1.2017 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716004263 / 24.1.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004264 / 24.1.2017 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР
2716004265 / 26.1.2017 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004266 / 31.1.2017 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2720004267 / 7.2.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004268 / 15.2.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004269 / 23.2.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728004270 / 8.3.2017 г. / Товарен автомобил
2716004271 / 10.3.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2724004272 / 10.3.2017 г. / Автобус
2716004273 / 17.3.2017 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2746004274 / 20.3.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4095
2716004275 / 23.3.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004276 / 29.3.2017 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2746004277 / 7.4.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №2730
2710004278 / 7.4.2017 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004279 / 7.4.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
2740004280 / 7.4.2017 г. / АГРО АПТЕКА
2717004281 / 7.4.2017 г. / КОМБИНИРАНА ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2720004282 / 18.4.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2740004283 / 18.4.2017 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2746004284 / 18.4.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4921
2720004285 / 18.4.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004286 / 18.4.2017 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
2716004287 / 5.5.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН И МАНИКЮРИСТ
2728004288 / 11.3.2020 г. / СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ
2716004289 / 5.5.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2728004290 / 5.5.2017 г. / УАЗ
2716004291 / 5.5.2017 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН С МАНИКЮРИСТ
2716004292 / 5.5.2017 г. / СТУДИО ЗА КРАСОТА
2716004293 / 9.5.2017 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР
2718004294 / 17.5.2017 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2733004295 / 25.5.2017 г. / ЦЕЛОДНЕВНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА ДЕЦА ОТ 6-11 ГОД.
2720004296 / 30.6.2020 г. / СКЛАД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710004297 / 5.6.2017 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2746004298 / 5.6.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4805
2733004299 / 7.6.2017 г. / ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
2720004300 / 9.6.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004301 / 9.6.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004302 / 13.6.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2705004303 / 13.6.2017 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2715004304 / 16.6.2017 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
2716004305 / 16.6.2017 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2720004306 / 16.6.2017 г. / СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004307 / 1.2.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004308 / 16.6.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004309 / 16.6.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
2716004310 / 16.6.2017 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2733004311 / 28.6.2017 г. / ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА ДЕЦА ОТ 6 ДО 12 ГОД.
2705004312 / 3.7.2017 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004313 / 3.7.2017 г. / ОТКРИТ БАСЕЙН
2710004314 / 3.7.2017 г. / ПОЧИВНА БАЗА І БУНГАЛА
2716004315 / 4.7.2017 г. / САЛОН ЗА КРАСОТА
2746004316 / 7.7.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №2759
2716004317 / 7.7.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004318 / 7.7.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004319 / 7.7.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004320 / 18.7.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746004321 / 18.7.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4285
2716004322 / 18.7.2017 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2705004323 / 18.7.2017 г. / БАСЕЙН
2746004324 / 18.7.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №2729
2720004325 / 18.7.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733004326 / 18.7.2017 г. / ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ
2737004327 / 21.7.2017 г. / РЕНТГЕН ЗА СЕКТОРНА ДИГИТАЛНА ДЕНТОГРАФИЯ модел
2746004328 / 25.7.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4461
2746004329 / 25.7.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4097
2710004330 / 25.7.2017 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2710004331 / 25.7.2017 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2712004332 / 26.7.2017 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2724004333 / 26.7.2017 г. / Автобус
2716004334 / 7.8.2017 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2710004335 / 7.8.2017 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2705004336 / 7.8.2017 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004337 / 11.8.2017 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004338 / 11.8.2017 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004339 / 11.8.2017 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2710004340 / 30.8.2017 г. / БУНГАЛА
2716004341 / 30.8.2017 г. / САЛОН ЗА КРАСОТА
2737004342 / 30.8.2017 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТОГРАФИИ МОДЕЛ
2720004343 / 30.8.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2728004344 / 12.9.2017 г. / специален автомобил
2716004345 / 14.9.2017 г. / СОЛАРНО СТУДИО
2716004346 / 12.9.2017 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2733004347 / 15.9.2017 г. / ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА (ЦСОП)
2716004348 / 26.9.2017 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН/СТУДИО ЗА КРАСОТА
2720004349 / 26.9.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733004350 / 2.10.2017 г. / ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
2720004351 / 2.10.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733004352 / 2.10.2017 г. / ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА КЪМ ЦПЛР-ОДК
2720004353 / 2.10.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004354 / 2.10.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2740004355 / 6.10.2017 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2720004356 / 6.10.2017 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004357 / 13.10.2017 г. / ЩАНД ЗА ДЕТСКА КОЗМЕТИКА
2733004358 / 13.10.2017 г. / ЗАНИМАЛНЯ - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
2720004359 / 13.10.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004360 / 13.10.2017 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2720004361 / 13.10.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2737004362 / 13.10.2017 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТОГРАФИИ
2716004363 / 13.10.2017 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004364 / 17.10.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004365 / 25.10.2017 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2716004366 / 25.10.2017 г. / САЛОН ЗА КРАСОТА
2720004367 / 25.10.2017 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004368 / 5.4.2018 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733004369 / 30.10.2017 г. / ЗАНИМАЛНЯ ЗА ДЕЦА ОТ І - ІV КЛАС
2746004370 / 6.11.2017 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ №4228
2714004371 / 6.11.2017 г. / КОМПЮТЪРНА И ИНТЕРНЕТ ЗАЛА
2733004372 / 22.6.2018 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - СЕДМИЧНА ГРИЖА
2729004373 / 6.11.2017 г. / ФИЛИАЛ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА
2720004374 / 6.11.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2708004375 / 6.11.2017 г. / ХОТЕЛ
2716004376 / 16.11.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С РАБОТНО МЯСТО МАНИКЮР
2716004377 / 16.11.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004378 / 16.11.2017 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004379 / 21.11.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004380 / 21.11.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004381 / 21.11.2017 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004382 / 1.12.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2718004383 / 1.12.2017 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2716004384 / 7.12.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2740004385 / 19.12.2017 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2708004386 / 23.10.2018 г. / ГРАНД ХОТЕЛ ШУМЕН
2708004387 / 19.12.2017 г. / ХОТЕЛ
2716004388 / 19.12.2017 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2745004389 / 22.12.2017 г. / КАБИНЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛЕН МЕТОД ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
2720004390 / 8.1.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004391 / 8.1.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004392 / 8.1.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004393 / 29.1.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710004394 / 7.2.2018 г. / СТАИ ЗА ГОСТИ
2720004395 / 7.2.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2708004396 / 14.2.2018 г. / ХОТЕЛ
2720004397 / 14.2.2018 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004398 / 23.2.2018 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2716004399 / 1.3.2018 г. / САЛОН ЗА КРАСОТА
2705004400 / 1.3.2018 г. / ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2716004401 / 13.3.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004402 / 13.3.2018 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2702004403 / 13.3.2018 г. / ЧЕШМА
2702004404 / 13.3.2018 г. / ЧЕШМА
2716004405 / 13.3.2018 г. / СТУДИО ЗА КРАСОТА
2716004406 / 29.3.2018 г. / БРЪСНАРОІФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004407 / 29.3.2018 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2724004408 / 29.3.2018 г. / Автобус
2724004409 / 29.3.2018 г. / Автобус
2724004410 / 29.3.2018 г. / Автобус
2716004411 / 29.3.2018 г. / СТУДИО ЗА КРАСОТА
2716004412 / 5.4.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С МАНИКЮРИСТ
2701004413 / 5.4.2018 г. / КАПТАЖ
2701004414 / 5.4.2018 г. / КАПТИРАН ИЗВОР
2701004415 / 5.4.2018 г. / КАПТИРАН ИЗВОР
2720004416 / 5.4.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004417 / 5.4.2018 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004418 / 5.4.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2709004419 / 5.4.2018 г. / ХИЖА
2701004420 / 12.4.2018 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ 2
2720004421 / 12.4.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004422 / 12.4.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2701004423 / 12.4.2018 г. / КАПТАЖ 2 -
2701004424 / 12.4.2018 г. / КАПТАЖ
2701004425 / 12.4.2018 г. / КЛАДЕНЕЦ
2746004426 / 12.4.2018 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ №VN 4611А
2720004427 / 18.4.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2701004428 / 18.4.2018 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ - 1
2701004429 / 18.4.2018 г. / КАПТАЖ
2701004430 / 18.4.2018 г. / КАПТАЖ
2713004431 / 20.4.2018 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2701004432 / 20.4.2018 г. / КАПТАЖ
2701004433 / 20.4.2018 г. / ДЪЛБОК СОНДАЖ
2701004434 / 20.4.2018 г. / КАПТАЖ
2701004435 / 20.4.2018 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ 2-БПС
2701004436 / 20.4.2018 г. / КАПТАЖ
2701004437 / 20.4.2018 г. / КЛАДЕНЕЦ
2701004438 / 20.4.2018 г. / КАПТАЖ 1
2701004439 / 20.4.2018 г. / КАПТАЖ 2
2701004440 / 20.4.2018 г. / КАПТАЖ
2701004441 / 20.4.2018 г. / КАПТАЖ
2701004442 / 24.4.2018 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2701004443 / 24.4.2018 г. / ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ
2720004444 / 3.5.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2718004445 / 15.5.2018 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2716004446 / 15.5.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С МАНИКЮРИСТ
2710004447 / 15.5.2018 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2740004448 / 15.5.2018 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2716004449 / 18.5.2018 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004450 / 18.5.2018 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2716004451 / 18.5.2018 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР
2710004452 / 7.6.2018 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2710004453 / 7.6.2018 г. / КЪЩА
2710004454 / 7.6.2018 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2705004455 / 7.6.2018 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН №2
2705004456 / 7.6.2018 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН № 1
2729004457 / 7.6.2018 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2705004458 / 15.6.2018 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2716004459 / 15.6.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С РАБОТНО МЯСТО МАНИКЮР
2733004460 / 15.6.2018 г. / ДЕТСКА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
2720004461 / 15.6.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2740004462 / 15.6.2018 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2746004463 / 15.6.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ
2716004464 / 22.6.2018 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2733004465 / 22.6.2018 г. / ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
2737004466 / 22.6.2018 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТОГРАФИИ
2737004467 / 22.6.2018 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТОГРАФИИ
2733004468 / 22.6.2018 г. / ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ
2705004469 / 22.6.2018 г. / ОТКРИТ ДЕТСКИ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2733004470 / 22.6.2018 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
2716004471 / 22.6.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2728004472 / 22.6.2018 г. / товарен автомобил
2716004473 / 25.6.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2705004474 / 26.6.2018 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН - НАЯ
2705004475 / 26.6.2018 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004476 / 26.6.2018 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004477 / 26.6.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2716004478 / 4.7.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН И МАНИКЮРИСТ
2716004479 / 4.7.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2705004480 / 4.7.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004481 / 4.7.2018 г. / БАСЕЙН
2746004482 / 12.7.2018 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU0152.A (Shumensko Pivo Nova)
2708004483 / 12.7.2018 г. / ХОТЕЛ
2716004484 / 12.7.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004485 / 20.7.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2705004486 / 20.7.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2720004487 / 20.7.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2705004488 / 20.7.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004489 / 20.7.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2716004490 / 30.7.2018 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2710004491 / 30.7.2018 г. / СТАИ ЗА ГОСТИ
2740004492 / 30.7.2018 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2715004493 / 30.7.2018 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2740004494 / 31.7.2018 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2733004495 / 16.8.2018 г. / ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
2716004496 / 16.8.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2715004497 / 17.8.2018 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2705004498 / 17.8.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004499 / 17.8.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2733004500 / 4.9.2018 г. / ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ
2716004501 / 4.9.2018 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2712004502 / 4.9.2018 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2716004503 / 4.9.2018 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004504 / 4.9.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2737004505 / 4.9.2018 г. / Обект ІІІ-та степен на сложност - Рентгенова уредба за секторни дентографии модел RXDC HyperShere
2705004506 / 4.9.2018 г. / ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004507 / 6.8.2019 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004508 / 4.9.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004509 / 4.9.2018 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2733004510 / 29.12.2020 г. / ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ
2733004511 / 19.9.2018 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
2710004512 / 19.9.2018 г. / ПАНСИОН ЗА УЧЕНИЦИ
2729004513 / 19.9.2018 г. / ДЕТСКА ГРАДИНА
2716004514 / 19.9.2018 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР
2716004515 / 28.9.2018 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2716004516 / 28.9.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004517 / 28.9.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004518 / 28.9.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746004519 / 4.10.2018 г. / ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ №VN 4802.А
2733004520 / 15.10.2018 г. / ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
2716004521 / 17.10.2018 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004522 / 22.10.2018 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004523 / 22.10.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2717004524 / 22.10.2018 г. / ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716004525 / 22.10.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2717004526 / 20.4.2021 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716004527 / 29.10.2018 г. / САУНА
2720004528 / 29.10.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004529 / 29.10.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2704004530 / 2.11.2018 г. / ВОДОЕМ
2720004531 / 5.11.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004532 / 15.11.2018 г. / Склад за съхранение и търговия с козметични продукти
2704004533 / 16.11.2018 г. / ХЛОРАТОРНО КЪМ КОМПЛЕКС
2708004534 / 16.11.2018 г. / ХОТЕЛ
2710004535 / 23.11.2018 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2711004536 / 13.11.2018 г. / СПОРТНА ЗАЛА
2746004537 / 23.11.2018 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ №4211
2720004538 / 5.12.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004539 / 5.12.2018 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2720004540 / 7.12.2018 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004541 / 7.12.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2716004542 / 7.12.2018 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004543 / 7.12.2018 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2746004544 / 12.12.2018 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ №VN4792А
2724004545 / 12.12.2018 г. / АВТОБУС
2710004546 / 14.12.2018 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2746004547 / 14.12.2018 г. / ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 4478
2715004548 / 17.12.2018 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА С БИЛЯРД
2716004549 / 17.12.2018 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2716004550 / 17.12.2018 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2720004551 / 4.1.2019 г. / ЩАНД ЗА ПРОДАЖБА НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710004552 / 4.1.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004553 / 7.1.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004554 / 11.1.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2737004555 / 14.1.2019 г. / РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕМОГРАФИИ
2733004556 / 11.1.2019 г. / УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ - КЛУБ
2716004557 / 16.1.2019 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2743004558 / 18.1.2019 г. / ОПТИКА
2716004559 / 25.1.2019 г. / КОЗМEТИЧЕН САЛОН
2743004560 / 31.1.2019 г. / ОПТИКА
2728004561 / 14.2.2019 г. / ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВОЗ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ
2720004562 / 14.2.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004563 / 14.2.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004564 / 5.3.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2711004565 / 7.3.2019 г. / ЗАЛА №1 ЗА ТЕНИС НА МАСА КЪМ СПОРТНА ЗАЛА
2711004566 / 7.3.2019 г. / ЗАЛА №2 ЗА ТЕНИС НА МАСА КЪМ СПОРТНА ЗАЛА
2746004567 / 16.4.2019 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900MHZ С № SHU0008.A002DRAGOEVO
2725004568 / 11.3.2019 г. / линейка
2716004569 / 14.3.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004570 / 20.3.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004571 / 20.3.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004572 / 22.3.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004573 / 22.3.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004574 / 22.3.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004575 / 26.3.2019 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004576 / 3.4.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2746004577 / 5.4.2019 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ 4445
2716004578 / 5.4.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2743004579 / 9.4.2019 г. / ОПТИКА
2716004580 / 9.4.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004581 / 10.4.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004582 / 10.4.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733004583 / 10.4.2019 г. / ЗАНИМАЛНЯ
2710004584 / 15.4.2019 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2720004585 / 16.4.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004586 / 16.4.2019 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2720004587 / 17.4.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004588 / 18.4.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2743004589 / 19.4.2019 г. / ОПТИКА
2733004590 / 30.4.2019 г. / ОБЩИНСКА БАЗА ЗА ОТДИХ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
2720004591 / 2.5.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2733004592 / 30.4.2019 г. / ЦПЛР - ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - ШУМЕН
2720004593 / 8.5.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004594 / 8.5.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004595 / 8.5.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2712004596 / 8.5.2019 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2716004597 / 3.5.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2725004598 / 10.5.2019 г. / САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ НА БОЛНИ
2718004599 / 15.5.2019 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2711004600 / 15.5.2019 г. / СТАДИОН
2702004601 / 23.5.2019 г. / ЧЕШМА
2702004602 / 23.5.2019 г. / ЧЕШМА
2716004603 / 30.5.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004604 / 30.5.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004605 / 30.5.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004606 / 30.5.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004607 / 6.6.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004608 / 10.6.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН С РАБОТНО МЯСТО МАНИКЮР
2704004609 / 11.6.2019 г. / РЕЗЕРВОАР, ХЛОРАТОРНО И ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
2720004610 / 24.6.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004611 / 25.6.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004612 / 26.6.2019 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2733004613 / 24.6.2019 г. / ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
2716004614 / 27.6.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2705004615 / 27.6.2019 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2705004616 / 3.7.2019 г. / ОТКРИТ БАСЕЙН
2724004617 / 3.7.2019 г. / АВТОБУС
2720004618 / 3.7.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004619 / 3.7.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2705004620 / 3.7.2019 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2710004621 / 4.7.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004622 / 9.7.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004623 / 17.7.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2715004624 / 15.7.2019 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2710004625 / 16.7.2019 г. / СТАИ ЗА ГОСТИ
2716004626 / 18.7.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710004627 / 19.7.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004628 / 18.7.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2710004629 / 23.7.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004630 / 23.7.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН С ЕДНО РАБОТНО МЯСТО
2716004631 / 25.7.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С ЕДНО РАБОТНО МЯСТО
2705004632 / 23.7.2019 г. / ПЛУВЕН БАСЕЙН
2720004633 / 26.7.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2705004634 / 26.7.2019 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2710004635 / 26.7.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2705004636 / 29.7.2019 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2710004637 / 29.7.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2720004638 / 1.8.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004639 / 1.8.2019 г. / БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ
2720004640 / 1.8.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004641 / 2.8.2019 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР
2705004642 / 8.8.2019 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН - ДЕТСКИ
2715004643 / 13.8.2019 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716004644 / 13.8.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2710004645 / 14.8.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2705004646 / 14.8.2019 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2710004647 / 20.8.2019 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2716004648 / 19.8.2019 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2705004649 / 27.8.2019 г. / ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН
2716004650 / 23.8.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004651 / 27.8.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004652 / 28.8.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004653 / 2.9.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746004654 / 5.9.2019 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU0122.A001 - BONI OBOROT с честотен обхват 900 MHZ
2715004655 / 5.9.2019 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716004656 / 10.9.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746004657 / 13.9.2019 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ SHU0039.A004
2746004658 / 12.9.2019 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ ЗА GSM/UMTS ОБОРУДВАНЕ №SHU0033.A004
2716004659 / 17.9.2019 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2716004660 / 16.9.2019 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН С ДВЕ РАБОТНИ МЕСТА
2716004661 / 18.9.2019 г. / КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
2716004662 / 24.9.2019 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР
2716004663 / 18.9.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004664 / 20.9.2019 г. / САЛОН ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
2733004665 / 20.9.2019 г. / ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
2716004666 / 20.9.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004667 / 24.9.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004668 / 27.9.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004669 / 26.9.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004670 / 3.10.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004671 / 3.10.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004672 / 3.10.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004673 / 3.10.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2713004674 / 8.10.2019 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2724004675 / 21.10.2019 г. / микробус
2720004676 / 22.10.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710004677 / 23.10.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2716004678 / 23.10.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004679 / 23.10.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2737004680 / 23.10.2019 г. / ОБЕКТ С III-ТА СТЕПЕН НА СЛОЖНОСТ - РЕНТГЕНОВА УРЕДБА 3D ОРТОПАНТОМОГРАФИИ
2716004681 / 18.10.2019 г. / СТУДИО ЗА ТАТУИРОВКИ
2720004682 / 6.11.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004683 / 7.11.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2724004684 / 11.11.2019 г. / Автобус
2708004685 / 12.11.2019 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ
2716004686 / 12.11.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С ЕДНО РАБОТНО МЯСТО
2716004687 / 13.11.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2743004688 / 15.11.2019 г. / ОПТИКА
2746004689 / 15.11.2019 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ №4324
2720004690 / 15.11.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004691 / 2.12.2019 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004692 / 4.12.2019 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004693 / 4.12.2019 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2717004694 / 10.12.2019 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2710004695 / 13.12.2019 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2746004696 / 16.12.2019 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ VN 4542
2746004697 / 18.12.2019 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА
2746004698 / 18.12.2019 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ №VN 4693_B С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900/1800/2100 MHZ НА
2712004699 / 8.1.2020 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2746004700 / 8.1.2020 г. / БАЗОВА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ С №VN 4581
2710004701 / 8.1.2020 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2710004702 / 8.1.2020 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2710004703 / 8.1.2020 г. / САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ
2712004704 / 9.1.2020 г. / ФИТНЕС ЗАЛА
2716004705 / 8.1.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2740004706 / 10.1.2020 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2743004707 / 13.1.2020 г. / ОПТИКА
2746004708 / 15.1.2020 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ №VN 4780_B С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900/1800/2100 MHZ НА
2716004709 / 21.1.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2746004710 / 22.1.2020 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ №SHU0077 НА
2746004711 / 22.1.2020 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № VN4571 НА
2746004712 / 22.1.2020 г. / ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 2705 НА
2716004713 / 23.1.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2726004714 / 23.1.2020 г. / автомобил
2726004715 / 23.1.2020 г. / автомобил
2726004716 / 23.1.2020 г. / автомобил
2726004717 / 23.1.2020 г. / автомобил
2701004718 / 24.1.2020 г. / СК
2702004719 / 28.1.2020 г. / ЧЕШМА
2702004720 / 28.1.2020 г. / ЧЕШМА
2702004721 / 28.1.2020 г. / ЧЕШМА - ГОРНА
2702004722 / 28.1.2020 г. / ЧЕШМА
2702004723 / 28.1.2020 г. / ЧЕШМА
2702004724 / 28.1.2020 г. / ЧЕШМА ПО ПЪТЯ ОТ ГР.В.ПРЕСЛАВ ЗА С.ДРАГОЕВО
2720004725 / 31.1.2020 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2710004726 / 4.2.2020 г. / КЪЩА ЗА ГОСТИ
2710004727 / 4.2.2020 г. / БУНГАЛА
2716004728 / 5.2.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004729 / 14.2.2020 г. / СТУДИО ЗА МАНИКЮР
2717004730 / 26.2.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2742004731 / 26.2.2020 г. / ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
2701004732 / 27.2.2020 г. / КАПТАЖ 2
2720004733 / 4.3.2020 г. / МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2737004734 / 11.3.2020 г. / ОБЕКТ С III-ТА СТЕПЕН НА СЛОЖНОСТ - РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТОГРАФИИ МОДЕЛ
2704004735 / 17.3.2020 г. / ХЛОРАТОРНО СЪОРЪЖЕНИЕ
2704004736 / 17.3.2020 г. / СЪБИРАТЕЛЕН ВОДОЕМ
2704004737 / 17.3.2020 г. / Двукамерен водоем с вместимост 2х450м3
2715004738 / 17.3.2020 г. / ИГРАЛНА ЗАЛА
2716004739 / 17.3.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004740 / 31.3.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004741 / 2.4.2020 г. / БРЪСНАРСКИ САЛОН
2716004742 / 7.4.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2746004743 / 13.4.2020 г. / Базова станция SHU 0001.A003
2720004744 / 13.4.2020 г. / Магазин за козметични продукти
2728004745 / 21.4.2020 г. / Специален автомобил
2740004746 / 22.4.2020 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2719004747 / 30.4.2020 г. / Цех за производство на козметични продукти
2720004748 / 30.4.2020 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004749 / 30.4.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004750 / 30.4.2020 г. / Фризьорски салон
2720004751 / 5.5.2020 г. / Щанд за търговия с козметични продукти
2716004752 / 5.5.2020 г. / Козметичен салон
2716004753 / 14.5.2020 г. / Козметичен салон
2716004754 / 15.5.2020 г. / Фризьорски салон
2746004755 / 15.5.2020 г. / Приемно-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN 4659 ,,Todor Ikonomovo“
2716004756 / 27.5.2020 г. / Студио за маникюр
2710004757 / 27.5.2020 г. / ХОСТЕЛ „ЕСКЕЙП“
2719004758 / 27.5.2020 г. / Цех за козметични продукти
2716004759 / 3.6.2020 г. / Бръснарски салон
2737004760 / 4.6.2020 г. / Обект с III-та степен на сложност - Рентгенова уредба за секторни дентографии модел „Pro X“, фабр. №IPX 022225
2716004761 / 4.6.2020 г. / Козметичен салон
2737004762 / 4.6.2020 г. / Обект с III-та степен на сложност - Рентгенова уредба за секторни дентографии модел „RXDC eXTend“, фабр. №70668077
2716004763 / 8.6.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2710004764 / 10.6.2020 г. / Къща за гости
2716004765 / 11.6.2020 г. / Фризьорски салон
2733004766 / 16.6.2020 г. / ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
2716004767 / 16.6.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004768 / 16.6.2020 г. / Салон за красота
2710004769 / 19.6.2020 г. / Къща за гости
2716004770 / 19.6.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004771 / 25.6.2020 г. / Магазин за козметични продукти
2733004772 / 24.6.2020 г. / Лятна занималня
2710004773 / 26.6.2020 г. / ХОСТЕЛ
2720004774 / 3.7.2020 г. / Магазин за козметични продукти
2716004775 / 3.7.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004776 / 6.7.2020 г. / ЩАНД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004777 / 10.7.2020 г. / Бръснарски салон
2737004778 / 13.7.2020 г. / Обект с III-та степен на сложност – Рентгенова уредба за секторни дентографии модел
2746004779 / 10.7.2020 г. / Приемно-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN 4775 А
2720004780 / 14.7.2020 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004781 / 14.7.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2720004782 / 21.7.2020 г. / Щанд за търговия с козметични продукти
2705004783 / 23.7.2020 г. / Открит плувен басейн №2
2710004784 / 22.7.2020 г. / Къща за гости
2705004785 / 22.7.2020 г. / Открит плувен басейн
2710004786 / 27.7.2020 г. / Къща за гости
2743004787 / 27.7.2020 г. / ОПТИКА
2737004788 / 29.7.2020 г. / Обект с III-та степен на сложност – Рентгенова уредба за секторни дентографии модел RXDC-EXTEND – MyRay
2746004789 / 4.8.2020 г. / Приемно-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN 4738_А
2720004790 / 11.8.2020 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004791 / 11.8.2020 г. / Бръснарски салон
2745004792 / 11.8.2020 г. / Обект: в който се прилагат неконвенциални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
2705004793 / 18.8.2020 г. / Открит плувен басейн
2705004794 / 18.8.2020 г. / Открит плувен басейн
2716004795 / 24.8.2020 г. / Студио за красота
2720004796 / 1.9.2020 г. / ЩАНД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004797 / 8.9.2020 г. / Бръснарски салон
2716004798 / 14.9.2020 г. / Бръснаро-фризьорски салон
2716004799 / 16.9.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004800 / 17.9.2020 г. / Щанд за козметични продукти
2716004801 / 23.9.2020 г. / Фризьорски салон
2716004802 / 23.9.2020 г. / Козметичен салон
2717004803 / 25.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004804 / 25.9.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004805 / 28.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004806 / 28.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004807 / 28.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004808 / 28.9.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004809 / 28.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2705004810 / 28.9.2020 г. / Открит плувен басейн
2710004811 / 29.9.2020 г. / Места за настаняване-самостоятелни стаи
2717004812 / 1.10.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004813 / 30.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004814 / 30.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004815 / 30.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004816 / 30.9.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004817 / 30.9.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716004818 / 6.10.2020 г. / Салон за красота
2717004819 / 6.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716004820 / 7.10.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2717004821 / 8.10.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004822 / 8.10.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004823 / 8.10.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004824 / 8.10.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004825 / 8.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004826 / 8.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2733004827 / 8.10.2020 г. / Център за работа с деца
2720004828 / 14.10.2020 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004829 / 29.6.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2717004830 / 15.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004831 / 15.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004832 / 15.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004833 / 15.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004834 / 15.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716004835 / 16.10.2020 г. / Козметичен салон „Златен лотос“
2716004836 / 16.10.2020 г. / Козметичен салон
2716004837 / 20.10.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2717004838 / 20.10.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004839 / 20.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716004840 / 20.10.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2717004841 / 22.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004842 / 22.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004843 / 23.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004844 / 23.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004845 / 23.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004846 / 23.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004847 / 23.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004848 / 23.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004849 / 23.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004850 / 23.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2720004851 / 23.10.2020 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2717004852 / 27.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2720004853 / 28.10.2020 г. / Щанд за козметични продукти
2720004854 / 28.10.2020 г. / Щанд за козметични продукти
2716004855 / 28.10.2020 г. / Студио за маникюр
2720004856 / 29.10.2020 г. / Щанд за търговия с козметични продукти
2717004857 / 29.10.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004858 / 29.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004859 / 30.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004860 / 30.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2717004861 / 30.10.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2716004862 / 2.11.2020 г. / Козметичен салон за маникюр и педикюр
2720004863 / 5.11.2020 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004864 / 10.11.2020 г. / Бръснарски салон
2716004865 / 19.11.2020 г. / Студио за маникюр
2717004866 / 19.11.2020 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2717004867 / 19.11.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2743004868 / 23.11.2020 г. / ОПТИКА
2716004869 / 23.11.2020 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2746004870 / 23.11.2020 г. / Приемно-предавателна станция SHU0179.A000 „Izvorski“ с честотен обхват 900 - 2100 MHz
2729004871 / 30.11.2020 г. / Филиал на Детска градина № 1 „Снежанка“
2717004872 / 30.11.2020 г. / Ведомствена пералня
2715004873 / 30.11.2020 г. / Игрална зала
2720004874 / 8.12.2020 г. / Щанд за козметични продукти
2716004875 / 9.12.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004876 / 10.12.2020 г. / Фризьорски салон
2717004877 / 14.12.2020 г. / ВЕДОМСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2744004878 / 15.12.2020 г. / Здравен кабинет
2716004879 / 17.12.2020 г. / Бръснарски салон
2701004880 / 18.12.2020 г. / Дълбок сондаж №5 от ВС
2716004881 / 23.12.2020 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2711004882 / 27.12.2020 г. / Стадион
2720004883 / 30.12.2020 г. / Магазин за наливна парфюмерия
2716004884 / 12.1.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004885 / 12.1.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004886 / 12.1.2021 г. / Студио за маникюр
2716004887 / 19.1.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004888 / 20.1.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2717004889 / 21.1.2021 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2740004890 / 28.1.2021 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2716004891 / 28.1.2021 г. / Фризьорски салон
2716004892 / 28.1.2021 г. / Студио за маникюр и педикюр
2716004893 / 3.2.2021 г. / Ателие за татуировки и поставяне на обици
2716004894 / 3.2.2021 г. / Козметично студио
2716004895 / 9.2.2021 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2746004896 / 11.2.2021 г. / Приемно-предавателна (базова) станция №4352
2746004897 / 12.2.2021 г. / Приемно-предавателна станция №4479
2728004898 / 16.2.2021 г. / Специален автомобил
2717004899 / 16.2.2021 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2716004900 / 17.2.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2733004901 / 22.2.2021 г. / ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
2728004902 / 22.2.2021 г. / Специализиран автомобил
2724004903 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004904 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004905 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004906 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004907 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004908 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004909 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004910 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004911 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004912 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004913 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004914 / 22.2.2021 г. / Автобус
2724004915 / 22.2.2021 г. / Автобус
2711004916 / 23.2.2021 г. / Спортна зала
2716004917 / 23.2.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004918 / 24.2.2021 г. / Студио за маникюр и педикюр
2733004919 / 25.2.2021 г. / ЗАНИМАЛНЯ „ПАТИЛАНЦИ“
2717004920 / 25.2.2021 г. / Обществена пералня за изпиране на пране от детски заведения
2716004921 / 26.2.2021 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2711004922 / 26.2.2021 г. / Спортна зала
2724004923 / 26.2.2021 г. / Автобус
2716004924 / 26.2.2021 г. / Бръснарски салон
2724004925 / 26.2.2021 г. / Автобус
2724004926 / 26.2.2021 г. / ЛЕК АВТОМОБИЛ
2724004927 / 26.2.2021 г. / Автобус
2740004928 / 1.3.2021 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2716004929 / 8.3.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2724004930 / 9.3.2021 г. / Автобус
2716004931 / 10.3.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004932 / 11.3.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2718004933 / 12.3.2021 г. / ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА
2724004934 / 18.3.2021 г. / Автобус
2724004935 / 18.3.2021 г. / Автобус
2724004936 / 18.3.2021 г. / Автобус
2724004937 / 18.3.2021 г. / Автобус
2716004938 / 19.3.2021 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2724004939 / 22.3.2021 г. / Автобус
2724004940 / 22.3.2021 г. / Автобус
2724004941 / 24.3.2021 г. / Автобус
2724004942 / 24.3.2021 г. / Автобус
2746004943 / 25.3.2021 г. / Приемно-предавателна станция № 4452
2716004944 / 25.3.2021 г. / Фризьорски салон
2724004945 / 25.3.2021 г. / АВТОБУС
2724004946 / 25.3.2021 г. / АВТОБУС
2716004947 / 26.3.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2724004948 / 26.3.2021 г. / АВТОБУС
2724004949 / 26.3.2021 г. / АВТОБУС
2724004950 / 26.3.2021 г. / АВТОБУС
2724004951 / 26.3.2021 г. / АВТОБУС
2746004952 / 29.3.2021 г. / Приемно-предавателна станция №4224 с честотен обхват 900 и 1800 MHz
2724004953 / 29.3.2021 г. / Автобус
2724004954 / 29.3.2021 г. / Автобус
2724004955 / 29.3.2021 г. / Автобус
2724004956 / 29.3.2021 г. / Автобус
2724004957 / 29.3.2021 г. / Автобус
2716004958 / 8.4.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004959 / 9.4.2021 г. / Ателие за татуировки
2716004960 / 20.4.2021 г. / Фризьорски салон „ANGELS“
2710004961 / 20.4.2021 г. / ХОСТЕЛ
2716004962 / 21.4.2021 г. / Солариум
2716004963 / 28.4.2021 г. / Студио за маникюр и педикюр
2724004964 / 28.4.2021 г. / Автобус
2724004965 / 28.4.2021 г. / Автобус
2724004966 / 28.4.2021 г. / Автобус
2724004967 / 28.4.2021 г. / Автобус
2708004968 / 29.4.2021 г. / СЕМЕЕН ХОТЕЛ „БИЗНЕС КЛУБ“
2716004969 / 29.4.2021 г. / САУНА
2716004970 / 29.4.2021 г. / СОЛАРИУМ
2736004971 / 11.5.2021 г. / Обект с II-ра степен на сложност – Прибори за технологичен контрол – Два броя рентгенови дебеломери модел 131838/1-9, ф. №А632071 и 131838/2-9, ф. №А632072 на фирма IMS GmbH – Германия
2716004972 / 12.5.2021 г. / Козметичен салон „Bellissima“
2716004973 / 17.5.2021 г. / Салон за маникюр и педикюр
2720004974 / 18.5.2021 г. / Щанд за търговия с козметични продукти
2716004975 / 18.5.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720004976 / 21.5.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004977 / 26.5.2021 г. / Козметичен салон „Лилавата стая“
2716004978 / 26.5.2021 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716004979 / 27.5.2021 г. / Козметичен салон „АМАЛИЯ“
2711004980 / 28.5.2021 г. / Фитнес зала
2720004981 / 4.6.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004982 / 8.6.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004983 / 16.6.2021 г. / Студио за маникюр
2720004984 / 28.6.2021 г. / Магазин за козметични продукти
2720004985 / 28.6.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2720004986 / 30.6.2021 г. / Магазин за козметични продукти
2716004987 / 2.7.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2704004988 / 15.7.2021 г. / Хлораторно съоръжение
2704004989 / 15.7.2021 г. / Водоем
2701004990 / 15.7.2021 г. / Тръбен кладенец
2733004991 / 16.7.2021 г. / ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА ,,МЕЧТАТЕЛИ“
2720004992 / 26.7.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716004993 / 2.8.2021 г. / Студио за маникюр и педикюр
2716004994 / 2.8.2021 г. / Фризьорски салон „DA Vision“
2701004995 / 2.8.2021 г. / Каптаж №2 с. Черенча
2733004996 / 5.8.2021 г. / ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА ,,ЗНАЙКО“
2716004997 / 5.8.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716004998 / 5.8.2021 г. / Козметичен салон „Дерма Арт Естетик център“
2716004999 / 5.8.2021 г. / Студио за маникюр
2710005000 / 9.8.2021 г. / Стаи за гости „Кокудеви“
2716005001 / 9.8.2021 г. / Салон за красота
2720005002 / 12.8.2021 г. / ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2736005003 / 17.8.2021 г. / Обект с II-ра степен на сложност – Прибори за технологичен контрол – рентгенов дебеломер модел „TVXR-1“, производство на фирма IRM Group (NDC Technologies), фабричен №155/291/10, Umax 40kV, Imax 1 mA
2737005004 / 17.8.2021 г. / Обект с III-та степен на сложност – Рентгенова уредба за секторни дентографии модел „Best-X-DC” – New Life Radiology srl (70 kV, 7 mA), ф. №AH.05.37588, рег. № в АЯР – София 17850
2716005005 / 18.8.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2705005006 / 3.9.2021 г. / Открит плувен басейн
2712005007 / 13.9.2021 г. / ФИТНЕС ЗАЛА GYMZONE
2716005008 / 13.9.2021 г. / Фризьорски салон
2716005009 / 14.9.2021 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716005010 / 17.9.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2716005011 / 21.9.2021 г. / Салон за маникюр – Studio 148
2716005012 / 21.9.2021 г. / Фризьорски салон „CREATIVE“
2746005013 / 27.9.2021 г. / Метеорологична радарна станция
2733005014 / 6.10.2021 г. / ШКОЛА ПО МАТЕМАТИКА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
2716005015 / 18.11.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С РАБОТНО МЯСТО ЗА МАНИКЮРИСТ
2720005016 / 8.10.2021 г. / Склад за козметични продукти
2720005017 / 8.10.2021 г. / Щанд за козметични продукти
2716005018 / 11.10.2021 г. / Салон за маникюр и педикюр
2716005019 / 11.10.2021 г. / Бръснарски салон
2716005020 / 11.10.2021 г. / ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
2720005021 / 12.10.2021 г. / Щанд за търговия с козметични продукти
2720005022 / 12.10.2021 г. / Щанд за търговия с козметични продукти
2733005023 / 14.10.2021 г. / ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
2716005024 / 18.10.2021 г. / Фризьорски салон
2740005025 / 19.10.2021 г. / СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА
2720005026 / 25.10.2021 г. / Щанд за търговия с козметични продукти
2716005027 / 27.10.2021 г. / Козметичен салон „Персефона“
2713005028 / 5.11.2021 г. / ЧИТАЛИЩЕ
2716005029 / 12.11.2021 г. / Салон за маникюр и педикюр
2720005030 / 18.11.2021 г. / ЩАНД ЗА ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
2716005031 / 25.11.2021 г. / КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
2716005032 / 25.11.2021 г. / Фризьорски салон
2716005033 / 25.11.2021 г. / Фризьорски салон